loka 7, 2019
loka 7, 2019

Vetovihjaajien markkinat ja selviytymisharhan vaikutus

Mikä on selviytymisharha?

Kuka selviää vetovihjaajien markkinoilla?

Selviytyjien odotettu tuotto

Vetovihjaajien markkinat ja selviytymisharhan vaikutus

Internet on täynnä vetovihjaajia ja mainostajia, jotka myyvät vinkkejä ja valintoja kaiken maailman urheilulajeista. Osa näytettävistä ansioluetteloista kiinnostaa vedonlyöjiä, jotka eivät haluaisi tehdä töitä voittojensa eteen. Näihin ansioluetteloihin usein kuitenkin liittyy enemmän (tai vähemmän) kuin ensinäkemältä vaikuttaa. Lue lisää siitä, miten selviytymisharha vaikuttaa vetovihjaajien markkinoihin.

Vuonna 2017 suoritin pikaisen, simppelin simulaation, jolla testasin selviytymisharhan vaikutusta vetovihjaajien markkinoilla, ja erityisesti testaamaan katoavien vetovihjaajien ongelmaa. Se toimi näin.

Vetovihjaajien markkina on sivusto, joka mainostaa vetovihjaajia. Oletetaan, että ensimmäisenä päivänä siellä on yksi vetovihjaaja, ja joka päivä sinne tulee yksi uusi vetovihjaaja. Oletetaan lisäksi, että kaikki vetovihjaajat antavat yhden päivittäisen vihjeen, jonka kerroin on 2,00 (järkevä oletus esimerkiksi Yhdysvaltain pistetasoituskohteissa), ja että jokainen heistä arpoo voittajan ilman mitään taitoa löytää etua vedonvälittäjän hintoihin nähden parhaiden kertoimien valitsemista lukuun ottamatta. Oletamme hintojen edustavan todellisia tai omillaan pysymisen hintoja.

Vetovihjaaja pysyy näillä markkinoilla, kunnes heidän tuottonsa putoaa alle -5 %:n (olettaen, että he ovat antaneet vähintään 100 vihjettä). Miltä markkinat näyttävät 200 päivän jälkeen?

Monte Carlo -simulaation suorittamalla (1 000 suoritusta) vetovihjaajia oli keskimäärin jäljellä 56, ja heidän keskimääräinen tuottonsa oli 5,4 %. Koska huonosti pärjäävät vetovihjaajat katoavat, seurauksena jäljellä olevat näyttävät keskimäärin osaavan luoda merkityksellistä voittoa taidoillaan. Tiedämme kuitenkin mallista, että jokainen näistä vetovihjaajista esittää vain hyvää ja huonoa tuuria.

Myöhemmin tässä artikkelissa käsittelen lisää selviytymisharhan vaikutusta vetovihjaajien markkinoihin.

Mikä on selviytymisharha?

Selviytymisharha on looginen virhe, jossa keskitytään henkilöihin tai asioihin, jotka "selviytyivät" jostakin prosessista, mutta samalla unohdetaan tahattomasti ne, jotka eivät selviytyneet, niiden huonon näkyvyyden takia. Selviytymisharhan takia voidaan yliarvioida menestymisen mahdollisuuksia, koska epäonnistumiset ohitetaan.

Tässä tapauksessa prosessina on saavuttaa parempi tuotto vedonlyönnille kuin -5 %. Ymmärrettävästi vetovihjaajien supermarkkinat näyttävät vain aktiiviset vetovihjaajat tai – vielä pahempi – tuottavat vetovihjaajat. Epäaktiiviset vetovihjaajat poistetaan todennäköisesti näkyvistä, koska he eivät anna enää vihjeitä asiakkaan ostettavaksi eivätkä siten enää tuota tuloja markkinapaikalle.

Ei tarvitse ymmärtää edistynyttä tilastotiedettä, että voisi arvella syitä vetovihjaajien markkinoilta poistumiseen. Ammattiin liittyvät mielipide-erot voivat olla yksi syy, toinen syy voi olla, että menestynyt vetovihjaaja on päättänyt selvitä omillaan ilman tarvetta markkinapaikan palveluille.

