kesä 5, 2020
kesä 5, 2020

Rajoittaako vai eikö rajoittaa? Kas siinä pulma

Kuinka perinteinen vedonvälittäjä toimii?

Miten se eroaa viihdevedonvälittäjästä?

Onko vedonlyönnissä kyse sopimuksesta?

Rajoittaako vai eikö rajoittaa? Kas siinä pulma

Rajoitukset tai estoon asettamiset eivät ole Pinnaclen asiakkaiden huolena, vaikka ne ovatkin vedonlyöntialan huonoimmin pidettyjä salaisuuksia. Miksi vedonvälittäjät rajoittavat voittavien vedonlyöjien pelaamista? Onko heillä siihen oikeutta? Mistä syystä Pinnaclella on varaa olla rajoittamatta asiakkaitaan? Lue lisää tästä artikkelista.

Jos jokin tietty asia herättää erityistä närkästystä vedonlyöjissä, se on vedonvälittäjien asettamat rajoitukset. Viime vuosien aikana on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota monien vedonvälittäjien haluttomuuteen hyväksyä asiakkaikseen pientä määrää terävämpiä asiakkaita, jotka vedonvälittäjien mukaan ovat tappiollisia heidän liiketoiminnalleen.

Pinnacle ei kuulu tällaisiin vedonvälittäjiin, vaan sen toimintamalli on erilainen. Tässä artikkelissa tarkastelen, miten nämä kaksi mallia eroavat toisistaan, miksi erot ovat olemassa, mitä ne tarkoittavat vedonlyöjän kannalta ja mitä tulevaisuus saattaa pitää sisällään.

Pinnacle: perinteinen vedonvälittäjä

Pinnacle on nyt toiminut yli 20 vuoden ajan. Sen ainutlaatuinen myyntivaltti, josta yritys on kuuluisa ja joka on synnyttänyt sen maineen, on voittajien (pelaajien, joilla on voitollinen odotusarvo) toivottaminen tervetulleiksi. Kun jätetään pois laskuista muutama pienempi toimija sekä jotkin aasialaiset vedonvälittäjät, jotka myös hyväksyvät asiakkaikseen voittajia (vaikkakin hieman eri syistä), Pinnacle on toimintamalliltaan ainutlaatuinen. Syyt tähän valintaan on selittänyt entinen IG Index -treidaaja Matthew Trenhaile artikkelissaan Haunted by ignorance, joka on julkaistu Mediumissa.

Pinnaclen toimintamallia voitaisiin kuvata perinteiseksi vedonvälitykseksi, joka vaatii suuria vedonlyöntimääriä. Mitä suurempi määrä rahaa markkinoille tulee, sitä enemmän voi odottaa saavasi voittoa marginaalin kautta.

Houkutellakseen tämän kaltaisia vedonlyöntimääriä välittäjällä on kuitenkin oltava matalat katteet, jotta se voi tarjota kaikkein kilpailukykyisimpiä hintoja. Jotkin Pinnaclen suosituimpien markkinoiden marginaalit ovat niinkin alhaisia kuin 2 %, kun taas muiden vedonvälittäjien marginaalit samoilla markkinoilla saattavat olla kolme kertaa suurempia.

Pienten marginaalien tarjoamisen seurauksena vedonvälittäjän on oltava oikeassa suurimman osan aikaa. Jos vedonvälittäjän virheet ovat jatkuvasti marginaaleja suurempia, terävät asiakkaat tekevät toiminnasta pian tappiollista. Pinnaclen liiketoiminnan keskiössä on olla oikeassa tarjoamalla erittäin tehokkaita kertoimia ja pitämällä malliensa episteminen epävarmuus mahdollisimman pienenä.

Pinnaclen treidausjohtaja Marco Blume on todennut, että markkinoiden hallinnassa on 100-prosenttisesti kyse datatieteestä ja 0-prosenttisesti rahan käytöstä. Ajatus toiminnan tasapainottamisesta yksittäisten vetojen avulla on vain myytti – tämä toimintaperiaate sopii ehkä paremmin rajatuille vetoerille tai kokonaisille markkinoille suurten lukujen lain mukaisesti. Toimitusjohtajansa Paris Smithin sanoin Pinnacle asettaa panoksia, ei lyö vetoa muiden vedonvälittäjien kohteista, ottaa pelin haltuunsa ja luottaa omiin lukuihinsa.

Pinnacle käyttää lukujensa tehostamiseen tietoja, jotka se on saanut omasta treidausmallistaan sekä "konsulttiensa" malleista.

