kesä 29, 2017
kesä 29, 2017

Miten usein sulkemislinja on voitettava, että saa tuottoa?

Miten usein sulkemislinja on voitettava, että on voittaja?

Kertoimien muutosten merkitys

Kertoimien muutosten ja odotetun arvon suhde

Miten usein sulkemislinja on voitettava, että saa tuottoa?

On yleinen harhaluulo, että vedonlyönti liittyy pelkästään tuloksiin. Onnistuneen vedonlyönnin avain on arvon löytäminen markkinoilta ja sulkemislinjan voittaminen. Mutta miten usein sulkemislinja on voitettava, että saa tuottoa? Lisää tietoja saat tästä artikkelista.

Aiemmassa artikkelissa, jossa analysoitiin sulkeutumiskertoimien voittamisen tärkeyttä, opimme ,että markkinoiden sulkeutumisen aikaiset kertoimet tuottavat keskimäärin tarkimman (tai tehokkaimman) arvion tulostodennäköisyyksistä. Kun esimerkiksi Pinnaclen sulkeutumiskertoimet ovat 2.00, oletettu tulostodennäköisyys on 50 % (pois lukien katteen vaikutus).

Suhde vedonlyöjän kerrointen ja Pinnaclen sulkeutumistodennäköisyyksien välillä tuottaa erittäin luotettavan arvion tuotto-oletuksista. Jos vedonlyöjä lyö vetoa kertoimella 2.20 ja Pinnaclen markkinan sulkeutuessa kerroin on 2.00, tuotto-oletuksen arvon arvioidaan olevan 2.20/2.00 = 1.1 tai 10 % (miinus Pinnaclen kate).

Kertoimien muutosten merkitys

Ottaen huomioon urheilun vedonlyöntimarkkinoiden luontainen satunnaisuus, yksikään vedonlyöjä ei tule voittamaan sulkeutumiskertoimia joka kerta. Riippumatta siitä, miten hyviä alkuperäiset ennustusoletukset ovat, myöhäisten joukkueessa tapahtuvien muutosten ja muiden vedonlyöntimarkkinoihin satunnaisesti saapuvien odottamattomien asioiden vaikutus vie odotusarvot helposti negatiiviseksi.

Suhde vedonlyöjän hyväksymien kerrointen ja Pinnaclen sulkeutumiskerrointen välillä tuottaa luotettavan arvion tuotto-oletuksista.

Olettaen, että vedonlyöjä poimii satunnaisesti joukkueita joista lyö vetoa ja että hintaliike on keskimäärin satunnainen, voidaan olettaa, että he voittavat sulkeutumiskertoimet noin 50 % ajasta. Analysoimalla samaa 132 645 jalkapallo-ottelun tietojoukkoa (ja 397 935 kotiottelun-tasapelin-vierasottelun vedonlyöntimarkkinan tulosta) kuin aiemmassa aihetta käsittelevässä artikkelissa huomaamme satunnaisen normaalijakauman Pinnaclen avaamisesta sulkemiseen tapahtuvasta kerrointen muutoksesta (avauskerrointen suhde sulkemiskertomiin miinus 1), niin että 45 prosenttia on suurempia kuin nolla (punainen jakauma alla).

Syy siihen, että määrä on hieman alle puolet, on se, että Pinnaclen sulkemismarginaali on hieman pienempi kuin avausmarginaali. Kun markkinoiden nettoliike avaamisen ja sulkemisen välillä on nolla, sulkuhinta on silti hieman pidempi kuin avaushinta.

1-closing-inarticle.jpg

Kun Pinnaclen marginaali on poistettu sulkemiskertoimista, voimme nähdä kuinka paljon vaikeampaa avauslinjalle on voittaa ‘reilu’ tai ‘todellinen’ sulkuhinta (sininen jakauma yllä). Esimerkiksi avauslinjalla 5.00, joka lyhenee arvoon 4.90 sulkeutumalla voitto-oletuksella 2 % (5.00/4.90), ei itse asiassa ole voitto-oletusta.

On tärkeä huomata, että yllä olevassa esimerkissä reilu hinta on todennäköisesti noin 5.05 suosikki–altavastaaja-harhan huomioon ottamisen jälkeen, eli suurempi kuin avaushinta.

Jalkapallomatsien otoksessamme vain 29,6 % avaustodennäköisyyksistä oli pitempiä kuin ’todellinen’ sulkulinja. Jos siis vedonlyöjät löisivät vetoa vain satunnaisesti, he eivät voittaisi sitä yli kaksi kertaa kolmesta. Tässä ottelujen otoksessa voitto-odotus kiinteillä panoksilla tehtävästä vedonlyönnistä olisi -3.5%.

Kertoimien muutosten ja odotetun arvon suhde

Alla oleva kaavio näyttää jalkapallo-otteluiden kerrointen otoksesta prosentin vedoista, jotka ylittävät määritetyn tuotto-odotuksen. Punainen linja näyttää oletetun tuotto-odotuksen laskettuna todellisesta aukeamisesta sulkeutumiskertoimiin. Sininen linja näyttää oletetun odotuksen perustuen liikkeeseen suhteessa ’todellisiin’ sulkuhintoihin, eli Pinnaclen kate vähennettynä.

