mai 12, 2020
mai 12, 2020

Farene ved å bedømme sannsynlighet basert på intuisjon

Kvantitative mål kontra følelsesmessige inntrykk

Fantasiens kraft – å tenke ballen inn i mål

Fraseologi – ordlydens betydning

Undervurdering av sjeldne hendelser

Farene ved å bedømme sannsynlighet basert på intuisjon

Vet du hvorfor det er en dårlig ide å satse på favorittlaget ditt? Det er den samme grunnen som gjør at lotterier er så populære, og at folk har så store problemer med å anslå sannsynligheten for sjeldne hendelser, som for eksempel hull i ett i golf. Det handler om en feil oppfatning som oppstår på grunn av det vi kaller mulighetseffekten og sikkerhetseffekten.

Mange tippespillere måler ikke verdien til tippespill ved hjelp av forventet verdi (FV), men baserer seg på hva de mener om den potensielle avkastningen. Som eksempel kan vi prøve å evaluere betydningen av følgende økninger av sjansen til å vinne € 1 million:

Alle alternativene representerer den samme kvantitative endringen (en økning på 5 %), men de gir forskjellige kvantitative inntrykk – med andre ord skaper hvert av alternativene en forskjellig emosjonell reaksjon. Se bildet nedenfor:

possibility-certainty-insert.jpg

Alternativ (a) tar deg fra å ha null sjanse til å vinne € 1 million til å faktisk ha en sjanse. Det er ingen stor sjanse – sannsynligheten er bare 0,05 – men overgangen fra det umulige til det mulige er en viktig trigger for positive følelser. Denne følelsen kalles mulighetseffekten. Den får som oftest tippespillere til å overvurdere sjansene når det er lav sannsynlighet, og den er en viktig drivfaktor for at folk spiller lotto, der man kan satse en liten sum og få sjansen til å vinne store penger.

Alternativ (b) og (c) har som oftest mindre dramatiske effekter. Selv om alternativ (b) faktisk dobler vinnersjansene dine, har det likevel ikke en kvalitativ effekt – det trykker ikke på de samme emosjonelle knappene.

Med alternativ (d) går sannsynligheten over til å være sikker (100 %), noe som gir en omvendt effekt av mulighetseffekten. Dette kalles sikkerhetseffekten, og innebærer at når man ikke gjør FV-beregninger, undervurderer man ofte sannsynligheten for resultater som ligger tett opp mot 100 % sikkert.

Fantasiens kraft – å tenke ballen inn i mål

Til tross for at det gir store fordeler å beregne sannsynligheter, velger tippespillere ofte lag A fremfor lag B fordi de tror at vinnersjansene er større, ikke fordi de har beregnet den faktiske verdien.

Videre har flere studier vist at den objektive bruken av sannsynlighet til beregning av resultater reduseres når emnet det gjelder, vekker sterke følelser og fantasier om resultatet, eller hvis ordlyden i et tippespill krever mer fokus.

Hvis vi ser på lotterieksempelet, så har vel de aller fleste av oss tygget ganske mye på tanken «Hva hadde jeg gjort hvis jeg vant lotteriet?» Dette er et eksempel på at vi skaper levende fantasier om usannsynlige resultater. Dette fører uunngåelig til at vi overvurderer sjansen for å vinne hovedpremien.

Av samme årsak er det en dårlig ide å tippe på favorittlaget eller favorittspilleren din, siden den emosjonelle tilknytningen fører til mer levende fantasier om det ønskede resultatet – vi tenker ballen inn i mål – og at vi derfor overvurderer sannsynligheten.

Fraseologi – ordlydens betydning

Når et tippespill beskrives på en enkel måte, er det enklere å beregne forventet verdi – enten ved et estimat eller en grundig beregning – så evalueringen vår kommer tettere opp mot den faktiske sannsynligheten. Subtile variasjoner i hvordan tippespillet beskrives kan faktisk gjøre en stor forskjell i tolkningen.

«En av de gylne reglene i tipping er at alle tippespill skal evalueres ved hjelp av forventet verdi.»

