okt 1, 2018
okt 1, 2018

Forstå og håndtere risikoen for konkurs

Å måle en fordels-tippespiller

Sannsynligheten for konkurs

Effekten risikoen for konkurs har på absolutt fortjeneste.

Effekten risikoen for konkurs har på forventet lønnsomhet

Forstå og håndtere risikoen for konkurs

Risikoen for konkurs, også kalt «Risk of ruin», er et kjent konsept innen finans og investering, men hvordan kan det brukes til sportstipping? Hvorfor bør selv lønnsomme tippespillere kjenne til dette konseptet? Les videre for å finne det ut.

I boken Skin in the Game presenterer Nassim Nicholas Taleb følgende tankeeksperiment, som jeg har tilpasset litt.

100 personer besøker et kasino, og hver av dem satser et gitt beløp. Noen vinner, andre taper, og når alt kommer til stykket kan vi anslå hva fordelen er ved å beregne avkastningen ved å telle pengene som er igjen hos de som vender tilbake. Slik kan vi beregne om kasinoet har fastsatt oddsprisene riktig. Vi antar at tippespiller nr. 28 taper alle pengene sine. Kommer det til å påvirke spiller nr. 29? Nei.

Det er en grei sak å beregne at 1 % av tippespillerne i dette utvalget kommer til å gå konkurs. Hvis man fortsetter å spille videre, forventes det at omtrent samme mengde, ca. 1 % av tippespillerne, kommer til å gå konkurs i den perioden.

Vi kan så se for oss at du går alene på kasino hundre dager på rad og starter med et gitt beløp. Den 28. dagen går du konkurs. Blir det da noen spilledag nr. 29? Nei. Uansett hvor heldig du er, kan du trygt anta at det er 100 % sjanse for at du kommer til å gå konkurs på lang sikt.

Suksessratene som baseres på en gruppe tippespillere, gjelder ikke for deg. Vi kaller det første eksempelet sammensatt sannsynlighet og det andre eksempelet tidsbasert sannsynlighet (siden det første handler om en gruppe personer og det andre om en enkeltperson over tid). Når du leser blogginnlegg fra tippeanalytkere eller tipsere basert på langsiktig forventet fortjeneste, må du være skeptisk. Selv om prognosene deres er riktige, er det umulig for en enkeltperson å oppnå forventet fortjeneste fra markedet uten å ha uendelige spillemidler. De blander sammen sammensatt sannsynlighet og tidsbasert sannsynlighet. Hvis en tippespiller før eller senere må redusere innsatsene på grunn av tap, endres alltid forholdet mellom forventet og faktisk fortjeneste.

Det er en selvfølgelighet at kasinospillere som spiller spill som kun er basert rundt stastistiske algoritmer, kommer til å gå konkurs før eller senere. Det samme gjelder for mindre dyktige tippespillere, de vil før eller senere gå dukken på grunn av bookmakerens margin.

Tipping derimot, er annerledes enn kasinospilling, siden det finnes en teoretisk mulighet for at tippespillerne kan oppnå forventet positiv lønnsomhet, hvis de bare er dyktigere til å beregne de reelle sannsynlighetene enn det oddsgiverne er.

Talebs tankeeksperiment er likevel interessant i denne sammenheng: det minner oss på at selv fordels-tippespillere må være oppmerksomme på risikoen for konkurs. Du er kanskje en mester til å lage prognoser, men hvis du taper alle spillemidlene dine i løpet av en uheldig tapsserie, er det slutten på visa. Det blir ikke flere spill etter det.

I resten av denne artikkelen skal jeg se litt på risikoen for konkurs slik den påvirker fordels-tippespillere.

Å måle en fordels-tippespiller

Tipping består av en kombinasjon av flaks og dyktighet. Hvordan vet vi om en tippespiller viser tegn til å være dyktig? I fjor diskuterte jeg bruken av en statistisk test – student-t-testen – som kanskje kan hjelpe oss med å besvare det spørsmålet. Testen kan ikke egentlig fortelle oss direkte hvorvidt en tippespiller er dyktig til å stille prognoser og kan oppnå positiv forventet avkastning på lang sikt.