Parhaiden mallien käyttäminen on erittäin kallista. Pinnaclen investointistrategia keskittyy lähes yksinomaan tietomallinnukseen, ja pieni jäljelle jäävä osa käytetään mainontaan ja markkinointiin. Lisäksi terävimpien ja mahdollisesti korkeimpia panoksia asettavien asiakkaiden torjuminen ei sovi yhteen suuriin vedonlyöntimääriin perustuvan toimintamallin kanssa. Hyväksymällä terävät asiakkaat avosylin Pinnacle saa kahdenlaista etua.

Ensinnäkin voittajien toivottaminen tervetulleiksi on halpa tapa mainostaa toimintaa, sillä tämä myyntivaltti leviää eteenpäin suusta suuhun. Toisekseen terävimpien vedonlyöjien toivottaminen tervetulleiksi auttaa Pinnaclea parantamaan hintojensa tehokkuutta, mikä puolestaan takaa sen, että odotusarvoltaan voitollisten pelaajien määrä pysyy hyvin alhaisena.

Toista seikkaa tukee myös se, että Marco Blume kutsuu terävimpiä asiakkaitaan "konsulteiksi", joille hän on aina valmis tarjoamaan parempia etuja. Blume kertoo, että vedonlyöjiä käytetään tietolähteinä ja että Pinnacle sisällyttää asiakkaidensa mallit omaan malliinsa hinnan selvittämisprosessin kautta.

Terävyys on kuitenkin Paris Smithin sanoin suhteellista. Kerrallaan voi olla olemassa vain yksi "kaikkein tehokkain vedonvälittäjä". Markkinoiden tehokkuus on kilpailu, jossa voittaja vie kaiken. Pinnacle on lyönyt kilpailijansa tässä kisassa jo yli 20 vuoden ajan. Kyllä, Pinnacle ottaa riskejä, kuten jokaisen perinteisen vedonvälittäjän kuuluukin, mutta yritys on siinä hyvä.

Viihdevedonvälittäjä

Jos Pinnacle on ainoa aidosti perinteinen vedonvälittäjä, muut vedonvälittäjät käyttävät toimintamallia, jota voidaan kutsua viihdemalliksi ja joka täyttää huomattavasti suuremman, pienemmillä panoksilla pelaavan asiakaskunnan tarpeet. Keräämieni tietojen mukaan näissä paikoissa keskimääräiset asiakaskohtaiset panokset voivat olla huomattavan paljon pienempiä.

Asiakkaat pelaavat viihdevedonvälittäjillä pienemmillä panoksilla kahdesta syystä. Ensinnäkin Pinnacle tarjoaa suosituimmille markkinoilleen suurempia panosrajoja, minkä ansiosta se saa suurempia rahamääriä tarvittavan liikevaihdon synnyttämiseksi. Toiseksi viihdevedonvälittäjät rajoittavat terävimpien asiakkaidensa panoksia tai kieltäytyvät kokonaan ottamasta niitä vastaan. Viihdevedonvälittäjät ovatkin saavuttaneet alati kasvavan maineen voittajien estoon asettajina.

Ilmaus "viihde" viittaa siihen, että tätä toimintamallia käyttävät vedonvälittäjät pitävät tuotettaan vain viihteenä sen sijaan, että kyseessä olisi ammattimainen toiminta. Tämä näyttää tarjoavan tarpeeksi tyydytystä suurimmalle osalle näistä toimijoista.

Jos vedonvälittäjä kuuluu ryhmään, joka ei osaa tai välitä voittaa sulkemislinjaa, viihdemallissa ei ole juuri mitään pelättävää.

Pinnacleen verrattuna viihdevedonvälittäjät sijoittavat suhteessa huomattavasti vähemmän rahaa datatieteeseen ja tehokkaiden linjojen mallintamiseen ja huomattavasti enemmän monipuolisten markkinoiden, bonusten ja markkinoiden parhaiden hintojen mainontaan ja markkinointiin. Vaikka Pinnaclella saattaakin matalien marginaalien vuoksi olla keskimäärin parhaat hinnat, tämä ei tarkoita sitä, että niitä olisi helpoin voittaa.