For eksempel kan langtidsspill på vinner beskrives enten som «Spiller A mot feltet» eller som en lang liste over alle deltakerne, inkludert spiller A (f.eks. Spiller A: 3,201, Spiller B: 9,454, Spiller C: 11,232 osv.).

Det første alternativet gir en forenklet presentasjon av hva spiller A står overfor, noe som fører til at vi kognitivt overvurderer vinnersjansene til vedkommende. Det andre alternativet – til tross for at sannsynligheten er helt lik – virker som en mye vanskeligere utfordring fordi vi blir minnet på alle motstanderne som spiller A må beseire. Dette fører til at vi undervurderer sannsynligheten.

Fokus er like viktig som følelser

Fokus har også en meget viktig effekt når vi feilbedømmer sannsynlighet. Det er vanlig å se denne typen tippespill:

«Kommer lag A til å skåre?»
Odds ja / Odds nei
«Kommer lag B til å skåre?»
Odds ja / Odds nei

Tippespillere ender ofte med å overvurdere sannsynligheten når de får presentert de to alternativene separat, i stedet for en kombinasjon av begge spørsmålene:

«Kommer både lag A og lag B til å skåre?»
Odds ja / Odds nei

En studie som ble utført i 1999 av Craig Fox og den avdøde psykologen Amos Tversky, viser dette veldig tydelig. De ba en gruppe fans av amerikansk basketball om å evaluere de individuelle sjansene for de åtte kvartfinaledeltakerne i NBA-sluttspillet.

Dømmekraft uten bruk av faktiske beregninger fører til at man undervurderer sannsynligheten.

Siden de kun fokuserte på å evaluere sjansene til ett lag om gangen, og siden de var NBA-fans og derfor ikke klarte å unngå å visualisere hvert av lagene, ble den samlede sannsynligheten for alle resultatene betydelig overvurdert med 240 % til sammen for åtte lag. Den skulle selvfølgelig ha vært 100 % til sammen.

Da de ble bedt om å bare evaluere sjansen for at det ble en vinner fra Eastern Conference eller Western Conference, var sannsynlighetene meget nært 100 %. Dette er fordi disse to alternativene medførte mindre emosjonell respons og var like spesifikke begge to.

Sjeldne hendelser og undervurdering – hull i ett-gjengen

I 1991 utførte to smarte tippespillere, som ble kjent som hull i ett-gjengen, et beryktet tippekupp. Dette viser tydelig hvordan det å ikke kunne visualisere en sjelden hendelse, og det å bruke dømmekraft uten å basere seg på beregninger, fører til at man undervurderer sannsynligheten.

De to smartingene brukte statistiske analyser og klarte å regne seg frem til at det var omtrent 2,25 i odds for at det finner sted et hull i ett-slag under et European Golf Tour-arrangement. Med denne kunnskapen i ermene sine reiste de landet rundt og besøkte uavhengige bookmakere for å be om odds på at det skulle bli hull i ett under TV-sendte golfturneringer. Disse små virksomhetene hadde ingen sofistikerte risikospesialister, så de gjettet bare, eller med andre ord: de baserte seg på intuisjon og dømmekraft.

Bookmakerne tenkte at det meget sjelden ble hull i ett, siden de hadde lite eller ingen erfaring med at dette skjedde, enten personlig (for de av dem som spilte golf) eller på TV, der den begrensede TV-dekningen gjør at ikke alle golfslag ender opp på TV. Derfor endte de opp med tilbud på mellom 4,00 og 101,00 i odds. Dette er et perfekt eksempel på at man undervurderer sannsynligheten for en sjelden hendelse.

En av de gylne reglene i tipping er at alle tippespill skal evalueres ved hjelp av forventet verdi – gjennomsnittet av sannsynlighetene for de mulige resultatene.

Dessverre pleier tippespillere å evaluere tippealternativer basert på hva de føler om sannsynlighetene. Dette gjør dem utsatt for mulighetseffekten og sikkerhetseffekten, noe som kan bli veldig dyrt.

Hvis du likte dette innholdet, er du kanskje interessert i Pinnacles artikler om tippepsykologi.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.