kesä 1, 2017
kesä 1, 2017

Vedon visualisointi: miltä etu vedonlyönnissä näyttää?

Ainutlaatuista näkemystä Pinnaclen pääanalyytikolta

Ota selvää, miltä etu vedonlyönnissä näyttää

Mikä on ”katevyöhyke”, ja mitä vedonlyöjät voivat siitä oppia?

Vedon visualisointi: miltä etu vedonlyönnissä näyttää?

Kaikki vedonlyöjät haluavat lyödä vetoja, joissa heillä on etu, mutta miltä tämä etu oikein näyttää? Vedonlyöntiresurssien debyytissään pääanalyytikkomme vastaa tähän ikuisuuskysymykseen ainutlaatuisella arvon visualisoivalla lähestymistavalla. Lue lisää, niin saat ainutlaatuista näkemystä, miltä etu vedonlyönnissä näyttää.

Useimmat Vedonlyöntiresurssien vakiolukijoista tuntevat varmasti hyvin vedonlyöntikatteiden käsitteen ja tietävät, miten se liittyy pitkän aikavälin voitollisuuteen. En siis käy läpi tätä vanhaa asiaa siitä, kuinka suuren edun vedonlyöjä tarvitsee voittaakseen vedonvälittäjän säännöllisesti, vaan lähestyn aihetta aivan toisesta näkökulmasta: esittämällä, miltä etu aivan sananmukaisesti näyttää.

Kertoimet kuuluvat olennaisesti kaikkeen keskusteluun vedonlyönnistä. Olet varmaankin lyönyt vedon desimaalikertoimella 1,95 tai amerikkalaisella kertoimella -125. Kertoimet itsessään kuvaavat vain tapahtuman taustalla olevaa todennäköisyyttä – kuinka todennäköisesti se tapahtuu? Jos asetat vedon kertoimella 4,00, arvioit tapahtuman itse asiassa tapahtuvan useammin kuin vain kerran neljästä eli yli 25 % kerroista – veto on siis sinulle arvoveto. 

Tiedämme myös, että jokaisella vedolla on voiton mahdollisuus jossain 0 %:n (ei tapahdu koskaan) ja 100 %:n (täysin varma) välillä. Saatteeksi seuraaville kuvaajille ja selityksille haluan kysyä lukijoilta muutaman kysymyksen: 

A. Kummalla näistä kahdesta vedosta on korkeampi tuotto-odotus? (Jos siis asetat yhden yksikön suuruisen panoksen molempiin vetoihin, kumman voit odottaa tuottavan enemmän?)
 1. Tarjottu kerroin on 5,00, ja arvioit, että sinulla on 2,5 %:n etu, kun lyöt vedon. (Tarjottu todennäköisyys on siis 20 %, ja uskot voittavasi tämän vedon 22,5 %:n todennäköisyydellä).
 1. Tarjottu kerroin on 1,25, ja arvioit, että sinulla on 10 %:n etu, kun asetat vedon. (Tarjottu todennäköisyys on siis 80 %, ja uskot voittavasi tämän vedon 90 %:n todennäköisyydellä).
B. Kummalla näistä kahdesta vedosta on korkeampi tuotto-odotus?
 1. Tarjottu kerroin on 4,00, mutta todellinen reilu kerroin ilman mitään katetta olisi 5,00. (Tarjottu todennäköisyys on siis 25 %, mutta veto voittaa vain 20 %:n todennäköisyydellä). 
 1. Tarjottu kerroin on 1,25, mutta todellinen reilu kerroin ilman mitään katetta olisi 1,333. (Tarjottu todennäköisyys on siis 80 %, mutta veto voittaa vain 75 %:n todennäköisyydellä).

Palaamme näihin kysymyksiin tämän artikkelin lopussa, mutta päästäksemme vastauksiin haluan aloittaa visualisoimalla, miltä veto (ja siihen liittyvä kate) näyttää.

Kertoimen visualisointi

Riippumatta vedonlyönnissä käytettävästä kerroinmuodosta kyse on loppujen lopuksi todennäköisyyksistä. Jokaisella vedolla on todennäköisyys osua, joten sen voi kuvata todennäköisyytenä.