Viihdevedonvälittäjien heikomman markkinatehokkuuden vuoksi odotusarvon johdonmukainen saavuttaminen on itse asiassa helpompaa viihdevedonvälittäjällä pelattaessa. Jotkin niistä saattavat jopa tarjota tappiollisia hintoja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja edistääkseen imagoaan parhaat hinnat tarjoavana vedonvälittäjänä. Ongelma tästä aiheutuu, jos tällaiset vedonvälittäjät havaitsevat sinun hyödyntävän tätä seikkaa järjestelmällisesti, jolloin ne ryhtyvät toimenpiteisiin estääkseen sinua tekemästä niin.

Viihdevälittäjien mielestä hinnat huomioivat asiakkaat harjoittavat todennäköisyyksiin perustuvaa arvovedonlyöntiä ja arbitraasia. Ottaen huomioon sen, että Pinnaclen hintatehokkuuden vuoksi viihdevedonvälittäjät ovat järjestelmällisesti arbitraasin tappiollisella puolella, on ymmärrettävää, miksi ne haluaisivat lopettaa tämän käytännön ja toisaalta miksi Pinnacle ottaisi sen avosylin vastaan.

Viihdevedonvälittäjien asiakkaat kuitenkin yhä enenevässä määrin valittavat näiden rajoitusten epäoikeudenmukaisuudesta. Ovatko he oikeassa?

Vedonlyönti perustuu yhteisymmärrykseen, ja vedonlyönti muodostaa sopimuksen

Vedonlyöntiä on aina pidetty kahden osapuolen välisenä epävirallisena ja yhteisymmärrykseen perustuvana sopimuksena, jossa kunnioitetaan varojen uudelleenjakoa etukäteen sovittujen ehtojen mukaisesti jonkin tapahtuman lopputuloksen perusteella. Isossa-Britanniassa tämä velkojen kunnioittaminen säädettiin muodollisesti laiksi vuonna 2005 (Gambling Act). Se saatiin aikaan tuomalla uhkapelit sopimuslainsäädännön piiriin. Lainsäädännön mukaan heti, kun sopimus on tehty, sen ehdot ovat oikeudellisesti toimeenpantavia ja kaikki velat on maksettava.

Eräs sopimuslainsäädännön olennaisimpia piirteitä on se, että osapuolet voivat vapaasti päättää, ilman varauksia tai selityksiä, kenen kanssa he haluavat tehdä sopimuksen tai haluavatko he mitätöidä tehdyn sopimuksen olettaen, että he eivät jätä noudattamatta mitään muuta lakia, joka estää toimeenpanon laittomuuden vuoksi. Eräs rajoitettujen vedonlyöjien usein mainitsema selvä esimerkki laittomasta toiminnasta on syrjintä.

Tietoa voidaan kuitenkin myydä vain, jos joku on halukas maksamaan siitä. Jos tiedoillasi on arvoa, niistä maksetaan tehokkailla markkinoilla käypä summa.

Ison-Britannian vuoden 2010 tasavertaisuuslaki (Equalities Act) määrittää useita suojattuja ominaisuuksia, joiden perusteella syrjintä on laitonta. Selvimpiä tällaisia ominaisuuksia ovat sukupuoli, etninen alkuperä ja uskonto. Valitettavasti voitollisen odotusarvon omaavat vedonlyöjät eivät kuulu lain piiriin. Kyseessä saattaa olla syrjintä, mutta tällä hetkellä Ison-Britannian lainsäädäntö sallii tällaisen syrjinnän. Tämän tilanteen muuttaminen edellyttäisi lainmuutosta tai oikeudellista haastetta, joka synnyttäisi nykyistä lakia uudelleen tulkitsevan ennakkotapauksen.

Ensimmäisen seikan suhteen on päästy vain vähän eteenpäin vuoden 2018 jälkeen, jolloin asianomaiset osapuolet tapasivat Ison-Britannian uhkapelien sääntelyviranomaisen Gambling Commissionin edustajien ja parlamentin jäsenten kanssa keskustellakseen asiasta. Samaan tapaan paikallista Justice4Punters-toimintaryhmää, joka selvitti mahdollisuuksia kanteen nostamiseen, on neuvottu olemaan tekemättä niin sillä perusteella, että ryhmä todennäköisesti häviäisi tapauksen.

Muissa maissa on saavutettu parempaa menestystä. Esimerkiksi viime vuonna Espanjassa eräs maailmanlaajuinen johtava vedonvälittäjä hävisi kaksivuotisen oikeusjutun, ja se määrättiin perumaan asiakasryhmää koskevat rajoitukset. Oikeus katsoi, että asiakkuuden rajoitukset olivat syrjinnän muoto ja haitallisia asiakkaille sillä perusteella, että kantajat eivät olleet ammattimaisia toimijoita eikä heille ollut tarjottu vastausoikeutta ja että sopimusehdot olivat olleet epäasiallisia.

