feb 20, 2015
feb 20, 2015

Slik bruker du standardavvik til å spille på handikap

Slik bruker du standardavvik til å spille på handikap
Denne artikkelen forklarer hvordan man bruker standardavvik til å spille på handikap i fotball. Hvis du forstår dette, kan du gjøre mer nøyaktige målinger av hvor sannsynlig det er at et lag slår spredningen . Dette kan gi større fortjeneste.

Disse tidligere artiklene forklarte hvorfor spillere ikke bør bare basere seg på gjennomsnittet og hvordan man kan bruke standardavviket til å beregne sannsynlighet.

Men hvordan kan spillere bruke denne informasjonen til å spille bedre? Her tar vi ting ett skritt videre ved å bruke standardavviket til å beregne bedre handikapresultater.

Vi bruker Europas beste fotballigaer som prøvekaniner

Nedenfor bruker vi data fra 2013/14-sesongen for de beste divisjonene i England, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Portugal, Spania og Tyrkia.

Tabellen viser målforskjellen, differansen mellom hjemmemål og bortemål, fra forrige sesong. En positiv målforskjell viser at hjemmelaget vant, mens en negativ målforskjell viser at bortelaget vant.

EnglandFrankrikeTysklandHellasItaliaPortugalSpaniaTyrkia
Minimum -5 -5 -5 -5 -7 -5 -5 -5
Maksimum 7 5 6 7 5 4 7 6
Median 0 0 0 1 0 0 0 0
Modus 0 0 0 1 0 0 0 0
Gjennomsnittlig 0,3789 0,3763 0,3743 0,5948 0,35 0,2875 0,5132 0,4197
Standardavvik 1,9188 1,5975 1,7757 1,7591 1,7071 1,6379 1,9526 1,7151

Tabellen fremhever visse likheter:

  • Den største hjemmeseieren var vanligvis på mellom 5 og 7 mål
  • Den største borteseieren var vanligvis på 5 mål
  • Den mest sannsynlige målforskjellen er uavgjort
  • Hjemmelag skårer vanligvis mer enn bortelag

Men det finnes visse forskjeller mellom ligaene, som man kanskje kan forvente. Den greske superligaen har høyere måldifferanse i snitt, og den vanligste måldifferansen er at hjemmelaget vinner med ett mål.

Til sammenligning har den portugisiske Primeira Liga det laveste snittet for måldifferanse, mens Frankrikes Ligue 1 og Spanias La Liga er på hver sin ende av skalaen for standardavvik.

Grafen nedenfor viser hvordan distribuering av måldifferansene, hvis de modelleres med normalfordeling (les denne artikkelen), kan være nyttig for å forstå disse subtile forskjellene.

article-standard-deviation-handicap-betting-graphzoom.jpg

Spillere bør merke seg følgende når de ser på grafen:

  • Jo lavere standardavvik (Frankrike og Portugal), desto smalere er kurven.
  • Midtpunktet på grafen er høyere for den greske superligaen enn for noen annen liga.

Så hvordan påvirker dette handikap?

Nå som vi har dataene, kan vi knytte dem til handikapmarkedet for fotball. Du kan for eksempel mate inn data i skjemaet ovenfor for å beregne hvor sannsynlig det er at et lag vinner med et gitt antall mål, noe som er svært nyttig for de som spiller på handikap.

Gjennomsnittlig liga-måldifferanse:
Standardavvik:
Sannsynlighet for resultatet:

SannsynlighetEnglandFrankrikeTysklandHellasItaliaPortugalSpaniaTyrkia
Hjemmeseier 47,50 % 46,90 % 47,20 % 52,10 % 46,50 % 44.80 % 50,30 % 48,10 %
Hjemmelaget vinner med mer enn 2,5 mål 13,40 % 9,20 % 11,60 % 13,90 % 10,40 % 8,80 % 15,40 % 11,30 %

Sannsynlighetene som vises i tabellen ovenfor fremhever sannsynligheten for hjemmeseier og at bortelaget vinner med mer enn 2,5 poeng, for ligaene vi nevnte tidligere.

Disse dataene viser at hjemmelag i Frankrike skårer mer i snitt enn hjemmelag i Tyskland (0,3763 kontra 0,3743), men de har lavere sannsynlighet for å vinne og lavere sannsynlighet for å vinne med stor margin. Hvorfor er det sånn?

Det er på grunn av et lavere standardavvik (1,5975 kontra 1,7757), noe som betyr at målforskjellene i Frankrike har lavere sannsynlighet for å ligge ytterst i en av endene til skalaen.

Grekerne og spanjolene har de eneste ligaene der hjemmelaget har større sannsynlighet for å vinne enn for å spille uavgjort eller tape ikke så usannsynlig, gitt at de har den største gjennomsnittlige målforskjellen.

Selv om det er høyere sannsynlighet for at greske hjemmelag skal vinne, har spanske lag høyere sannsynlighet for å vinne med stor margin. Grunnen? Det høyere standardavviket i Spania viser at det er større sannsynlighet for ekstreme målforskjeller i La Liga.  Her kan man se at et mønster begynner å tre fram.

I England vinner hjemmelagene sjeldnere enn i Tyrkia, men større målspredning betyr at det kan være mer lønnsomt å satse på at hjemmelaget skal dekke handikapet enn det er i Tyrkia.

Man bør også merke seg at det høyere standardavviket i visse ligaer kan føre til høyere andel store gevinster og tap, noe som er verdifullt for de som spiller på handikap. 

Bruken av normalfordelingen har blitt diskutert fra et annet perspektiv i denne artikkelen, der det forklares hvordan man bruker standardavviket til handikapinnsatser. Antagelsene som presenteres i andre artikler gjelder likevel. I hovedsak må fordelingen være en bjelleformet kurve og ikke helle mot en av sidene. Vi skal snakke mer om hvordan vi tester denne antagelsen senere.

strategy-openaccount.jpg

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.