aug 1, 2018
aug 1, 2018

Hva kan sluttoddsene fortelle oss om forventet fortjeneste?

Slik bruker du sluttoddsen til å måle forventet verdi

Typiske oddsbevegelser i en fotballkamp

Slik bruker du sluttoddsen til å måle troverdigheten til tipsere

Slik analyserer du din egen tipping ved hjelp av oddsbevegelser

Hva kan sluttoddsene fortelle oss om forventet fortjeneste?

I tipping er det svært viktig å beregne hvor mye du kan forvente å vinne (i gjennomsnitt) for hver innsats du plasserer. Selv om du kun får vite sluttoddsen for et arrangement etter at det starter, kan den likevel brukes til å måle forventet fortjeneste for et spill. Vil du vite hvordan? Les videre for å finne det ut.

Forventet verdi er «beløpet som en spiller kan forvente å vinne eller tape hvis vedkommende satset på samme odds flere ganger. Dette beregnes med en enkel ligning der man multipliserer vinnersjansen med den potensielle gevinsten per spill og trekker fra sannsynligheten for tap multiplisert med det potensielle tapet per spill.» Men hvordan skal vi egentlig beregne dette?

I denne artikkelen ser vi på en metode som jeg har snakket om tidligere, sluttoddsen, og analyserer hvordan vi kan bruke den til å måle forventet verdi for et spill og se hva vi kan finne ut om forventningene. Dette lar oss fastslå hvilke tipsere som har resultater som faktisk er for gode til å være sanne.

Et tilbakeblikk på forventet verdi

Hvis vi plasserer en innsats til oddsen 2,10 der den reelle vinnersjansen er 50 %, får vi følgende ligning for den forventede verdien.

FV = ($ 1,10 x 50 %) − ($ 1,00 x 50 %) = 5 %

Dette kan også beregnes på en enklere måte, ved å dele den faktiske oddsen på den rettferdige oddsen. Den rettferdige oddsen er omvendt av den relle vinnersjansen, i dette tilfellet 2,00.

FV = 2,10/2,00 = 1,05 (eller 105 %)

I det første eksempelet er tallet for FV den forventede fortjenesten som prosentandel over avkastningen (FFoA). I det andre eksempelet ser vi forventet avkastning (FA) uttrykt i prosent. Remember: FA = FFoA +1.

Jeg foretrekker det andre eksempelet, så vi skal bruke det i resten av denne artikkelen.

Bruke sluttoddsen til å måle forventet verdi

I 2016 skrev jeg en artikkel der jeg undersøkte hvordan man kan bruke sluttoddsen til å måle forventet verdi for et spill. Dette er selvfølgelig en retrospektiv analyse, vi kan ikke vite sluttoddsen for en kamp før kampstart, og da er det for sent å plassere innsatser. Men det er mulig å bruke dem for å teste om vi faktisk hadde den forventede verdien vi trodde vi hadde funnet på andre måter. Jeg har formulert følgende hypotese:

Forholdet mellom oddsene vi spiller på og sluttoddsene gir et nøyaktig mål på den forventede verdien av et spill.

I dette tilfellet brukte jeg forholdet mellom start- og sluttoddsen. Etter å ha testet denne hypotesen på et svært stort utvalg fotballkamper (132 645 til sammen), fant vi en svært sterk korrelasjon mellom forholdet og de reelle avkastningene man ville ha oppnådd. For eksempel var den reelle avkastningen omtrent 105 % for kamper der forholdet mellom start- og sluttoddsen var 1,05. Når forholdet var 1,10, var avkastningen omtrent 110 %, og så videre.

Denne dataanalysen kan ikke fortelle oss om vi faktisk hadde den verdien som forholdet antydet, for enkeltspill. Men brukt på et større utvalg spill kan denne verdien gi et meget nyttig estimat for beregning av forventet verdi og forventet avkastning.

