touko 7, 2019
touko 7, 2019

Miksi Pinnacle on arbitraasiystävällinen?

Mitä on arbitraasi?

Arbitraasi vedonvälittäjän näkökulmasta

Käyttääkö Pinnacle arbitraasia hyväkseen?

Lisää todisteita Pinnaclen viisaudesta?

Miksi Pinnacle on arbitraasiystävällinen?

Pinnacle tunnetaan hyvin vedonlyöntialalla ainutlaatuisesta arbitraasivedonlyöjien sietämisestä, sillä se tarjoaa niille samat rajat kuin kelle tahansa muulle vedonlyöjälle rajoittamatta ja sulkematta tilejä, kuten muut vedonvälittäjät. Miksi Pinnacle on arbitraasiystävällinen? Lue lisää tästä artikkelista.

Pinnacle väittää, että he pystyvät hyväksymään arbitraasivedonlyöjät, koska heidän ”riskinhallintaansa pidetään yhtenä netin parhaista”. Käytännössä he ovat toistuvasti arbitraasin oikealla puolella. Tässä artikkelissä selvitän, mitä tämä tarkalleen merkitsee ja miksi Pinnacle pystyy jatkuvasti tarjoamaan arbitraasimahdollisuuksia, vaikka muut vedonvälittäjät pakenevat kauhuissaan.

Mitä on arbitraasi?

Yksinkertaisesti sanottuna arbitraasivedonlyönti sisältää kilpailun kaikkien puolien tukemista sopivilla summilla, jotta vedonlyöjä saa tuloksesta riippumatta voittoa.

Oletetaan lyhyenä esimerkkinä, että joukkueella A kerroin on 2,10 ja joukkueella B se on 1,95. Jos lyön vetoa sopivalla panoksella (helpoin laskea desimaalikertoimien käänteislukuna), saan palautusta 101,11 % riippumatta siitä, voittaako joukkue A vai B. Yleisemmin odotettu arbitraasipalautus voidaan laskea arbitraasipanosten summan käänteislukuna.

Jotta arbitraasimahdollisuus voisi olla olemassa, vedonvälittäjien välillä on oltava riittävän erilaisia arvioita, jotta voittomahdollisuuksien summa (välittäjien marginaalit mukaan lukien) on alle 100 %. Selvästi tilannetta helpottaa se, kun vedonvälittäjien marginaalit ovat pieniä, jolloin pienempi eroavuus mielipiteissä voi luoda arbitraasimahdollisuuden.

Koska Pinnaclella on niin pienet marginaalit moneen muuhun vedonvälittäjään verrattuna, he tarjoavat joitakin vedonlyöntimarkkinoiden parhaista kertoimista ja siten arbitraasimahdollisuuksia tulee säännöllisesti.

Arbitraasi vedonvälittäjän näkökulmasta

Vedonlyöjän näkökulmasta ei ole juurikaan väliä, mitkä todennäköisyydet ovat kohdallaan, koska he saavat taattua voittoa joka tapauksessa. Vedonvälittäjän näkökulmasta kuitenkin vähintään yhden kertoimen on oltava väärä, mikä aiheuttaa haittaa.

Pinnacle kertoo tarjoavansa kohdallaan olevat kertoimet tai ainakin kertoimet, jotka eivät poikkea ”todellisesta” arvosta heidän marginaaliaan enempää. Oletettavasti heille se on paras hinnoittelumalli voittojen tekemiseen.

Oletetaan edellisessä esimerkissä, että ”todelliset” kertoimet joukkueelle A ja B ovat 2,00 eli että kummankin voittotodennäköisyys on 50 %. Tyypillisesti vedonvälittäjät, joiden marginaali on 2,5 %, laskisivat kertoimen 1,95:een molemmille joukkueille, jotta heillä olisi positiivinen odotusarvo molemmille puolille.

Oletetaan, että vedonlyöjä ottaa erilaisen näkökulman ja arvioi kertoimiksi joukkueelle A 2,15 ja joukkueelle B 1,87. Marginaalin lisäämisen jälkeen julkistetut kertoimet ovat noin 2,10 ja 1,82.

Nyt joukkueella A on negatiivinen odotusarvo vedonvälittäjän näkökulmasta. Sen vuoksi arbitraasimahdollisuuksien sisällä olevien kertoimien toistuvaa tarjoamista varten vedonvälittäjän on pystyttävä arvioimaan tarkasti ”todelliset” tuloksen todennäköisyydet. Voimme käyttää tietoja selvittämään, onko Pinnacle hyvä siinä. 

