הפקדות
בחר את המטבע שלך:
משיכות
בחר את המטבע שלך:

משך הטיפול

 • בדרך כלל ההעברות מטופלות תוך 24 שעות.

עמלות

 • בהפקדות לחשבון פינקל באמצעות העברה בנקאית מקומית,‏ פינקל סופגת את כל עמלות ההעברה.
 • כל הלקוחות של פינקל זכאים למשיכה אחת חינם בחודש
 • משיכות נוספות באותו חודש יחויבו בעמלה הרשומה בדף 'אפשרויות תשלום'

פינקל עושה את מרב המאמצים כדי לוודא שכללי הטיפול בתשלומים שלנו מאזנים בין יחס הוגן כלפיך, הלקוח, לבין היעדר עמלות, ועדיין מאפשרים לנו להציע לך את יחסי הזכייה הטובים ביותר באינטרנט. אנו משתדלים לספוג את עלויות ההעברות ככל שניתן, אולם אם לא תעמוד ברף שלנו לשימוש מחדש בהפקדות (פי שלושה מסכום ההפקדה) תחויב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בעמלת טיפול בגובה של 3% על ההפקדה וכן בכל עמלות המשיכה הרלוונטיות. לתשומת לבך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות.  

מידע חשוב

 • אם מפקידים באמצעות TOSS, ‏KBANK או אפליקציית תשלומים חיצונית אחרת, ההפקדה תידחה.
 • ההנחיות לביצוע העברה בנקאית מיועדות להעברה בנקאית בלבד. הן אינן תקפות להעברות במזומן, בהמחאה, או בכל אמצעי אחר להעברת כספים. לתשומת לבך, אם תשתמש בהנחיות האלה כדי לשלוח כסף באמצעי אחר שאינו העברה בנקאית, עלול להיות עיכוב משמעותי בזיכוי חשבונך בסכום ההפקדה.
 •  "שם בעל החשבון" שמזינים צריך להיות זהה לשם הרשום בחשבון הבנק שממנו שולחים את הכסף.
 • עליך לרשום בחשבונך בפינקל את כתובתך המלאה, כולל שם הרחוב ומספר הבית, עיר ומיקוד.

ביצוע הפקדה

כדי להתחיל להשתמש בהעברה בנקאית מקומית, קודם עליך להירשם לחשבון אצלנו.

ניתן להירשם לחשבון באמצעות הוראות ההפקדה הבאות והעברת 20,000 וון קוריאני. הכסף הזה יוחזר מיד בחזרה לחשבון שאיתו נרשמת. בסיום ההרשמה, מגבלות ההעברה שלך יגדלו ותוכל להשתמש בפרטי החשבון הרשום לכל ההעברות העתידיות שלך.

כדי להשלים את ההפקדה, תצטרך להפקיד את סכום ההעברה לחשבון הבנק של המוטב.

ביצוע משיכה

 1. היכנס  לחשבונך בפינקל
 2. לחץ על לחצן ההפקדה/משיכה כדי לעבור לאזור הקופה. לחץ על אמצעי המשיכה הרלוונטי בקטע המשיכה
 3. מלא את הטופס והמשיכה שלך תועבר לטיפול