Tästä tulisi painaa mieleen se, että ennen vihjeiden ostamista vetovihjaajien markkinoilta kannattaa aina tutustua asiaan tarkasti.

Yleisin syy tuntuu kuitenkin olevan se, että vetovihjaaja ei pysty tarjoamaan kestävää tuottoa. 14 vuoden aikana vuodesta 2001 vuoteen 2015 olen tarkistanut yli 300 tapausta. Noin puolet olivat tuottamattomia, eli heillä ei ollut juuri lainkaan taitoa ennusteiden tekemiseen. Aika lailla kaikki tapahtunut tapahtui sattumalta. Heidän poistumisensa voi olla sitä, että he päättivät lopettaa vihjaamisen, tai sitten markkinapaikan käytäntöihin kuuluu huonosti suoriutuvien vetovihjaajien sopimusten irtisanominen. 

Jos etsit Googlella, löydät lukuisia vetovihjaajien markkinapaikkoja. Oletettavasti tällaiset markkinapaikat säilyttävät tiedot kaikista vetovihjaajista, menneistä ja nykyisistä, mutta jos lopettaneiden vetovihjaajien suorituksia ei enää näe, siitä seuraa mahdollinen vinouma siihen, kuinka hyviä näkemämme vihjaajat todella ovat.

On ymmärrettävää, ettei yksikään vedonlyöjä etsi tuottamattomia vetovihjaajia. He haluavat vain nähdä ne, jotka tuottavat eniten voittoa asiakkailleen. Jos selviytymisharhan vaaroja ei kuitenkaan oteta huomioon, vedonlyöjät voivat tehdä huonoja päätöksiä, kun päättävät mitä markkinapaikkaa käyttää ja ketä vetovihjaajaa seurata.

Mitkä ovat odotetut selviytymismahdollisuudet?

Olisi hyödyllistä tietää edes jossain määrin, mitä vetovihjaajien markkinapaikalta voi odottaa, ja käyttää näitä tietoja parempia päätösten tekemiseen. Sitä varten kehitämme kaksi vuotta sitten ajamaani Monte Carlo -simulaatiota eteenpäin.

Samoilla pohjaoletuksilla (jokainen vetovihjaaja antaa vinkin päivässä tasaisella panoksella ja kertoimella 2,00; yksi uusi vetovihjaaja saapuu joka päivä; vetovihjaaja selviytyy kunnes tuotto putoaa alle -5 %:n vähintään 100 vihjeen jälkeen) laajensin Monte Carlo -simulaation keston 1 000 päivään ja ajoin 10 000 iteraatiota.

Käyttämällä odotusarvolaskuriani (löytyy täältä) tiedämme, että epätaitavan vetovihjaajan (aiemmalla määrityksellä) selviytymistodennäköisyys päivälle 101 on 69,23 %. Monte Carlo -simulaationi vahvisti, että 69,29 %:lla vetovihjaajista on suurempi tuotto kuin -5 %.

Kolikkoa heittävien vetovihjaajien selviytymistodennäköisyys laskee joka päivä. Vetovihjaajat, joiden tuotto on lähellä -5 %:a 100 vihjeen jälkeen, putoavat todennäköisimmin muutaman epäonnisen tuloksen jälkeen. Selviytymistodennäköisyyden laskunopeus hidastuu kuitenkin puhtaasti suurten lukujen lain mukaisesti, kun vetovihjaajia tulee lisää. -5 %:n tuotto on paljon epätodennäköisempi 1 000 päivän jälkeen kuin 100 päivän jälkeen. 

Seuraavassa taulukossa näkyy selviytymistodennäköisyyden trendi päivästä 101 päivään 1 000.

new-survivorship-bias-in-article1.jpg

Selviytyjien odotettu tuotto

Edelleen jokaisen selviytyvän vetovihjaajan odotettu tuotto pitkällä aikavälillä on 0 %. Tämä johtuu siitä, miten malli on rakennettu. Mutta kun epäonniset putoavat pois, miltä selviytyjien tuotot näyttävät?