Typiske oddsbevegelser i et fotballtippemarked

Oddsene beveger seg fordi det dukker opp ny informasjon om et lag i markedet. Dette påvirker hvordan tippespillerne satser på det laget, noe som igjen påvirker oddsene som bookmakeren tilbyr. 

Den vanlige antagelsen er at jo flere tippespillerne det er som satser på ett lag, desto kortere blir oddsene, og jo færre det er, desto lengre blir oddsene (riktig nok kan bookmakere velge å ignorere dette, hvis de mener at flertallet av tippespillerne handler irrasjonelt).

Visse odds beveger seg mye når det dukker opp viktig ny informasjon om et lag, andre påvirkes ikke så mye. Hvordan beveger oddsene for en fotballkamp seg?

Jeg brukte et enda større utvalg enn det ovennevnte (162 672 kamper til sammen) for å beregne forholdet mellom start- og sluttoddsen for alle hjemme- og bortelag, etter at Pinnacles tippemargin var trukket fra. Resultatene lå mellom 0,18 og 4,36, med 1,003 i gjennomsnitt og 0,12 i standardavvik.

Standardavviket gir et mål på variasjonen i et datasett. I dette utvalget ligger tre fjerdedeler av oddsratene innenfor ±0,12 av gjennomsnittet, altså 0,88 og 1,12. Det er en del avvik, som 0,18 og 4,36, men de fleste oddsbevegelsene fra markedets åpnings- til stengetid var relativt små, som vi ser i fordelingen under.

profit-expectation-in-article1.jpg

En nærmere titt på bevegelsene til forskjellige odds

La oss ta en nærmere titt på forskjellige oddsverdier. Diagrammene nedenfor viser at jo kortere tippeoddsene er, desto mindre er avstanden (standardavviket) mellom start- og sluttodds. Husk at det gjennomsnittlige standardavviket for hele utvalget er 0,12. Dette er ikke spesielt overraskende, siden lengre odds innebærer mer usikkerhet og større varians.

Nyheter som påvirker tippingen på et lag, vil sannsynligvis ha større effekt på lag med lengre priser. Variasjonene i oddsbevegelsene mellom åpnings- og stengetid er stort sett proporsjonal med logaritmen for tippeodds.

profit-expectation-in-article2.jpg

profit-expectation-in-article3.jpg

Det er kanskje lettere å illustrere områdene for oddsbevegelser for forskjellige odds mellom åpnings- og stengetid, med følgende diagram. Her sammenlignes fordelingen av oddsrater for start- og sluttodds for tre forskjellige startodds (uten margin): 1,25, 2 og 10.

profit-expectation-in-article4.jpg

For korte odds er fordelingen av oddsbevegelser mye mindre enn den er for lengre odds. For lengre odds er fordelingen logisk nok mye bredere. En tredjedel av startoddsene på 10 hadde en forventet verdi som var større enn 110 % av prisen de stengte til. Til sammenligning var det tilsvarende tallet under 1 % for odds på 1,25. Dette er heller ikke så overraskende. Tross alt er maksimal forventet verdi for oddsen 1,25 lik 125 %. Det er likevel nyttig å visualisere hvor mye de forskjelige oddsene beveger seg.

Forventet lønnsomhet

Basert på denne informasjonen kan vi formulere en ide om hva vi realistisk sett kan forvente av langsiktig lønnsomhet. Hvis relativt sett få spill på fotballkamper har betydelig forventet verdi basert på vår hypotese om forholdet mellom start- og sluttodds, bør dette legge en demper på forventningene våre.

Gjennomsnittsverdien for alle spill med forventet verdi var her 108,8 %, og medianverdien var 106,0 %, mens bare 2,8 % av hele utvalget hadde mer enn 125 % i forventet verdi. Dette viser oss at vi neppe kan forvente 130 %, 140 %, 150 % eller mer i avkastning i det lange løp.

Den vanlige antagelsen er at jo flere tippespillerne det er som satser på ett lag, desto kortere blir oddsene, og jo færre det er, desto lengre blir oddsene (riktig nok kan bookmakere velge å ignorere dette).

