apr 20, 2017
apr 20, 2017

Slik velger du innsatsmetode basert på tippeprofilen din

Vi har testet fem innsatsmetoder

Hvor stor er risikoen for at innsatsmetoden din kan gjøre deg bankerott?

Fordelene ved faste og proporsjonale innsatser

Finn den beste innsatsmetoden for deg

Slik velger du innsatsmetode basert på tippeprofilen din

En spiller trenger to ting for å lykkes med tipping: en fordel over bookmakeren og en god innsatsmetode kombinert med selvdisiplin. I denne artikkelen beregner Joseph Buchdahl lønnsomheten og risikoen for å gå konkurs for fem forskjellige innsatsmetoder. Les videre for å finne ut hvilken innsatsmetode som passer best for din tippeprofil.

I oktober 2016 publiserte Pinnacle artikkelen Innsats: En strategi for å bli en bedre spiller for å vise at beløpet du satser, faktisk er viktigere enn hva du satser på. Men uansett kreves det positiv forventet verdi, det finnes ikke et økonomisystem i verden som kan få et dårlig tippesystem til å fungere uten dette. Visse innsatsmetoder er uansett også mye mer risikable enn andre, så det lønner seg å klare å se forskjell på dem.

Den opprinnelige artikkelen tok for seg metodene all-in, fast innsats, Martingale, Fibonacci og proporsjonale innsatser for å se hvordan de klarte seg i en teoretisk serie på 500 binære veddemål (2,00 i odds). Spilleren starter med $ 1000, satser $ 100 i det første spillet (bortsett fra metoden all-in, der det satses $ 1000) og varierer deretter innsatsen i henhold til innsatsmetoden. Forventet verdi for eksperimentet er 10 %, altså vinner man 55 % av gangene.

I denne artikkelen sammenligner jeg de samme innsatsmetodene over den samme serien veddemål. Men denne gangen bruker jeg Monte Carlo-metoden for å gjenta simuleringen 10 000 ganger for å beregne den faktiske risikoen som spilleren kan dra nytte av.

Vi har testet fem innsatsmetoder

I tabellen under ser du gjennomsnitts-, median- og maksimalsummen som ble oppnådd for hver innsatsmetode etter 10 000 runder med 500 simulerte, binære spill, samt de antatte sansynlighetene for å tape alt eller ende med fortjeneste basert på disse rundene. Hvis alle pengene ble tapt i løpet av en serie på 500 spill, sluttet serien der.

Saldo etter 500 binære spill

Saldo etter 500 binære spill

 

All-in

Martingale

Fibonacci

Fast innsats

Proporsjonale innsatser

Gjennomsnittlig

0

8167

6489

5473

137 486

Median

0

0

0

5800

12 234

Maksimum

0

32 400

19 500

14 000

37 459 336

Konkurs-%

100 %

72 %

54 %

13 %

0 %

% fortjeneste

0 %

28 %

46 %

87 %

87 %

Det er ikke så overraskende at all-in-innsatsmetoden konsekvent gir katastrofale resultater. Sannsynligheten for å vinne 500 binære spill på rad (med 55 % vinnersjanse per spill) er 1,518 x 10-130. Selv om du klarte å utføre 500 spill per sekund, har du ikke på langt nær nok tid til å oppnå en vinnerserie før universet går under, altså på omtrent 10100 (også kalt én googol) år. Lykke til med det. Jeg simulerte 10 000 omganger, men jeg klarte ikke å oppnå en gevinstserie på mer enn 17 spill.

Den beste fordelen proporsjonale innsatser har over faste innsatser, er at man i teorien ikke kan tape alt.

De fleste spillere gjør sjelden noe så dumt som å satse alle pengene på ett spill. Men derimot er det svært vanlig å prøve å vinne tilbake det tapte ved å øke innsatsen etter å ha tapt. Både Martingale og Fibonacci er hva man kaller progressive innsatsmetoder. For binære spill dobler Martingale innsatsen etter hvert tap og går tilbake til den opprinnelige innsatsen etter hver gevinst.