Joissakin Australian osavaltioissa on otettu käyttöön vähimmäisvedon takuu, joka poisti vedonvälittäjien oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta voittavien vedonlyöjien panoksia silloin, kun vedonlyönnin kohteena ovat laukka-, vinttikoira- tai ravikilpailut. Muutos astui ensimmäisenä voimaan New South Walesissa vuonna 2014, ja sen ansiosta vedonlyöjät voivat voittaa yhtä vetoa kohti jopa 2 000 Australian dollaria.

Yllättäen vähimmäisvedon takuu on osoittautunut suosituksi vedonlyöjien lisäksi myös vedonvälittäjien keskuudessa, sillä vedonvälittäjien on ollut helpompaa toimia markkinoilla, joiden vedonlyöntimäärät ovat suuria ja joissa hintoja on kunnioitettava ja tarjottava tasapuolisesti kaikille. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että tämä muutos on otettu käyttöön vain kolmella vedonlyöntialueella. Muutos ei ole vaikuttanut muihin urheilulajeihin eikä oletettavasti suurimpaan osaan vedonlyöntialan liikevaihdosta.

On myös huomattava, että eri maissa on hieman erilaiset oikeusjärjestelmät, jotka sallivat erilaisia tulkintoja ja mielipiteitä siitä, mitä katsotaan syrjinnäksi tai epäasialliseksi käytökseksi. Ehkäpä vieläkin tärkeämpi tekijä ovat kulttuurierot, jotka ratkaisevat, miten oikeudenmukaisuuden ja syrjinnän käsitteet kussakin maassa muodostuvat.

Australialaisilla saattaa maansa historian vuoksi tai jostakin muusta syystä olla selvempi käsitys oikeudenmukaisuudesta, minkä vuoksi he uskovat, että jokaisen tulisi saada tasapuolinen mahdollisuus. Yhdysvalloissa uhkapelit olivat taas alkujaan mafian käsissä, ja olenkin pohtinut, saattaisivatko vedonvälittäjät tästä syystä olla taipuvaisempia "kunnioittamaan" uhkapelisopimuksia kuin estämään voittavat pelaajat.

Poker Joe, joka on kirjoittanut teoksen Sharper: A Guide to Modern Sports Betting, on sanonut, että hän ei ole koskaan kuullut, että kukaan hänen aiemmin tuntemistaan mafian edustajista olisi koskaan asettaneet estoon ketään pelaajaa liian suuren voittomäärän vuoksi. "Uskon, että he olisivat tunteneet olonsa nöyryytetyiksi."

Neuvotteluhalukkuuden ilmaisu

Eräs sopimuslainsäädännön olennaisimpia piirteitä on neuvotteluhalukkuuden ilmaisu. Green All Over -urheilutreidausblogia pitävä Cassini on Wikipedian mukaan kuvannut ilmiön hienoin sanankääntein.

Englanninkielisissä maissa käytettävä ilmaus "invitation to treat" (tai Yhdysvalloissa "invitation to bargain") voidaan kuvata neuvotteluhalukkuuden ilmaisuksi. Henkilö, joka ilmaisee neuvotteluhalukkuutensa, ei ilmaise olevansa sidottu mihinkään välittömästi sen jälkeen, kun taho, jolle halukkuus on ilmaistu, on sen hyväksynyt.

Cassinin mukaan kyseessä ei ole sopimuksen hyväksyntä, vaan osoitus henkilön halukkuudesta neuvotella sopimusehdoista. Kyseessä on tarjousta edeltävä viestintä. Tällaisenaan kyseessä on aivan sama asia kuin mitä kertoimien julkaisu edustaa. Kyseessä on markkinoinnin tai näyteikkunan somistamisen muoto, jonka tarkoituksena on houkutella vedonlyöjiä mutta joka ei aseta minkäänlaista velvoitetta vedonvälittäjälle hyväksyä heidän mahdollisesti tarjoamaansa rahaa.

Mikäli vedonlyöjä päättää olla tekemättä tarjousta tai vedonvälittäjä päättää olla hyväksymättä vetoa, sopimusta ei synny. Olettaen, että julkaistun hinnan tarkoituksena ei ollut harhaanjohtaminen ja että hinta on tarjolla suurimmalle osalle asiakkaista, vedonvälittäjällä on täysi oikeus kieltäytyä vastaanottamasta rahaa sellaisilta vedonlyöjiltä, joita välittäjä pitää haitallisena liiketoiminnalleen. Isossa-Britanniassa tämä on lain mukaan edelleen sallittua.

