nov 12, 2021
nov 12, 2021

To typer bookmakere: proffmodeller kontra hobbymodeller

En forklaring av forskjellen på proff- og hobbymodeller

Lær om forskjellen mellom Pinnacle og andre bookmakere

Grunnen til at det er din jobb som tippespiller å finne feilene

To typer bookmakere: proffmodeller kontra hobbymodeller

For å sitere et uttrykk: «Det finnes to typer bookmakere, min venn. De som tar imot veddemål, og de som lager kjoler». Dette høres nok litt kryptisk ut hvis du ikke kjenner bakgrunnen. Tar ikke alle bookmakere imot innsatser? Og hva har kjoler med tipping å gjøre? Svaret på det første spørsmålet, er «Det kommer an på». Kommer an på hva? Det kommer an på hvilken type bookmaker du tipper hos, og hvilken type tippespiller du er. Vi skal komme tilbake til kjolene senere.

I juni 2020 publiserte Pinnacle min artikkel der jeg kikket på noen av årsakene til at mange bookmakere har fått rykte på seg for å begrense eller til og med stenge kontoene til vellykkede tippespillere. Pinnacle er ikke en av disse. Når jeg sier «vellykkede», må jeg også påpeke at jeg ikke nødvendigvis mener lønnsomme, i hvert fall ikke på kort sikt. I dette tilfellet snakker jeg om forventet lønnsomhet. Hvis vi ser på et lite utvalg spill, kan en tippespiller vinne eller tape penger stort sett basert på flaks.

Det som virkelig er interessant for en bookmaker, er hvorvidt kunden har forventet verdi, altså hvor stor fortjeneste bookmakeren tror at kunden kommer til å ha etter at flaks og uflaks har jevnet seg ut over tid. Hvis vi kun ser på resultater, kan det ta veldig lang tid å svare på dette. Bookmakeren kan derimot lage et relativt godt anslag mye raskere, basert på f.eks. å undersøke hvordan oddsene beveger seg etter at tippespilleren har plassert innsatsene sine, og tippespillerens verdi sammenlignet med sluttoddsene.

Forskjellen mellom Pinnacle og andre bookmakere

Hvorfor stikker enkelte bookmakere kjepper i hjulene til tippespillere som vinner, mens Pinnacle ikke gjør det? For å si det enkelt og unngå å gjenta meg selv, så er det fordi de driver virksomhet med en annen bookmakermodell. Pinnacle kan anses for å være en mer tradisjonell bookmaker, som lager og tilbyr odds og utfordrer kundene sine til å slå dem. Hvis de klarer det, så er det greit, da vinner de. Men Pinnacle bruker informasjonen dette tilfører tippemarkedet, til å forbedre sine egne dataanalyser og oddsprosedyrer. På denne måten blir vinnerne til en aktiv ingrediens i suksessen til Pinnacle. Pinnacle er en dataanalysebasert bookmaker.

Bookmakere som lager begrensninger for vinnere, har derimot blitt sammenlignet med kjolemakere, som henger ut de fine produktene sine i vinduet for å lokke til seg kunder, men som deretter begrenser tilgangen til dem hvis de mest generøse tilbudene blir for populære. Kritikerne hevder at bookmakere bør fokusere på å lage odds og ta imot tippespill, ikke å lage kjoler.

Slike bookmakere er mer som underholdningsleverandører. De tiltrekker seg hobbyspillere som kanskje er mer interessert i variasjon, bonuser, oddsøkninger og andre tilbud enn å lete etter forventet verdi. De fleste av kundene deres vet nok ikke engang hva forventet verdi er. Heller enn å spesialisere seg på dataanalyse, velger de å fokusere på markedsføring og kampanjer.