Voittoa saadakseen vedonvälittäjän on vältettävä tarjoamasta todellisen todennäköisyyden mukaisia kertoimia. Niinpä se veloittaa hieman ylimääräistä: katteen, joka suojaa sitä tulevien tapahtumien ennustamiseen liittyvältä epävarmuudelta.

Tämän voi kuvata graafisesti katevyöhykkeellä:

 • Siinä on ”reilu” viiva, jonka molemmin puolin kertoimet ovat yhtä reilut.
 • Lisäksi on kaksi viivaa, jotka kuvaavat, miten kertoimia voidaan tarjota käyttäen katetta kummallakin puolella.

Pelkästään tätä kuvaajaa katsomalla sen merkitys ei heti käy selväksi, joten tehdään hieman lisäyksiä.

graph-1.jpg

graph-2.jpg

Tässä esimerkissä oletetaan, että vedonvälittäjä veloittaa 10 %:n kokonaiskatteen ja kohdistaa sen suhteellisesti molemmin puolin reilua viivaa. 

Voimme nähdä katteellisissa viivoissa todennäköisyyksiä, jotka ylittävät 0:n ja 100:n prosentin rajat. Tällaisia tapauksia esiintyy, kun vedon toteutuminen on niin todennäköistä, ettei sitä voi tarjota käyttäen tämän menetelmän mukaista turvamarginaalia.

Lisäksi voimme nähdä, että kaksi katteellista viivaa ovat aina samansuuntaiset – samalla etäisyydellä toisistaan. Tätä tarkoitamme katevyöhykkeellä.

Merkityksellisintä tässä ei ole veloitetun katteen suuruus vaan se, miten se suhteutuu asetettavaan vetoon.

Katevyöhyke on helpompi ymmärtää ajattelemalla, että vedonvälittäjä ansaitsee rahaa aina, kun tulos osuu tälle katevyöhykkeelle (eli tapahtuman todennäköisyys on tällä alueella), mutta ei ansaitse silloin, kun todennäköisyys on sen ulkopuolella. Tämä on tietenkin yksinkertaistus, mutta näin voimme havainnollistaa kuvaajia.

Katevyöhykettä tarkastelemalla voisi lisäksi ajatella, että suursuosikeille (kerroin alle 1,500) panostaminen on vedonlyöjälle kalliimpaa, koska suurempi osa katteesta on kohdistettu vedonlyöjän valitsemalle puolelle. Merkityksellisintä tässä ei kuitenkaan ole veloitetun katteen suuruus vaan se, miten se suhteutuu asetettavaan vetoon. Tästä eteenpäin kuvaamme tätä tärkeää mittaria nuolilla.

Voisemme tietenkin laskea tuotto-odotuksen kertoimista ja todennäköisyyksistä, mutta koska artikkelin tarkoituksena on esittää, miltä etu näyttää, pitäydyn pelkissä kaavioissa, koska niitä on toivoakseni helpompi ymmärtää kuin itse matematiikkaa.

Nyt kun olen esitellyt katevyöhykkeen käsitteen sekä vedon arvon visualisoivat nuolet, palataan alussa olleisiin kysymyksiin.

A. Molemmissa tapauksissa voimme huomata, että veto on tuottava, mutta kuinka paljon se tuottaa? Kumpi kahdesta vedosta on parempi sijoitusmielessä? 
 1. Tarjottu kerroin on 5,00, ja arvioit, että sinulla on 2,5 %:n etu, kun asetat vedon. (Tarjottu todennäköisyys on siis 20 %, ja uskot voittavasi tämän vedon 22,5 %:n todennäköisyydellä).
 1. Tarjottu kerroin on 5,00, ja arvioit, että sinulla on 10 %:n etu, kun asetat vedon. (Tarjottu todennäköisyys on siis 80 %, ja uskot voittavasi tämän vedon 90 %:n todennäköisyydellä).

insert-2.jpg

Tärkeintä tässä eivät ole numerot vaan nuolien pituudet. Sijoituksen arvioitu tuotto-odotus määräytyy nuolien suhteen mukaan. Ensimmäisessä esimerkissä etu oli 2,5 %, minkä nuolien välinen ero osoittaa, joten ero mahtuu vedon todennäköisyyteen 8 kertaa – 20 jaettuna 2,5:llä.

insert-1.jpg

Näin ollen tuotto-odotus on 1 + 1/8 eli 112,5 %. Niinpä jokaista tälle kertoimelle asettamaasi rahayksikköä kohden voit odottaa voittavasi 0,125 yksikköä.