Ei olekaan yllättävää, että neuvotteluhalukkuuden ilmaisu on eniten närkästystä aiheuttava seikka rajoitettujen vedonlyöjien keskuudessa. Vedonvälittäjien ei heidän mielestään tule olla näyteikkunan somistajia vaan riskin ottajia. Jos vedonvälittäjä asettaa näkyviin sulkemislinjan tai hinnan, hänen tulee olla valmis pitämään siitä kiinni eikä syrjiä niitä asiakkaita, joille tarjottu hinta on vedonvälittäjän mielestä väärä. Tätähän Pinnacle loppujen lopuksi on: perinteinen vedonvälittäjä, joka on ottanut pelin haltuunsa sen sijaan, että olisi pelkkä viihteen tarjoaja.

Tieto on valtaa

Tietomarkkinoilla tieto on valtaa. Terävät vedonlyöjät hyödyntävät sitä saadakseen odottamansa arvon ja pitkäaikaista tuottoa. Pinnacle käyttää lukujensa tehostamiseen tietoja, jotka se on saanut omasta treidausmallistaan sekä "konsulttiensa" malleista. Tehokkaiden lukujen ansiosta se houkuttelee suurempia vedonlyöntimääriä arbitraasia harjoittavilta pelaajilta ja muilta arvovedonlyönnin väärällä puolella olevilta. Eräässä mielessä molemmat osapuolet ovat tehneet vastavuoroisen ja toisiaan hyödyttävän, joskin epävirallisen, sopimuksen: sinä rapsutat minun selkääni ja minä rapsutan sinun selkääsi.

Pienten marginaalien tarjoamisen seurauksena vedonvälittäjän on oltava oikeassa suurimman osan aikaa. Jos vedonvälittäjän virheet ovat jatkuvasti marginaaleja suurempia, terävät asiakkaat tekevät toiminnasta pian tappiollista.

Tietoa voidaan kuitenkin myydä vain, jos joku on halukas maksamaan siitä. Jos tiedoillasi on arvoa, niistä maksetaan tehokkailla markkinoilla käypä summa. Viihdevedonvälittäjien käyttämä toimintamalli ei kuitenkaan enää vaadi vedonlyöjien tietämystä. Heidän palveluksessaan on jo treidaajia, jotka suunnilleen tietävät tehokkaan luvun, ja se, mitä heiltä puuttuu, on helposti saatavissa Pinnaclelta tai vetopörsseistä maksutta.

Miksi maksaa asiakkaille, jotka voittavat viihdevedonvälityksen pehmeät luvut, kun heidän apuaan ei tarvita todellisten kerroinlukujen määrittämiseen? Tällaiset tiedot ovat käytännössä arvottomia ainakin viihdevedonvälittäjille. Monet viihdevedonvälityksessä käytettävät luvut ovat loppujen lopuksi tarkoituksellisesti tehottomia, sillä niiden tarkoituksena on houkutella lisää asiakkaita.

Yksinkertaisesti viihdevedonvälittäjien ei ole mitään järkeä maksaa niille noin viidelle prosentille asiakkaista, jotka ovat tästä seikasta perillä ja yrittävät hyötyä siitä, sillä he kertovat välittäjälle vain asiasta, jonka tämä jo tietää. Heidän rajoittamisensa tuo suurempia tuottoja kuin budjetin käyttö Pinnaclen tapaan tehokkaiden sulkemislinjojen luomiseen ja "konsulteille" maksamiseen. Maailmassa voi olla ainoastaan yksi Pinnacle, joten antakaa Pinnaclen toimia omalla tavallaan samalla, kun itse ansaitsette rahaa näyteikkunoita somistamalla. Tämä pätee ainakin teoriassa.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Näiden kahden vedonlyöntimallin välinen ero saattaa näyttää liiankin koruttomalta. Tietenkin viihdevedonvälittäjät välittävät jossakin määrin tehokkaista luvuista. Jos viihdevedonvälittäjät vain julkaisisivat jonkin satunnaisen luvun ja rajoittaisivat kaikki pelaajat, jotka voittavat sen, heillä ei olisi juurikaan asiakkaita tai mainetta jäljellä. Lisäksi Pinnaclen tapaan myös viihdevedonvälittäjät ottavat riskejä ja ovat vastuuvelvollisia. Edes viihdevedonvälityksessä ei ole kyse näyteikkunan somistamisesta.

