touko 15, 2020
touko 15, 2020

Aktuaarista urheiluvedonlyöntiin

Miksi aktuaari voi olla hyvä vedonlyöjä

Talous- ja vedonlyöntimallinnuksen samankaltaisuudet

Vakuutuskelpoisuuden käsite

Siirtyminen aktuaarista vedonlyöjäksi

Aktuaarista urheiluvedonlyöntiin

Menestyviä vedonlyöjiä tulee kaikilta elämänaloilta. Jos kuitenkin olet aktuaarin töissä, sinulla on etumatkaa. Dominic Cortis, apulaisaktuaari ja nykyinen vedonlyöntimarkkinoiden tutkija, kertoo siitä, miten aktuaarit voivat tehdä voittoa vedonlyöjänä.

Millä alueella teit töitä ennen kuin aloit tutkia urheiluanalytiikkaa, ja miksi päätit keskittyä vedonlyöntimarkkinoihin?

Olen työskennellyt pääosin korkeamman koulutuksen parissa ja lyhyen hetken aktuaarin työssä. Kun työskentelin vakuutus- ja eläkevalvontayksikössä Maltan rahoitusvalvontaviranomaisella (MFSA), tehtäväni oli yhdistää teollisuustilastoja, tarkistaa reservien riittävyys ja valmistella uusia vakuutussäädöksiä.

Kun katselimme Euro 2012 -ottelua, vanhempi kollega Dr. Frank Neumann kyseli minulta vedonlyöntimarkkinoista. En osannut vastata useimpiin kysymyksiin, mutta sain heureka-hetken ja päätin testata ideaa taloustekniikoiden käyttämisestä vedonlyöntimarkkinoilla.

 Sillä hetkellä tiesin, että tutkintoni keskittyisi enemmän urheiluvedonlyöntiin kuin perinteiseen talouteen. Tutkimukseni nykyinen huomio kiinnittyy solvenssikehyksen kehittämiseen ja testaamiseen vedonvälittäjillä.

Mitä perustavanlaatuisia samankaltaisuuksia on siinä, mitä teit silloin ja mitä teet nyt? 

Sekä talous- että vedonlyöntimallinnuksessa otetaan sarja oletuksia, joiden pohjalta rakennetaan malli. Nämä saavat mallin toimimaan tai rikkovat sen, joten niiden valitseminen, testaaminen ja päivittäminen vaatii paljon huolellisuutta.

Molemmilla aloilla työskentelevien asiantuntijoiden luokat ovat hyvin samankaltaisia. On henkilöitä, jotka keskittyvät mallin hienouksiin luodakseen monimutkaisen mallin, joka antaa etua, toiset taas keskittyvät hintojen liikkeisiin ja jotkut tietojen laatuun. 

Molemmilla aloilla keskitytään riskin mittaamiseen ja arvon löytämiseen, mutta onko niissä osa-alueita, joiden välillä on perustavanlaatuisia eroja?

Veto on aina binäärinen, minkä vuoksi se voidaan luokitella johdannaiseksi. Lisäksi pidän vakuutusta ja vedonlyöntiä lähes samana asiana, lukuun ottamatta yhtä avainominaisuutta – ”vakuutuskelpoisuutta”.

Vakuutusta ostettaessa täytyy olla jotakin vakuutuskelpoista eli jotakin menettävää, jos jotakin tapahtuu. Konsepti on käänteinen versio vedosta: tietyn joukkueen pelaaja ei voi ostaa vetoa, että hänen joukkueensa häviää. Veto tehdään summan voittamiseksi, kun taas vakuutus tehdään, jotta pysyt samassa tilanteessa, jos jotakin sattuu.

”Vakuutusta ostaessa on oltava jotakin ’vakuutuskelpoista’. Konsepti on käänteinen versio vedosta: veto tehdään summan voittamiseksi, kun taas vakuutus tehdään, jotta pysyt samassa tilanteessa, jos jotakin sattuu.

Tämä tarkoittaa, että jos ostan sopimuksen, joka maksaa minulle jotakin kuningatar Elizabethin kuollessa, lyön vetoa. Jos prinssi Philip tekee sen, hän ostaa vakuutuksen.

Tämä johtaa pienempään asymmetrisen tiedon määrään urheilussa ja vedonlyönnissä. Kun ostan henkivakuutusta, en välttämättä kerro vakuuttajalle sairaudestani, jos minulta ei kysytä siitä.

Vakuutuksenantajalla taas luultavasti on hienostuneita malleja, jotka antavat heille paremman arvion tiettyjen tulosten todennäköisyydestä ja vakavuudesta. Tämä johtaa siihen, että toisella osapuolella on parempaa ja/tai enemmän tietoa. Tämän eron laajuus on kirjoitushetkellä paljon pienempi vedonlyöntimarkkinoilla.

Kolme avaintekijää ennustamiseen taloudessa ovat todennäköisyys, koko (vakavuus) ja ajoitus. Otetaan esimerkiksi katastrofivakuutus. Vahingon laajuus voi olla sadoista dollareista miljardeihin.

Tällaisen tapahtuman ajoituksella on myös merkitystä, jotta saatavilla on realisoitavia sijoituksia. On myös huomattavaa epävarmuutta tilanteen etenemisestä vuosien aikana tapahtuman jälkeen.

Silti vedonlyönnissä meitä kiinnostaa vähemmän vakavuus ja ajoitus, sillä useimmat vedot ovat lyhytaikaisia. 

Luuletko, että aktuaari pystyy todennäköisemmin pääsemään voittavaksi urheiluvedonlyöjäksi, ja miksi?

Aktuaarit ovat riskien asiantuntijoita, ja heidät on koulutettu kysymään kysymyksiä ja rakentamaan malleja. Uskon, että tämä antaa etua perinteisiin vedonlyöjiin tai mallintajiin, jotka keskittyvät puhtaasti matematiikkaan.

Lisäksi aktuaarit ovat usein mukana tulkitsemassa tuloksia monenlaisista lähteistä ja esittämään niitä yleisölle, joka ei tunne asiaa. Tämä kyky, joka on oleellinen konsultoivalle aktuaarille, on erittäin hyödyllinen myös, kun yritetään selvittää mitä vinoumia vetoa lyövällä väestöllä on, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi vedonlyönnissä.

Mitä neuvoja antaisit aktuaarille, joka haluaisi käyttää urheilutietämystään rahantekoon?

On todella nautittavaa käyttää aktuaaritietämystä urheiluvedonlyönnissä. Lukemalla strategia-artikkeleitani voi huomata aktuaarin mielen vaikutuksen. Kuten minkä tahansa vedonlyöntiehdotuksen kohdalla, sitä kannattaa kohdella hauskana harjoituksena!

Haastattelija haluaa kiittää Nick Fosteria avuliaista näkemyksistään. Nick Foster on pätevöitynyt aktuaari ja aktuaaritieteen luennoitsija Leicesterin yliopistossa, missä hän on BSc Mathematics and Actuarial Sciencen Programme Director. Hän kirjoittaa sivustolle www.weknow0.co.uk erilaisista eläkkeisiin ja talouteen liittyvistä aiheista.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.