apr 3, 2018
apr 3, 2018

Bruke alternativkostnad i sportstipping

Hva er alternativkostnad

Alternativkostnaden for langtidsspill

Sportstipping vs. aksjemarkedet

Alternativkostnaden for underlegne odds

Bruke alternativkostnad i sportstipping

Alternativkostnad er et nyttig konsept når man skal fastslå hva som er den beste metoden for å maksimere avkastningen på spillemidlene sine. Selv lønnsomme tippespillere bør være klar over alternativkostnaden for feil bruk av ressurser. Les videre for å finne ut hvordan man kan bruke alternativkostnad i sportstipping.

Hva er alternativkostnad?

Se for deg en ungdomsskoleelev som evaluerer fordelene ved å studere på universitetet. Hvilke kostnader tilknyttet studiene bør studenten ta med i beregningen? Utgiftene til studiestedet er det første man tenker på, men dette er langt fra den eneste utgiften man har som student.

I tillegg til alle de direkte utgiftene studenten får i løpet av studietiden, må hun også tenke på lønnen og erfaringen hun ville fått hvis hun hadde jobbet i stedet for å studere. Dette er alternativkostnaden for studentens høyere utdanning, og må sammenlignes med de potensielle fordelene ved en universitetsgrad.

Dette er et viktig konsept når man investerer. Hvis en person har sparepengene sine på en sparekonto med 1 % rente, er dette teknisk sett en lønnsom investering, siden de har mer penger etter et år enn de hadde til å begynne med.

Men hvis inflasjonen er 3 %, har investoren faktisk tapt kjøpekraft når alt kommer til stykket. Siden prisveksten har vært større enn småsparerens avkastning, ville det faktisk vært lurere å kjøpe det man ønsket seg ved starten av året enn etter å ha spart ett år.

Bruke alternativkostnad i sportstipping

Hvordan påvirker dette sportstippere? For å se på dette skal vi følge fire teoretiske tippespillere, som alle er lønnsomme. For å gjøre det enkelt starter vi med flere (urealistiske) antagelser:

  • Tippespillerne har begrenset startkapital (€ 100)
  • De kan kun gjøre én investering (ingen mulighet til å spre risikoen)
  • De må satse hele beløpet på ett spill (i virkeligheten hadde det vært lurt å bruke en innsatsmetode)
  • De kan maks plassere 100 innsatser i året
  • Gjennomsnittlig avkastning per spill: Tippespiller A: 0,1 %, Tippespiller B: 1 %, Tippespiller C: 2 %, Tippespiller D: 4 %

Basert på alt dette ser fortjenesten til tippespillerne slik ut:

Tippespillerens avkastning

Tippespiller A

Tippespiller B

Tippespiller C

Tippespiller D

Avkastning etter 100 spill

11

170

624

4950

Saldo etter 100 spill

111

270

724

5050

Avkastningen indikerer dyktighetsnivået til hver av tippespillerne. Tippespiller A oppnår marginal lønnsomhet, mens tippespiller D oppnår svært god avkastning.

For en mer realistisk forklaring av tippespilleres lønnsomhet, med varians tatt med i beregningen, kan du lese "Hvor ofte får profesjonelle tippespillere betaling?".

Alternativkostnaden i tipping: langtidsspill vs. enkeltspill

En vanlig debatt blant tippespillere er hvorvidt det å binde spillemidler i langtidsspill er en god strategi eller feil ressursbruk. Dette er i bunn og grunn en debatt om alternativkostnaden.

Hvis vi antar at disse dyktige tippespillerne har en fordel både i markedet for langtidsspill og markedet for enkeltspill, hvilken forventet avkastning må man ha for at et ettårig langtidsspill skal være det optimale valget?

Forventet avkastning på langtidsspill vs. enkeltspill

Forventet avkastning på langtidsspill (%)

100

400

1000

2000

5150

Fortjeneste før alternativkostnaden

100

400

1000

2000

5150

Tippespiller A fortjeneste - alternativkostnad

89

389

989

1989

5139

Tippespiller B fortjeneste - alternativkostnad

-70

230

830

1830

4890

Tippespiller C fortjeneste - alternativkostnad

-524

-224

376

1376

4526

Tippespiller D fortjeneste - alternativkostnad

-4850

-3950

-3950

-2950

100

Med 100 % forventet avkastning, ligger tippespiller A bedre an med ‎€ 89. Men selv med en så solid avkastning vil de resterende tre tippespillerne tape ved å satse på langtidsspill i stedet for å bruke pengene på 100 enkeltspill.

For at tippespiller D skal eliminere alternativkostnaden for å spille enkeltspill med sine ‎€ 100 i et helt år (der pengene ellers ville vært bundet i langtidsspillet) og oppnå en betydelig fortjeneste, måtte de ha spilt et langtidsspill med forventet avkastning på 5150 %.

Dyktigere tippespillere må finne et langtidsspill med sinnssyke odds for å eliminere den akkumulerende effekten av å spille gjentatte enkeltspill.

Dette kan kanskje være et argument mot det å spille langtidsspill, men i dette eksempelet har tippespillerne begrensede ressurser og trenger ikke å tenke på varians. I den virkelige verden kan tippespillere se på langtidsspill som en god løsning for spredning av risiko. Det er neppe mange tippespillere som ville takket nei til et spill med 100 % forventet avkastning.

Sportstipping vs. aksjemarkedet

Hedgefond-meglere evalueres ved å sammenligne avkastningen deres med avkastningen i aksjemarkedet som helhet. For å si det enkelt: man måler hvor dyktig en hedgefond-megler er ved å se på hvor mye deres profesjonelt utvalgte portefølje gjør det sammenlignet med en person som bare kjøper alle store aksjer via et indeksfond.

