marras 1, 2018
marras 1, 2018

Miksi on tärkeää pohtia vedonlyönnin tulevaisuutta

Urheiluvedonlyönnin kehitys

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Miksi vedonlyöntitapamme alati muuttuu

Miksi on tärkeää pohtia vedonlyönnin tulevaisuutta

Kaikkien aikojen ensimmäinen veto tai uhkapeli voidaan jäljittää tuhansien vuosien taakse. Vaikka sen jälkeen on muuttunut paljon, kehittymisen ja asioiden muuttumisen varaa on vielä paljon. Miksi on tärkeää pohtia vedonlyönnin tulevaisuutta? Lue lisää tästä artikkelista.

Useimpien vedonlyöjien ensisijainen huomio on nykyhetkessä. Vaikka vedonlyönnin peruskomponenttina onkin historiallisten tietojen käyttäminen pyrkimyksenä ennustaa tulevaa tapahtumaa, se usein rajoittaa, kuinka pitkälle eteenpäin vedonlyöjät ajattelevat.

On kiinnostavaa ymmärtää vedonlyönnin historiaa ja sitä, miten vedonlyönnistä on tullut nykyisenkaltaista, mutta se ei välttämättä tuota vedonlyöjälle etua. Tämän pohtiminen suhteessa siihen, mitä tulevaisuudessa saattaa tapahtua, voi kuitenkin olla hyödyksi kenelle tahansa vedonlyöntiin vakavissaan suhtautuvalle.

Yksi avaimista arvon löytämiseen vedonlyöntimarkkinoilta on jonkin sellaisen asian käyttäminen hyväksi, jota vedonvälittäjä ei ole vielä ottanut huomioon kertoimissa. Mitä aikaisemmin ennakoit sen, sitä enemmän voit tehdä sillä rahaa. Olipa kyse sitten uudesta teknologiasta, uudenlaisten kohteiden hyödyntämisestä tai jopa kokonaan uudesta urheilulajista, jostain on aina mahdollista löytää etua.

Urheiluvedonlyönnin kehitys

Uhkapelit ovat kulkeneet pitkän matkan siitä, kun Kiinassa alettiin heittää noppaa noin 2300 eKr. Yksinkertaiset versiot vedonlyönnistä sellaisista urheilulajeista kuin hevosvaunukilpailuista ja gladiaattoritaisteluista antiikin Roomassa kehittyivät pian organisoidummaksi toiminnaksi, kun alalle alkoi ilmaantua asialle vihkiytyneitä ”vetojen vastaanottajia” eli vedonvälittäjiä.

Urheiluvedonlyöjät asettavat nykyään entistä suuremman painoarvon kertoimille ja panoksille, joilla he lyövät vetoa. He pohtivat myös enemmän kuin koskaan sitä, kuinka he voivat päihittää vedonvälittäjän.

Hevosurheilusta alkanut toiminta levisi pian muihin urheilulajeihin, kuten jalkapalloon ja tennikseen. Vedonvälittäjät siirtyivät sitten radan varrelta tai stadionien kupeesta vedonlyöntikioskeihin, ennen kuin Internet alkoi vallata alaa 1900-luvun loppuvuosina.

Pinnaclen perustamisvuoden 1998 jälkeen eri puolilla maailmaa on aloittanut lukemattomia vedonvälittäjiä. Nykyään voit lyödä vetoa lähes mistä tahansa monentasoisesta urheilutapahtumasta käyttäen monenlaisia vetomuotoja. 

Urheiluvedonlyönnin mekaniikka on muuttunut ajan myötä huomattavasti, mutta niin on myös ihmisten lähestymistapa vedon asettamisen prosessiin. Ne, jotka ovat sopeutuneet ja havainneet mahdollisuutensa muita nopeammin, ovat päässeet hyötymään siitä, että vedonlyönti muuttuu jatkuvasti.

Missä urheiluvedonlyönti on juuri nyt?

