mar 10, 2017
mar 10, 2017

Alt du bør vite for å slå bookmakerne

Hva er prinsippet bak mengdens visdom?

Hvilke prismodeller bruker bookmakere?

Stenger bookmakeren din kontoer som vinner mye?

Alt du bør vite for å slå bookmakerne
Kunsten å finne verdi i tipping er ikke å spille når du tror du kommer til å vinne, men å spille når det er større sannsynlighet for å vinne enn det som vises i oddsene til en bookmaker. Hvis spillingen din er lønnsom, betyr det at du har bedre dømmekraft enn bookmakerne du bruker. I denne artikkelen forklarer Joseph Buchdahl hvordan sportsbøker styrer oddsene og hvordan man kan slå bookmakeren. Les videre for å finne det ut.

I 2014 testet Pinnacle hypotesen om mengdens visdom ved å be folk om å gjette antall sjokoladekuler i en video. Da testen var ferdig, var snittsvaret bare 1,4 % høyere enn det riktige tallet, selv om bare 1 av de 608 deltagerne gjettet helt riktig.

Selv om man ikke kan beregne resultatene av fremtidige sportsarrangementer 100 % sikkert på forhånd, gir mengden generelt sett en nøyaktig evaluering av sannsynligheten for de forskjellige resultatene.

Sportsresultater er selvsagt binære av natur, de enten skjer eller ikke. Men det er pengeflyten, som representerer meningene til de som tipper, som bookmakerne bruker til å anslå sannsynligheten for de forskjellige resultatene, presentert som odds. Det er korrekt at mengden har en tendens til å vise systematiske bias i dømmekraften når det er usikkerhet med i bildet, noe som fører til en samlet sett mindre presis opinion.

Men vi ser vanligvis at jo mer likvid (populært) et tippemarked er, desto bedre fungerer mengdens visdom. Jo flere uavhengige aktører som uttrykker sine forskjellige meninger om et sportsarrangement, desto mer sannsynlig er det at mengdens visdom fungerer og at tippeoddsene er korrekte.

Visdommen til Pinnacles kunder

Jeg har tidligere undersøkt hvor presise Pinnacles 1X2-odds for fotballtipping er, som igjen viser hvor vist markedet er. Det gjorde jeg ved å sammenligne sannsynligheten for fremtidige resultater (odds) med de resultatene som faktisk oppstår i virkeligheten. Denne analysen viste at Pinnacles tippeodds i snitt er meget effektive,  eller med andre ord, de er presise.

Jo flere uavhengige aktører som uttrykker sine forskjellige meninger om et sportsarrangement, desto mer sannsynlig er det at mengdens visdom fungerer og at tippeoddsene er korrekte.

For eksempel vinner lag som er riktig priset til 2,00 (etter at Pinnacles margin er trukket fra) omtrent 50 % av gangene. Lag som er priset til 4,00 vinner 25 % av gangene, og så videre. Selv om disse observasjonene ikke er ugjenkallelig bevis på at markedet er effektivt, passer de med teorien.

Selvsagt tilbyr ikke alle bookmakere samme pris for et lag. For eksempel tilbød Pinnacle prisen 2,22 på at Liverpool skulle slå Tottenham i kampen de spilte 11. februar 2017. Denne prisen lå mellom 2,15 og 2,33 hos andre bookmakere. Hvordan vet vi hvilken pris som var mest nøyaktig?

Test av visdommen til Pinnacle mot andre bookmakere

En av måtene vi kan teste priseffektiviteten til Pinnacle opp mot andre bookmakere på, er å formulere en hypotese og tilhørende test:

1)     Anta at oddsen til Pinnacle (med marginen trukket fra) er nøyaktige gjengivelser av de faktiske sannsynlighetene for forskjellige resultater.

2)     Det innebærer at forholdet mellom oddsene til en annen bookmaker og oddsene til Pinnacle er et mål på forventet verdi / forventet fortjeneste.

3)     Analyser faktiske fortjenester for en rekke forventede verdier.

For eksempel er Pinnacles beregnede pris på at Liverpool skulle slå Tottenham (med marginen trukket fra) omtrent 2,25, noe som tilsier at det var omtrent 44 % sannsynlighet for resultatet. Det betyr at hvis hypotesen vår er korrekt, vil den beste markedsprisen på 2,33 gi en forventet gevinst på omtrent 1,035 eller fortjeneste +3,5 % (2,33/2,25).

Hvis man på den annen side spiller på markedets laveste pris, gir det en forventet gevinst på 0,956, altså et tap på -4,4 % (2,15/2,25). Hvis vi så finner at alle innsatser med forventet fortjeneste på +3,5 % (eller tap på -4,4 %) samlet gir en fortjeneste på 3,5 % (eller tap på 4,4 %), kan vi konkludere med at hypotesen vår er korrekt, altså at oddsene til Pinnacle i snitt er effektive/presise/vise.

