jul 3, 2018
jul 3, 2018

Hører intuisjon hjemme i sportstipping?

Intuisjon og big data

Intuisjonens begrensninger

Er det plass til intuisjon i sportstipping?

Hører intuisjon hjemme i sportstipping?

Mange hobbyspillere velger spill basert på magefølelsen om hva de tror kommer til å skje i et arrangement, en tilnærming som ikke er spesielt godt egnet for å oppnå fortjeneste fra tippingen. Betyr dette at seriøse tippespillere bør ignorere intuisjonen fullstendig?

Hvordan kan intuisjonen hjelpe til med beslutningstakingen?

I boken «Blink: The Power of Thinking Without Thinking» analyserer Malcolm Gladwell konseptet intuisjon.  Hvorfor gir ofte intuitive, ubevisste beslutninger som tilsynelatende gjøres på grunnlag av svært lite informasjon, bedre resultater enn gjennomtenkte, velinformerte beslutninger?

Som eksempel kan vi se på tennistreneren Vic Braden. Braden hadde evnen til å forutse når en spiller kom til å gjøre en dobbeltfeil, selv før tennisracketen traff ballen. Vic visste ikke hvordan han klarte dette, det var bare en impulsiv beslutning som føltes helt naturlig for ham.

Da han så på en kamp ved Indian Wells, forutsa Braden 16 av 17 dobbeltfeil helt korrekt. før de skjedde, til tross for at 91,1 prosent av andreforsøkene på server landet innenfor streken.

Intuisjon og big data

«Big data» handler om «ekstremt store datasett som kan analyseres av datamaskiner for å finne mønstre, trender og forbindelser, spesielt i forbindelse med menneskelig adferd og samhandling». Dette er omtrent så langt unna intuitive beslutninger som det går an å komme.

Big data kan finne områder der intuisjon og etablert visdom kan være upresis. Viktige eksempler kan være baseball-talentjakt (moneyball), resultatserie-feilslutningen og identifisering av hvordan intuitive beslutninger kan føre til bekreftelsesbias.

Likevel betyr ikke dette nødvendigvis at de to metodene er fullstendig ulike.

I boken «Everybody lies» hevder Seth Stephens-Davidowitz at Vic Bradens talent for å forutsi dobbeltfeil egentlig var, på sin egen måte, en form for dataanalyse.

Braden hadde sett på flere millioner server opp gjennom årene, og kunne intuitivt gjenkjenne tegnene på at det kom til å oppstå en dobbeltfeil, før det skjedde. Han hadde evnen til å beregne sannsynligheten for en dobbeltfeil ved å analysere spillerens sving og sammenligne den med de talløse serveforsøkene han hadde sett tidligere.

Hvis man hadde brukt en datadrevet tilnærming på den samme informasjonen Braden hadde i hodet, ville det faktisk skjedd på omtrent samme måte. I bunn og grunn hadde man analysert de talløse tidligere serveforsøkene man hadde lagret, og sammenlignet dem med det nye serveforsøket man var i ferd med å observere, for å finne likheter.

Intuisjon og sportstipping

Se på disse oddsene for en standard La Liga-kamp mellom Barcelona og Real Madrid:

Barcelona mot Real Madrid

Barcelona-odds

Uavgjort-odds

Real Madrid-odds

10,850

5,210

1,358

Hvis du har litt erfaring med sportstipping, ser du fort at det er noe merkelig med disse oddsene. Alle som vet litt om evaluering av sannsynligheter i forbindelse med fotballkamper, kan se at Barcelonas vinnersjanser, slik de antydes av oddsene, er alt for lave.

Dette er en helt riktig konklusjon. Disse oddsene stammer egentlig fra Pinnacles oddslinje for kampen mellom Belgia og Tunisia i fotball-VM 2018. Tippespilleren vet intuitivt at det er helt feil å gi Barcelona samme vinnersjanse mot Real Madrid som Tunisia hadde mot Belgia, uten at de trenger å bruke avanserte modeller eller studere dataene nøyere.

Hvis vi anser Vic Bradens talent for å være et eksempel på intuisjon i praksis, kan det hende at en variant av denne egenskapen kan brukes i sportstipping. Hvis hjernen til en ekspert kan fungere på samme nivå som en superdatamaskin, kan det hende at en tippespiller kan ha svært god forståelse av sannsynligheter.

Og riktignok finnes det vellykkede tippespillere, som Lewis Deyong, som ser på suksessen sin som et resulat av en intuitiv forståelse av sannsynlighetsberegning.

Hvis en tippespiller kan oppnå tilsvarende nivåer av dyktighet, kan det faktisk være lønnsomt å bare spille basert på intuisjonen. Men er dette egentlig realistisk?

