jan 20, 2023
jan 20, 2023

Hvordan måler vi prestasjoner og ekte ferdigheter i sportsbetting?

Empiriske bevis og intuitive data i spill

Er handikapping den beste ferdigheten i sportsbetting?

Sluttlinje-verdi i sportsbetting

Håndtering av risiko i sportsbetting

Hvordan måler vi prestasjoner og ekte ferdigheter i sportsbetting?

Ekte ferdigheter i sportsbetting kan best måles ut fra hvor tett din teoretiske forventede verdi korrelerer med avkastningen på investeringen over et tilstrekkelig utvalg. Historikken din over mindre utvalg eller få data kan være en indikator på ytelse avhengig av hvor kvantifiserbar usikkerheten til innsatsene i porteføljen din var, men generelt sett, jo større utvalg, desto bedre.

For et større volum av innsatser kan det være ønskelig å beregne en sannsynlighetsverdi (p-verdi) som forteller oss hvor sannsynlig en serie resultater var basert på tilfeldighet. Hvis vi kjører tallene våre gjennom en p-verdikalkulator ved å legge inn ROI%, gjennomsnittlig odds og utvalg av innsatser (n), vil den fortelle oss sannsynligheten 1-til-x for at resultatene våre oppnås ved en tilfeldighet.

I statistikk er en p-verdi på mindre enn 0,05 generelt nok for å avvise nullhypotesen, noe som i vårt tilfelle betyr at det er ekstremt usannsynlig at sportsbetting-resultatene skyldes tilfeldigheter.

Empiriske bevis og intuitive data i spill

P-verdien måler ikke de faktiske ferdighetene til en better, men hva om visse dyktige sportsbettere kan kvantifisere usikkerhet nøyaktig? I boken min, Hypnotised By Numbers, snakker jeg om at mange dyktige bettere er utstyrt med noe som kalles risikointelligens, og at hjernen deres fungerer på en bestemt måte. Disse spillerne kan underbevisst kjøre iterasjoner i hodet basert på tidligere empiriske bevis, og projisere eller måle sannsynligheter nøyaktig for fremtidige hendelser.

Det er slik hjernen til flere profesjonelle sportsbettere fungerer. Empirisk bevis er informasjon innhentet gjennom observasjon og dokumentasjon av visse atferder og mønstre i data eller gjennom eksperimenter. Disse sportsbetter-ekspertene lagrer alt i hjernen, som fungerer som en datamaskin, og behandler all informasjonen. De vil ha bygget opp utallige timer med å se på sportene de spiller på, og spesialiserer seg generelt på enkelte sporter og markeder.

Er ikke lagrede opplevelser en form for data, tross alt? Vi baserer alle beslutninger på erfaring bygget opp over tid, stort sett intuitivt.

«Risikointelligens er evnen til å måle sannsynligheter nøyaktig gjennom intuisjon samlet fra erfaring»

I betting er det kjente kjente, kjente ukjente og ukjente ukjente, som Pinnacles Marco Blume en gang sa. Hvis en hest løper opp bakken ved Cheltenham og bremser betydelig, eller hvis en UFC-fighter gir gass noen ganger i runde fire av en kamp, hvor stort utvalg må man ha for å vite at dette vil fortsette å skje? Bør vi inkludere denne variabelen i vårt estimat av den sanne (betingede) sannsynligheten? Når det gjelder Cheltenham-hesten, kan vi argumentere for at det er nok å se den én gang.

Logikken bak variablene

Det er høy varians som må  flates ut med store utvalg i virkelig tilfeldige hendelser som et myntkast, men sportsbetting er ikke helt tilfeldig, og det er mange tilfeller der usikkerheten er svært kvantifiserbar over mindre utvalg. Dette er det jeg ofte kaller logikken bak variablene.

Nøkkelen til å låse opp verdien er å se sport for å finne innfallsvinkler som ikke er priset inn i markedene. Mens vi ser på kampene, bør vi se en mindre volatil gevinst- og tapsgraf, som holder seg nærmere vår teoretiske EV-linje.

Handikapping er den beste ferdigheten å ha i sportsbetting

Flere av de mest begavede sportsbetting-handikapperne vil være anonyme. Størrelsen på innsatsen din gjenspeiler ikke nødvendigvis din evne som en sportsbetter. I poker spiller mange av de beste spillerne spill med lav til middels innsats. Ekte dyktighet i sportsbetting måles ikke av summen på pengene du satser eller tjener – det handler om hvor mye du kan slå oddsen med, gebyr inkludert.

Jeg snakker ikke om Sluttlinje-verdien, men den faktiske sannsynligheten for alle spillene du gjør over et stort utvalg. Målingen av dette kommer bare gjennom din langsiktige ROI%. Jo nærmere din anslåtte forventede verdi (EV) korrelerer med din faktiske avkastning på investeringen på lang sikt, og jo høyere avkastningen på investeringen er, desto større kompetansefordel har du over bookmakerne og markedet.

Mange av de beste sportsbetterne spiller på handikap, og de fleste handikap-spillerne kompilerer eller estimerer sine egne rettferdige odds for markedet de er interessert i. Disse oddsene vil gi en sum på 100 % i stedet for en falsk bookmaker-prosent som tar høyde for marginen.

De mest dyktige innen sportsbetting er de som studerer sports- og bettingmarkedene i seg selv og deretter er i stand til å kvantifisere fordelene deres og oppdage eventuelle ineffektiviteter i markedet. Ovennevnte er kjent som en nedenfra-og-opp-tilnærming til sportsbetting.