Warren Buffett anslår at aksjer stiger 6 til 7 % hvert år i gjennomsnitt, så vi bruker det høyere estimatet, 7 %, som vårt gjennomsnitt. Hvordan klarer tippespillerne våre seg når de evalueres etter samme kriterier som hedgefond--meglere?

Veksten i aksjemarkedet vs. fortjeneste fra tipping

Veksten i aksjemarkedet (inkludert utbytte)

Gjennomsnitt (7 %)

Fallende (-2 %)

Raskt stigende (14 %)

Avkastning (%)

7

-2

14

Tippespiller A

4

13

-3

Tippespiller B

163

172

156

Tippespiller C

617

626

610

Tippespiller D

4943

4925

4936

Ved gjennomsnittlig vekst i markedet får alle tippespillerne bedre resultat enn fortjenesten i markedet, så det finnes ingen alternativkostnad. I et raskt voksende marked derimot, påføres tippespiller A et lite tap (alternativkostnaden er € 3), mens de andre tippespillernes fortjeneste blir betydelig redusert.

I et fallende marked ville selv en tapende tippespiller klare å slå avkastningen fra aksjemarkedet, mens de lønnsomme tippespillerne ville gjort det meget bra sammenlignet med vanlig aksjesparing.

I det lange løp vil alle tippespillere gjøre det bedre ved sportstipping enn investering i aksjemarkedet, men i ett enkelt scenario ville tippespiller A hatt en alternativostnad i forhold til et raskt voksende marked.

Alternativkostnaden for å spille med underlegne odds

Som vi har vist ovenfor kan selv lønnsomme spill ha en alternativkostnad. Sjansen er ekstra høy hvis tippespilleren ikke spiller med de beste oddsene som finnes.

Spille hos Pinnacle vs. markedets marginer

Pinnacles margin (2 %)

Bransjegjennomsnitt (6 %)

Alternativkostnaden for underlegne odds

Tippespiller A

111

107

4

Tippespiller B

270

260

10

Tippespiller C

724

697

27

Tippespiller D

5050

4859

191

*For utregningene bak disse tallene kan du se nederst i denne artikkelen.

Hvis den opprinnelige avkastningen til hver tippespiller var basert på at de spilte med Pinnacles marginer (i dette tilfellet 2 %), ville man åpenlyst fått lavere fortjeneste ved å spille med gjennomsnittsmarginen for bransjen (6 %).

Dette er alternativkostnaden for å spille med dårligere odds, en kostnad som blir større og større etter hvert som tippespilleren blir mer lønnsom. Tippespiller D ville hatt € 191 i alternativkostnad hvis hun valgte å spille med bransjegjennomsnittet i stedet for hos Pinnacle.

Spill med underlegne odds kan også føre til tap. En hypotetisk tippespiller med 2 % i avkastning (€ 102 i gevinst) for 100 spill med 2 % margin, hadde bare fått € 98 i gevinst hvis marginen var 6 %.

I virkeligheten ville en tippespiller som er like lønnsom som spiller C og D i eksempelet, sannsynligvis ha spilt flere spill med høyere odds enn i denne simuleringen. Effekten av å spille med underlegne odds ville vært enda tydeligere i dette tilfellet.

Hva kan tippespillere lære av konseptet alternativkostnad?

Dyktige tippespillere vet selvsagt at det er viktig å spille med de beste oddsene og at de ikke bør binde opp spillemidler i langsiktige spill når de kunne tjent mer penger på andre måter. Det er likevel viktig å bite seg merke i disse viktige konseptene.

Det er kanskje sammenligningen med aksjemarkedet som er mest nyttig for tippespillere. Hvis Warren Buffett har rett (noe som ikke er usannsynlig, basert på merittlisten hans), må tippespillere slå 6–7 % avkastning fra aksjemarkedet for å sikre at de ikke har en alternativkostnad sammenlignet med å investere i et indeksfond.

I virkeligheten vil lønnsomme tippespillere sannsynligvis finne nok verdifulle spill til at de kan slå aksjemarkedet. En annen stor fordel ved sportstipping er at det ikke finnes noe sånt som et fallende marked, så det blir ingen plutselige innhugg i saldoen til en tippespiller (med forbehold om at en bruker en god tippestrategi), og irrasjonelle aktører kan ikke plutselig påvirke tippespillerens saldo.

*Beregningene av alternativkostnaden for underlegne odds er utført av Pinnacles Business Intelligence-analytiker, Joel Johnson.

For å se på utregningene som eksemplene over er basert på, kan vi bruke det enkle eksempelet myntkast. Spesielt i dette tilfellet, der en tippespiller oppnår 11 % avkastning på spill verdt € 100.

Hvis Pinnacle hadde tilbudt odds på myntkast med 2 % margin, ville resultatet blitt 1,961 i odds både for mynt og krone. Hvis man derimot hadde brukt bransjegjennomsnittet på 6 %, ville prisen blitt 1,887 (se "Slik beregner man tippemarginer" for å lære hvordan disse ble beregnet).

For å oppnå 11 % avkastning etter 100 spill på myntkast (med Pinnacles odds), må kunden stille riktig prognose på

€ 111/1,961 ≈ 57     (1)

av 100 myntkast.

Hvis man derimot vinner de samme 57 myntkastene hos et tippeselskap som tilbyr gjennomsnittsprisen for markedet, blir resultatet slik:

€ 1 x 57 x 1,887 ≈ € 107     (2)

Dette er altså € 4 mindre til kunden, selv om de i teorien vant like mange spill.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.