Toisessa esimerkissä näemme hyvin samankaltaisen kuvion:

insert-3.jpg

Suhde on täsmälleen sama, ja näin voimme odottaa voittavamme 0,125 yksikköä kutakin panostettua yksikköä kohden.

Entäpä vastaus alkuperäiseen kysymykseen: kumpi veto tarjoaa korkeamman tuotto-odotuksen? Vastaus on, että molempien tuotto-odotus on sama.

Toisessa esimerkkikysymyksessä on eri kertoimet ja odotettu tuotto on negatiivinen.

A. Kummalla näistä kahdesta vedosta on korkeampi tuotto-odotus? 
 1. Tarjottu kerroin on 4,00, mutta todellinen reilu kerroin ilman mitään katetta olisi 5,00. (Tarjottu todennäköisyys on siis 25 %, mutta veto voittaa vain 20 %:n todennäköisyydellä).
 1. Tarjottu kerroin on 1,25, mutta todellinen reilu kerroin ilman mitään katetta olisi 1,50. (Tarjottu todennäköisyys on siis 80 %, mutta veto voittaa vain 66,67 %:n todennäköisyydellä).

Tässäkin voimme käyttää edellä esitettyjä kuvaajia ja tarkastella reilujen viivojen ja katteellisten viivojen nuolien pituuksia.

insert-4.jpg

Voimme suorittaa edellä kuvatun kaltaisen toimenpiteen kahdella eri tavalla:

 1. Teemme saman kuin edellä ja tarkistamme, kuinka usein erotus sopii asetettuun vetoon. Tässä tapauksessa tulosten ollessa negatiivisia meidän on kuitenkin lisättävä niihin miinusmerkki (–). Tämä tarkoittaa, että vedolla yksi on negatiivinen odotettu tuotto.

Näin ensimmäisellä vedolla on tuotto-odotuksena 1 yksikkö miinus 20 %. Siitä saa siis takaisin 80 % eli 4/5. Toisen vedon tuotto-odotus on puolestaan 1 yksikkö miinus 16,67 %, ja siitä saa takaisin 83,33 % eli 5/6.

 1. Toinen tapa tarkastella tätä on luoda vedonlyöntikohteen yleiskatsaus ja lukea tuotto-odotus vedonlyöntikohteen kuvaajasta: 

graph-3.jpg

verrattuna 

graph-4.jpg

Tässä voimme lukea tuotto-odotuksen kuvaajasta katsomalla 100 %:n todennäköisyyden viivan ja vedonlyöntikohteen välistä risteyskohtaa. Tämä määrittää tuotto-odotuksen kaikille tälle reilun kertoimen ja sitä vastaavan tarjotun vedonlyöntikohteen yhdistelmälle asetetuille vedoille.

Toisessa esimerkissä paremman tuotto-odotuksen veto oli siis veto 2.

Kaikessa Vedonlyöntiresurssien sisällössä on tarkoituksena selittää, miten vedonlyönti toimii, mutta eri ihmiset oppivat eri tavoilla. Joidenkin on helpompaa omaksua visuaalisesti esitettyä tietoa, ja tämä motivoi minua esittämään useista aiemmista artikkeleista tutun teeman – edun määrittämisen – uudella tavalla. 

Näyttämällä suoraan katevyöhykkeen avulla, miltä etu vedonlyönnissä näyttää, toivon saavani muutaman vedonlyöjän lisää mukauttamaan ajatteluaan ja myös arvostamaan Pinnaclen harjoittamaa pienen katteen periaatetta.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.