Den kan kun beregne sannsynligheten for at en serie tap og gevinster oppstår kun basert på tilfeldigheter. Når den sannsynligheten er lav, kan likevel statistikere trekke noen slutninger og anta at det sannsynligvis er noe annet enn flaks/uflaks som ligger bak. I denne konteksten ser vi ofte at referansetallene 5 % og 1 % brukes. Med andre ord: når det er mindre enn 1 % sjanse for at en serie tipperesultater har oppstått ved en tilfeldighet, kan vi hevde at det sannsynligvis delvis skyldes dyktighet.

Det er mange problemer ved å gjøre så bastante antagelser, ikke minst problemene rundt overlevende-bias: Vi blir ofte kun eksponert for de beste resultatene, og får sjelden se de middelmådige eller dårlige. Hvis det finnes 100 tippespillere i en populasjon, og den beste har forholdet 1 til 100 for historisk fortjeneste, hvilke slutninger kan vi egentlig trekke basert på det? Dessverre får vi sjelden se hele populasjonen.

Likevel antar jeg i forbindelse med denne artikkelen at en 1 til 100-historikk er bevis på at det dreier seg om en fordels-tippespiller. Hvorvidt dette faktisk er korrekt, er ikke så relevant for resten av eksempelet. Siden heldige tippespillere før eller senere alltid opplever regresjon mot gjennomsnittet, kan vi se på følgende data som optimale scenarioer.

Sannsynligheten for konkurs

Hva er sannsynligheten for at en tippespiller taper alt i løpet av en serie spill? Dette avhenger av en rekke variabler, blant annet hvor dyktige (eller heldige) de er, hvor lenge de spiller, oddsene de spiller til og størrelsen på innsatsene deres. Det er åpenlyst at jo dyktigere (eller mindre uheldige?) tippespilleren er, desto mindre sannsynlig er det at de taper alle spillemidlene sine.

Vi må også huske at jo lengre odds vi spiller til, desto større varians får vi i resultatene. Større varians innebærer større variasjon i potensielle tap og gevinster, større risiko og større sjanse for konkurs, hvis alle andre faktorer er like. Jo større andel av spillemidlene vi satser, desto større sannsynlighet er det (ikke overraskende) for at vi taper alle pengene i løpet av en uheldig serie tap.

Tippespillere som satser på lengre odds, har vanligvis større prosentvis fortjeneste enn de som satser på kortere odds, på grunn av den økte variansen. For å si det på en annen måte: lik fortjeneste fra lengre odds = større påvirkning av flaks. Det er derfor man ser at racing-tippetipsere (som ofte spiller med lengre odds) kan vise til høyere fortjeneste enn sports-tippetipsere (som vanligvis spiller med kortere odds).

Av samme grunn finner man ofte racing-tippetipsere helt nederst på tabellene med større tap, siden de også er mer utsatt for uflaks. I følgende tabell ser du forventet fortjeneste for lønnsome 1 til 100-tippespillere som satser 1000 ganger med forskjellige odds, beregnet ved hjelp av min t-test-kalkulator.

Lønnsomme tippespillere

Odds

Forventet avkastning

1,25

103,48 %

1,5

105,06 %

2

107,35 %

3

110,67 %

5

115,53 %

10

124,31 %

I følgende diagram viser vi resultatene av 10 000 veddemål i en Monte Carlo-simulering. Her ser du hvordan risikoen for konkurs varierer for forskjellige 1 til 100-tippespillere som satser med forskjellige odds og innsatsbeløp. Antagelsen er at tippespillerne starter med 100 enheter og faste innsatsbeløp.

in-article-risk-and-ruin-hero.jpg

Ikke overraskende ser vi at større innsatser øker risikoen for konkurs dramatisk, spesielt når man spiller med lengre odds. La oss si at du foretrekker å tippe på racing-outsidere med 10 i odds. Selv om din teoretiske, forventede fortjeneste er over 24 %, vil du i over 60 % av tilfellene aldri nå frem til spillrunde 1000 hvis du starter med 100 enheter og satser 10 enheter hver gang. De fleste outsider-tippespillere vil nok redusere innsatsene for å tilpasse seg situasjonen, men det betyr igjen at de vil oppnå lavere absolutt fortjeneste.