Problemet er at det kreves ikke så mange tap på rad før innsatsene blir enorme og man risikerer store tap. Fibonacci-sekvensen er ikke så ekstrem som Martingale, men øker isteden innsatsen basert på en tallsekvens der hvert tall i sekvensen er summen av de to foregående tallene (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 …). Når man vinner, hopper innsatsen to tall bakover i sekvensen. Hver gevinst vinner dermed tilbake de to foregående tapene.

Dessverre gir ingen av disse innsatsmetodene en trygg spillopplevelse for spilleren. Tre fjerdedeler av spillerne som bruker Martingale-metoden, kan forvente å være ute av leken før 500 spill er gjennomført. For Fibonacci kan over halvparten forvente det samme. Det er tydelig at det er bedre å basere seg på forventet verdi enn på faste innsatser, der spilleren satser det samme beløpet ($ 100) hver gang. Men vil du virkelig ta en så stor risiko for å sikre gevinstene?

Dataene over viser at den vanligste sluttsaldoen er på null (dette ser man også på medianen). I tillegg har vi ikke engang vurdert muligheten for at bookmakerens maksgrenser kan sette en stopper for en progressiv økning av innsatsbeløpet, slik at man ikke får muligheten til å vinne tilbake det tapte.

Fordelene ved faste og proporsjonale innsatser

Det ser ut som at de to beste strategiene er faste innsatser og proporsjonale innsatser. Proporsjonale innsatser betyr å alltid satse den samme prosentandelen (i dette tilfellet 10 %) av den nåværende saldoen din når du satser. Så hvis du satser $ 100 på det første spillet og vinner, blir neste innsats 10 % av $ 1100, altså $ 110. Hvis du derimot taper, blir den andre innsatsen på $ 90. Og så videre.

I dette scenarioet gir både faste og proporsjonale innsatser god sjanse (87 %) for å sitte igjen med fortjeneste etter en serie på 500 spill. Den åpenlyse fordelen som proporsjonale innsatser gir over faste innsatser, er at man teoretisk sett aldri kan tape alt, men i virkeligheten vil man raskt ende opp med utrolig små innsatsbeløp etter en serie tap. I tillegg er den forventede sluttsaldoen betydelig større, i hovedsak fordi du normalt sett ender opp med større innsatser enn du gjør med faste innsatser.

Men fordelingen av mulige sluttsummer er ganske skjev, da de største verdiene trekker opp gjennomsnittet ganske mye. Selv om snittet er på godt over $ 100 000 (i en av rundene endte sluttsummen faktisk opp på over $ 37 millioner), er medianen (den vanligste) sluttsummen bare på ca. $ 12 000. Faktisk er fordelingen av mulige sluttsummer for proporsjonale innsatser tilnærmet lognormal, mens fordelingen for faste innsatser (ekskludert null-summene) er omtrent normal og har mye mindre differanse mellom snittet og medianen.

staking-method-1.jpg

staking-method-2.jpg

Hvor stor er risikoen for at innsatsmetoden din kan gjøre deg bankerott?

Dessverre er det utrolig lite sannsynlig å opprettholde forventet verdi på 10 % i det lange løp for binære spill. Ikke engang de mest vellykkede handikaptipperne i bransjen ville klart å prestere så bra over tid. Vi bør kanskje ta en titt på hvordan hver av innsatsmetodene fungerer med mindre fordeler enn dette. I tabellene under ser vi sannsynligheten for å tape alt og for å ende med fortjeneste for seks forskjellige nivåer forventet verdi: 8 %, 6 %, 4 %, 2 %, 0 % (gå i null) og -2 % (omtrent den marginen som Pinnacle tilbyr).

staking-method-3.jpg

staking-method-4.jpg

Det er ingenting av det vi har vist frem her, som bør overraske. Det er alltid mer risikabelt å bruke progressive innsatser, men faste innsatser er ikke merkbart bedre hvis man ikke har en fordel over bookmakeren. Det er kanskje mindre åpenlyst at når fordelen er mindre, gir faste innsatser faktisk bedre sjanser til å sitte igjen med fortjeneste etter en serie på 500 spill enn det proporsjonale innsatser gjør. Hvorfor er det sånn?

