יונ 5, 2018
יונ 5, 2018

כמה יעיל שוק הימורי הטניס ATP?

מדוע ייתכנו הטיות ביחסי זכייה?

בדיקת היעילות של יחסי הזכייה של Pinnacle

האם יש בשוק הימורי הטניס ATP הטיית פייבוריט-אנדרדוג (Favorit-Longshot)?

הימורים על טניס ATP

כמה יעיל שוק הימורי הטניס ATP?

אם שוק ההימורים אינו יעיל, ניתן להשיג רווחים משמעותיים ממהמרים בעלי מידע עדכני. בכתבה זו, נחקור את היעילות במובן החלש של יחסי הזכייה של Pinnacle במשחקי טניס ATP בין 2007 לאפריל 2018.

תאוריית השוק היעיל, שנדונה לראשונה בהקשר של שווקים פיננסיים, מתארת שוק יעיל כאחד שמחיריו משקפים את כל המידע הזמין. אם שוק הימורים הוא יעיל, יחסי הזכייה בו ישקפו הסתברויות אמיתיות, לא יהיו הטיות מערכתיות ביחסי הזכייה, ובממוצע, אסטרטגיות הימורים פשוטות לא יוכלו לייצר רווח משמעותי לטווח ארוך.

מדוע קיימות הטיות ביחסי זכייה?

כדי להבין טוב יותר איך ומדוע עשויות להתקיים הטיות ביחסי הזכייה, חשוב להבין כיצד סוכנויות ההימורים קובעות ומעדכנות מחירים. אם סוכנויות ההימורים חוזות בצורה מקצועית, הן עשויות לקבוע מחירים מדויקים המשקפים הסתברויות אמיתיות לזכייה (הקשר בין יחסי זכייה והסתברויות מוסבר היטב בכתבה של Pinnacle:'מה מייצגים יחסי הזכייה?').

זה יפיק רווחים נאים לסוכנות ההימורים בטווח הארוך, בהנחה שהיא תמיד מוסיפה את השוליים שלה. אם סוכנויות ההימורים יכולות לחזות על מה יהמרו המהמרים, הן עלולות לקבוע מחירים לא מדויקים או לעדכן את התחזיות שלהן באופן שינצל את ההעדפות של המהמרים ובכך ירוויחו אפילו יותר. בכל מקרה, אלא אם לסוכנויות ההימורים יהיו תחזיות מושלמות, עשויות להתקיים הטיות ביחסי הזכייה מפעם לפעם.

בדיקת היעילות של יחסי הזכייה של Pinnacle

כדי לבחון את יעילות התמחור בשוק הטניס ATP, השתמשתי במחירי הסגירה של Pinnacle, ללא התאמה לשוליים. הסיבה לאי הסרת השוליים היא שבלתי אפשרי לדעת כיצד סוכנות ההימורים הקצתה את ההפרש בין שני מחירי הזכייה של השחקנים.

לדוגמה, אם סוכנות הימורים מציעה מחירי זכייה של 1.80 ו-2.15 למשחק, בלתי אפשרי לדעת אם השוליים של 2% מגולמים לחלוטין במחיר של הפייבוריט, (מחירים הוגנים של 1.87 ו-2.15), לחלוטין במחיר של האנדרדוג (1.80, 2.25) או משותפים בין שניהם (1.83, 2.2).

התרשים הבא מציג את כיול יחסי הזכייה של Pinnacle עבור כל עשירון הסתברות מרומזת. לדוגמא, ההסתברות המרומזת הממוצעת לזכייה של 2,915 השחקנים עם מחירים של 1.11 או פחות מכך (טווח של 91-100%) הייתה 94.3%. 2,173 מתוך שחקנים אלו זכו, עם אחוזי זכייה של 93.4%.

in-article-atp-tennis-efficiency.jpg

כפי שניתן לראות, אחוז הזכייה אינו עולה על הצפוי באף טווח הסתברות מרומזת. אנו אמורים לצפות לכך בשוק יעיל, כשההבדלים מוסברים על ידי השוליים.

נראה שהמחירים של Pinnacle מכוילים היטב. רגרסיה פשוטה [הסתברות מרומזת ממוצעת צפויה = מקדם x אחוזי זכייה ATP] מאמתת את חוזק הקשר הלינארי בין אחוזי הזכייה הצפויים לאחוזי הזכייה בפועל, ומחזירה מקדם של 0.994 ו-R בריבוע של 0.999.

בשוק יעיל, על המקדם להיות שווה ל-1. הטווח בו אחוז הזכייה היה הקרוב ביותר לצפוי היה בהסתברות מרומזת של 70-80%, או כאשר המחירים היו בין 1.25 ו-1.43. שחקנים בטווח זה זכו ב-74.4% מהמשחקים, בהם הצפי לזכייה היה 74.7%.

in-article-atp-tennis-efficiency-corrected-table-1.jpg

בעוד שהמחירים של Pinnacle מכוילים היטב מבחינה סטטיסטית, המבחן הסופי ליעילות הוא האם אסטרטגיות הימורים כלשהן המבוססות על יחסי זכייה יכולות להפיק רווחים חיוביים עבור המהמר. הטבלה להלן מציגה את התשואות לאסטרטגיה הפשוטה של הימור בסכום קבוע על כל השחקנים בכל טווח הסתברות מרומזת.

in-article-atp-tennis-efficiency-4.jpg

במהלך 12 השנים האחרונות העשירון האטרקטיבי ביותר למהמר היה 71-80% שהניב תשואה של -0.4% מאסטרטגיית ההימור בסכום קבוע. כיוון שאין עשירון הסתברות מרומזת בו המהרים יפיקו תשואה חיובית, ניתן להסיק כי השוק יעיל הן מבחינה סטטיסטית והן מבחינה כלכלית.