Ala saattaa olla vedonvälittäjille hyvin kilpailtu, mutta itse vedonlyöntimarkkinat ovat myös hyvin kansoitetut ja täynnä ihmisiä, jotka pyrkivät samaan tavoitteeseen. Joukkoälyn periaatteen perusteella tämä on hyvä asia vedonvälittäjille, koska se tekee haasteesta entistäkin vaikeamman vedonlyöjille.

Nyt on vaikeampaa saada säännöllistä tuottoa urheiluvedonlyönnillä kuin koskaan ennen. Eikä vähiten siksi, että kun keksit tavan tehdä rahaa, tilillesi todennäköisesti asetetaan rajoituksia tai se suljetaan. Lisäksi useimmat vedonvälittäjät käyttävät jopa yli 6–7 %:n katteita, joten vedonlyöjien on työskenneltävä sitäkin kovemmin arvovetojen löytämiseksi.

Sen sijaan, että vedonvälittäjät kehittäisivät tarjoamiensa kertoimien laatua, useimmat niistä sijoittavat muille liiketoiminnan osa-alueille. Markkinoinnin kasvu ja tarve erottua kilpailijoista merkitsevät, että vedonvälittäjät käyttävät rahaa ”ilmaisten” vetojen ja tarjousten tyrkyttämiseen, valtaviin mainoskampanjoihin tai tarpeettomiin ominaisuuksiin uusien asiakkaiden haalimiseksi.

Tällaisten vedonvälittäjien toiminta perustuu osaamattomille asiakkaille (he estävät taitaviksi katsomiensa vedonlyöjien pelaamisen), joten he pyrkivät luonnollisesti houkuttelemaan tällaisia ihmisiä. Vedonlyöjät ovat kuitenkin itse asiassa alkaneet siirtyä toiseen suuntaan. Viime vuosina urheiluvedonlyöntiyhteisössä on tapahtunut muutos, ja asiakkaat alkavat olla yhä paremmin tietoisia siitä, millaista palvelua he saavat.

Urheiluvedonlyöjät asettavat nykyään entistä suuremman painoarvon kertoimille ja panoksille, joilla he lyövät vetoa. He pohtivat myös enemmän kuin koskaan sitä, kuinka he voivat päihittää vedonvälittäjän. Saatavilla on valtavia määriä tietoja, jotka auttavat vedonlyöjiä tekemään perusteltuja päätöksiä, sekä runsaasti resursseja, jotka auttavat heitä kouluttautumaan vedonlyöjinä ja tietämään, mitä menestyminen pitkällä aikavälillä edellyttää.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Tämän artikkelin tarkoitus ei ole ennustaa tarkasti, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja miten sitä tietoa voi käyttää edun saamiseksi vedonvälittäjään nähden. Sen sijaan tarkoituksena on rohkaista ihmisiä pohtimaan, miten asiat voivat muuttua, ja välttämään jälkijunassa tulemisen – jos vedonvälittäjä on jälkijunassa, vedonlyöjällä on etu.

Tilastotietojen käyttö ei ole mitenkään uutta urheiluvedonlyönnissä. Useimmat vedonlyöjät hyödyntävät nykyään tilastotietoja (jopa tietämättään) ennen vedon asettamista – kyseessä voi olla niinkin yksinkertainen asia kuin kahden jalkapallojoukkueen keskinäisten otteluiden tilaston tarkasteleminen ennen 1X2-vetoa tai niiden keskimääräisten ottelukohtaisten maalimäärien tutkiminen maalimäärävetoa varten. Tietomäärä, johon pääsemme käsiksi, sekä vielä tärkeämpänä näiden tietojen laatu ovat ne asiat, jotka ovat muuttumassa. 

Kun olet koonnut tiedot ja tunnistanut mahdollisen edun hyödynnettäväksi, saat siitä täyden taloudellisen hyödyn vasta, kun olet mallintanut sen ja testannut sen huolellisesti.

