nov 8, 2017
nov 8, 2017

Innsats: En strategi for å bli en bedre spiller

Finn ut hvorfor innsatsmetoder er viktige i tipping

Lær om de vanligste innsatsmetodene

Finn ut hvilken innsatsmetode som er best

Innsats: En strategi for å bli en bedre spiller

Det er mange grunner til å tro at størrelsen på beløpet du satser faktisk er viktigere enn hva du satser på. Vi har evaluert fem populære innsatsmetoder. Les videre for å finne ut hvilken som er best.

Den profesjonelle blackjack-spilleren og forfatteren Ed Thorp var en dyktig kortteller. For vellykket, mener mange. Resultatene hans på blackjack-bordene i de største kasinoene i Las Vegas førte nemlig til at man begynte å bruke flere kortstokker og startet en veritabel krig mot korttelling.

Innsatsmetode

Metode for beregning av riktig innsatsbeløp for konsekvent fortjeneste, del av en tippestrategi.

Til tross for gamblingekspertisen hans – han har utgitt to bøker om emnet – ga han mesteparten av æren for suksessen sin til en innsatsformel som ble utformet av matematikeren John Kelly Jr. «Spillestrategien står kanskje for mellom en tredjedel og en fjerdedel av resultatene. Tippestrategi er kanskje mellom to tredjedeler og tre fjerdedeler.»

Det er selvsagt enkelt å si at veddestrategien er viktig. Men hva er egentlig en nyttig strategi for sportstipping? Inspirert av Alex Bellos’ bok Alex’s Adventures in Numberland har vi kartlagt hvor vellykkede fem forskjellige veddestrategier var for en serie på 500 innsatser:

betting-staking-strategy-graph.jpg

Grafen over viser hvilken fortjeneste vi fikk på 500 simulerte spill med fem forskjellige veddesystemer, med 55 % sannsynlighet for å vinne på et veddemål med to mulige utfall. Den opprinnelige innsatsen for hver metode var $ 100 (bortsett fra all in-metoden, der innsatsen var $ 1000). Hvert system startet med $ 1000 i spillemidler, og simuleringen fortsatte til den 500. innsatsen for hver metode (med mindre alle midlene ble tapt).

Som du ser, får man mye bedre resultater med ett av systemene, mens et annet system gjør at du taper alle pengene ganske raskt.

De fem systemene beskrives nedenfor. Hvilken bokstav tror du hører til hver linje?

Strategi 1: Sats alt hver gang

Sats alle spillemidlene hver gang du spiller. Fordelen er at gevinstene blir store veldig raskt. Ulempen? Med en gang du taper, er du tom for penger og ute av spillet.

Strategi 2: Fast innsats

Sats et fast beløp hver gang du spiller, og endre det ikke uansett hvor mye du vinner. I eksempelet satset vi $ 100. Hvis vinnersjansen er 55 % på et veddemål med oddsen 2,00, vil denne metoden drastisk redusere risikoen for å tape alle spillemidlene. Dessverre betyr det også at gevinstene er begrenset og bare vil øke sakte.

Strategi 3: Martingale

Sats dobbelt så mye etter hver gang du taper et veddemål. Slik tjener du tilbake det tapte med gevinsten fra neste runde. Dette øker potten raskere enn faste innsatser (fordi du dobler for å dekke inn eventuelle tap). Men hvis du taper flere ganger på rad, kreves det stadig høyere innsats for å doble, og du vil raskt måtte satse store beløp for å dekke inn tapene.

Strategi 4: Fibonacci

Øk innsatsen i en Fibonacci-sekvens for å dekke tapene med gevinstene fra neste spill. Denne metoden har lignende ulemper som Martingale ved sportstipping, men den gjør at innsatsen vokser saktere hvis du taper flere ganger på rad (og reduserer derfor også hvor raskt du vinner).

Strategi 5: Proporsjonale innsatser

Sats en andel av spillemidlene som er tilpasset fordelen. I denne simuleringen brukte vi Kelly-ligningen for proporsjonale innsatser i sportstipping. Med denne metoden skal innsatsen tilsvare fordelen delt på oddsen. I dette eksempelet er fordelen 10 % og oddsene er like, 10/1 er 10.

