jan 30, 2018
jan 30, 2018

Hvor ofte får profesjonelle tippespillere betaling?

Hvor ofte kan en vinner forvente å ha fortjeneste?

Vi analyserer de forventede månedlige utbetalingene til en profesjonell tippespiller

Hva kan tippespillere lære av å bruke en binomialformel?

Hvor ofte får profesjonelle tippespillere betaling?

Det kan være tilfredsstillende å leve av tipping. Men selv om det kan være svært lønnsomt å bli en vinner, kan det være utfordrende å tjene en fast månedslønn fra sportstipping. Hvor ofte kan vinnende tippespillere forvente å motta utbetalinger? Les videre for å finne det ut.

I 2017 arrangerte Pinnacle en Twitter-diskusjonsdag der de ga råd om hva som skal til for å være profesjonell tippespiller. Blant emnene som ble diskutert, var innsatser og økonomistyring, verdien av informasjon, forskjellen på å plukke vinnertall og å finne forventet verdi og sluttoddsens betydning ved måling av suksess.

Et aspekt som manglet, var en evaluering av hva det egentlig innebærer å ha fortjeneste, og spesielt da hvor ofte en vinner kan forvente å oppnå det. Den enkleste måten å måle dette på er å tenke på profesjonell sportstipping som en vanlig jobb.

De fleste arbeidsgivere betaler ut lønn på månedlig basis. I denne artikkelen skal vi se på hvor ofte en sportstipper som vinner, kan forvente å få utbetaling hver måned.

Hvor ofte vil saldoen foreta et hopp?

En av de tidligste inspirasjonskildene jeg hadde på veien mot en karriere som tippeanalytiker, var en artikkel fra nettstedet Professional Gambler, som het Sports Betting Money Management (du kan lese artikkelen her). Den var meget informativ fordi den ikke prøvde å lure leseren med uoppnåelig avkastning, seiersrate og fortjenestevekst.

Sportstipping er en vanskelig bransje å lykkes i. Selv de beste proffene som spiller på handikap eller spredning klarer kun å oppnå seiersrater på mellom 55 % og 57 %, og avkastningen er sjelden over 110 % på lang sikt.

Det mest overraskende i artikkelen var at en handikap-tipper som har seiresrate på 55 %, bare kan forvente at saldoen når nye høyder 5 % av gangene. For å sitere R.J. Miller, den profesjonelle gambleren som skrev artikkelen: "Nybegynneren tror at man skal tjene penger hver eneste dag. Sannheten er at 19 av 20 dager ligger saldoen din under toppnivået."

I denne artikkelen valgte jeg å teste antakelsen for et utvalg tippeodds (1,50, 2,00, 3,00, 5,00 og 10,00) og avkastningprosenter (90 % til 120 % med intervaller på 2 %). Jeg brukte Monte Carlo-simuleringen til å modellere den forventede sannsynligheten for at saldoen skal nå et nytt toppunkt. Resultatene er plottet inn i diagrammet under:

in-article-how-often-do-winners-get-paid-6.jpg

Da R.J. Miller skrev artikkelen, lå handikapoddsen vanligvis på -110 (amerikanske odds), altså 10/11 (brøkodds) eller 1,91 (desimalodds).

Det betyr at en seiersrate på 55 % ville gitt avkastning på 105 %. Det beste resultatet for disse tallene er den grønne linjen over (2 i odds), og vi ser faktisk at med avkastning på det nivået kan vi bare forvente at saldoen når et toppnivå 5 % av gangene.

Det er også interessant å se hvor sjelden vi kan forvente toppnivåer selv om prestasjonene er betydelig bedre. Selv med 120 % avkastning på sikt, som er helt uhørt i sportstipping med disse oddsene, kan vi likevel bare forvente nye toppnivåer 20 % av gangene. Med lengre odds ville det vært umulig å nå slike nivåer.

Månedlig avkastning

De ni diagrammene under viser mulige månedlige tippehistorikker, hver med 50 handikapspill med 50/50 vinnersjanse og teoretisk seiersrate på 55 %, som tilsvarer forventet fortjeneste (f) på 10 %, altså forventet avkastning (a) på 110 %.

Selv med en god fordel over oddsene endte tre av historiene med tap. Se for deg at du bare får lønn to eller tre ganger i løpet av et kalenderår. Og ikke bare det, resten av månedene må du betale arbeidsgiveren din for å beholde jobben. De som sier at sportstipping er lett, vet ikke hva de snakker om.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-1.jpg

En vellykket sportstipper vil garantert ha nytte av å kunne beregne sannsynligheten for å oppnå fortjeneste eller tap hver måned. For enkle scenarioer som det over, der alle odds og innsatser er like, kan vi faktisk bruke en binomialformel til å beregne sannsynligheten for å ende med tap. I dette eksempelet er det 19,7 %.

