aug 31, 2018
aug 31, 2018

Analyse av hjemmebanefordelen

Underliggende faktorer ved hjemmebanefordelen

I hvilken fotballiga finner du den mest betydningsfulle hjemmebanefordelen?

Hjemmebanefordel i andre sportsgrener

Hva bør tippespillere vite om hjemmebanefordelen?

Analyse av hjemmebanefordelen

Det er viktig å ta med hjemmebanefordelen i beregningen når man skal tippe. Hvilke faktorer påvirker hjemmebanefordelen? I hvilken fotballiga finner du den mest betydningsfulle hjemmebanefordelen? Hva sier sluttoddsen til Pinnacle om hjemmebanefordelen? Les videre for å finne det ut.

Underliggende faktorer ved hjemmebanefordelen

Det er mange faktorer det sies påvirker hjemmebanefordelen, og vi beskriver disse nedenfor.

Hjemmebanepublikum og dømming

Det finnes en del bevis for at hjemmelaget blir favorisert ved dommerbeslutninger. Endringene i antall straffer som har blitt utdelt siden VAR ble introdusert i visse fotballigaer, gir en god indikasjon på dette.

Straffer er relativt sjeldne i fotball, og har dermed relativt liten effekt på den sammenlagte hjemmebanefordelen, men hjemmelag-biaset som har blitt synlig siden VAR ble introdusert, antyder at dommere kanskje favoriserer hjemmelaget når de dømmer i kamper.

Familiaritet

Det finnes visse bevis for at hvor godt laget kjenner stadion de spiller på, kan bidra til hjemmebanefordelen, men dette er nok mindre signifikant enn andre variabler.

Les: Er det en ulempe å spille på et nytt stadion?

Reise

Det er logisk å anta at lag som har reist lange avstander, kan ha en ulempe sammenlignet med lag som spiller på hjemmebane. Effekten som reise har på utøverne, har blitt studert nøye, og resultatene er ikke entydige når det gjelder å fastslå hvorvidt flyreiser påvirker prestasjonene negativt.

Andre potensielle faktorer

Mange andre potensielle bidragende faktorer til hjemmebanefordelen har blitt undersøkt, blant annet testosteron, høyde over havet og distraksjoner i privatlivet. Dominic Cortis har skrevet en artikkel med en dybtgående gjennomgang av noen av disse potensielle bidragende faktorene til hjemmebanefordelen.

Hjemmebanefordelen i fotball

I hvilken fotballiga finner du den mest betydningsfulle hjemmebanefordelen?

Hjemmebanefordelens betydning varierer fra liga til liga i fotball. Siden alle lag møter motstandere både på hjemmebane og bortebane, er det ganske enkelt å måle hjemmebanefordelen.

Den beste måten å gjøre dette på, er å se på gjennomsnittlig målforskjell for hjemmelagene (hjemmemål-fordel), siden dette vil gi et bedre mål på en eventuell fordel enn bare å se på resultatene.

Hvis vi for eksempel kun ser på kampresultater, får vi samme resultat når Manchester City slår Huddersfield 8–1 på hjemmebane og så slår dem med bare ett mål på bortebane. Hjemmemål-fordelen viser at Huddersfield gjorde det bedre på hjemmebane.

Hvis vi for eksempel kun ser på kampresultater, får vi samme resultat når Manchester City slår Huddersfield 8–1 på hjemmebane og så slår dem med bare ett mål på bortebane. Hjemmemål-fordelen viser at Huddersfield gjorde det bedre på hjemmebane.

Hjemmemålfordel i fotballigaer

Hjemmemålfordel i fotballigaer

Liga

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Gjennomsnittlig

MLS

0,43

0,61

0,75

0,54

0,63

0,59

La Liga

0,51

0,42

0,38

0,49

0,4

0,44

Bundesliga

0,34

0,42

0,45

0,31

0,41

0,39

Ligue 1

0,37

0,33

0,49

0,35

0,34

0,38

Premier League

0,38

0,38

0,4

0,28

0,38

0,36

Serie A

0,35

0,31

0,37

0,36

0,24

0,33

Som tabellen viser skiller MLS seg fra de fem store europeiske fotballigaene når man ser på hjemmebanefordelen som hjemmelagene opplever.

