feb 15, 2013
feb 15, 2013

Hva er Fibonacci-spillesystemet?

Hva er Fibonacci-spillesystemet?
Systemer med progressive innsatser er ikke den mest glamorøse måten å spille på fotball på, men noen mener de kan gi store fortjenester. Vi har sett på Fibonacci-spillesystemet for å se om fortjenesten virkelig er verdt risikoen.

Kjernen i Fibonacci-strategien for spill på fotball – publisert i 2007 av Fragiskos Archontakis og Evan Osborne – er enkel: sats på uavgjort, og hvis du taper, satser du på uavgjort igjen. Gjenta dette til du vinner. Det er bare to viktige regler til som må følges:

  1. Sats kun på uavgjort hvis oddsen er over 2,618.
  2. Øk innsatsen i takt med Fibonacci-sekvensen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 osv.

Idéen er basert på en teori fra 1989 som sier at resultatet uavgjort er vanskeligst å forutsi, og at dette kan utnyttes. Tanken er at så lenge du fortsetter å øke innsatsen, vil gevinstene tjene inn det tapte fra tidligere.

Fibonacci-strategien i praksis

Hvis vi ser på data fra Premier League i 2011/12, ser vi at det ble uavgjort 93 ganger på 380 spill. Altså ble det uavgjort i 24,5 % av kampene. Interressant nok så var oddsen for uavgjort i hver av de 380 kampene over grensen på 2,618 som Archontakis og Osborne regner for å være minimumsgrensen.

Det betyr at man i snitt ville vunnet hver 4. kamp. Det betyr igjen at innsatsen man vant på ville vært det fjerde Fibonacci-tallet, 3, og den totale innsatsen hver gang ville vært 70 kr (innsatsen for vinnnerkampen pluss innsatsen fra de tre rundene man tapte før det, 1, 1 og 2). Hvis man ser på at gjennomsnittsoddsen for uavgjort den sesongen var 4,203, betyr det at gjennomsnittsgevinsten ville vært 126,10 kr (innsats på 30 kr ganget med oddsen) og at fortjenesten ville vært 56,10 kr etter at innsatsen er trukket fra.

I løpet av 380 kamper gir det en fortjeneste på 17 867 kr, med en opprinnelig innsats på bare 10 kr.

Ulemper med Fibonacci-strategien

Det finnes flere praktiske begrensninger som gjør at Fibonacci-sekvensen ikke nødvendigvis vil gjøre deg rik. Først og fremst spilles mange kamper samtidig, slik at du ikke får muligheten til å øke innsatsen til neste Fibonacci-tall hvis det blir uavgjort, fordi kampene avsluttes samtidig. Som et alternativ kan spillerne bruke en Fibonacci-spillesekvens på individuelle lag.

Men denne metoden betyr at lange perioder uten uavgjort kan kreve store innsatser på sikt. Hvis man ser på den lengste kampserien uten uavgjort i Premier League (Manchester United i 2008/09), spilte The Red Devils 20 kamper uten uavgjort før de til slutt endte opp med resultatet 0-0 mot Arsenal.

Fordi Fibonacci-sekvensen øker eksponensielt, måtte spillerne ha satset 109 460 kr på den siste kampen for å følge sekvensen. Inkludert den innsatsen måtte man ha satset 286 560 kr for å følge systemet. Dette er et enormt beløp for et system som vanligvis bare gir 210,20 kr i gevinst. Men interessant nok var oddsen for uavgjort 4,10 for den kampen. Det ville gitt en gevinst på 448 786 kr, altså 162 226 kr i fortjeneste. Med Fibonacci gir de økte innsatsene også imponerende resultater.

Slik fungerer Fibonacci-sekvensen

Fibonacci-sekvensen er en av de best kjente numeriske sekvensene innen matematikk, og formelen er enkel:

N3 = N1 + N2 

Etter de to innledende tallene er altså hvert videre tall i sekvensen summen av de to foregående tallene. Fibonacci-sekvensen starter altså med 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 og 21. Hvis vi ser på starten av sekvensen:

  • N1 = 1, N2 = 1, altså er N3 = 2
  • N2 = 1, N3 = 2, altså er N4 = 3
  • N3 = 2, N4 = 3, altså er N5 = 5
  • N4 = 3, N5 = 5, altså er N6 = 8

Konklusjon – fungerer Fibonacci?

Akkurat som selve Fibonacci-sekvensen, bør Fibonacci-veddestrategien ses på som et matematisk konsept. Som med alle systemer for progressive innsatser fungerer den perfekt når man har ubegrensede mengder spillemidler og det ikke finnes begrensninger på innsatsens størrelse. Men dessverre er det ikke like enkelt å bruke Fibonacci-sekvensen i virkeligheten.

Hvis man ser på det ovennevnte eksempelet med Man Utd., måtte man ha satset sammenlagt 286 560 kr i løpet av 21 kamper for å oppnå en fortjeneste på 162 220 kr. Hvis man ikke hadde hatt råd til å satse 109 460 kr på den siste, vinnende kampen, ville man ha tapt 200 000 kr og ikke hatt mulighet til å vinne dem tilbake.

Fordi man alltid vil nå en eller annen form for grense – enten det er fordi man går tom for penger eller fordi bookmakerne har maksgrenser for innsats – kan man ikke fortsette med Fibonacci-sekvensen til evig tid. Derfor er det ikke en lønnsom løsning på lang sikt.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.