Hva om vi endrer tippeoddsene? Det første diagrammet under viser hvordan sannsynligheten for å gå i tap en måned etter 50 spill, varierer basert på hvilke odds vi spiller med.
in-article-how-often-do-winners-get-paid-2.jpg

Forståelig nok er det slik at jo dårligere forventet fortjeneste, desto høyere sannsynlighet for at måneden ender i minus. Vi ser også tydelig hvilken effekt variansen har når vi spiller med lengre odds. For et relativt lite utvalg av spill, som dette, har flaksen mye større betydning når prisene er lengre. Selv med en betydelig fordel kan vi forvente å tape penger i svært mange av månedene.

Med 10 i odds er sannsynligheten for å tape omtrent 27 % og den forventede avkastningen er 120 %. Det er nesten ikke noe bedre enn å spille med disse oddsene når vi ikke har en fordel i det hele tatt (43 %). På den annen side ser vi at den månedlige forventningen for spill med bare 1,5 i odds påvirkes mye mer av størrelsen på fordelen vi har og mindre av tilfeldigheter.

Det neste diagrammet viser hvordan ting endrer seg hvis vi øker antallet spill per måned til 250.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-3.jpg

Nå er de månedlige forventningene mye tydeligere definert, selv for lengre odds. Det er ikke overraskende at jo større utvalg spill, desto mer sannsynlig er det at vi avslutter måneden med fortjeneste. Dette er en effekt av de store talls lov kombinert med positiv forventet verdi. Hvis vi på den annen side ikke klarer å skaffe en fordel over oddsene, vil et større antall spill bare bety at sjansen for tap øker.

De siste to diagrammene sammenligner månedlige forventninger for 2,00 og 5,00 i odds, for fem forskjellige utvalgsstørrelser: 10, 20, 50, 100 og 250 spill. Her ser vi i store trekk det samme som vi så i de første to diagrammene:

  1. Jo større fordel (eller ulempe) vi har, desto større er sannsynligheten for at vi oppnår fortjeneste (eller tap).
  2. Jo flere innsatser vi plasserer, desto større er sannsynligheten for at vi oppnår fortjeneste (eller tap) i den perioden vi har en fordel (eller ikke har det).
  3. Jo kortere odds vi spiller med, desto mindre effekt har flaksen.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-4.jpg
in-article-how-often-do-winners-get-paid-5.jpg

De som har lyst til å kjøre sine egne binomial-scenarioer, kan bruke følgende Excel-formel til å beregne sannsynligheten for tap basert på et utvalg spill:

=BINOM.FORDELING.N(AVRUND.OPP((a/o)-1,0), a, f/o, SANN)

der a = antall innsatser/spill, o = odds og f = forventet avkastning på investeringen eller forventet fordel, uttrykt enten som prosent eller desimal (f.eks. 110 % = 1,1).

R.J. Miller fortalte leserne sine at med 55 % seiersrate og 125 spill per måned kan han forvente å tape penger hver 9. måned. Med 1,909 i odds (a = 125, f/o = 0,55) viser binomialformelen at det er 27,9 % sjanse for at man har en tapsmåned, altså mer enn 1 av 4. Det ser ut som Miller bommet litt på utregningen sin.

Det er også mulig at han så for seg et rettferdig 50/50-spill på handikap uten bookmakerens margin medregnet. I så fall ville sannsynligheten vært 13,1 %, som er nærmere antagelsen hans. Til tross for avviket hadde Miller rett angående hovedpoenget sitt: En effektiv tippestrategi blir bedre hvis man "vet hva man skal forvente".

For en mer komplisert historikk med forskjellige odds og innsatsbeløp måtte man ha brukt en Monte Carlo-simulering isteden.

Konklusjon: Hvor ofte får vinnere betalt?

Det er vanskelig å finne fordeler i sportstipping. Få tippespillere klarer å oppnå dette i det lange løp uten at det er flaks med i bildet. Selv etablerte vinnere må moderere forventningene om lønnsomhet. Man når ikke nye toppnivåer på saldoen så ofte som folk flest tror.

I tillegg viser statistikken at man ikke bør ha for store forventninger om å oppnå fortjeneste måned etter måned. Forhåpentligvis har denne artikkelen vist hvor vanskelig det kan være å leve av sportstipping.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.