jun 7, 2018
jun 7, 2018

Hvor effektivt er tippemarkedet for ATP-tennis?

Hvorfor kan oddsene påvirkes av bias?

Vi tester effektiviteten til Pinnacles odds

Er tippemarkedet for ATP-tennis påvirket av favoritt/outsider-bias?

Tippe på ATP-tennis

Hvor effektivt er tippemarkedet for ATP-tennis?

Hvis et tippemarked er ineffektivt, kan smarte tippespillere ha mulighet til å oppnå god fortjeneste. I denne artikkelen undersøker vi effektiviteten til Pinnacles odds på seier i ATP-tenniskamper fra 2007 til april 2018.

Hypotesen om effektive markeder, som først ble diskutert i forbindelse med finansmarkeder, sier at et effektivt marked er ett marked der prisene gjenspeiler all tilgjengelig informasjon. Hvis et tippemarked er effektivt, vil oddsene gjenspeile den reelle sannsynligheten. Det vil ikke være noen systematiske bias i oddsene, og i snitt vil det være umulig å oppnå fortjeneste på lang sikt ved hjelp av enkle tippestrategier.

Hvorfor kan oddsene påvirkes av bias?

For bedre å forstå hvordan og hvorfor det kan finnes bias i oddsene, er det viktig å forstå hvordan bookmakere setter og justerer priser. Hvis bookmakerne er dyktige til å stille prognoser, kan de lage nøyaktige priser som gjenspeiler de reelle sannsynlighetene for å vinne (forholdet mellom odds og sannsynlighet forklares grundig i Pinnacle-artikkelen: «Hva betyr oddsen?»).

Dette gir bookmakeren positiv avkastning på lang sikt, så lenge de alltid legger til en margin. Hvis bookmakerne kan forutsi hva tippespillerne kommer til å tippe på, kan de sette unøyaktige priser eller justere prognosene sine for å utnytte disse biasene og tjene enda mer penger. Det vil uansett finnes bias i oddsene fra tid til annen, med mindre bookmakerne klarer å lage feilfrie prognoser.

Vi tester effektiviteten til Pinnacles odds

Jeg brukte Pinnacles egne sluttpriser, uten å justere for marginen, for å teste priseffektiviteten i ATP-tennismarkedet. Jeg valgte å ikke fjerne marginen fordi det er umulig å forstå hvordan bookmakeren har fordelt marginen mellom de to spillernes vinnerodds.

Hvis for eksempel bookmakeren tilbyr oddsene 1,80 og 2,15 for de to spillerne i en kamp, er det umulig å vite om marginen på 2 % kun er inkludert i favorittens odds (rettferdige odds 1,87 og 2,15), kun i outsiderens odds (1,80 og 2,25) eller om den er delt mellom den (1,83 og 2,2).

Diagrammet nedenfor viser Pinnacles odds kalibrert for hver desil (desil = tidel av hele utvalget) av den antydede sannsynligheten. For eksempel var gjennomsnittlig antydet sannsynlighet for seier for de 2915 spillerne som hadde odds på 1,11 eller kortere (desilen 91–100 %), lik 94,3 %. 2713 av disse spillerne vant, altså var seiersraten 93,4 %.

in-article-atp-tennis-efficiency.jpg

Som vi ser er ikke seiersprosenten høyere enn forventningen i noen av områdene for forventet sannsynlighet. Det er dette man forventer fra et effektivt marked, der marginen ville forklart differansen.

Det ser ut som prisene til Pinnacle er meget godt kalibrerte. En enkel regresjonsanalyse [Gjennomsnittlig forventet antatt sannsynlighet = koeffisient * ATP seiers-%] bekrefter det lineære forholdet mellom forventet og faktisk seiersrate og gir koeffisienten 0,994, og kvadratroten av R blir 0,999.

I et effektivt marked skal koeffisienten være 1. Området der seiersraten lå nærmest forventningen, var 70–80 % forventet sannsynlighet, altså når prisene lå mellom 1,25 og 1,43. Spillerne i dette området vant 74,4 % av kampene, mens det var forventet at de skulle vinne 74,7 %.

in-article-atp-tennis-efficiency-corrected-table-1.jpg

Pinnacles priser er statistisk sett godt kalibrert, men den ultimate testen på effektivitet er om det finnes enkle, oddsbaserte tippestrategier som kan gi tippespilleren positiv avkastning. Tabellen nedenfor viser avkastningen for en av de enkleste strategiene, fast innsats på alle spillere i hvert forventet sannsynlighet-område.

in-article-atp-tennis-efficiency-4.jpg

De siste 12 årene har den beste desilen for tippespillerne vært området 71–80 %, der avkastningen har vært -0,4 % for en strategi med faste innsatser. Siden ikke finnes noen desil der tippespillerne ville oppnådd positiv avkastning, kan vi konkludere med at markedet både er statistisk og økonomisk effektivt.

