יונ 29, 2017
יונ 29, 2017

באיזו תדירות עליך לנצח את יחסי הזכייה בסגירה כדי להרוויח?

באיזו תדירות עליך לנצח את יחסי הזכייה בסגירה כדי לזכות?

חשיבות תנודת יחסי הזכייה

הקשר בין תנודת יחסי הזכייה לבין הערך הצפוי

באיזו תדירות עליך לנצח את יחסי הזכייה בסגירה כדי להרוויח?

זוהי טעות נפוצה לחשוב כי הימורים סובבים רק סביב התוצאות. המפתח להימור מוצלח נמצא במציאת ערך בשוק ונצחון יחסי הזכייה בסגירה באופן עקבי. אך באיזו תדירות עליך לנצח את יחסי הזכייה בסגירה כדי להתחיל להרוויח? ננסה לענות על כך בכתבה.

במאמר קודם אשר ניתח את חשיבות ניצחון יחסי הזכייה בסגירה, למדנו כיצד יחסי הזכייה בסגירת השוק, בממוצע, מספקים את ההערכה המדויקת ביותר (או היעילה ביותר) של הסתברויות התוצאה. לדוגמה, כאשר יחסי הזכייה בסגירה של Pinnacle הם 2.00, הסתברות התוצאה המשתמעת מכך תהיה 50% (בניכוי השפעת ההפרשים).

הקשר בין יחסי הזכייה שלוקח המהמר ויחסי הזכייה בסגירה של Pinnacle הוכח כמדד אמין ביותר לציפיית רווח. אםהמהמר היה לוקח יחסי זכייה של 2.20 והשוק של Pinnacle נסגר עם יחסי זכייה של 2.00, הציפיה לרווח המוחזק תינתן ביחס של 2.20/2.00 = 1.1 או 10% (פחות ההפרש של Pinnacle).

חשיבות תנודת יחסי הזכייה

בהתחשב במשתנה האקראי הגלום בשוקי תחזיות הספורט, אף מהמר לא יהיה מסוגל לנצח את יחסי הזכייה בסגירה כל הזמן. לא משנה כמה טובות התחזיות הראשוניות שלו, ההשפעה של שינויים מאוחרים בקבוצה וחדשות בלתי צפויות נוספות המגיעות לשוק ההימורים באופן אקראי, תהפוך בקלות ערך צפוי לשלילי.

הקשר בין יחסי הזכייה שלוקח המהמר ויחסי הזכייה בסגירה של Pinnacle הוכח כמדד אמין ביותר לציפיית רווח.

בהנחה שמהמר בוחר באופן אקראי קבוצות להמר עליהן, וכי התנודה במחיר, בממוצע, אקראית, סביר לצפות כי הוא ינצח את יחסי הזכייה בסגירה בכ-50% מהמקרים. אכן, בניתוח אותו המערך של 132,645 משחקי כדורגל (ו-397,935 תוצאות בשוק ההימורים home-draw-away) ובהתייחס למאמר הקודםשלי בנושא זה, אנו מוצאים התפלגות אקראית או התפלגות נורמלית למדי של תנודות יחסי הזכייה בפתיחה לעומת הסגירה של Pinnacle (מוגדרים על ידי היחס בין יחסי הזכייה בפתיחה ליחסי הזכייה בסגירה מינוס 1), כאשר45% מהם גדולים מאפס (ההתפלגות האדומה להלן).

הסיבה לכך שהיא קצת מתחת לחצי היא כי הפרש הסגירה של Pinnacle בדרך כלל קצת יותר קטן מאשר הפרש הפתיחה. לכן, כאשר תנודות השוק נטו הן אפס בין הפתיחה לסגירה, מחיר הסגירה עדיין יהיה קצת יותר מאשר בפתיחה.

1-closing-inarticle.jpg

לאחר שההפרשים של Pinnacle הוסרו מיחסי הזכייה בסגירה, ניתן לראות עד כמה קשה יותר ליחסי הזכייה בפתיחה לנצח מחיר סגירה 'הוגן' או 'נכון' (ההתפלגות הכחולה למעלה). לדוגמה, יחס זכייה בפתיחה של 5.00 מקוצר ל 4.90 עד הסגירה עם ציפיית רווח של 2% (4.90 / 5.00), כאשר למעשה אין בו ציפיית רווח.

חשוב לציין כי בדוגמה שלעיל, המחיר ההוגן הוא כנראה בערך 5.05, כאשר הטיית favourite-longshot נלקחה בחשבון, מחיר גבוה יותר ממחיר הפתיחה.

למעשה, עבור מדגם משחקי הכדורגל שלנו רק 29.6% מיחסי הזכייה בפתיחה היו ארוכים יותר מיחסי הזכייה 'האמיתיים' בסגירה. כתוצאה מכך, אם המהמר יהמר אקראית, הוא לא יוכל לנצח את יחסי הזכייה ביותר משני שלישים מהמקרים. במדגם המשחקים הזה, ציפיית הרווח מהימורי סיכונים קבועים תהיה 3.5%-.

תנודות ביחסי זכייה וערך צפוי

התרשים להלן מציג את אחוז ההימורים ביחסי זכייה של משחק כדורגל, העולה על ציפיית רווח מסוימת. הקו האדום מראה את ציפיית הרווח המשתמעת כפי שחושבה מהתנודה האמיתית של יחסי הזכייה בין הפתיחה לסגירה. הקו הכחול מראה את הציפייה המשתמעת בהתבסס על התנודה ביחס למחירי הסגירה "האמיתיים", במילים אחרות, עם הסרת ההפרש של Pinnacle.