Så, hvor vise er fotballtippemarkedene til Pinnacle? Jeg har analysert et utvalg med 35 570 ligakamper som er spilt i Europa siden starten av sesongen 2012/13, som gir 106 710 mulige resultater i markedet hjemme/uavgjort/borte. 

For hver av disse beregner man den forventede verdien (eller gevinsten) basert på forholdet mellom oddsen fra en av de fire ledende bookmakerne og prisen til Pinnacle (med marginen trukket fra). Da sitter man igjen med 426 840 forventede/beregnede gevinster. Så beregner man de faktiske resultatene for intervaller på 0,01 (for eksempel 0,98, 0,99, 1,00, 1,01 osv.) og tar så i bruk et 5-poengs løpende snitt for å jevne ut variansen i dataene. Dataene er plottet inn i en graf under, der svært høye og svært lave forventede gevinster er fjernet fordi det forståelig nok finnes for få data på disse.

how-to-beat-the-bookies1,jpg
Korrelasjonen mellom beregnet og observert gevinst er svært tydelig, den er så godt som 1:1. Det betyr at når forventet gevinst for et utvalg kamper er 90 %, tilsvarer gevinstene faktisk omtrent 90 % av innsatsen, altså et tap på 10 %. Når forventet gevinst er 105 %, vinner vi faktisk omtrent 105 % av innsatsen, altså 5 % fortjeneste.

Markedets dumhet eller manipulasjon

La oss nå reversere prosessen. Denne gangen kan vi anta at oddsene til andre bookmakere (med marginene trukket fra) er presise mål på de reelle sannsynlighetene for de forskjellige resultatene. Hvordan passer de faktiske gevinstene, denne gangen sammenlignet med oddsene til Pinnacle, med de beregnede resultatene fra hypotesen? Ta en titt.

 how-to-beat-bookies2,jpg

Her ser vi at det ikke finnes noen korrelasjon mellom forventede og observerte gevinster. Hvis den riktige prisen er 2,00, gjør det ingen forskjell hvorvidt Pinnacle tilbyr 1,8 eller 2,1, vi taper omtrent 2 % uansett (dette er omtrent likt marginen Pinnacle har i fotballtippemarkeder). Dette indikerer at oddsene fra de fire andre bookmakerne som ble brukt i denne analysen i gjennomsnitt ikke er gode mål på den faktiske sannsynligheten, sammenlignet med oddsene til Pinnacle. Det er prisen til Pinnacle som ligger nærmest den riktige prisen.

Hvilken prismodell bruker bookmakeren din?

Det finnes to mulige forklaringer på disse funnene. Enten vet ikke andre bookmakere hvordan de skal beregne riktige priser. Men dette er ikke spesielt sannsynlig, gitt hvor lenge disse bookmakerne har vært i bransjen. Den andre forklaringen er at bookmakere med vilje forskyver prisene bort fra det effektive markedet fordi det lønner seg for forretningsmodellene deres.

Pinnacles prismodell benytter seg av mengdens visdom og gir smarte spillere sjansen til å justere oddsene. Andre bookmakere fra Europa og Storbritannia foretrekker å tiltrekke seg en jevn strøm av amatører via kampanjetilbud, et større utvalg markeder med lav likviditet og jevnlige tilbud om beste markedspris (men ikke lavest margin). Når det gjelder sistnevnte, vil en rask titt på enhver oddssammenligning avdekke mange kamper der bookmakerne er i utakt med markedene til Pinnacle og i ekstreme tilfeller tilbyr spillerne svært ufordelaktige odds.

I utvalget jeg brukte i analysen var det slike odds i 4,1 % av tippetilfellene. Dette forklarer jo hvorfor så mange av disse andre bookmakerne, til forskjell fra Pinnacle, baserer seg på stenging av kontoer for å blokkere spillere som systematisk utnytter disse ufordelaktige oddsene ved enten å bruke verdisøkende analyse eller arbitrasje. Det er heller ingen overraskelse at Pinnacle ønsker arbitrasjespillere velkommen, mens andre bookmakere ikke gjør det, og at bookmakeren som ligger på den negative siden av arbitrasjen (fra spillerens perspektiv) er Pinnacle.

Det betyr ikke at Pinnacles tippemarked er 100 % effektivt, bare at det er vanskeligere å finne og utnytte ineffektive priser. Men de som er dyktige nok til å finne dem, kan trygt gjøre det og stole på at innsatsene deres alltid er velkomne. Dette bidrar jo faktisk til å styrke det vise tippemarkedet som gjør at Pinnacle skiller seg ut blant konkurrentene.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.