האם יש בשוק הימורי הטניס ATP הטיית פייבוריט-אנדרדוג (Favorit-Longshot)?

אחת מאי-היעילויות המתועדות ביותר בשוק הימורי הספורט היא הטיית הפייבוריט-אנדרדוג, המזוהה בענפי ספורט רבים כולל כדורגל, מירוצי סוסים וטניס. הטיית הפייבוריט-אנדרדוג היא אי יעילות בתמחור בה הפייבוריטים זוכים יותר מההסתברות המרומזת הצפויה שלהם ואילו האנדרדוגים זוכים בתדירות פחותה.

בטבלה הבאה, ניתן לראות כי ההפרשים בין אחוזי הזכיה הצפויים לאחוזי הזכייה בפועל קבועים באופן סביר, ולכן בלתי סביר שקיימת הטיית פייבוריט-אנדרדוג.

in-article-atp-tennis-efficiency-5.jpg

ניתוח קודם הצביע על רווחי הימור בסכום קבוע נמוכים יותר ביחסי זכייה גבוהים יותר כעדות להטיית הפייבוריט-אנדרדוג, אך זה צפוי תחת הנחות מסוימות. חישבו על משחק בו סוכנות ההימורים קובעת באופן מדויק שההסתברות של שחקן א' לנצח היא 5% ולכן ההסתברות של שחקן ב' לנצח תהיה 95%.

מחירים הוגנים (ללא שוליים) יהיו 20.00 ו-1.053 בהתאמה. אם סוכנות ההימורים מעוניינת בשוליים של 2% ומחלקת אותם באופן שווה בין שני השחקנים, המחירים המוצעים יהיו 16.67 ו-1.042 (הסתברויות מרומזות של 6% ו-96% בהתאמה). התשואה הצפויה ליחידת הימור אחת היא:

תשואה צפויה = [% זכייה x רווח זכייה]-[% הפסד x יחידת הימור]

התשואה הצפויה לפייבוריט = 0.95x(1x(1.042 – 1)) - 0.05x1

= - 1.042%

התשואה הצפויה לאנדרדוג = 0.05x(1x(16.67 - 1)) - 0.95x1

= - 16.67%                                  

דוגמה זו מראה כי עם יחידת הימור קבועה ושוליים המחולקים באופן שווה, המהמר צפוי להפסיד יותר ביחסי זכייה גבוהים יותר. למעשה, זה נכון עבור אסטרטגיית הימור לזכייה ביחידה אחת. עם כך, לא ניתן להשתמש בהכרח ברווחים נמוכים יותר ביחסי זכייה גבוהים יותר כהוכחה להטיית הפייבוריט-אנדרדוג.

אם השוליים מחולקים באופן שווה בין השחקנים, זה צפוי. אם ניקח את נקודת האמצע בכל עשירון ונשנה את השוליים המחולקים באופן שווה, התשואות הצפויות מאסטרטגיית הימור בסכום קבוע מוצגות בטבלה הבאה.

in-article-atp-tennis-efficiency-6.jpg

ניתן לראות כי ללא קשר לשוליים, הרווח הצפוי גדל עם ההסתברות האמיתית (או ככל שיחסי הזכייה נמוכים יותר). כדי לקבוע האם מחירי הטניס של פינקל מציגים הטיית פייבוריט-אנדרדוג, עלינו להשוות את התשואות לטבלת התוחלות הבאה.

בשימוש בשוליים של 2.5% (הערכת השוליים הממוצעים של Pinnacle למשחקי ATP), התשואות מאסטרטגיית הימור בסכום קבוע מוצגות בטבלה הבאה. בשוק ללא הטיית פייבוריט-אנדרדוג, התשואות לא ישתנו מהתוחלת ביחסי זכייה שונים.

in-article-atp-tennis-efficiency-7.jpg

נראה כי תשואות תיאורטיות נצמדות לתוחלת, עם הפסדים גדולים יותר בצורה משמעותית ביחסי זכייה גבוהים יותר. למרות שהתשואות בחלק מהטווחים חורגות מהתוחלת, אין שום עשירון הסתברות מרומזת בו מהמרים יפיקו תשואה חיובית, ולכן ניתן להסיק כי מחירי הסגירה לטניס ATP של Pinnacle אינם מציגים ראיה סטטיסטית או כלכלית להטיית הפייבוריט-אנדרדוג.

הימורים על טניס ATP

בעוד שמחירי הסגירה של Pinnacle לטניס ATP יעילים במיוחד, בממוצע, זה לא פוסל את הפוטנציאל של מהמר בעל מידע עדכני להפיק תשואה חיובית מהימורים בשוק זה.

המחירים יכולים לנוע לפני תחילת המשחק, ואם מהמר יכול לנצח את מחירי הסגירה בעקביות, משמעות השוליים הנמוכים של Pinnacle היא שסביר שהוא יפיק תשואה חיובית.

המרו אונליין עם יחסי הזכייה הטובים ביותר בטניס כדי לנצל את השוליים הנמוכים של Pinnacle.

משאבי הימורים - משפרים את יכולות ההימור שלך

משאבי ההימורים של פינקל הם אחד מהאוספים המקיפים ביותר של עצות מקצועיות להימורים שאפשר למצוא באינטרנט. אנו מספקים עצות לכל רמות הניסיון, במטרה אחת פשוטה - לשפר את היכולת שלך להמר בצורה מושכלת.