De fem store europeiske fotballigaene har relativt like resultater. Vi ser tegn til en marginalt større hjemmebanefordel i den spanske La Liga, mens hjemmebanefordelen er mindre i Serie A.

Hjemmebanefordelen og fotballtipping

Tippespillere vet at det eksisterer hjemmebanefordeler i fotball, men hvor godt forstår tippemarkedene at dette finnes?

I tabellen nedenfor ser du den forventede hjemmeseier-prosenten som antydes av sluttoddsene til Pinnacle, og dette har faktisk svært god korrelasjon med de faktiske kampresultatene.

Gjennomsnittlig prosentsjanse for hjemmeseier, basert på sluttoddsene til Pinnacle

Hjemmeseier-prosent antydet av sluttoddsene til Pinnacle

Liga

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Gjennomsnittlig

Bundesliga

45,4 %

45,3 %

44,6 %

45,0 %

44,1 %

44,88 %

Ligue 1

45,7 %

46,0 %

45,2 %

45,4 %

44,8 %

45,42 %

La Liga

46,9 %

47,5 %

47,7 %

46,7 %

46,3 %

47,02 %

Serie A

45,7 %

45,2 %

45,8 %

45,4 %

44,3 %

45,28 %

Premier League

45,3 %

44,5 %

44,9 %

43,7 %

43,8 %

44,44 %

Gjennomsnittlig

45,8 %

45,7 %

45,64 %

45,24 %

44,66 %

45,41 %

MLS

48,5 %

47,9 %

48,3 %

49,8 %

51,3 %

49,16 %

Markedet godtar den økte hjemmebanefordelen i La Liga, men rangerer faktisk Premier League som den minst hjemmelag-vennlige ligaen. Men forskjellen mellom Premier League, Ligue 1 og Bundesliga er marginal.

Hjemmebanefordelen er også mye mer variabel enn hjemmebanefordelen som antydes av sluttoddsene til Pinnacle:

Home-win-implied-by-odds-soccer.jpg

home-goal-advantage-per-game.jpg

Det finnes kun en moderat, 0,46 koeffisienters korrelasjon mellom hjemmebanefordelen og sluttoddsene til Pinnacle.

Det finnes to potensielle årsaker til dette. Hjemmebanefordelen er ikke spesielt variabel, og de store forskjellene i hjemmebanefordeler skyldes at variansen med rette blir ignorert i sluttoddsene. Alternativt kan det være at markedet ikke klarer å ta med hjemmebanefordelen i beregningen, men henger etter de reelle svingningene.

Siden sluttoddsene generelt sett fungerer så bra til prognoser, er svaret sannsynligvis det sistnevnte. Det kan likevel finnes visse tilfeller der sluttoddsene ikke helt og holdent inkluderer hjemmebanefordelen.

Hjemmebanefordel i andre sportsgrener

Hjemmebanefordelen er også en faktor i de viktigste amerikanske sportsgrenene. Den er faktisk enda mer tydelig der, siden det ikke finnes uavgjort.

home-win-implied-by-odds-other.jpg

Hjemmebanefordelen er et hyppig diskutert emne for NBA, og det er lett å se hvorfor. I henhold til sluttoddsene er hjemmelagene mer dominante enn i de tre andre store ligaene. I NFL ser vi en tilsvarende hjemmebanefordel, men her er utvalget veldig lite, siden de fleste lag bare spiller åtte hjemmekamper per sesong.

Interessant nok ser vi at MLB (der lagene spiller flest kamper på bortebane) ligger nederst på listen når det gjelder hjemmebanefordelen som antydes av oddsene.

Hva bør tippespillere vite om hjemmebanefordelen?

Det er vanskelig å se hvor effektivt markedet klarer å prise hjemmebanefordelen. Vi vet at den finnes, men det er vanskelig å fastslå hvor mye den egentlig påvirker sporten. For å gjøre det hele mer komplisert, kan det også variere fra sesong til sesong hvilke lag og ligaer som ser ut til å påvirkes mest av hjemmebanefordeler.

Siden Pinnacles sluttodds gir så gode prognoser for kampresultater, gjør markedet en god jobb med å ta med hjemmebanefordelen i beregningene. Dette betyr likevel ikke at dyktige tippespillere ikke kan klare å finne lønnsomme ineffektiviteter.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.