Hva er Sluttlinje-verdien i sportsbetting?

Sluttlinje-verdien eller CLV er en annen måte å måle ytelse og ferdigheter innen sportsbetting , men er det effektivt? Svaret er at det avhenger av sporten og markedet. Vi foretrekker en avkastning på investeringen som samsvarer med vår anslåtte eller teoretiske EV over et stort utvalg av spill. Vi vil heller oppnå 10 % avkastning på investeringen som tilsvarer vår teoretiske, EV enn 5 % ROI med 15 % CLV.

Er Sluttlinje-verdien effektiv? Svaret er at det avhenger av sporten og markedet.

For å beregne Sluttlinje-verdien, kan vi bruke denne enkle formelen fra Hypnotised By Numbers:

((Desimalodds spilt - Sluttlinje)/Sluttlinje) x 100

Sluttlinje-verdien har vist seg som en alternativ måte å beregne og registrere en oppfattet langsiktig fordel, og den brukes hovedsakelig av «Steam Chasers» – også kjent som ovenfra-og-ned-tilnærmingen. Programvare som sammenligner odds fra forskjellige sportsbooks lar dataorienterte spillere dra nytte av informasjonen uten å nødvendigvis kjenne nyansene til sportene.

Det er ikke et nytt konsept – det har pågått i mange år i europeiske bettingmarkeder, siden fremveksten av oddssammenligningsdiagrammer/-nettsteder og Betfair. Sluttlinje-verdien har sine fordeler som en alternativ måte å spore ytelse på, spesielt i de mer populære og likvide markedene.

Du vil være på riktig side av CLV i gjennomsnitt på lang sikt i de fleste markeder, men CLV korrelerer ikke alltid med EV. Hvis din faktiske avkastning på investeringen (ROI) tilsvarer din anslåtte EV etter å ha bygget opp et stort utvalg av spill, er det den beste referansen for ekte ferdighet i betting.

Folk som hovedsakelig satser på props-markeder, derivater eller mer obskure markeder får kanskje ikke så mye Sluttlinje-verdi. Hvis de gjør det, kan det være på linjer som lett ble flyttet, noen ganger på grunn av deres egen handling.

Hvordan kan vi lære å spille smartere? 

Som regel, jo mer nøyaktig du klarer å estimere sanne odds, desto mindre utvalg trenger du for å oppdage din ekte ferdighet. Dette er sant så lenge variablene du vekter og parameterne du bruker forblir konsistente. «Usikkerhet» kan ofte kvantifiseres til en viss grad.

Hvis du jobber med markeder med lengre odds, vil det ta mer tid å jevne ut variansen, men det er flere ting vi kan gjøre for å få oddsen i vår favør som en sportsbetter:

 1.     Effektiv risikostyring og spillstrategi
 2.     Jobbe med disiplinen
 3.     Spille på lavere odds for å redusere varians
 4.     Spille der du får best odds
 5.     Nettverksbygging og oppskalering
 6.     Spillutvalget er enormt innen sportsbetting
 7.     Dokumenter spillene og se etter merkelige mønstre på regnearket eller i selve spillvariablene.
 8.     Sett inn et høyt volum av verdispill for å redusere volatiliteten og variansen i grafen 


Håndtering av risiko i sportsbetting

Å ha en konsistent fordel på oddsen er bare halve kampen. Risikostyring er den andre store faktoren å vurdere, og Kelly-satsing er nøkkelen på dette området. 30 % Kelly er et sterkt utgangspunkt. Det Kelly-formelen gjør er å redusere risikoen i sportsbetting, og den gir oss en foreslått innsatsstørrelse i forhold til beholdningen som er optimal for å utnytte den opplevde verdien av innsatsen.

Vi kan se Kelly-formelen nedenfor: (Hvis du bruker 30 % Kelly, juster bare til 30 % av Fafterthe-beregningen)

F* = (bp-q /b) hvor:

 •        F er brøkdelen av gjeldende beholdning som skal satses
 •        b er nettooddsen mottatt på innsatsen («b» til 1 – hvis du bruker desimaler, 2,50 vil være 1,5 til 1)
 •        p er sannsynligheten for å vinne
 •        q er sannsynligheten for å tape, som er 1–p


Siste tanker om ytelse og ekte ferdigheter innen sportsbetting

Avkastning på investeringen (ROI) er den sanneste formen for å måle ferdigheter innen sportsbetting. Hvis vår ROI% samsvarer med vår forventede verdi over et vesentlig utvalg av spill og det er en gyldig grunn til at vi tror oddsen var feil, kan vi vanligvis være sikre på at ytelsen vår er basert på ferdigheter.

Hvor mye vi slår oddsen med indikeres best av vår evne som sportsbetter. Usikkerhet i sportsbetting kan vanligvis kvantifiseres til en viss grad, i motsetning til kasinospill eller andre sjansespill.

Hvis du plasserer spill med positiv forventning konsekvent, vil du vinne på lang sikt med en effektiv innsatsplan og strategi for håndtering av beholdningen. Gi deg selv rom for feil i verdivurderingen ved å sette en grense for teoretisk EV.

For eksempel: hvis du anser 2000 som en god premie, kan du vurdere å ikke gå lavere enn 2200, noe som vil tilsvare en 10 % EV-terskel og tillate deg den feilmarginen .

Vil du lære mer om denne og andre bettingstrategier for å få en fordel på markedet? Gå til delen Bettingressurser. Og følg Bryan Nicholson på Twitter for mer informasjon om hans tilnærming til betting.

Odds kan endres

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.