Denne typen markedsføring koster penger. For å betale for dette, må oddsene være slik at de virkelig er forlokkende for kundene. Likevel har de fleste hobbybookmakere større tippemarginer enn Pinnacle har. Dette antyder at for å slå oddsene til en tradisjonell bookmaker som Pinnacle, må de ha så stort bias til den ene eller andre siden at det blir mye mer sannsynlig at det finnes tilgjengelig forventet verdi. De tippespillerne som er flinkest til å finne denne fordelen på systematisk nivå, er de som mest sannsynlig vil bli utsatt for begrensninger. Det er rett og slett ikke lønnsomt for en hobbybookmaker å la dem fortsette å plassere innsatser, grunnet hvordan oddsene lages.

Hvilke bevis har vi på at tradisjonelle bookmakere og hobbybookmakere lager odds på så forskjellige måter? Dette kan undersøkes for eksempel ved å se på den hypotetiske avkastningen en tippespiller får når vedkommende tipper på markedets beste odds. Hva kan vi forvente å se? Pinnacle, som er den tradisjonelle, dataanalysebaserte bookmakeren, bør i teorien lage odds som de mener alltid, eller i hvert fall i gjennomsnitt, lar dem oppnå den fortjenesten som de forespeilte med marginen sin. Hobbybookmakere er heller ikke så ivrige etter å avvike fra marginene sine, men deres kampanjebaserte modell krever et større avvik her, for å kunne slå de tradisjonelle bookmakerne, som vanligvis har mindre marginer.

Dette betyr at man kan oppnå omtrent den samme avkastningen ved å tippe når Pinnacle har markedets beste odds, som man kan når de ikke har det. Når hobbybookmakere har markedets beste odds derimot, forventer vi at avkastningen fra disse oddsene blir bedre enn det som antydes av marginene deres. La oss analysere litt data for å finne svaret.

Hvordan kan tippespillere finne den beste verdien?

I 20 år nå har jeg samlet på tippeodds og kampresultater fra fotball for å gjennomføre slike undersøkelser. Hvis vi ser på et datasett bestående av sluttodds fra starten av 2019/20-sesongen for nasjonale fotballigaer for 22 forskjellige divisjoner, sitter vi igjen med (etter datavasking og fjerning av feil) 16 974 kamper og 299 619 separate odds på hjemmeseier, uavgjort og borteseier, fra seks forskjellige bookmakere: Pinnacle, bet365, Bwin, Interwetten, William Hill og BetVictor.

Deretter ble oddsene til hver bookmaker analysert for å se om de var den beste prisen, sammenlignet med et mye større marked som er tilgjengelig via oddssammenligningstjenesten Odds Portal. Oddsene til Pinnacle var best i markedet i 5727 tilfeller, mens vi finner 3470 for bet365, 1916 for Bwin, 1051 for Interwetten, 634 for William Hill og 2234 for BetVictor. Siden Pinnacle har de minste marginene, er det ikke overraskende at de er best ofte.

Siden Pinnacle har de minste marginene, er det ikke overraskende at de er best ofte.

Diagrammet nedenfor sammenligner tre datapunkter for hver av de seks bookmakerne. Den blå søylen er prosentandelen forventet tap for en tippespiller, beregnet direkte fra bookmakerens gjennomsnittlige tippemargin for dette utvalget av kamper. Den oransje søylen representerer den faktiske hypotetiske prosentandelen tap som en tippespiller hadde lidd hvis vedkommende tippet på absolutt alle oddsene med en fast innsats. Hvis det ikke finnes bias i markedsoddsen, hadde vi forventet at de blå og oransje søylene var like. De er ganske like. I hvert enkelt tilfelle blir det faktiske tapet litt større, i hovedsak grunnet favoritt-outsider-bias. De grønne søylene viser den faktiske prosentandelen tap som man hadde lidd hvis man bare satset på markedets beste priser.

inarticle-a-tale-of-two-bookmakers-picture-1-002-.jpg

Forskjellen mellom Pinnacle og de andre bookmakerne er slående. Prosentandelen tap fra markedets beste odds er betydelig redusert for bet365, Interwetten og BetVictor, og har faktisk blitt til lønnsomhet for Bwin og William Hill, mens det for Pinnacle er mer eller mindre den samme prosentandelen tap for alle oddsene deres, slik hypotesen vår forespeilet. Til tross for at de har de minste marginene, får Pinnacle likevel den største fortjenesten fra oddsene sine når de er markedets beste odds.