Det finnes rett og slett ikke nok muligheter der oddsene beveger seg så mye, til at vi kan oppnå forventet avkastning på over 130 %. Og vi kan ikke forvente å finne noen heller. Vi må tross alt inngå veddemålene før sluttprisene er kjent – og ikke gjøre noen feil underveis. Det er rett og slett for mye tilfeldighet i sportstipping til at vi kan ha rett hver gang. 

Joda, vi kan kanskje gjøre det bedre på kort sikt, men det må hevdes å være basert på flaks, og forventet verdi har ingenting å gjøre med dette.

Vi kan kanskje bli fristet av potensialet for å oppnå overlegen forventet verdi ved å tippe på lengre odds, som diagrammene over antyder. Men vent et øyeblikk: vi glemmer å tenke på bookmakerens margin. Analysene så langt er basert på «rettferdige» odds, altså odds der marginen er trukket fra. Når man legger til Pinnacles tippemargin for fotball (omtrent 2,5 % i snitt), får man faktisk negativ forventet verdi fra den sanne FV-en på 100 %.

I tillegg vet vi at på grunn av favoritt-outsider-bias, som påvirker situasjonen når bookmakere fastsetter oddsene (altså at marginen ikke fordeles likt mellom hjemmeseier, uavgjort og borteseier), øker den negative forventningen i forhold til de «rettferdige» oddsene, jo lengre oddsene er.

Diagrammet nedenfor viser et idealisert forhold mellom Pinnacles tippeodds for fotballkamper og den spesifikke marginene som påføres disse oddsene i en bok for hjemme-uavgjort-borte. For eksempel vil odds på 10 påføres en margin på omtrent 10 % (mye høyere enn gjennomsnittsmarginen, som er 2,5 %). Hvis de derfor ender opp med sluttoddsen 9 (et start/slutt-forhold på 1,11), antyder det at de opprinnelige oddsene bare såvidt hadde positiv FV. 

Lengre tippeodds kan kanskje gi bedre muligheter for store oddsbevegelser og høy forventet verdi, men dette potensialet blir sterkt redusert av den høyere marginen som bookmakeren påfører slike odds. 

profit-expectation-in-article5.jpg

Bruke sluttoddsen til å måle troverdigheten til tipsere

I en tidligere artikkel beskrev jeg hvordan Wald–Wolfowitz-serietesten for tilfeldighet kan brukes for å teste kredibiliteten til valghistorikken til en tipser. I tillegg til dette kan vi legge til vår hypotese om sluttpriser.

Siden vi vet at reell fortjeneste har betydelig korrelasjon mellom forholdet mellom valgt pris og sluttpris, kan vi bruke denne informasjonen til å teste om historikken til en oddstipser viser tegn til en slik korrelasjon. Hvis vi for eksempel har en tipser med historiske resultater som viser til 120 % avkastning, består denne historikken faktisk av spill der forholdet mellom valgte odds og sluttodds er 1,20? Vi prøver et eksempel.

En nett-tipser (medlem av et nettverk av tipstjenester) påstår at han har 80 % suksessrate (basert på 1X2-, Mål totalt- og Asiatisk handikap-tipping), noe som gjør dette til et av de høyest rangerte tips-nettstedene i verden. 

Tipsere kan hevde at sluttprisene ikke har noe med resultatene å gjøre. Det er riktig, men hypotesen vår antyder at alt handler om forventet avkastning.

Hvis vi ser på valgene deres, ser vi at et overveldende flertall av oddsene deres ligger i området mellom 1,7 og 2,1. Hvis vi ser på de resultatene de har publisert for de tre siste månedene, ser vi faktisk at de hevder å ha 138,6 % avkastning for 839 spill, med gjennomsnittlig odds og medianodds på henholdsvis 1,93 og 1,90. Basert på vår hypotese om sluttpriser kan vi hevde at slike valg vanligvis skal forkortes med en ratio på omtrent 1,40. Med andre ord skal et spill som anbefales til prisen 1,90, vanligvis synke til omtrent 1,35 før avspark.