Effekten risikoen for konkurs har på absolutt fortjeneste.

La oss anta at vi anser 1 % risiko for konkurs som det meste vi kan tåle. For en tippespiller som spiller med 10 i odds, kan innsatsene maksimalt være én enhet hvis de starter med 100 enheter. For tippespilleren som satser til oddsen 1,25 derimot, kan de tåle å satse seks enheter per spill. Resultatet er at selv om outsider-tippespillere spiller med mye høyere forventet fortjeneste, ender de faktisk opp med samme absolutte fortjeneste som tippespillere som satser på storfavoritter.

Et annet eksempel: Vi antar at den akseptable risikoen for konkurs er omtrent 20 %. En tippespiller som spiller med fem i odds, bør satse rundt fem enheter. Tippespilleren som spiller med 1,5 i odds derimot, kan satse omtrent 15 enheter. Førstnevnte har omtrent tre ganger større forventet fortjeneste enn sistnevnte. Derfor ender de nok en gang opp med omtrent samme forventet absolutt fortjeneste.

Her er det åpenlyst noe å lære: Hvis tippespillere på samme dyktighetsnivå godtar tilsvarende risiko for konkurs, antydes det at det ikke er spesielt viktig hvilke odds man satser med. Hvis man jakter på lengre odds fordi de gir bedre prosentvis forventet fortjeneste, må dette balanseres ut ved at man reduserer innsatsbeløpene for å unngå økt risiko for konkurs.

Effekten risikoen for konkurs har på forventet lønnsomhet

Taleb fulgte opp eksempelet om sammensatt sannsynlighet kontra tidsbasert sannsynlighet ved å sitere Warren Buffet:

«For å lykkes må man først overleve.»

Han fulgte opp dette med sin egen tolkning:

«Muligheten for konkurs tillater ikke kostnad/nytte-baserte analyser.»

Buffet og Taleb har rett. Muligheten for konkurs påvirker beregningene av forventet fortjeneste. Når vi prøver å beregne forventet fortjeneste, gjør vi det ved å ignorere de tilfellene der en spillserie blir avbrutt grunnet konkurs. Beregningene av forventet fortjeneste i tabellen over er alle basert på 1000 spill. I virkeligheten, når sannsynligheten for konkurs er større enn null, vil ikke alle sekvensene vare så lenge.

Vi kan se for oss en tippespiller som spiller med to i odds og satser 10 enheter per spill. De har 23 % risiko for å gå konkurs før 1000 spill er gjennomført. I min beregning med 10 000 tippehistorikker, ser vi at 95 % av de sekvensene der tippespilleren gikk konkurs, teoretisk sett ville ha fortsatt og endt opp med gjennomsnittlig avkastning på 105,74 %. I virkeligheten ville disse fortjenestene aldri ha oppstått, siden spillere uten penger ikke kan spille mer.

Hvis vi vil holde reelle forventninger så nær de teoretiske motpartene sine som mulig, må vi redusere risikoen for konkurs til svært lave nivåer. De fleste seriøse tippespillere forstår dette på et intuitivt nivå, men forhåpentligvis kan denne analysen gi litt bedre innsikt i disse ideene.

Det er ingen tvil om at selv dyktige, fordelsbaserte spillere ikke kan tåle innsatser på stort mer enn 1 % av startsaldoen hvis risikoen for konkurs skal holde seg under 1 %, og enda mindre enn dette hvis oddsene er lengre. Når vi aktivt vurderer vår risiko for konkurs, blir det også tydelig at det ikke har spesielt stor betydning hvilke odds vi velger å spille til.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.