joulu 1, 2017
joulu 1, 2017

Mitä voit oppia vedonlyönnistä koulun penkillä?

Ota selvää, miksi koululla voi olla ratkaiseva osuus vedonlyönnissä menestymisessä

Kuinka teinivuosien koulutus voi auttaa vedonlyöjiä?

Voiko yliopisto auttaa sinua löytämään uran vedonlyöjänä?

Mitä voit oppia vedonlyönnistä koulun penkillä?

Jotkut vedonlyöjät ovat käyttäneet vuosia taitojensa hiomiseen lopullisena tavoitteena vedonvälittäjän päihittäminen. Toiset ovat tehneet töitä toisenlaista uraa varten ja siirtäneet osaamisensa vedonlyöntiin. Vedonlyöjäksi voi tulla erilaisia polkuja pitkin, mutta matka alkaa usein samasta paikasta: koulusta. Mitä siis voit oppia vedonlyönnistä koulun penkillä? Lue lisää tästä artikkelista.

Vedonlyöjillä voi olla monenlaisia koulutustaustoja – jotkut ovat voineet pitää koulunkäynnistä, toiset ovat vihanneet sitä ja jotkut eivät ehkä ole käyneet koulua. Vaikka säännölliset voitot takaavaa yleispätevää vedonlyönnin vaatimuslistaa tai lähestymistapaa ei ole olemassa, tietyt perustiedot ja halu oppia nähdään usein edellytykseksi menestykselle.

Tietojen hankkiminen on tärkeää, mutta niiden soveltaminen on kaikista tärkein osa vedonlyöntipäätösten tekemistä.

Eräs säännöllisistä lukijoistamme – Dave Kanadasta – otti äskettäin yhteyttä ja kertoi, kuinka hän tutustui urheiluvedonlyöntiin toisena yliopistovuotenaan. Daven pääaineena oli taloustiede, ja hän koki saaneensa opinnoistaan etua vedonlyönnissä – loogisen ja järkiperäisen ajattelutavan lisäksi hänet tutustutettiin käsitteisiin, joita voi soveltaa suoraan vedonlyönnissä. 

Erikoisopinnot voivat varmasti auttaa vedonlyöjiä saamaan etua ja hyödyntämään vedonlyöntimarkkinoiden arvovetoja. Vedonlyönnissä tarvittavia taitoja voi kuitenkin oppia jo koulun alusta lähtien, ja niitä voi kehittää läpi koulutusjärjestelmän.

Peruskoulu: perusteet

Vaikka vetoa ei uhkapelin rajoitusten vuoksi voi lyödä ennen tietyn iän saavuttamista, alamme oppia vedonlyöntiin liittyviä aiheita (joskin epäsuorasti) jo koulun alusta lähtien. Asuinmaan mukaan lapsille opetetaan jo viiden vuoden iässä matematiikan perusteita, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä vedonlyönnissä menestymisen kannalta.

Murtolukujen ja desimaalilukujen tunteminen auttaa ymmärtämään, mitä vedonlyöntikertoimet tarkoittavat. Lisäksi todennäköisyyden käsite esitellään varsin aikaisessa vaiheessa koulua. Koska kertoimet kuvaavat todennäköisyyttä, vedonlyöjien on ymmärrettävä todennäköisyyttä voidakseen ymmärtää kertoimia. 

Vedonlyöjien tavoitteena on arvioida vedonvälittäjän tarjoaman kertoimen kuvaama lopputuloksen todennäköisyys, muodostaa oma todennäköisyys lopputulokselle ja lyödä vetoa, kun näiden välillä on ero, joka tarjoaa positiivisen odotusarvon. Vaikka suurin osa tästä prosessista edellyttää kehittynyttä osaamista, se ei olisi mahdollista ilman todennäköisyyden perusteiden tuntemista. 

Koulun alkuvaiheessa opetettujen peruslaskutoimitusten merkitystä ei kannata aliarvioida. Niiden jälkeen on kehitettävä osaamistaan merkittävästi, jotta niistä on todellista hyötyä vedonlyönnissä, mutta näiden perustietojen pohjalta vedonlyöjät voivat alkaa hahmottaa monimutkaisempia teorioita, vedonlyöntijärjestelmien toimintaa sekä ennustemallin kehittämistä.

Teinivuodet: keskiasteen koulutus

Koulutuksen edistyessä teinivuosina oppilaat alkavat tutustua tarkemmin todennäköisyysteoriaan ja siihen, mitä satunnaisuus (ja tuuri) todella tarkoittaa. Tilastotieteen opiskelu alkaa lukiossa, ja oppilaat tutustuvat esimerkiksi keskihajonnan ja regressioanalyysin käsitteisiin. 