Vi har allerede fastslått i analysen vi gjorde tidligere, at det er svært sjeldent at oddsene forkortes så mye. For odds på 1,90 er standardavviket for start-/sluttodds omtrent 0,08, noe som tilsvarer sluttodds på omtrent 1,76. 1,35 i odds er fem hele standardavvik unna gjennomsnittet.

I utvalget mitt var det 50 149 startodds fra Pinnacle (fra de 10 siste årene) som lå mellom 1,70 og 2,10, og i bare syv av disse tilfellene ble oddsene forkortet med en faktor på 1,40 eller høyere. Likevel skal vi liksom tro på at denne tipseren har funnet nesten 7000 spill med så høy verdi bare siden 2015.

Dette antyder at de har gjort valgene sine fra et utvalg på 50 millioner mulige spill i en tre års periode. Gitt det begrensede utvalget av markeder som de jobber mot, er dette tallet helt absurd.

La oss ta en titt på noen av de nyeste tipsene deres. 

Analyse av tipseres valg vs. oddsbevegelser

Valg

Odds publisert av tipseren

Pinnacles sluttodds

Russia mot Kroatia over 1,75

1,74

1,69

Cork City −0,75 for å slå Shamrock Rovers

1,88

2,07

Derry City mot Limerick over 2,75

2,05

1,70

Brasil mot Belgia over 2,5

2,03

1,85

Uruguay mot Frankrike over 1,75

1,72

1,82

Colombia +0,5 for å slå England

1,81

1,81

Belgia mot Japan over 2,5

1,94

1,77

Brasil −1 for å slå Mexico

1,85

1,79

Fjolnir mot Fylkir over 2,75

1,86

1,68

Kroatia slår Denmark

1,75

2,04

Dette er bare et lite utvalg, men det gir likevel et tydelig bilde: for noen av valgene de anbefaler, blir prisen kortere, for andre blir den lengre. Den gjennomsnittlige endringen var en faktor på 1,03 sammenlignet med sluttprisene. Dette er akkurat nok til å dekke marginen Pinnacle legger til på disse prisene, men langt fra de 1,40 vi var på jakt etter.

Tipsere som han vi har analysert over, kan hevde at sluttprisene ikke har noe med resultatene å gjøre. Det er riktig, men hypotesen vår antyder at alt handler om forventet avkastning.

På lang sikt er bookmakernes priser ganske presise, de gjør rett og slett ikke så mange feil som de ovennevnte resultatene antyder. Og hvis de faktisk gjorde det, ville markedet få så mye informasjon fra valgene som denne tipseren publiserer, at det ville gitt tydelige spor. Hvis en tippespiller hadde vært så dyktig, hadde det blitt lagt merke til. Enten er det ingen som legger merke til denne tipseren (og mange andre som dem), eller så skjer det ikke. Hva er mest sannsynlig?

Analysere din egen tipping ved hjelp av oddsbevegelser

Vi kan bruke hypotesen vår til å fastslå om vår egen tippehistorikk viser tegn til dyktighet. Når den gjør det, er det rimelig å anta at bookmakerne mener at informasjonen vi bringer til tippemarkedet, er relevant. Når den ikke gjør det, er vi nødt til å vurdere om vi faktisk bare hadde flaks. 

Bookmakere som Pinnacle bruker sluttprisene til å identifisere dyktige tippespillere. Hvis man ser at en tippespiller konsekvent slår sluttprisene med mer enn marginen deres, blir tippespilleren overvåket og brukes til å gjøre prisene i markedet mer effektive, slik at både antallet av og størrelsen på prisfeil holdes til et minimum.

Dette innebærer at vi blir nødt til å leve med at variasjonen i forventet lønnsomhet er ganske liten. Det er rett og slett umulig å oppnå de prestasjonene som denne typen tippespillere hevder å klare. Du bør ikke forvente å oppnå slikt selv heller, og nå vet du at når du ser andre som gjør det, bør du være skeptisk.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.