apr 4, 2019
apr 4, 2019

Slik bruker du push- og pull-muligheter i tipping

Slik bruker du push- og pull-muligheter i tipping

Push- og pull-muligheter er forsterkede muligheter til å kjøpe billig og selge dyrt. Dette er en vanlig teori i alle typer investering, men hvordan kan det brukes til tipping? Les videre for å finne ut hvordan tippespillere kan finne push- og pull-muligheter ved handikaptipping.

Hva er en push- eller pull-mulighet?

Push- og pull-muligheter er en av mine favorittvinklinger på handikaptipping. Hovedforskjellen mellom «kjøp billig, selg dyrt» og push og pull, er at push og pull innebærer å kjøpe billig og selge dyrt direkte mot hverandre. Markedssituasjonen oppstår når markedet i stor grad kjøper ett lag og selger det andre.

Push og pull innebærer at verdien dyttes oppover og trekkes nedover slik at markedet forskyves over og under den riktige prisen. Tippespillere som kan se forskjellene, kan dra store fordeler av dette i veddemålene sine.

Oppsamlede inntrykk

Push- og pull-muligheter skapes som oftest av oppsamlede inntrykk. Det er ikke en overdrivelse å si at lag som gjør det bedre enn snittet og vinner, tiltrekker seg mer penger og oppmerksomhet enn lag som gjør det dårligere enn snittet og taper, men det som er viktig å vurdere ved push- og pull-muligheter, er oddsbevegelsene i tidligere kamper.

Mange tippespillere ser bare på de siste trendene for seire/tap istedenfor å identifisere lagene som tiltrekker seg penger i markedet. Denne «nyhetstilbøyeligheten» finnes i nesten alle tippemarkeder for sport, siden tippespillere elsker å overreagere på det siste de så, og siden prisstillere ikke liker å gjøre kortsiktige justeringer. Derfor overprises ofte lagene som dyttes, mens lagene som trekkes, tilbys med en rabatt.

Det eksisterende markedets påvirkning

Tippespillere overser ofte muligheten til å vurdere det eksisterende markedets påvirkning som taktikk. Som nevnt ovenfor, er det viktig å forstå om et lag blir kjøp eller solgt av markedet. Like viktig er det å finne en grunnlinje for markedsprisen.

Et godt sted å begynne jakten på markedets påvirkning er i de siste møtene mellom de to lagene i samme sesong. Alle prisene i tippemarkedet fastsettes i første omgang basert på bookmakernes vurdering.

Med mindre det forekommer kritiske skader eller store justeringer på laget, burde oddsene mellom to møter mellom samme lag tilbys til samme pris, etter justering for effekten av andre spillesteder og hjemmefordelen.

Hvis en tippespiller kan beregne hjemmefordelen, kan vedkommende ofte finne den riktige bookmakervurderingen og justere for nylige resultater i startoddsene.

Statiske priser

Det kan være overveldende å se på alle de tilgjengelige kampene man kan tippe på i løpet av bare én dag. Hvis tippespillere ikke har nok tid til å vedlikeholde en regresjonsmodell, er det et godt utgangspunkt for push- og pull-muligheter å sammenligne åpningspriser lik nåværende priser i kamper med et lag som har gode resultater.

Når oddsene holder seg statiske og ikke flytter seg i kamper med et lag som har gode resultater, er det ofte en indikasjon på et tautrekkingsscenario – der penger dytter og trekker laget med gode resultater i forhold til laget med dårlige resultater.

Slik spiller du på push- og pull-muligheter

Tippespillere bør begynne med å lete etter statiske priser i tippemarkedet. Det bør gjennomføres en vurdering av de siste fem til syv kampene for å se om ett av lagene vinner mens det andre taper – husk å bare se etter ekstreme serier.

Hvis det finnes motstridende oppfatninger, begynner du å se etter markedets påvirkning. Har laget med gode resultater blitt tippet opp eller ned i de siste kampene? Har laget med dårlige resultater blitt tippet opp eller ned i de siste kampene? Hvis det finnes en kontrast i tippemarkedet, ser du etter nylige møter mellom de to lagene.

Juster for hjemmebane og vurder prisforskjellen. Hvis prisen er høyere eller lavere, er dette markedets justeringer for nylige resultater. Handikappet for å fastsette verdi baseres da på en sammenligning av markedets justeringer for nylige resultater med den riktige markedsverdien. Hvis det er for høyt, er det ganske sikkert en fordel i å tippe på laget som trekkes i markedet.

Les flere av Pinnacles artikler om tippestrategi for å lære grunnleggende tippekunnskap.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.