marras 11, 2019
marras 11, 2019

Mikä on moniveto?

Mikä on moniveto?

Millaisia erilaisia monivetoja on?

Monivedot: hyödyt ja haitat

Mikä on moniveto?
On monenlaisia eri vetotyyppejä, joista vedonlyöjät voivat valita eri urheilulajeissa. Vedot voidaan asettaa yksittäisinä vetoina, mutta niitä voidaan myös yhdistää muiden valintojen kanssa monivedoiksi. Mikä on moniveto? Kuinka monivedot toimivat? Lue lisää tästä artikkelista.

Monivetojen selitys: Mikä on moniveto?

Monivedot ovat, kuten nimi kertoo, vedonlyönnin muoto, joka yhdistää monia vetoja yhdeksi. Oli kyseessä sitten moneyline-, tasoitus- tai yli/alle-kohteesta (tai muusta vetokohteesta), yksittäisen valinnan asettaminen vetona on yksittäisveto. Kun useampi valinta lisätään samaan vetoon, kyseessä on moniveto.

Vedonlyöjät voivat tuntea monivedon myös muilla nimillä. Joskus siitä käytetään esimerkiksi nimeä yhdistelmäveto. Nimestä riippumatta tämäntyyppisen vedon konsepti on sama. Vastaavasti kuin yksittäisvedossa tehtävän valinnan on voitettava, monivedossa kaikkien valintojen on voitettava, jotta kyseinen moniveto voittaa.

Yleisin monivedon tyyppi yksinkertaisesti kertoo jokaisen valinnan kertoimet keskenään kokonaiskertoimen laskemista varten. Alla on esimerkki siitä, miten monivedon kerroin lasketaan.

Ottelu

Valinta

Kerroin

Southampton vastaan Everton

Everton

2,50

Burnley vastaan West Ham

Burnley

2,35

Liverpool vastaan Manchester City

Tasapeli

3,69

Tiedämme, että kaikkien näiden vetojen palautus yksittäisinä vetoina lasketaan seuraamalla yksinkertaista kaavaa:

Panos x kerroin = palautus

10 € x 2,50 = 25,00 €

10 € x 2,35 = 23,50 €

10 € x 3,69 = 36,90 €

Monivedon laskemista varten kaikki valinnat on kerrottava toisillaan.

Panos x (kerroin x kerroin x kerroin) = palautus

2,50 x 2,35 x 3,69 = 21,678

Täten tämän monivedon palautus olisi:

10 € x 21,678 = 216,78 €

Millaisia erilaisia monivetoja on?

VAikka monivedon idea onkin varsin yksinkertainen, tähän vedonlyöntityyppiin liittyy joitakin nyansseja. Olemme jo käsitelleet sen, että yksittäisen valinnan veto on yksittäisveto ja useampi valinta on moniveto, mutta valintojen määrän kasvaessa monivedot voidaan jakaa useammaksi kuin vain yhdeksi vedoksi.

Kaksi valintaa yhdessä on tupla, kolme valintaa on tripla ja siitä ylöspäin kyseessä on neljän kohteen, viiden kohteen, kuuden kohteen veto ja niin edelleen. Seuraavassa on muita vetotyyppejä, jotka saattavat lukeutua monivedon alle vedonlyönnissä. Sen sijaan, että kaikki valinnat yhdistetään yhdeksi vedoksi, nämä vetotyypit kattavat erilaisia vetojen yhdistelmiä.

Patent – Seitsemän vetoa, jotka kattavat erilaisia kolmen valinnan yhdistelmiä (3 yksittäisvetoa, kolme tuplaa, 1 tripla).

Yankie – 11 vetoa, jotka kattavat erilaisia neljän valinnan yhdistelmiä (6 tuplaa, 4 triplaa ja 1 neljän kohteen vedon)

Lucky 15 – 15 vetoa, jotka kattavat erilaisia neljän valinnan yhdistelmiä (4 yksittäisvetoa, 6 tuplaa, 4 triplaa ja 1 neljän kohteen vedon)

Lucky 31 – 31 vetoa, jotka kattavat erilaisia viiden valinnan yhdistelmiä (5 yksittäisvetoa, 10 tuplaa, 10 triplaa, 5 neljän kohteen vetoa ja 1 viiden kohteen vedon)

Canadian – 26 vetoa, jotka kattavat erilaisia viiden valinnan yhdistelmiä (10 tuplaa, 10 triplaa, 5 neljän kohteen vetoa ja 1 viiden kohteen vedon)

Heinz – 57 vetoa, jotka kattavat erilaisia kuuden valinnan yhdistelmiä (15 tuplaa, 20 triplaa, 15 neljän kohteen vetoa, 6 viiden kohteen vetoa ja 1 kuuden kohteen vedon).

Super Heinz – 120 vetoa, jotka kattavat erilaisia seitsemän valinnan yhdistelmiä (21 tuplaa, 35 triplaa, 35 neljän kohteen vetoa, 21 viiden kohteen vetoa, 7 kuuden kohteen vetoa ja 1:n seitsemän kohteen vedon.