Arbitraasimahdollisuudet jalkapallo-ottelun kertoimissa

Vuodesta 2001 alkaen olen kerännyt vedonlyöntikertoimia auttamaan vedonlyöjiä kehittämään ja testaamaan järjestelmiä jalkapallovedonlyöntiä varten. Nämä kertoimet ovat sisältäneet Pinnaclen ottelukertoimia sekä parhaita samaan aikaan saatavilla olevia kertoimia markkinoilta. 

50 210 ottelusta, jotka pelattiin eurooppalaisissa jalkapalloliigoissa 27. heinäkuuta 2012 – 5. maaliskuuta 2019, löysin 16 861 ennen markkinoiden sulkeutumista esiintynyttä mahdollisuutta, jossa kotivoiton, tasapelin ja vierasvoiton mahdollisuuksien summa oli alle 100 %, mikä tarkoittaa teoreettista arbitraasimahdollisuutta. Kun keskimääräinen arbitraasipalautus oli 100,81 % (eli 0,81 % voittoa), teoreettisessa pelikassasi olisi nyt 13 670 €, jos olisit lyönyt 100 € vetoa jokaisesta arbitraasista.

Katso seuraavasta taulukosta, miten voitot olisivat kertyneet. Aikasarjoja on neljä: kokonaispelikassan kasvu, palautukset vedonlyönnistä Pinnaclen kertoimilla ja palautukset vedonlyönnistä kahdella markkinoiden parhaalla vaihtoehdolla, kun lyödään vetoa kaikkien kolmen mahdollisen jalkapallotuloksen puolesta.

in-article-pinnacle-arbitrage-friendly-date-perspective.jpg

On täysin selvää, että muut vedonvälittäjät edesauttavat kokonaisarbitraasipalautuksiin, kun Pinnacle tarjoaa säännönmukaisesti negatiivisen odotusarvon vedonlyöjän näkökulmasta. Todelliset palautukset pelkistä Pinnaclen vedoista oli 95,5 % eli 4,5 %:n tappio verrattuna muiden arbitraasissa olleiden vedonvälittäjien palautukseen 102,7 %.

Tällainen taulukko antaa lisätodisteita siitä, että Pinnacle pystyy säännönmukaisesti asettamaan tarkempia kertoimia jalkapallo-otteluille kuin muut vedonvälittäjät.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että muut vedonvälittäjät olisivat välttämättä huonompia arvioimaan ”todellisia” kertoimia, vaan tappiollisten kertoimienkin antamiseen voi olla muita selityksiä. Yksi on esimerkiksi uusien asiakkaiden houkuttelu näennäisesti paremmalla arvolla. Muista kuitenkin, että sellaiset vedonvälittäjät lähes varmasti estävät käyttämästä jatkuvasti hyväksi tällaisia mahdollisuuksia.

Käyttääkö Pinnacle arbitraasia hyväkseen?

Pinnaclen 95,5 %:n palautus on huomattavasti vähemmän kuin voisi odottaa Pinnaclen keskimääräisen marginaalin perusteella näistä 16 861 ottelusta, sillä sen mukaan tuloksen pitäisi olla 97,6 % eli 2,4 %:n tappio.

Tarkkojen todennäköisyyksien etuna on kuitenkin se, että he antavat sinun aina harrastaa arbitraasia tietäen, että muut vedonvälittäjät ottavat osumaa heidän itsensä sijaan.

Ehkä Pinnacle lisää marginaaliaan tarkoituksellisesti näillä arbitraasikertoimilla, koska he tietävät, että arbitraasimetsästäjät eivät välitä, kunhan muiden vedonvälittäjien kertoimet ovat riittäviä luomaan mahdollisuuksia? Tarkoittaisiko tämä, että Pinnaclen muut kertoimet, jotka eivät muodosta arbitraasia, tarjoaisivat mitään arvoa? 

Pinnaclen kahden muun kertoimen palautukset jalkapallo-otteluista oli 98,3 %, eli paremmat kuin Pinnaclen arbitraasimahdollisuuksissa olevat todennäköisyydet, mutta eivät riittävät säännönmukaista arvon tuottoa varten. Onko ero merkittävä? Ei, esimerkkien 1 hännän t-testi palauttaa p-arvon 8 %, eli tämä ero voisi tapahtua satunnaisesti 8 % ajasta. P-arvon tulisi olla enintään 5 % ennen kuin voisimme päätellä tämän olevan tarkoituksellista.

