הפקדות
בחר את המטבע שלך:
משיכות
בחר את המטבע שלך:

משך הטיפול

 • ההעברות באמצעות Instadebit מטופלות תוך כמה דקות
 • במשיכות מעל ל-10,000 דולר קנדי (או שווה ערך) משך הטיפול עשוי להיות ארוך יותר. כמו כן, תקנות הכספים הבינלאומיות עשויות לחייב אותנו לבקש הוכחת זהות

עמלות

 • בהפקדות לחשבון פינקל באמצעות Instadebit,‏ פינקל סופגת את כל עמלות ההעברה.
 • כל הלקוחות של פינקל זכאים למשיכה אחת חינם בחודש
 • משיכות נוספות באותו חודש יחויבו בעמלה הרשומה בדף 'אפשרויות תשלום'

פינקל עושה את מרב המאמצים כדי לוודא שכללי הטיפול בתשלומים שלנו מאזנים בין יחס הוגן כלפיך, הלקוח, לבין היעדר עמלות, ועדיין מאפשרים לנו להציע לך את יחסי הזכייה הטובים ביותר באינטרנט. אנו משתדלים לספוג את עלויות ההעברות ככל שניתן, אולם אם לא תעמוד ברף שלנו לשימוש מחדש בהפקדות (פי שלושה מסכום ההפקדה) תחויב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בעמלת טיפול בגובה של 3% על ההפקדה וכן בכל עמלות המשיכה הרלוונטיות. לתשומת לבך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות.  

מידע חשוב

 • השירות Instadebit זמין רק ללקוחות המתגוררים בקנדה. הדרישה היחידה היא חשבון עו"ש או חשבון חסכון חוקי.
 • לקוחות רשאים לרשום רק  חשבון Instadebit אחד  בחשבונם בפינקל.
 • על כל הכספים להישלח ולהתקבל מחשבון Instadebit הרשום תחת אותו שם כמו זה של בעל החשבון בפינקל. אם השמות בחשבונות פינקל ו-Instadebit אינם תואמים, העברת הכספים לא תטופל. היכנס לחשבון פינקל שלך וודא שהפרטים האישיים שלך נכונים באמצעות האפשרות 'פרטי החשבון'
 • אם מפקידים כספים לחשבון פינקל באמצעות Instadebit, כספי הזכיות יוחזרו לאותו חשבון Instadebit, עד לסכום המקורי שהופקד, אך ללא הגבלה מחייבת לסכום זה.

אם יתברר שאחת מההפקדות היא ללא כיסוי, או שפינקל לא הייתה יכולה לגבות אותה מכל סיבה אחרת, כל הזכיות שנגזרות ממנה לא יהיו תקפות. בחשבונות הנמצאים ביתרה שלילית, כל ההימורים הממתינים יבוטלו, בין אם הם בוצעו מההפקדה ללא כיסוי ובין אם לא. אם אותה הפקדה שהוגדרה כהפקדה ללא כיסוי תאושר לבסוף, הלקוח יהיה זכאי לקבל תשלום על הפקדתו המקורית בלבד. מדיניות זו חלה על כל יתרה בחשבון שמקורה בהפקדה ללא כיסוי, בין אם באופן ישיר או בעקיפין.

ביצוע הפקדה

 1. היכנס  לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של Instadebit באזור ההפקדות
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח". אם ההפקדה תושלם בהצלחה, הכסף יתווסף לחשבונך בפינקל

ביצוע משיכה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של Instadebit באזור המשיכות
 3. מלא את הטופס והמשיכה שלך תועבר לטיפול

הקפאת משיכה מוטלת על כל החשבונות המשתמשים ב-Instadebit לביצוע הפקדות עד שפינקל מאשרת את ההפקדות. הפקדות Instadebit מסולקות בדרך כלל ביום העסקים הראשון שלאחר 5 ימי עסקים.

למידע נוסף על העמלות ואפשרויות החשבון ב-‏Instadebit יש לפנות אליהם ישירות דרך האתר ‏www.Instadebit.com.