למעשה, זה הקו הכחול שבו אנחנו מעוניינים, שכן זה יהיה קשור לרווח בפועל לו אנו עשויים לצפות אם נוכל לנצח את מחיר הסגירה "האמיתי" לעתים קרובות יותר מאשר באופן אקראי.

2-closing-inarticle.jpg

התרשים מדגים כמה הזדמנויות מעטות קיימות באופן תיאורטי עבור ערך צפוי משמעותי על פי מודל זה של תנודות יחסי הזכייה. במדגם שלנו, רק 6.5% ממחירי הפתיחה מכילים יותר מ-10% ציפיית רווח, עם פחות מ -2% המחזיקים בערך גבוה מ-20%.

כדי להציג ציפיות רווחיות, נצטרך לנצח את מחיר הסגירה "האמיתי" בלפחות ב -50% מהמקרים.

עודף ביטחון של מהמרים רבים עשוי לעודד אותם לחשוב שהם תמיד יוכלו למצוא את הערך הזה תוך הימנעות ממחירים שאינם בעלי ערך, אבל כדי לחזור על הנקודה הקודמת יש פשוט יותר מדי שונות ורעש בתחזיות כדורגל כדי שזה יהיה אמין. כדי למצוא בעקביות מספיק מהערך הזה כדי לזכות צריך לעבוד קשה, כפי שהסבירה Pinnacle בעבר באמצעות עיקרון החיזוי של Pareto.

באיזו תדירות עליך לנצח את יחסי הזכייה בסגירה כדי לזכות?

אז באיזו תדירות עלינו לנצח את מחיר הסגירה כדי להצליח להראות ציפייה רווחית? התרשים הבא שנוצר מאיסוף אקראי של מדגמים של 20 תנודות יחסי זכייה בסגירה ובפתיחה ומחישוב ציפיות הרווח הממוצע שלהם, נותן לנו מושג.

3-closing-inarticle.jpg

למעשה, אנחנו חייבים לנצח את יחסי הזכייה בסגירה שפורסמו בכמעט שבעים וחמישה אחוז מהמקרים לפני שתהיה לנו ציפייה סבירה לנצח. אם היינו מצליחים להתערב על כל מחירי הפתיחה שניצחו את המחירים בסגירה במדגם זה, תוך הימנעות מכל השאר, הציפייה התיאורטית שלנו עדיין תהיה רק 4%+.

עלינו להזכיר לעצמנו כי לנצח את מחיר הסגירה שפורסם לא אומר שאנחנו מנצחים את מחיר הסגירה "האמיתי", כפי שהובהר בתרשימים הקודמים. אכן, במדגם זה עדיין לא היינו מצליחים לנצח את מחיר הסגירה "האמיתי" ב-34% מהמקרים למרות תיעוד מושלם של מחיר הסגירה שפורסם.

כדי להציג ציפיות רווחיות, נצטרך באופן לא מפתיע לנצח את מחיר הסגירה "האמיתי" בלפחות 50% מהמקרים. הטבלה הבאה משווה את אחוז הפעמים שאנו עשויים לנצח את מחיר הסגירה המתפרסם עם אחוז הפעמים שננצח את המחיר "האמיתי" (לאחר הסרת ההפרשים).

מחירי הפתיחה מנצחים את מחירי הסגירה המפורסמים לעומתמחירי הפתיחה מנצחים את מחירי הסגירה "האמיתיים"

מחירי הפתיחה מנצחים את מחירי הסגירה המפורסמים

מחירי הפתיחה מנצחים את מחירי הסגירה "האמיתיים"

45%

29.6%

50%

32.9%

55%

36.1%

60%

39.4%

65%

42.7%

70%

46.0%

75%

49.3%

80%

52.6%

85%

55.9%

90%

59.2%

95%

62.4%

100%

65.7%

מהי המשמעות של כך עבור ציפיות הימורים?

מטבע הדברים, ניתוח זה המקשר את ההסתברות לנצח את מחיר הסגירה לגודל ציפיות הרווח של המהמר הוא תאורטי. הוא אינו מבוסס על תוצאות כלשהן, אלא על ציפייה ממוצעת בלבד ועל ההשערה האמינה כי הסכום שבו מחיר נע מאפשר לחזות במדויק כמה רווח יכולהמהמר לצפות לעשות. עם זאת, הוא נותן שיעור מועיל עבור מהמרים המנסים להבין את הציפיות שלהם מההימורים.

המפתח לזכיה ב-Pinnacle הוא לא להתמקד בתוצאות (מה שיכול להביא מזל או חוסר מזל) אלא להתרכז בערך ולנצח את יחסי הזכייה בסגירה. מאמר זה סיפק רמזים לגבי התדירות בה ייתכן שיהיה עליך לנהל זאת כדי להשיג את המטרה.

רוצה להרוויח כסף מהימורים? גלהמה צריך כדי להיות מהמר מקצועי.

משאבי הימורים - משפרים את יכולות ההימור שלך

משאבי ההימורים של פינקל הם אחד מהאוספים המקיפים ביותר של עצות מקצועיות להימורים שאפשר למצוא באינטרנט. אנו מספקים עצות לכל רמות הניסיון, במטרה אחת פשוטה - לשפר את היכולת שלך להמר בצורה מושכלת.