Seuraava taulukko näyttää selviytyneiden vetovihjaajien tuotot päivästä 101 päivään 1 000. Alun piikki päivästä 101 päivään 120 johtuu todennäköisesti alun nopeammasta vetovihjaajien putoamisnopeudesta (katso aiempaa taulukkoa), kun lähellä -5 %:n rajaa olevat vetovihjaajat putoavat muutaman epäonnisen tuloksen jälkeen. 

Lisäksi odotetussa tuloksessa on asteittainen lasku, kuten voisi odottaa suurten numeroiden lain perusteella. Odotusarvolaskurini kertoo, että yksittäisellä kolikkoa heittävällä vetovihjaajalla on noin 31 %:n mahdollisuus näyttää +5 %:n tuotto 100 vihjeen jälkeen. Tämä laskee alle 6 %:iin 1 000 vihjeeseen mennessä. 

new-survivorship-bias-in-article2.jpg

Kuinka monet selviytyjät ovat voitollisia?

Viimeinen taulukko osoittaa, kuinka suuri prosenttiosuus selviytyneistä vetovihjaajista on odotettavasti voitollisia 1 000 päivän jälkeen. Vaikka päivään 200 mennessä alle 50 % alkuperäisistä vetovihjaajista on selvinnyt, selviytyjillä on 80 %:n mahdollisuus voitollisuuteen. 1 000 päivän jälkeenkin se on yli 70 %. 

new-survivorship-bias-in-article3.jpg

Selviytymisharha vetovihjaajien markkinoilla: mitä opimme?

Ilmeisesti alkuoletukset vaikuttavat merkittävästi tämän mallin tuloksiin. Tulokset muuttuisivat päivittäin annettujen vihjeiden määrän, vihjattujen kertoimien ja panosten sekä etenkin vetovihjaajien poistoperusteen mukaan.

Tämän mallin pitäisi kuitenkin selventää yksi yleisempi asia. Vetovihjaajien markkinapaikka, joka on täynnä lähinnä taitamattomia vetovihjaajia (kuten lähes kaikki ovat), antaa helposti vaikutelman, että tarjolla on osaavia eikä pelkästään onnekkaita vetovihjaajia.

Jos selviytymisharhan vaaroja ei oteta huomioon, vedonlyöjät voivat tehdä huonoja päätöksiä, kun päättävät mitä markkinapaikkaa käyttää ja ketä vetovihjaajaa seurata.

En kuitenkaan yritä väittää, että kenelläkään ei ole taitoa. Pienellä määrällä vetovihjaajia voi hyvinkin olla taitoa. Tarkoitukseni on pikemminkin korostaa sitä, että paljon pienempi osuus vihjaajista pystyy luomaan toistuvasti tuottoa kuin mitä sinulle näytetyt tiedot antaisivat ymmärtää.

Sellainen kertoimenlaskijoiden markkinapaikka, jossa vihjaajilla on useita satoja vihjeitä, voi esimerkiksi näyttää keskimääräistä 3–5 %:n tuottoa. Yksittäisen taidottoman laskijan mahdollisuus tämän saavuttamiseen on kuitenkin vain noin 20 %.

Jotkin markkinapaikat ovat julkaisseet tietoja vetovihjaajiensa kokonaistuotoista, yksi esimerkki näytti -2 %. Tämä tapaus näyttää, että suurin osa heillä kirjoillaan olevista häviää Pinnaclen katteen verran. Muut markkinapaikat eivät välttämättä ole näin avoimia.

Tästä tulisi painaa mieleen se, että ennen vihjeiden ostamista vetovihjaajien markkinoilta kannattaa aina tutustua asiaan tarkasti. Kysy markkinapaikalta tietoja lopettaneista vetovihjaajista ja siitä, miksi he lopettivat vetovihjaamisen. Jos he eivät suostu antamaan tietoja, tiedät nyt syyn vastahakoisuuden takana.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.