Lisäksi kun otamme huomioon, että keskimääräinen Pinnaclen arbitraasissa esiintyvä kerroin 4,74 on paljon suurempi kuin kahden muun vaihtoehdon keskiarvokerroin 3,61, suuri osa tästä erosta voidaan luultavasti selittää suosikki–altavastaaja-vinoumalla. Korkeammat kertoimet houkuttelevat tämän vinouman pohjalta suhteessa korkeampia marginaaleja. 

Koska 79 % Pinnaclen arbitraasimahdollisuuksissa esiintyvistä kertoimista oli tasapelejä tai vierasvoittoja, on ymmärrettävää, miksi kyseinen keskiarvokerroin on suurempi kuin kaksi muuta. Lisäsyy Pinnaclen suhteellisesti korkeampien kertoimien esiintymiselle arbitraasimahdollisuuksissa on se, että heidän suosikki–altavastaaja-vinoumansa on heikompi kuin suurempia marginaaleja käyttävillä vedonvälittäjillä. 

Ehkä tilastollinen merkittävyys saataisiin suuremmasta määrästä otteluita, mutta toistaiseksi ei voida sanoa, että Pinnacle hyväksikäyttäisi arbitraasimahdollisuuksia, joita muiden vedonvälittäjien sisäänheittotuotteiden anteliaisuus luo. Näyttää siltä, että Pinnacle vain tietää mitä kertoimia pitäisi käyttää ja pääosin pitäytyy hyvin siinä. 

Mitä tapahtuu kohteiden sulkemisen aikaan?

Voisi olettaa, että jos vedonlyöjät käyttävät Pinnaclen kertoimia arbitraasimahdollisuuksien hyväksikäyttämiseen ja panostavat suhteellisesti enemmän rahaa markkinoiden sille puolelle, Pinnaclen täytyisi pienentää näitä kertoimia suojatakseen itseään.

Pinnaclen kertoimet pienenevät tässä otoksessa kohteiden sulkeutumiseen mennessä, mutta hädin tuskin huomattavasti keskiarvokertoimen ollessa 4,73, eikä niiden kahden ero ole tilastollisesti merkittävä (p-arvo = 74 % 2 hännän t-testissä). Sulkemiskertoimien palautus, jos joku löi niillä vetoa, olisi ollut 95,0 %. Kahden muun kertoimen palautukset eivät tarjoa vedonlyöjälle keskimäärin mitään arvoa ja ovat 98,7 %.

Lisää todisteita Pinnaclen viisaudesta?

Viime vuosina olen kirjoittanut useita artikkeleita Pinnaclen jalkapallo-otteluiden viisaudesta, tehokkuudesta ja tarkkuudesta vedonlyöntimarkkinoilla. Loppupäätelmäni on perustellusti haastettu, erityisesti siinä, että keskimääräinen tehokkuus ei välttämättä tarkoita tehokkuutta tietyissä otteluissa.

Syy Pinnaclen suhteellisesti korkeampien kertoimien esiintymiselle arbitraasimahdollisuuksissa on se, että heidän suosikki–altavastaaja-vinoumansa on heikompi kuin suurempia marginaaleja käyttävillä vedonvälittäjillä.

Väitän silti edelleen, että Pinnaclen jalkapallo-otteluiden kertoimet ovat keskimäärin erittäin hyvä esitys aidoista tuloksen todennäköisyyksistä, kun heidän marginaalinsa otetaan huomioon ja arvioidaan, miten sitä luultavasti käytetään suosikki–altavastaaja-vinouman huomioiden.

Tämä analyysi arbitraasimahdollisuuksista tarjoaa lisätodisteita tämän näkökulman tueksi. Pinnacle kertoo tarjoavansa kohdallaan olevat kertoimet tai ainakin kertoimet, jotka eivät poikkea ”todellisesta” arvosta heidän marginaaliaan enempää. Oletettavasti heille se on paras hinnoittelumalli voittojen tekemiseen.

Voimme ainakin olla varsin varmoja siitä, että toisin kuin viihteellisemmillä vedonvälittäjillä, Pinnaclella ei ole tapana antaa mitään pois ilmaiseksi. Jos he poikkeavat säännönmukaisesti markkinoiden hyötysuhteesta maksimoidakseen voittonsa tavalla, joka voi tarjota arvoa heidän terävämmille asiakkailleen, se ei ainakaan ollut selvää jalkapallo-otteluiden arbitraasivedonlyönnin perusteella.

Tarkkojen todennäköisyyksien etuna on tietysti se, että he antavat sinun aina harrastaa arbitraasia tietäen, että muut vedonvälittäjät ottavat osumaa heidän itsensä sijaan.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.