mai 12, 2016
mai 12, 2016

Hva er favoritt/outsider-bias?

Hva er favoritt/outsider-bias?
Tendensen til å overvurdere outsidere og undervurdere favoritter er godt kjent blant sportstippere og i finansverdenen, og kalles favoritt/outsider-bias. Lær hva dette er, hvordan bookmakere utnytter det og hva du kan gjøre for å takle det med fortjeneste.

Alle bookmakere legger til en margin på oddsen for å sikre at de ender opp med fortjeneste. Dette gjøres ved at oddsene som tilbys er litt lavere enn den realistiske forventningen til resultatet. Hvis vi tar en kamp med to spillere som eksempel, der oddsen for at spiller A skal vinne er "a" og oddsen for at spiller B skal vinne er "b", finner man marginen slik:

Margin = [(1/a) + (1/b)] x 100 %

Les mer i artikkelen Hvordan beregner jeg tippemarginer? I en rettferdig situasjon vil summen alltid være 100 %, siden det er summen av de enkelte sannsynlighetene for alle mulige resultater. Hos en bookmaker er summen alltid høyere enn 100 %. Dette er kjent som fortjeneste, margin, "vig" eller "juice". Det som er mindre sikkert, er hvordan bookmakeren fordeler marginen sin. Alt på spiller A, alt på spiller B eller jevnt fordelt på spiller A og B?
no-epl-comp-article-insert.jpg

Slik legges marginen til oddsen

Sunn fornuft tilsier at det er best å spre risikoen ved å fordele marginen likt mellom begge spillerne. Hvis for eksempel to spillere er jevnbyrdige, er den rettferdige oddsen 2,00. Hvis man legger til en margin på 2,5 %, jevnt fordelt på begge spillerne, synker oddsen til 1,95.

For en kamp med to spillere, der oddsen for at spiller A skal vinne er "a" og oddsen for at spiller B skal vinne er "b", finner man marginen slik: Margin = [(1/a) + (1/b)] x 100 %

Men hva med situasjoner med en klar favoritt og klar outsider, for eksempel der oddsen som tilbys er henholdsvis 1,20 og 6,00? Hvis marginen fordeles jevnt, endres oddsen til henholdsvis 1,17 og 5,85. Men vanligvis er det ikke sånn det blir gjort. 

Det er mer sannsynlig at oddsen som tilbys er nærmere 1,19 og 5,41. Oddsen for outsideren endres mye mer enn oddsen for favoritten. Hvis man ser på marginprosenten, har outsideren 11 % margin, mens favoritten bare har 1 % margin. Hvorfor skjer dette? Forklaringen er vanligvis det som kalles favoritt/outsider-bias.

Eksempler på favoritt/outsider-bias

I dag finnes det masse bevis fra sportstipping som viser at oddsen som tilbys på outsidere er uforholdsmessig mye lavere sammenlignet med den rettferdige oddsen enn det oddsen som tilbys på favoritter er. Dette vises for spill på hest, fotball, tennis og andre mindre sportsgrener.

En artikkel i The Economic Journal i 1997, skrevet av Leighton Vaughan Williams og David Paton fra Nottingham University Business School, fant tydelig favoritt/outsider-bias i et utvalg på 4689 løpere i 481 løp i den britiske løpssesongen i 1992.

Spill på løpere som hadde lavere odds enn 2,00 ga bare 7 % tap. På den annen side ga spill på outsidere med over 40/1 i odds over 40 % tap. En artikkel av Michael Cain, David Law og David Peel som ble publisert i Scottish Journal of Political Economy i 2000, fant tydelige bevis for favoritt/outsider-bias i et utvalg av engelske og skotske ligakamper i sesongen 1991/92, med bare 2 % tap for spill på lavere enn 1,66 i odds og 15 % tap for spill på over 5,00 i odds.

Jeg har også tatt opp nyere bevis for bias i tipping på europeisk ligafotball i den nyeste boken min, Squares and Sharps, Suckers and Sharks: The Science, Psychology & Philosophy of Gambling.

Vi kan også se dette biaset i Pinnacle’ eget marked for tipping på tennis. Tabellen nedenfor viser teoretiske gevinster for nivåinnsatser på sluttoddsen for ATP- og WTA-kamper mellom 2011 og 2015 (kamper der spillere har trukket seg eller vunnet på walkover er ikke tatt med). Pinnacle’ margin for oddsen på tenniskamper er vanligvis så lav som 2,4 %.

Gevinstforventning

Spill

Gevinster

91 til 100 %

2574

-0,46 %

81 til 90 %

3828

-0,55 %

71 til 80 %

5819

0,08 %

61 til 70 %

6698

-2,53 %

51 til 60 %

5996

-3,03 %

41 til 50 %

6334

-3,05 %

31 til 40 %

6558

-2,28 %

21 til 30 %

5423

-10,09 %

11 til 20 %

3634

-15,43 %

0 til 10 %

1760

-22,45 %

Mer enn 20 % av de 1760 innsatsene som ble plassert til odds på 10 eller høyere ville tapt. Til motsetning ville spill på odds lavere enn 1,4 omtrent ikke kostet spilleren noe som helst.

Bookmakere med større marginer har vanligvis sterkere bias, med den ekstra marginen i hovedsak lagt til outsideren. Da Djokovic spilte mot Coric i 2. runde av Madrid Masters 2016, priset Pinnacle spillerne til henholdsvis 1,06 og 13,00. Bookmakeren Interwetten, som har mye større margin, priset dem til 1,05 og 8,00. Det er tydelig at mesteparten av differansen mellom de to bookmakerne ligger hos outsideren.

Spille på outsidere

Det har blitt foreslått mange forklaringer for hvorfor favoritt/outsider-bias finnes, blant annet at bookmakere reagerer på innsideinformasjon og feiltolkning av lave og høye sannsynligheter som er beregnet på grunnlag av mulighets- og sikkerhetseffekter.

Bookmakere med større marginer har vanligvis sterkere bias, med den ekstra marginen i hovedsak lagt til outsideren.

Her antas det at spillere fremviser risikosøkende adferd i forbindelse med outsidere, men fremviser risikoavers adferd i forbindelse med favoritter, og at den ikke-lineære vektingen av sannsynlighet som de bruker når de fatter beslutningene som fører til dette, stammer fra feiltolkning av sannsynlighetene det dreier seg om. Sånn sett handler favoritt/outsider-bias bare om et normalt kognitivt bias.

Når spillere over-spiller på outsidere, indikerer dette at bookmakere må senke oddsen for å kontrollere forpliktelsene sine i tilfelle tap. Men David McDonald og kollegene hans ved Southampton Universitys Centre for Risk har foreslått at bookmakere kanskje ikke bare reagerer, men heller utnytter biaset i tippernes preferanser med vilje.

Siden de fleste spillere tar det på magefølelsen, spesielt når det gjelder outsidere, senker bookmakerne oddsen kraftig rett og slett fordi de kan. På den annen side er spillernes etterspørselselastisitet mye høyere når det gjelder favoritter. Derfor avviker prisene mye mindre for favoritter når man ser på en rekke bookmakere med forskjellige marginer. Så hvis du er interessert i å oppnå fortjeneste på lang sikt ved for det meste å spille på outsidere, må du passe på at prisen du betaler er rettferdig.

Pinnacle er stolte over at vi tilbyr de mest konkurransedyktige marginene i markedet. For store arrangementer som fotball-EM er marginen rundt 2 %, mens gjennomsnittet for bransjen er 6 %. Det betyr at du vinner mer penger per innsats. 

strategy-openaccount.jpg

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.