Tästä huolimatta näiden kahden toimintamallin välisellä erolla on huomattavia seurauksia urheiluvedonlyönnin tulevaisuuteen. Yhdysvaltain vedonlyöntilainsäädännön vapauttamisen myötä sikäläiset vedonlyöjät pelkäävät, että brittiläinen ja eurooppalainen toimintatapa leviää myös sinne. Olisiko tämä niin paha asia? Se riippuu omasta näkökulmastasi.

Jos välität oikeudenmukaisuuden tajusta ja siitä, mitä vedonvälittäjän velvollisuuksiin perinteisesti katsotaan kuuluvan (riskien otto näyteikkunoiden somistamisen sijaan), tai niistä harvoista pelaajista, joilla on voitollinen odotusarvo, olet oletettavasti tyrmistynyt. Jos sitä vastoin kuulut huomattavasti suurempaan ryhmään, joka ei osaa tai välitä voittaa sulkemislinjaa, viihdemallissa ei ole juuri mitään pelättävää.

Voidaan todellakin sanoa, että sopimuslainsäädännön viihdevedonvälittäjille tällä hetkellä myöntämien vapauksien rajoittaminen olisi haitallista sen suuren enemmistön intresseille, joka pitää vedonlyöntiä vain viihteenä. Tällaisten toimijoiden pakottaminen hyväksymään voittajat saattaisi joko johtaa marginaalien nousuun tai yleiseen siirtymiseen kohti aiempaa tehokkaampia markkinoita.

Molempia lopputuloksia voidaan pitää tappioiden suhteen haitallisina useimmille vedonlyöjille, mukaan lukien niille, jotka ovat tällä hetkellä voitolla pehmeiden lukujen ja kuponkipelaamisen välttämisen ansiosta. Monet niistä, jotka tällä hetkellä valittavat kaikista kovaäänisimmin kohtaamistaan rajoituksista, saattavat löytää itsensä valittamasta jostakin paljon pahemmasta: häviämisestä. Varo aina toiveidesi toteutumisen odottamattomia seurauksia. Viihdevedonvälittäjän luona terävältä näyttäminen on paljon helpompaa kuin Pinnaclella.

Lopuksi

Todennäköisesti sekä perinteisille vedonvälittäjille että viihdevedonvälittäjille on olemassa paikka, jossa ne voivat olla olemassa sulassa sovussa. Ne todennäköisesti tarvitsevat toisiaan. Pinnaclen liikevaihtomallia tukee viihdevedonlyöntiin käytetty raha, joka virtaa sisään arbitraasivetojen väärältä puolelta. Toisaalta Pinnacle tarjoaa muille markkinoilla toimijoille erittäin selkeän signaalin siitä, mitkä tuotteiden todelliset hinnat ovat.

Ehkäpä maailmassa voi olla vain yksi Pinnacle. Mutta sellaiset markkinat, joilla tätä vaihtoehtoa ei ole, näyttävät olevan vastoin vedonlyöjien oikeustajua. Vaikka vedonlyöjät eivät olisikaan tarpeeksi teräviä voittaakseen, ehkä realistinen toivo ja yrittämisen mahdollisuus ovat kaikesta tärkeintä. Hyväksymällä voittajat Pinnacle voi tarjota tätä toivoa niille, jotka osaavat hyödyntää taitojaan.

Kuten Marco Blume sanoo, asiakkaat äänestävät loppujen lopuksi rahoillaan. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että suurin osa viihdevedonvälittäjien asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa tuotteeseen. Jos näin ei olisi, eiväthän he käyttäisi sitä?

Mikäli tilanne sattuisi muuttumaan, sellaiset vedonlyöjät, jotka ovat rekisteröityneet lainkäyttöalueille, joilla Pinnaclella on toimilupa, voivat olla varmoja siitä, että aina vähintään yksi vedonvälittäjä on valmiina hyväksymään heidän panoksensa olosuhteista huolimatta. Pinnacle on harjoittanut tätä toimintamallia jo yli 20 vuoden ajan ja oletettavasti toivottaa voittajat tervetulleiksi jatkossakin vielä monen vuoden ajan. Miksi muuttaa menestystä tuovaa toimintamallia, jos on jossakin asiassa kaikkein paras?

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.