Derfor skal du satse 10 % av totalsummen på $ 1000, altså $ 100. Hvis du vinner det veddemålet, øker neste innsats til $ 110, 10 % av den nye saldoen, $ 1100. Dette betyr at gevinstene øker raskere enn i systemet med fast innsats, mens tapene minsker.

Hvilken strategi er best?

Riktig svar er:

A. Sats alt

B. Martingale

C. Fast innsats

D. Proporsjonale innsatser

E. Fibonacci

Som du skjønner fra beskrivelsene ovenfor, virker det som om proporsjonale innsatser har en naturlig fordel fremfor de andre systemene. Hvis du bare har $ 100 igjen, vil du satse $ 10, og så videre. Så du kan spille lenger enn du kan i et system med fast innsats, der dine siste $ 100 blir den siste innsatsen.

Å satse alt gir store gevinster etter første innsats, og gir like mye på én risiko som de andre gjør på de første syv. Men ilden som brenner syv ganger så sterkt, brenner også opp tusen ganger raskere. «Sats alt»-strategien for tipping er ute av dansen allerede i andre runde.

Oddsen for å komme seg gjennom 1000 runder til 55 % er uendelig liten, man kan like godt si det er umulig (men du ville ha vunnet 670 milliarder allerede i runde 27).

Simuleringen viser at man får svært forskjellige resultater fra de forskjellige innsatsstrategiene, selv om variablene er like.

Fibonacci og Martingale – systemer for progressive innsatser i tipping – starter også friskt, men en lang tapsserie gjør innsatsene meget store.

Fra runde 83 (R83) av simuleringen tapte vi 11 ganger på rad. Disse tapene var ødeleggende for både Fibonacci- og Martingale-innsatsen, og i den 11. runden med tap på rad måtte den teoretiske Martingale-spilleren satse $ 403 000 for å ta igjen det tapte. Det er et enormt beløp, spesielt med tanke på at saldoen var på $ 6300 på det meste. For Fibonacci var maksinnsatsen $ 33 500, mens saldoen var på det meste $ 4100 før alt gikk tapt.

Bortsett fra proporsjonale innsatser var det eneste systemet som unngikk å tape systemet med faste innsatser, som økte sakte, men sikkert. Ved R83 hadde saldoen til systemet med faste innsatser nådd $ 3400, og etterpå var den bare falt til $ 2300. Den var ikke ute av spillet, men det var ikke store resultatet å vise til etter 95 innsatser.

Serien på 11 tap var også ødeleggende for systemet med proporsjonale innsatser, og reduserte saldoen fra $ 7359 til $ 2286 – lavere enn for systemet med faste innsatser. Dette viser hvor godt faste innsatser beskytter gevinstene dine. Men ved runde 500 hadde faste innsatser kun tjent $ 6400, mens proporsjonale innsatser hadde tjent $ 18 275.

Man bør være oppmerksom på at dette er basert på en antagelse om at fordelen er i din favør. Hvis ikke det stemmer, endres resultatene dramatisk for alle innsatsstrategiene.

Støtte til innsatsteknikken

Simuleringen viser at man får svært forskjellige resultater fra de forskjellige innsatsstrategiene, selv om de andre variablene er like. Forskjellen mellom å bli blakk og å fullføre med $ 18 275 etter 500 runder var rett og slett bare å velge riktig innsatssystem.

Men det er viktig å påpeke at det ikke finnes noe perfekt system. Selv om Kelly-systemet fungerte i eksempelet over, kan det finnes flere systemer som er utviklet for andre typer veddemål. Det er viktig å finne ut hvilken innsats-stil som passer til spillingen din. Dette gjør du ved å utføre undersøkelser og gjøre simuleringer.

Det er også viktig å forstå at Kelly-systemet bare fungerer hvis du vet hva fordelen din er, da du bruker den til å beregne innsatsen. Hvis du regner feil når du finner fordelen, vil det gi problemer uansett hva du gjør. Les gjennom resten av arkivet med tipperessurser for å utvikle forståelsen din av formler og strategier for tipping.

Hold deg oppdatert med mer detaljerte tippeartikler ved å følge oss på Twitter!

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.