okt 13, 2016
okt 13, 2016

Hvor gode er tipperådgivere?

Hvor gode er tipperådgivere?
Tipperådgivere lover ofte en høy suksessprosent som vil gi en formue i gevinst. Løftet om store gevinster er forlokkende, men hvordan kan du se forskjell på en dyktig tipperådgiver og en selger? Les mer om de to faktorene du må vurdere før du velger hvilken ekspert du skal stole på.

I en tidligere artikkel forklarte Mark Taylor hvordan flaks påvirker tipping og hvorvidt fortjeneste alltid er et tegn på gode tippeferdigheter. Med en serie myntkast som eksempel brukte Mark en binomisk beregning for å beregne sannsynligheten for å få fortjeneste etter ti innsatser på rad.

Den binomiske fordelingen er godt egnet til 50–50 spesialspill som poengspredning eller asiatisk handikap-markeder, der oddsene for hver side er nær even money, eller litt under etter bookmakerens spillmargin. Men tippespillere satser ofte på alle slags ulike priser med alle slags innsatser, for eksempel 1X2-marked i fotball eller kamptipping i tennis.

I slike tilfeller kan vi bruke en såkalt t-fordeling, eller studentens t-test for statistisk signifikans, som benytter denne. I denne artikkelen forklarer jeg hvordan man kan bruke t-fordeling for å vurdere en tipperådgivers prestasjoner.

Lengden på tipperådgiveres tidligere meritter

En t-fordeling er svært lik en klokkeformet normalfordeling. Når antall innsatser er over 30, er de i praksis like. T-testen undersøker sannsynligheten for at fortjeneste ved en serie innsatser kan inntreffe tilfeldig.

En avkastning på 120 % fra 100 innsatser ved odds på 10,00 eller høyere vil sannsynligvis skyldes flaks. Den samme gevinsten ved tipping på odds-on-priser tyder på gode ferdigheter.

Jo mindre sannsynlighet, jo mer sannsynlig er det at det er noe annet, for eksempel tipperens ferdigheter, som kan forklare fortjenesten. T-testen sammenligner ganske enkelt tipperens observerte resultater med en teoretisk forventning (forutsatt kun tilfeldigheter) definert ved markedet vedkommende tipper på. 

Som regel vil det være et tap tilsvarende bookmakerens margin, eller gå opp i opp dersom tipperen tar seg bryet med å bruke et sammenligningsverktøy for odds for å finne de beste prisene. Deretter analyseres de resulterende t-poengene for å fastslå hvorvidt forskjellen er statistisk signifikant.

Det burde være intuitivt åpenbart at jo større fortjeneste, jo større er t-poengene og jo mer statistisk signifikant er tippehistorikken. Med andre ord: Jo mer sannsynlig er det at ferdigheter har hatt noe å si. T-resultatet er direkte proporsjonalt med i hvilken grad en tipper presterer bedre enn forventet.

På samme måte: Jo lenger historikk (med tilsvarende gevinster), jo mer sannsynlig er det at det skyldes noe annet enn rene tilfeldigheter. Ta for eksempel to tippere som har 120 % avkastning. Den første fikk det på 10 innsatser, den andre på 1000. Hvem er mest sannsynlig den dyktigste tipperen? 

Hvis du er i tvil, husk myntkastene. Å få krone ved seks eller flere av 10 kast er åpenbart mer sannsynlig enn å få 600 eller flere av 1000 dersom det er snakk om rene tilfeldigheter. Dersom man får krone 600 eller flere ganger, kan man rimeligvis anta at det skyldes bias.

Tilsvarende kan vi med større sannsynlighet konkludere med at en tipper som har lang historikk med fortjeneste viser ferdigheter. T-poengene er faktisk proporsjonale med kvadratroten av antall veddemål.

Høye vs. lave odds

Påvirkningen fra spilloddsene er mindre intuitiv. Faktisk vil 120 % avkastning på investering fra spillodds rundt 1,25 være en mye bedre indikator på ferdigheter enn en tilsvarende fortjeneste fra odds rundt 5,00. Å tippe på mindre sannsynlige utfall (høyere odds) er mer risikabelt (forutsatt like innsatser), fordi det er mer utsatt for tilfeldig varians.