Goliath – 247 vetoa, jotka kattavat erilaisia kahdeksan valinnan yhdistelmiä (28 tuplaa, 56 triplaa, 70 neljän kohteen vetoa, 56 viiden kohteen vetoa, 28 kuuden kohteen vetoa, 8 seitsemän kohteen vetoa ja 1:n kahdeksan kohteen vedon).

Monivedot: hyödyt ja haitat

Tämän artikkelin aiemmasta esimerkistä on helppo nähdä, mikä monivedoissa vetää vedonlyöjiä puoleensa: potentiaali suurelle tuotolle pienellä panoksella. Tämä myös korostaa suurinta haittaa vedonlyöjille. Suurempi määrä valintoja kasvattaa riskiä ja vähentää vedon voittotodennäköisyyttä, koska jokaisen valinnan on voitettava, että veto voittaa kokonaisuudessaan.

Ei ole yllättävää, että tämä vetotyyppi on suosittu valinta sellaisten vapaa-ajan vedonlyöjien keskuudessa, jotka eivät ymmärrä niin hyvin vedon todennäköisyyteen liittyviä seuraamuksia. Vedonlyöntiin vakavammin suhtautuvat yleensä varoittavat tällaisia vetoja vastaan, sillä satunnaisuus tai onni vaikuttaa todennäköisemmin vedon tulokseen, kun se riippuu useamman kuin yhden tapahtuman tuloksesta.

Jos sinulla on etua ja pystyt voittamaan markkinat, Pinnaclen alhaisempi kate monivedoissa tarkoittaa, että voit saada vielä enemmän arvoa vedoillesi.

Vaikka monivetojen välttämiseen on hyviä syitä, jos tavoite on tehdä tasaista voittoa, voidaan myös nähdä miksi monivedot voivat vedota järkivedonlyöjiinkin.

Monivetojen mekaniikka on multiplikatiivinen, ja jos sinulla on todellista etua vedonlyöjänä, sekin voi olla multiplikatiivinen. Tämä tarkoittaa, että moniveto voi antaa vedonlyöjille mahdollisuuden voimistaa etuaan.

Voimme käyttää esimerkkiä laskemaan, kuinka paljon vedonlyöjä voi odottaa voittavansa, jos hänellä on etu. Käytämme kahta yksittäisvetoa ja monivetoa, jossa samat valinnat on yhdistetty.

Tehdään asioista yksinkertaisia olettamalla, että vedonvälittäjällä on sekä Houston Texans (-3) että Green Bay Packers (-5,5) listattu kertoimella 2,10 NFL:n tasoituskohteessa. Tämä viittaa noin 47 %:n mahdollisuuteen kattaa tasoitus, mutta sinun laskelmiesi mukaan siihen on 50 %:n todennäköisyys.

Tältä eri vedot näyttäisivät, jos asetat 100 euron panoksen molemmille valinnoille (kokonaispano 200 €):

Texans (-3)

Packers (-5,5)

Palautus

Tuotto

Voitto

Voitto

420 €

+220 €

Voitto

Tappio

210 €

+10 €

Tappio

Voitto

210 €

+10 €

Tappio

Tappio

0 €

-200 €

Tämän esimerkin odotettu voitto olisi seuraavanlainen:

25 % eli 0,25 x (220+10+10-200) = 10

ROI = 10/200 = 5 %

Nyt käytämme samaa esimerkkiä, mutta laskemme odotetun voiton 200 euron monivedolle (kokonaispanos 200 €).

Texans (-3)

Packers (-5,5)

Palautus

Tuotto

Voitto

Voitto

882 €

+682 €

Voitto

Tappio

0 €

-200 €

Tappio

Voitto

0 €

-200 €

Tappio

Tappio

0 €

-200 €

25 % eli 0,25 x (682-200-200-200) = 20,5

ROI = 20,5/200 = 10,25 %

Monivedot Pinnaclella

Pelaajat, jotka ovat aiemmin asettaneet monivetoja Pinnaclella, saattavat tietää, että monivetojen kertoimet poikkesivat hieman samojen valintojen yksittäisvetojen kertoimista. Tämä johtuu siitä, että Pinnacle käytti hieman korotettua katetta monivetoihin, jotta pystyisi hallitsemaan riskejä, joita tämäntyyppiset vedot aiheuttavat vedonvälittäjälle.

Nykyään kuitenkin voit yhdistää Pinnaclen alhaisen katteen kertoimet monivetoihin ja valintojen kate on täysin sama kuin se olisi yksittäisvedoissa. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää etusi täysin ja voittaa enemmän, kun lyöt vetoa Pinnaclella.

Jos sinulla on etua ja pystyt voittamaan markkinat, Pinnaclen alhaisempi kate monivedoissa tarkoittaa, että voit saada vielä enemmän arvoa vedoillesi. Sillä ei ole väliä kuinka paljon lyöt vetoa tai kuinka paljon voitat, Pinnacle on aina älykäs valinta vedonlyöjille.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.