Dette skjer i hovedsak på grunn av at når saldoen blir lav, tar det lenger tid å bygge seg opp igjen med proporsjonale innsatser enn det gjør med faste innsatser. Dette er rett og slett resultatet av å følge en strategi som fokuserer på at man aldri kan tape alt.

Proporsjonale innsatser kan potensielt være mer lønnsomme og er teoretisk sett sikrere enn faste innsatser i det lange løp, men har mindre sjanse for å gi fortjeneste på kort sikt, spesielt når fordelen din er liten. Med andre ord: Når man vinner, vinner man mer, men når man taper, tar det lenger tid å hente seg inn. Dette kan bekreftes ved å sammenligne medianen for sluttsummer for de to strategiene.

Faste kontra proporsjonale innsatser: median for sluttsum 

Faste kontra proporsjonale innsatser: median for sluttsum

Forventet verdi

Faste innsatser

Proporsjonale innsatser

10 %

5800

12 234

8 %

4040

4962

6 %

2800

2461

4 %

1800

1492

2 %

1200

1105

Slik påvirkes lønnsomheten av å endre innsatsbeløp

Progressive innsatsmetoder er normalt sett svært risikable. Mange spillere foretrekker faste innsatser fordi de mener at selv bare 13 % risiko for å tape alt er for mye. Hvordan endres risikoen for de forskjellige strategiene hvis vi reduserer innsatsbeløpene? De neste tabellene viser sannsynligheten for å tape alt og for å ende med fortjeneste for en rekke forskjellige innsatsstørrelser (8 %, 6 %, 4 % og 2 %) der spilleren har en fordel på 10 %:

staking-method-5.jpg

staking-method-6.jpg

Selvfølgelig kan man redusere risikoen for konkurs og øke sjansen for fortjeneste ved å satse en mindre andel av saldoen, men da reduseres også størrelsen på den potensielle sluttsummen. Dette viser tydelig hvilken sammenheng det er mellom risiko og belønning: Hvis du vil ha mer fortjeneste, må du risikere mer for å få det. Det finnes ingen snarveier. Uansett, for de som er modige (eller dumme) nok til å velge en Martingale-strategi, er det ca. 50 prosent sjanse for å tape alt før serien på 500 spill er over, selv hvis den første innsatsen er så lav som $ 20. Ja, selv med bare $ 1 i opprinnelig innsats er det fremdeles 5 % sjanse for at dette skjer.

Hvilken innsatsmetode passer best for deg?

Vår Monte Carlo-analyse av forskjellige innsatsmetoder har gitt følgende generelle observasjoner.

1)     Progressive innsatsmetoder, for eksempel strategier som Martingale og Fibonacci, er risikable. Selv når du har en betydelig fordel over bookmakeren, er det ganske sannsynlig at du vil tape alt i forsøket på å vinne tilbake tidligere tap, med mindre du reduserer innsatsbeløpene betydelig.

Siden dette er tilfellet, virker det meningsløst å jakte på det tapte. Hvis du er dyktig nok til å slå bookmakerne, trenger du ikke å jakte på det tapte uansett. Hvis du derimot ikke er dyktig nok, finnes det uansett ingen innsatsmetoder som kan forvandle et dårlig system til et bra et. Det kan kanskje øke størrelsen på den potensielle sluttsummen på lang sikt, men man risikerer å tape alt i forsøket.

2)     Så lenge fordelen er betydelig eller innsatsbeløpene er fornuftige, bør faste innsatser gi spilleren mulighet til å sikre langvarig fortjeneste med minimal risiko.

3)     Proporsjonale innsatser kan virke som innsatsmetodenes hellige gral, og de har faktisk mange gode fordeler, ikke minst at du aldri kan tape alt. Dessverre tar det mye lenger tid å komme seg etter en serie tap, sammenlignet med bruk av faste innsatser. Hvis du har langsiktig perspektiv, er nok proporsjonale innsatser tingen for deg. Men hvis du foretrekker den gode følelsen av raske gevinster og mener du har en betydelig fordel, kan man hevde at faste innsatser passer bedre.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.