aug 12, 2016
aug 12, 2016

Myten om effekten av nye trenere

Myten om effekten av nye trenere
En av de vanligste idéene i fotball er at man får bedre resultater hvis man bytter ut en trener som ikke gjør det så bra. Selv om dette ofte er sant, har vi sett på årsakssammenhengen mellom bedre trener og bedre prestasjoner og funnet ut at dette stort sett er en myte. Faktisk er effekten av nye trenere stort sett et statistisk fenomen. Les videre for å finne det ut.

Årsak eller sammenheng?

I boken Football Management (2010) forklarte Sue Bridgewater oss at en fotballtrener aldri er mer enn seks kamper unna å få sparken. Når en manager faller under et minstenivå på gjennomsnittlige poeng per kamp, kalles dette «the trapdoor» (bunnlinjen).

I tillegg viser hun til en «honeymoon» (energiinnsprøytning) for den nye treneren, som får et løft fra sjokkvirkningene av endringen, omtrent de første seks kampene. Ved å analysere disse dagene med bunnlinje og energiinnsprøytning for Premier League-trenere i perioden fra 1992 til 2008 fant Bridgewater en rekke sannsynlige årsaker til endringen, blant annet at spillerne var ivrige etter å imponere den nye treneren og en forbedret spillkultur motivert av en ny, karismatisk trener.

Men hun fant også ut at fra kamp 12 til 18 var poengfordelen ved å bytte trener i stor grad forsvunnet, noe som antyder at effekten kun er kortvarig og at trenerbytter har liten effekt på langvarige prestasjoner i Premier League.

Regresjon til middelverdien

Ved å analysere trenerbytter for 18 sesonger (1986 til 2004) i Eredivisie fant Bas Ter Weel tydelige mønstre av synkende prestasjoner og påfølgende forbedring før og etter en trener fikk sparken og en ny trener ble ansatt. Men, og dette er interessant, han fant tilsvarende mønstre for lag der treneren ikke hadde fått sparken. Hva betyr dette? Ter Weel var sikker i sin sak:

«Hvis treneren har liten betydning for differanser i prestasjonsnivå, og kvaliteten ikke varierer mellom trenerne, er den eneste reelle endringen etter et trenerbytte regresjon til middelverdien.»

Tilbakevending til middelverdien, også kjent som regresjon til middelverdien, har blitt grundig diskutert i forhold til Leicester Citys og Chelseas prestasjoner i sesongen 2015/16. Fenomenet ble først oppdaget av Sir Francis Galton, en matematiker fra Victoriatiden, da han eksperimenterte med arvelighet hos sukkererter.

I hans forsøk på krysning oppdaget han en tendens til at avkommets størrelse hadde mindre variasjon enn foreldrenes. Han la spesielt merke til at avkommet til store foreldre pleide å være mindre, mens avkommet til små foreldre pleide å være større. 

Galton beskrev denne tendensen som en tilbakevending, eller regresjon, til middelverdien. Det er viktig å forstå at det fra et deterministisk synspunkt ikke finnes noe krav til at denne regresjonen skal ha en årsak, det er ingen grunn til den. Det representerer faktisk bare en tilfeldig (grunnløs) prosess der ekstreme resultater blir mindre ekstreme. David Sally, medforfatter av The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is Wrong, fremhever poenget:

«På samme måte som vann naturlig oppnår plan overflate, vil tall og tallrekker bevege seg mot gjennomsnittet, mot det ordinære. Det ekstraordinære følges av det ordinære. Det er det ordinære som er normen. Gjennomsnittet er gjennomsnittet fordi det er det som skjer oftest.»

Med andre ord får ikke trenere nødvendigvis sparken fordi de har vært dårlige, men fordi de har vært uheldige. Av samme grunn gir prestasjonene til nye trenere rett og slett inntrykk av forbedring fordi de er mindre dårligere enn de uvanlige resultatene i perioden før, altså nærmere gjennomsnittet.

Ter Weel advarer mot å tenke at trenere ikke har noen effekt på kvaliteten til et lag. Han beskriver at det skjer et naturlig utvalg, der de beste trenerne ender opp hos de beste klubbene og de dårligste trenerne hos de dårligste klubbene. Når en trener får sparken, vil klubben selvfølgelig i stor grad kun ha mulighet til å tiltrekke seg trenere på omtrent samme nivå og med omtrent samme lønnskrav. Ter Weels forskning har blitt gjentatt for andre fotball-ligaer, blant annet Bundesliga og Serie A. 

Betydningen for spillere

Spillere som ønsker å dra nytte av trenerbytter må være oppmerksomme på effekten av regresjon til middelverdien når de vurderer forventningene til et lag. Oddsen på et lag med ny trener kan godt være påvirket av myten om at ny trener betyr større vinnersjanse. Men hvis dette kun er resultatet av en tilfeldig prosess som drives av endringer i flaksen, kan disse oddsene være unøyaktige. Den som forstår regresjon til middelverdien bør ha bedre muligheter til å utnytte dette, som baseres på at andre spillere tror på en effekt som i stor grad faktisk er en myte.

 

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.