Dominic Cortis

Dominic Cortis

עורך תוכן

דומיניק קורטיס הוא מרצה בחוג למתמטיקה באוניברסיטת לסטר ועוזר הוראה באוניברסיטת מלטה. הוא בעל תואר מוסמך בתחומו ומחקרו מתמקד בניתוחי ספורט בהיבטים פיננסיים ובנגזרות הימורים. דומיניק משתמש באסטרטגיות מתמטיות שונות לענפי ספורט ספציפיים, כלי שהוכיח את עצמו כיקר ערך למהמרים.

משאבי הימורים - משפרים את יכולות ההימור שלך

משאבי ההימורים של פינקל הם אחד מהאוספים המקיפים ביותר של עצות מקצועיות להימורים שאפשר למצוא באינטרנט. אנו מספקים עצות לכל רמות הניסיון, במטרה אחת פשוטה - לשפר את היכולת שלך להמר בצורה מושכלת.