Hyvä esimerkki eteenpäin suuntautuneesta ajattelusta edun saamiseksi on sää. Tiedämme, että sää on tärkeä asia baseball-vedonlyönnissä (kuten monessa muussakin urheilulajissa), mutta ensimmäiset ihmiset, jotka pystyivät muuttamaan sen numeroiksi, keräämään tarvittavat tiedot ja lyömään vetoa sen mukaan, pystyivät hyödyntämään näkemänsä saatavilla olevan arvon. Jonkin ajan kuluttua (kun yhä useammat ihmiset alkoivat oivaltaa sen tärkeyden) sää oli jo otettuna huomioon kertoimissa, eikä sillä voinut enää saada etua.

Uudempi esimerkki, joka on noudattanut samaa kaavaa, on maalimäärän odotusarvo jalkapallossa. Tämä mittari oli aiemmin yksinomaan jalkapalloanalyytikoiden käytössä, ja sillä mitattiin joukkueiden suoritusta. Yksinkertainen muutos tavassa, jolla tätä mittaria analysoitiin ja käytettiin, aiheutti sen, että vedonlyöjät pystyivät tunnistamaan arvovetoja eri jalkapalloliigoista (tämäkään ei tietenkään kestänyt kauan, ja nyt kaikki vedonvälittäjät käyttävät maalimäärän odotusarvoa ennustusmalleissaan).

Vedonlyöjien ei kannata ajatella lyhytjänteisesti. Sen sijaan, että yrittäisit löytää etua tulevan viikonlopun Valioliiga-kohteista, pohdi, mikä tulevaisuudessa kenties tapahtuva muutos voisi tarjota sinulla edun. Mikä voisi olla seuraava maalimäärän odotusarvo? Tietenkään etu ei välttämättä johdu vain yhdestä tekijästä; se voi tulla usean pienen tekijän yhdistelmästä.

Etu saattaa tulla vaikkapa biometriikasta, tietojen seurannasta tai jostain muusta asiasta, joka on osa tätä tilastoanalyysin uutta aaltoa. Ensimmäinen askel niiden hyödyntämisessä on tunnistaminen, kuinka ne auttavat kykyäsi ajatella tapahtumaa todennäköisyyksinä. Kyse voi olla esimerkiksi suoritustiedoista Stats Bomb -palvelusta tai R-paketista Pinnaclelta. Maksuttomia tilastotietoja omia kokeiluja varten on saatavilla paljon (voit myös maksaa suuremmista tietojoukoista).

Kun olet koonnut tiedot ja tunnistanut mahdollisen edun hyödynnettäväksi, saat siitä täyden taloudellisen hyödyn vasta, kun olet mallintanut sen ja testannut sen huolellisesti. On helppoa katsella positiivisia tuloksia ja olettaa, että ne perustuvat omaan edun löytämisen taitoon, mutta jos analysoit vain lyhyen aikavälin tuloksia, kyse voi aivan yhtä hyvin olla tuurista

Miksi vedonlyöntitapamme alati muuttuu

Tässä artikkelissa keskitytään ajatusprosessiin, joka auttaa pitkän aikavälin menestyksen saavuttamisessa, mutta on myös tärkeää ottaa huomioon, miten varsinainen vedon asettamisen tapahtuma voi muuttua.

Vedonlyöntiä koskevat lainsäädännölliset muutokset saattavat muuttaa sitä, missä ihmiset voivat lyödä vetoa (Yhdysvallat on tästä hyvä esimerkki). Sen lisäksi on tapahtumassa verrattain uutta kehitystä, joka muuttaa vedon asettamisen kokemusta ja jopa sitä, millä ihmiset lyövät vetoa.

Kryptovaluutat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti vuonna 2018 – jopa niin, että jotkut vedonvälittäjät käyttävät nykyään vain tiettyjä kryptovaluuttoja, kuten bitcoinia. Tämä on jälleen uusi esimerkki siitä, miten nopeasti asiat voivat muuttua, ja varustautuminen tulevaan sekä tulevaisuuden mukanaan tuomien asioiden pohtiminen on ensisijaisen tärkeää, jos tavoitteena on saada tuottoa vedonlyönnillä.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.