sep 18, 2017
sep 18, 2017

Analyse av hjemmefordelen i fotball

Hva består hjemmefordelen av?

Hva kan målforskjeller fortelle oss om hjemmefordelen?

Analyse av forskjellige studier om hjemmefordel

Analyse av hjemmefordelen i fotball

Det er viden kjent at hjemmelaget har en fordel i de fleste sportsgrener, men er det egentlig sant? Har man en fordel når man spiller fotball på hjemmebane, og hvordan måler vi dette hvis det er sant? I denne artikkelen forteller Dominic Cortis hva han mener om hjemmefordelen i fotball.

De fleste matematiske modeller for beregning av mål bruker forskjellige parametre avhengig av om laget spiller på hjemmebane eller bortebane. Det brukes for eksempel forskjellige verdier for angreps- og forsvarsstyrke i en grunnleggende Poisson-basert tippemodell.

Hjemmefordelen vises i den engelske Premier League (EPL), der det i 2016/17-sesongen var 135 hjemmeseire mot bare 92 borteseire og snittresultatet ble 1,6 mot 1,2 mål.

Hjemmefordel

Forkortes ofte til HFA ("home field advantage"). Gjelder den antatte fordelen som hjemmelaget har.

På den annen side har det en betydning hvilken statistikk man velger å basere seg på, som vi har vist tidligere når vi har sett på hvordan man lager en tippemodell. Man kan hevde at medianresultatet er 1–1 og at det derfor ikke finnes bevis på noen forskjell.

Grunnen til at du bør tenke på målforskjellen

Marek og Vavra har nylig publisert en artikkel om hjemmefordelen. I analysen deres av hjemmefordelen i EPL undersøkte de om det finnes bevis på at lag gjør det bedre på hjemmebane, ved å se på målforskjellen, ikke bare resultatet.

Hvis et lag taper 1–0 på hjemmebane, men 4–0 på bortebane, antyder dette altså at laget har en slags hjemmefordel, selv om det tapte begge kampene. De fant ingen tydelig trend, men artikkelen deres – Home Team Advantage in English Premier League – er meget interessant lesning.

Selv om denne studien gir mye innsikt i hjemmefordelen som generelt konsept, analyserer den også hvordan den gir fordeler til enkeltlag. Liverpool er et eksempel som skiller seg ut på grunn av en jevnlig reduksjon i hjemmefordelen den siste tiden sammenlignet med hjemmefordelen til Arsenal, som har vært svært ujevn i den samme perioden. 

Hva består hjemmefordelen av?

Når man bruker modeller, finnes det alltid en viss mengde subjektivitet. Derfor må man se på forskjellige faktorer som kan forklare hvorfor det finnes en hjemmefordel.

Marek og Vavra viser til at i forrige sesong så man tegn til en hjemmefordel hos Swansea og Newcastle. Siden Swansea ligger i Wales og Newcastle ligger nordøst i England, kan det hevdes at reiseavstanden er en faktor man bør ta med i beregningen. 

Tippespillere vurderer ofte hvilken betydning reiseavstander har i NFL, der lag kan reise over 320 mil for å spille en kamp (den største avstanden mellom to Premier League-baner denne sesongen – Newcastle og Swansea – er 57 mil). Likevel kan man hevde at reiseavstanden har en effekt på lagets evne til å skåre og hvor mange mål de slipper inn – noe som vises i denne studien, utført av Oberhofer, Philippovich og Winner.

I tillegg til nasjonale konkurranser må lagene reise lange avstander for å spille rundt i Europa, for eksempel til Champions League- og Europa League-kamper. Siden lagene ofte må reise til og fra disse kampene i løpet av kort tid, er det logisk å tenke at hjemmefordelen er mer tydelig både for bortekamper ute i Europa og bortekamper som finner sted rett etter at man kommer tilbake fra en kamp i utlandet.

En annen faktor som kan bidra til hjemmefordelen er antallet tilskuere. Det kan diskuteres om fansen kan hevdes å være 12. mann på banen, spesielt når lag som West Ham United og Tottenham Hotspur har økt tilskuerkapasiteten ved å bygge nye stadioner, men likevel har hatt en nedgang i resultatene.

Nevill, Newell og Gale fant ut at hjemmelag oftere har fordel av at motspillere blir utvist og at de får tildelt flere straffespark. I en nylig studie i Journal of Sports Sciences spurte de om dette gjelder faktiske overtredelser eller oppfattede overtredelser. Lokker store folkemengder spillerne til å spille hardere og mer skjødesløst, eller påvirker de dommeren (eller begge deler)?  

Et foredrag under forrige Math Sport International Conference (juni 2017) antydet at dette kan dreie seg om dårlige dommeravgjørelser, siden flere slike avgjørelser blir opphevet senere etter anker.

Jeg er også veldig interessert i å finne ut om tilskuereffekten påvirker hjemmelaget til å skåre flere eller færre mål, altså om intensitetsendringen varierer avhengig av om hjemmelaget eller bortelaget skårer eller slipper inn mål. Dette kan innebære å undersøke hvorvidt det er en forskjell på tidspunktet for den første skåringen i hjemme- og bortekamper. 

Hvis det er noen der ute som er interessert i å undersøke dette i et akademisk perspektiv, ber jeg om at de kontakter meg.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.