Er tippemarkedet for ATP-tennis påvirket av favoritt/outsider-bias?

En av de best dokumenterte typene ineffektivitet i sportstipping er favoritt/outsider-biaset, som er registrert i en rekke sportsgrener, blant annet fotball, hesteløp og tennis. favoritt/outsider-biaset er en pris-ineffektivitet der favorittene vinner oftere enn de antydede sannsynlighetene forutsier, mens outsiderne vinner sjeldnere.

I tabellen nedenfor ser vi at differansen mellom forventet og faktisk seiersrate er relativt konstant, derfor er det usannsynlig at det finnes favoritt/outsider-bias her.

in-article-atp-tennis-efficiency-5.jpg

Tidligere analyser har vist at det er lavere avkastning fra faste innsatser ved høyere odds, og at dette er bevis på favoritt/outsider-bias, men under visse forhold er dette å forvente. Tenk deg en kamp der bookmakeren presist fastsetter sannsynligheten for at spiller A vinner til 5 %, noe som igjen gir 95 % sannsynlighet for at spiller B vinner.

Rettferdige priser (uten margin) ville vært henholdsvis 20,00 og 1,053. Hvis bookmakeren bruker 2 % margin og fordeler den likt mellom de to spillerne, blir oddsene 16,67 og 1,042 (antydet sannsynlighet på henholdsvis 6 % og 96 %). Forventet avkastning for en innsats på 1 enhet på favoritten:

Forventet avkastning = [seiers-% * fortjeneste] – [taps-% * enhet] 

Forventet avkastning for favoritten = 0,95*(1*(1,042 - 1)) - 0,05*1

= - 1,042 %

Forventet avkastning for outsider = 0,05*(1*(16,67 - 1)) - 0,95*1

= - 16,67 %                                  

Dette eksempelet viser at med faste innsatser og jevn fordeling av marginen, forventes det at en tippespiller taper mer med høyere odds. Dette gjelder faktisk også for en strategi der man satser for å vinne 1 enhet. Det at avkastningen er lavere ved høyere odds kan derfor ikke nødvendigvis brukes som bevis på at det finnes favoritt/outsider-bias.

Hvis marginen er likt fordelt mellom spillerne, er dette å forvente. Hvis vi tar midtpunktet for hver desil og varierer den likt fordelte marginen, blir de forventede avkastningene fra en strategi med faste innsatser, slik vi ser i tabellen under.

in-article-atp-tennis-efficiency-6.jpg

Vi kan se at uavhengig av marginen, øker den forventede avkastningen i takt med den reelle sannsynligheten (eller med at oddsene blir kortere). For å finne ut om det er tegn til favoritt/outsider-bias i tennisoddsene til Pinnacle, må vi sammenligne avkastningen med denne oversikten over forventningene.

Hvis vi bruker marginen 2,5 % (et anslag for Pinnacles gjennomsnittlige margin for ATP-kamper), får vi for en strategi med faste innsatser de avkastningene som vises i tabellen nedenfor. I et marked uten favoritt/outsider-bias, vil ikke avkastningen avvike fra forventningen hvis oddsene er annerledes.

in-article-atp-tennis-efficiency-7.jpg

De teoretiske avkastningene ser ut til å ligge tett opp mot forventningen, med betydelig større tap ved høyere odds. Til tross for at avkastningen for visse områder er større enn forventningen antyder, finnes det ingen desil for forventet sannsynlighet der tippespillerne ville fått positiv avkastning. Derfor kan vi konkludere med at Pinnacles sluttodds for ATP-tennis ikke fremviser statistisk eller økonomisk bevis på favoritt/outsider-bias.

Tippe på ATP-tennis

Pinnacles sluttpriser for ATP-tennis er i gjennomsnitt meget effektive, men det betyr ikke at en velinformert tippespiller ikke kan oppnå positiv avkastning ved å tippe i dette markedet.

Prisene endrer seg betydelig i forkant av en kamp, så hvis tippespilleren konsekvent klarer å slå sluttprisen, gjør Pinnacles lave marginer at de sannsynligvis vil oppnå positiv avkastning.

Spill med de beste tennisoddsene på nettet for å få alle fordelene ved Pinnacles lave marginer.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.