Med andre ord: Avkastningen er mer ustabil. 19 eller 21 vinnere ved oddsen 5,00 vil gi avkastning på henholdsvis 95 % og 105 %. 79 eller 81 vinnere ved oddsen 1,25, derimot, vil gi en avkastning på 98,75 % eller 101,25 %. Å tippe på høyere odds innebærer større risiko for større gevinst. 

Vi kan se hvilken effekt spilloddsene har gjennom standardavviket i spillhistorikkens avkastning og tap. Ved jevne innsatser kan standardavviket regnes ut med følgende uttrykk.

profit-and-loss-inarticle1.jpg

Der o står for gjennomsnittsodds for spillhistorikken, og r er tipperens faktiske avkastning. Standardavviket i avkastning og tap ved spill på oddsen 5,00 er over fire ganger større enn ved spill på oddsen 1,25. Forutsatt at forventet avkastning (basert kun på flaks) er 100 % (at det går opp i opp), er t-poengene gitt av følgende ligning:
profit-and-loss-inarticle2.jpg

Der n er antall innsatser. Dermed vil t-poeng ved tilsvarende avkastning og like lang tippehistorikk være over åtte ganger mindre ved spill på odds 5,00 sammenlignet med 1,25.

Det burde være tydelig at større gevinster oppnådd gjennom tipping på høyere odds, som er typisk i markeder som hesteveddeløp, ikke nødvendigvis er et tegn på bedre prognoseferdigheter. Samme mengde flaks vil gi mye større prosent avkastning.

Dermed vil sammenligninger av spillhistorikk som kun ser på prosentvis avkastning, noe som er vanlig ved rangering av tipperådgivere, være villedende. Når man tar spilloddsene med i beregningen, gir t-poeng et mål for i hvilken grad risikojustert avkastning overgår forventningene.

Beregning av sannsynlighet 

Siste steg er å konvertere t-poengene til en sannsynlighet (p-verdi) for at en historikk med avkastning kan ha oppstått som en ren tilfeldighet. Om du har Microsoft Excel, kan du bruke TDIST-funksjonen. I TDIST ("t, degrees of freedom, tails") står t for t-poengene, mens degrees of freedom er antall uavhengige data og tilsvarer antall innsatser minus én.

Tails-argumentet kan være enten én ("one-tailed t-test") eller to ("two-tailed t-test"). Siden vi egentlig bare er interessert i å finne ut hvorvidt en avkastning er statistisk signifikant, foretrekker vi sistnevnte i dette tilfellet. Alternativt kan man legge inn disse verdiene i en kalkulator på nettet.

Tabellen nedenfor viser noen eksempler på t-poeng og deres korresponderende p-verdier for tippehistorikker på 100 innsatser og med en avkastning på investering på 120 %.

Odds

t-poeng

p-verdi

1,5

3,33

0,06 %

1,75

2,46

0,78 %

2

2,04

2,19 %

2,5

1,60

5,63 %

3

1,36

8,83 %

4

1,09

13,89 %

5

0,94

17,56 %

10

0,62

26,98 %

25

0,37

35,45 %

50

0,26

39,72 %

Det er tydelig at de gjennomsnittlige oddsene som noen tipper på har stor innvirkning på hvorvidt avkastningen deres kan anses å skyldes flaks eller ferdigheter. En avkastning på 120 % fra 100 innsatser ved odds på 10,00 eller høyere bør åpenbart anses å skyldes flaks.

Dersom en tipper derimot klarer å vise til samme avkastning ved innsatser på odds-on-priser, er det langt mer sannsynlig at avkastningen skyldes vedkommendes ferdigheter. Når man sammenligner spillhistorikk, for eksempel hos tipperådgivere, er det altså ikke nok bare å analysere prosentvis avkastning, men også spillhistorikkens lengde og hvilke odds som ble benyttet.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.