Poissonin jakauma (muuttuvien lopputulosten laskeminen keskiarvojen avulla) on edistyneiden vedonlyöjien yleisesti esimerkiksi jalkapallo-ottelun tuloksen ennustamisessa käyttämä työkalu. Vaikka se voi vaikuttaa monimutkaiselta käsitteeltä, Poissonin jakauma opetetaan oppilaille yleensä noin 15–16 vuoden iässä – sitä ei ehkä esitellä vedonlyönnin kontekstissa, mutta teoria on silti sama.

Yliopistokurssit: uran löytäminen vedonlyöjänä

Seuraava koulutusvaihe (jos koulutustaan jatkaa) on yliopisto tai korkeakoulu. Opiskelijoiden odotetaan tarkentavan opiskelualaansa ja keskittyvän tiettyihin aiheisiin. Vaikka vedonlyönnistä voi nykyään saada tutkinnon, tällaiset kurssit ovat varsin uusia, ja vedonlyöntiosaamistaan voi kehittää muidenkin tutkintojen puitteissa.

Useimmat kaupallisen alan tutkinnot liittyvät jollain tavalla vedonlyöntiin. Yhteys tässä on ilmeinen, koska näissä tutkinnoissa tarvitaan samoja taitoja kuin vedonlyönnissä (riskin arviointi ja kertoimien ostaminen hyväksi arvioidulla hinnalla). Vaikka useimmat treidaajaksi opiskelleet ihmiset soveltuisivat vedonlyöjiksi (vedonlyönti on pohjimmiltaan eräänlainen omaisuusluokka), tietyillä kursseilla on selkeitä yhteyksiä vedonlyöntiin.

Todennäköisyys- ja tilastotieteen tutkinto auttaisi epäilemättä ketä tahansa, joka yrittää saada tuottoa vedonlyönnistä. Tämän tason koulutus auttaa vedonlyöjiä rakentamaan malleja tulevien tapahtumien ennustamiseen aiempien tulosten perusteella (vedonlyönnin ydin) sekä testaamaan osaamistasoaan. 

Millä muilla tavoilla koulutus voi auttaa?

Matematiikka on olennainen osa vedonlyöntiä, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Myös psykologiaa tai tietojenkäsittelyä opiskelleet vedonlyönnin ystävät huomaavat saavansa koulutuksestaan hyötyä.

Tappioiden välttely, uhkapelurin harha ja heuristiset tekniikat ovat tuttuja käsitteitä ihmisille, joilla on psykologian tutkinto, ja ne voivat myös auttaa paljon opiskeltaessa vedonlyöntiä lisää. Tässä mielessä käyttäytymistaloustiede (jossa yhdistyvät psykologian ja taloustieteen opinnot) voi olla eräs hyödyllisimmistä oppiaineista vedonlyönnin kannalta.

Yhteys treidaukseen on ilmeinen, koska siinä tarvitaan samoja taitoja kuin vedonlyönnissä (riskin arviointi ja kertoimien ostaminen hyväksi arvioidulla hinnalla).

Terävät vedonlyöjät osaavat arvostaa tietojen hyödyllisyyttä vedonlyönnissä. Kyky analysoida tietoja ja saada niistä arvoa merkitsee kuitenkin eniten. Pääsy arvokkaisiin tietoihin on hyvä lähtökohta, mutta vedonlyöjä saa todellista hyötyä vasta, kun hän osaa käsitellä ja käyttää näitä tietoja. Tämä on syy, miksi monet uskovat, että R-kieli on urheiluvedonlyönnin innovoinnin kehityksen kärjessä.

Tietojen soveltaminen

Tietojen hankkiminen on tärkeää, mutta niiden soveltaminen on kaikista tärkein osa vedonlyöntipäätösten tekemistä. Ennen vedon asettamista on otettava huomioon monenlaisia asioita, ja monia niistä ei opeteta koulussa.

Edellä olevat esimerkit korostavat, että voimme tietämättämme oppia paljon vedonlyönnistä koulutuksemme aikana. Tällaisen koulutuksen puutetta ei tarvitse kuitenkaan välttämättä nähdä haittana. Vaikka vedonlyöjä ymmärtäisi perusteet matematiikasta, edistyneestä tilastotieteestä, todennäköisyysteoriasta ja psykologian merkityksestä sekä osaisi kerätä ja analysoida tietoja, hänen on menestyäkseen oltava sen lisäksi kurinalainen, sitoutunut ja kärsivällinen. 

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.