maalis 12, 2018
maalis 12, 2018

Mikä on arvoveto?

Mikä on arvoveto?

Arvovedot ja tuottavuus

Mikä on arvoveto?

Arvovetojen lyöminen on ensiarvoisen tärkeä taito vedonlyöjille. Mikä on arvoveto? Kuinka vedonlyöjä voi löytää arvovetoja? Lue lisää tästä artikkelista.

Yksi mielenkiintoisimmista asioista vedonlyönnissä on, että kukaan ei tiedä tapahtuman tuloksen oikeaa todennäköisyyttä (muuten kuin kolikonheitossa). Vedonvälittäjät asettavat kertoimia oletustensa sekä markkinoiden tilanteen mukaan. Arvovedonlyöjä pyrkii hyödyntämään kertoimet, joista johdettujen todennäköisyyksien hän uskoo olevan virheellisiä.

Mikä on arvoveto?

Löytääkseen arvoa vedonlyöjän on itse arvioitava tapahtuman todennäköisyys. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että jos vedonlyöjä pystyy tunnistamaan oikein tapahtumat, joiden todennäköisyys on suurempi kuin vedonvälittäjän kertoimista johdettava todennäköisyys, hän voittaa pitkällä aikavälillä.

Veto on arvoveto, kun

tuloksen todennäköisyys > kertoimesta johdettava todennäköisyys

Esimerkki arvovedosta

Käytetään esimerkkinä rehellistä kolikonheittoa. Jos jätetään pois laskuista mahdollisuus, että kolikko laskeutuu kantilleen, kruunan todennäköisyys on 50 %. Tästä johdettava reilu kerroin on 2,00. Kun vedonvälittäjä lisää tähän katteensa, kerroin voisi olla (vaihdellen vedonvälittäjän mukaan) osapuilleen 1,91, mikä vastaisi 52,4 % todennäköisyyttä, että kolikonheitosta tulee kruuna.

Tiedämme, että tämä veto tarjoaa heikosti arvoa, koska saamme 50 % todennäköisyydellä osuvalle tapahtumalle kertoimen, jonka perusteella kruunan todennäköisyys olisi 52,4 %.

Kuvitellaan seuraavaksi, että kruunan prosentuaalinen todennäköisyys olisikin jossain määrin epävarma. Olemme itse laskeneet, että kruunan todennäköisyys on 50 %, mutta markkinat eivät ole varmoja asiasta. Vedonvälittäjä tarjoaa nyt kruunalle kerrointa 2,2.

Tämä tarjoaakin mahdollisuuden lyödä vetoa 50 % todennäköisyydellä osuvasta tapahtumasta kertoimella, jonka perusteella todennäköisyys olisi vain 45,5 %. Tämä on arvoveto.

Voimme selvittää vedon tuottavuuden käyttämällä odotusarvon kaavaa:

Kolikonheittoesimerkissämme odotusarvon laskelma 10 €:n panoksella on seuraavanlainen:

0,5 x 12 € – 0,5 x 10 € = +1 €

Kutakin 10 €:n vetoa kohden odotettu palautus on 11 € (1 €:n tuotto).

Kolikonheitossa voimme odottaa voittavamme 11 € jokaista 10 €:n panosta kohden. Tämä olisi erittäin tuottoisaa pitkällä aikavälillä.

Kuinka voi löytää arvovetoja

Hyvä tapa löytää arvovetoja on vertailla vedonvälittäjien kertoimien eroja. Kun vedonvälittäjät ovat eri mieltä tapahtuman todennäköisyydestä, tapahtumasta voi löytää arvoa.

Myös ylivertaisen mallin kehittäminen tai epäsymmetristen tietojen hyödyntäminen voivat olla hyviä tapoja löytää arvoa. Jos vedonlyöjä pystyy mallin tai sisäpiirin tietojen avulla arvioimaan oikean todennäköisyyden tarkemmin kuin vedonvälittäjä, hänelle on tarjolla tuottoa.

Pitkän aikavälin tärkeys

Arvovedonlyönnissä on tärkeää lyödä vetoa pitkää aikaväliä silmällä pitäen. Selvälläkin edulla kolikonheitossa kertoimella 2,2 on edelleen 50 %:n mahdollisuus, että vedonlyöjä häviää. Asianmukaisen panostusmenetelmän käyttäminen on tärkeää, sillä pelikassansa voi tuhota ylipanostuksella, vaikka vedot olisivat arvovetoja.

Pitkällä aikavälillä tämä strategia kannattaa. Panostamalla 10  sadalle kolikonheitolle vedonlyöjä voi odottaa saavansa palautuksina 1 100  panostamastaan 1 000 :sta.

Vastaavasti jos urheiluvedonlyöjä pystyy löytämään riittävästi arvovetoja, hän voittaa pitkällä aikavälillä.

Kertoimien tärkeys

Arvovedoissa on tärkeää löytää parhaat kertoimet, eikä mikään vedonvälittäjä tarjoa parempaa arvoa kuin Pinnacle. Jos vedonvälittäjä ottaa vastaan huonompia kertoimia muualta, hänen arvovedonlyönnin strategiansa muuttuu vähemmän tuottavaksi tai jopa tappiolliseksi.

Jotkut vedonvälittäjät asettavat voittavia vedonlyöjiä estoon, jolloin pitkäaikainen arvovedonlyönnin strategia on mahdoton. Pinnaclella on käytäntönä voittajien toivottaminen tervetulleiksi, joten arvovedonlyöjät saavat parhaan hyödyn edustaan.

Luo pelitili tästä ja ota arvovedoistasi täysi hyöty.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.