הפקדות
בחר את המטבע שלך:
משיכות
בחר את המטבע שלך:

משך הטיפול

 • ההעברות באמצעות WebMoney מטופלות תוך כמה דקות
 • במשיכות מעל ל-7,000 אירו (או שווה ערך) משך הטיפול עשוי להיות ארוך יותר. כמו כן, תקנות הכספים הבינלאומיות עשויות לחייב אותנו לבקש הוכחת זהות

עמלות

 • בהפקדות לחשבון פינקל באמצעות WebMoney, ‏פינקל סופגת את כל עמלות ההעברה.
 • WebMoney תגבה ממך עמלת העברה נפרדת - למידע על העמלה הזו עיין בהסכם שלך מול WebMoney
 • כל הלקוחות של פינקל זכאים למשיכה אחת חינם בחודש
 • משיכות נוספות באותו חודש יחויבו בעמלה הרשומה בדף 'אפשרויות תשלום'

פינקל עושה את מרב המאמצים כדי לוודא שכללי הטיפול בתשלומים שלנו מאזנים בין יחס הוגן כלפיך, הלקוח, לבין היעדר עמלות, ועדיין מאפשרים לנו להציע לך את יחסי הזכייה הטובים ביותר באינטרנט. אנו משתדלים לספוג את עלויות ההעברות ככל שניתן, אולם אם לא תעמוד ברף שלנו לשימוש מחדש בהפקדות (פי שלושה מסכום ההפקדה) תחויב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בעמלת טיפול בגובה של 3% על ההפקדה וכן בכל עמלות המשיכה הרלוונטיות. לתשומת לבך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות.  

מידע חשוב

 • כאשר אתה משתמש ב-WebMoney כדי להפקיד כסף לחשבון פינקל בפעם הראשונה עליך לאפשר להציג את שמך. כדי להפעיל את התכונה הזו עבור לאתר של WebMoney
 • ההעברות באמצעות WebMoney צריכות להיות מארנק ספציפי המבוסס על מטבע ההפקדה (דולר ארה"ב או אירו)
 • בקשות להפקדה באמצעות WebMoney צריכות להיות מ-WebMoney Passport עם אחד מהסטטוסים הבאים: "Formal", ‏"Initial", ‏"Personal" או "Merchant". העברות מ-WebMoney Passport עם הסטטוס "Alias" יידחו
 • ניתן להשתמש בכל חשבון WebMoney כדי להעביר כסף רק לחשבון אחד בפינקל. אם תשתמש באותו חשבון WebMoney כדי להפקיד למספר חשבונות כספך יוחזר. פינקל לא תישא באחריות על תשלום עמלת החזרה
 • כדי להשתמש ב-WebMoney כאפשרות הפקדה בפינקל, צריך את השירות 'WebMoney Light Keeper'

על כל הכספים להישלח ולהתקבל מחשבון WebMoney הרשום תחת אותו שם כמו זה של בעל החשבון בפינקל. כספים שיישלחו מחשבון WebMoney שבעליו אינו בעל החשבון בפינקל לא יתקבלו. ודא שהפרטים האישיים שלך נכונים באמצעות האפשרות 'פרטי חשבון' בחשבונך.

אם מפקידים כספים לחשבון בפינקל באמצעות WebMoney, כספי הזכיות יוחזרו לאותו חשבון WebMoney עד לסכום המקורי שהופקד, אך ללא הגבלה מחייבת לסכום זה.

ביצוע הפקדה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של WebMoney באזור ההפקדות
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח". אם ההפקדה תושלם בהצלחה, הכסף יתווסף לחשבונך בפינקל.

לצערנו, איננו יכולים לקבל העברות שבוצעו ישירות מהאתר של WebMoney.

ביצוע משיכה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של WebMoney באזור המשיכות
 3. מלא את הטופס והמשיכה שלך תועבר לטיפול

כדי לפתוח חשבון ב-WebMoney עבור לאתר של WebMoney בכתובת www.wmtransfer.com.