Implikasjonen er at uavhengig av hvordan andre hobbybookmakere oppfører seg, så «vet» traderne til Pinnacle i gjennomsnitt hva de faktiske oddsene på en fotballkamp er, og de er ikke redd for å snu markedet på hodet når det er nødvendig. De får uansett fortjenesten de trenger når de gjør dette.

Forskjellen mellom Pinnacle og de andre bookmakerne er slående.

Dette betyr ikke at vi prøver å si at hobbybookmakerne ikke vet hva de driver med når de tilbyr markedets beste odds. Det er faktisk sannsynlig at dataanalysene deres er tilstrekkelige til å gi dem svaret, selv om de ikke er like avanserte som analysene til Pinnacle. De kan også velge å bare følge oddsene til Pinnacle. Faktisk antyder dataene at det er et aktivt valg når de gir fra seg litt av eller hele fortjenesten når de tilbyr markedets beste odds. Dette er faktisk et ledd i en bookmakermodell som prioriterer kampanjer, markedsføring og underholdning over presise odds, dataanalyse og aksept for vinnere. Medaljens bakside er at når kunder prøver å benytte seg av denne «gavmildheten» gjentatte ganger, blir dette ikke tolerert. Siden bare rundt 5 % av tippespillerne faktisk gjør dette, er dette åpenlyst en bevisst forretningsmodell som fungerer bra for hobbymodellen. Det er rett og slett rimeligere å selge kjoler enn å analysere data.

For å fremheve forskjellen på de to typene bookmaker, har jeg i det andre diagrammet nedenfor samlet resultatene for bet365, Bwin, Interwetten, William Hill og BetVictor og sammenlignet dem med Pinnacles.

inarticle-a-tale-of-two-bookmakers-picture-2-002-.jpg

Vi kan også teste den statistiske signifikansen (en såkalt tohalet test) til forskjellen mellom prosentandelen tap for alle odds og prosentandelen tap for bare markedets beste odds. Hvis hypotesen vår er at den oransje og den grønne søylen skal være like, hva er sannsynligheten for at forskjellene vi observerer, kun skyldes tilfeldigheter? For Pinnacle er tallet 79 %. Det sammenlagte resultatet for de fem hobbybookmakerne er 0,1 %, altså et statistisk signifikant resultat.

Dette innebærer at det er ekstremt usannsynlig at den forskjellen vi observerer, har oppstått kun grunnet tilfeldigheter. Og hvis tilfeldighetene ikke har skylden, må det finnes en årsakssammenheng. Det mest åpenlyse alternativet er at bookmakerne bevisst velger å tilby mer verdi enn tippemarginen sin, som en taktisk strategi.

Implikasjonen er at det er vanskeligere å slå oddsene til Pinnacle. Men dette utsagnet er kun riktig når vi ser på gjennomsnittet. Pinnacle gjør feil, som alle andre bookmakere, og det er tippespillerens jobb å finne dem. De gode nyhetene er at Pinnacle ikke prøver å forhindre at du lykkes med dette.

Hvorfor bør du velge å spille hos Pinnacle? Verdi er nøkkelen til langsiktig suksess i tipping, og Pinnacle tilbyr den beste muligheten til å finne verdi i oddsene.

Hør på «Serious About Betting» i Pinnacles podkaster

Skaff deg mer informasjon før tippingen ved å høre på podkastene til Pinnacle En unik tippepodkast ned innsikt og informasjon fra verdens smarteste bookmaker. Du finner den på Spotify, Apple Podcasts og SoundCloud.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.