Intuisjonens begrensninger

Problemet med tipping er at det er så mange faktorer som må overvåkes og så mange arrangementer som man må spille på, at det er vanskelig å sikre fortjeneste på lang sikt. Det er ikke realistisk å forvente at oddsene skal være like feiljusterte som oddsene i eksempelet over.

Ved å se på oddslinjen bør en tippespiller være i stand til å se at det finnes en potensiell feil i modellen, og kan potensielt sett forbedre valgene for å sikre økt presisjon.

Det å ha kunnskapen som skal til for å spille med en fordel i et bredt utvalg arrangementer, er tilsvarende at Vic Braden skulle prøve å forutsi dobbeltfeil i hundrevis eller tusenvis av kamper som ble spilt samtidig.

Bradens intuisjon klarte kanskje å forutsi dobbeltfeil i én enkelt kamp, men han ville raskt kommet til kort hvis han prøvde å bruke intuisjonen på flere samtidige hendelser.

Fotballanalyse-eksperten Ted Knutson har en anekdote om en samtale han hadde med den tidligere amerikanske landslagstreneren Bob Bradley, som fungerer bra som eksempel på dette.

Knutson forklarte bruken av forventet antall mål til Bradley, som på sin side påpekte noen potensielle svakheter ved denne databaserte tilnærmingen til fotballanalyse. Bradley hevdet at ved å se på en skåringsmulighet, kunne han intuitivt forstå sannsynligheten for at det ble mål, og det bedre enn dataanalysene kunne klare.

Knutson forsto dette, men påpekte som svar at «Øynene til Bob kan ikke evaluere alle ballberøringer i alle kamper i 27 forskjellige ligaer». Bradleys ekspertintuisjon kan kanskje oppnå bedre presisjon enn dataanalyse i isolerte tilfeller, men den kan ikke brukes på et så stort utvalg kamper som det må til for å virkelig konkurrere med analyser av big data.

Derfor er utvalgets størrelse viktig

En annen begrensning ved intuisjonsbasert tipping er at man ikke har mulighet til å teste prognosene. En datadrevet tilnærming kan tas i bruk på historiske kampdata og testes for en rekke virkelige kamper, mens en intuisjonsbasert tippespiller kanskje aldri vil nå et nivå der man trygt kan hevde å faktisk være lønnsom.

Kanskje en mer intuisjonsbasert tippespiller kunne funnet en stor nok fordel til å oppnå konsistent fortjeneste med et mindre antall spill, men dette ville vært svært vanskelig.

Er det plass til intuisjon i sportstipping?

Det er kanskje svært usannsynlig at en rent intuisjonsbasert tippestrategi kan være lønnsom på sikt, men det finnes gode grunner til å vurdere å gi rom til intuisjonsbaserte beslutninger i tippemodeller.

Tenk for eksempel at en tippemodell av en eller annen grunn foreslår at man skal satse penger på Real Madrid i kampeksempelet over. Ved å se på oddslinjen bør en tippespiller være i stand til å se at det finnes en potensiell feil i modellen, og kan potensielt sett forbedre valgene for å sikre økt presisjon. Ved å gjøre dette, bruker tippespilleren faktisk intuisjon som en del av beslutningsprosessen.

Dataene kan også påpeke at tippespillerens intuitive bedømmelse av kampen, faktisk er feil. Kanskje Barcelona har gjort det svært dårlig denne sesongen, eller har mistet en rekke viktige spillere. Tippespillerens antagelse om at «Barcelona er et bra lag» er kanskje ikke lenger korrekt.

«Magefølelse (eller intuisjon) er et begrep som dekker mange av de bemerkelsesverdige sidene av menneskets kognitive evner: evnen til raskt å gjenkjenne mønstre, gjøre assosiasjoner, kombinere store mengder personlige erfaringer og talløse datapunkter for å gjøre en beslutning»

Hvis man fullstendig eliminerer intuisjonen fra en tippestrategi, fjerner man faktisk en enorm datakilde. På den annen side er det svært risikabelt å basere seg kun på intuisjon, da dette legger alt for mye vekt på tippespillerens evne til å forstå sannsynlighetsberegning, som godt kan være mindre presis enn han antar.

Det kan hende at en kombinasjon av de to tilnærmingene kan være den beste veien mot en vellykket tippestrategi, slik det ofte er.

En kombinasjon av det intuitive talentet til sportstippingens svar på Vic Braden med den enorme kraften i en god, databasert modell, ville vært den perfekte løsningen. To kraftige verktøy som kunne utfylt og støttet hverandre. Derfor kan det påstås at tippespillere ikke bør avskrive intuisjonen fullstendig.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.