Olemme kiinnostuneita sinisestä linjasta, koska se on suhteessa todelliseen, odotettavissa olevaan voittoon, jonka saamme jos voitamme ’todellisen’ sulkuhinnan satunnaista useammin.

2-closing-inarticle.jpg

Kaavio näyttää, kuinka vähän todellisia mahdollisuuksia olennaiselle odotusarvolle on tämän kerroinliikemallin mukaan. Näytteessämme vain 6,5 prosenttia avaushinnoista sisältää yli 10 prosenttia oletetuista voitto-odotuksista, niin että yli 20 prosenttia arvosta on vain 2 prosentissa niistä.

Jotta nähtäisiin tuotto-oletuksia, meidän on vähemmän yllättäen voitettava ’todellinen’ sulkuhinta ainakin 50 % ajasta.

Monen vedonlyöjäliiallinen itsevarmuus voi kannustaa heitä ajattelemaan, että he pystyvät löytämään tämän arvon joka kerta ja välttämään hintoja ilman arvoa, mutta toistaakseni aiemmin sanomani, jalkapallon ennustamisessa on tähän liikaa vaihtelua ja melua. Siihen, että tätä arvoa löydetään jatkuvasti tarpeeksi että oltaisiin voittajia, vaaditaan paljon kovaa työtä, kuten Pinnacle on aiemmin selittänyt Pareto-ennustusperiaatteella.

Miten usein sulkemislinja on voitettava, että on voittaja?

Miten usein meidän pitäisi voittaa sulkuhinta, että voisimme osoittaa tuotto-odotusarvoja? Seuraava kaavio, joka on muodostettu ottamalla satunnaisesti näytteitä 20 avaamisesta sulkemiseen tapahtuvasta liikkeestä ja laskemalla niiden keskimääräisen tuotto-odotusarvot, antaa meille vihjeen tästä.

3-closing-inarticle.jpg

Itse asiassa meidän on voitettava sulkeutumiskertoimet kolme kertaa neljästä ennen kuin meillä voimme järkevästi olettaa, että voitamme. Jos olisimme asettaneet vedon kaikista avaushinnoista, jotka voittivat vastaavat sulkuhinnat tässä näytteessä ja välttivät kaikki muut, teoreettinen odotuksemme olisi silti vain +4 %.

Meidän tulisi muistuttaa itseämme siitä aiempien kaavioiden osoittamasta asiasta, että sulkuhinnan voittaminen ei implikoi, että me voitamme ’todellisen’ sulkuhinnan. Tässä näytteessä olevissa esimerkeissä ’todellisen’ hinnan voittaminen ei silti olisi onnistunut 34 prosenttia ajasta, vaikka meillä on täydellinen tilasto julkaistun sulkuhinnan suhteen.

Jotta tuotto-odotuksia näkyisi, meidän on vähemmän yllättäen voitettava ’todellinen’ sulkuhinta ainakin 50 % ajasta. Alla oleva taulukko vertaa tapausten, joissa voisimme voittaa julkaistut sulkuhinnat, suhdetta tapauksiin, jotka voittavat ’todellisen’ hinnan vastapuolella (kun marginaali on poistettu).

Avaus voittaa julkaistun sulkuhinnan vs. Avaus voittaa ’todellisen’ sulkuhinnan

Avaus voittaa julkaistun sulkuhinnan

Avaus voittaa ’todellisen’ sulkuhinnan

45 %

29.6%

50 %

32.9%

55%

36.1%

60%

39.4%

65%

42.7%

70%

46.0%

75 %

49.3%

80 %

52,6%

85%

55.9%

90%

59.2%

95%

62.4%

100 %

65.7%

Mitä tämä tarkoittaa vedonlyöntiä koskevien odotusten kannalta?

Luonnollisesti koko tämä mahdollisuuksiin voittaa sulkemishinta vedonlyöjän tuotto-odotusten määrällä liittyvä analyysi on teoreettinen. Se ei perustu mihinkään tuloksiin. Sen sijaan sen perustana ovat keskimääräiset tuotto-odotukset ja luotettava hypoteesi, että hinnan siirtymä määrä tarjoaa tarkan ennustuksen siitä, kuinka paljon voittoa vedonlyöjä voi odottaa. Tämä tarjoaa kuitenkin taas uuden oppitunnin vedonlyöjille, jotka yrittävät ymmärtää vedonlyöntiodotuksiaan.

Avain siihen, että sinusta voi tulee voittaja Pinnaclessa, on se, ettet keskity tuloksiin (joissa onni voi olla tai olla olematta myötä), vaan arvoon ja sulkulinjan voittamiseen. Tämä artikkeli tarjoaa vinkkejä siihen, miten usein tätä tarvitsee hallita tavoitteen saavuttamiseksi.

Haluatko saada rahaa vedonlyönnistä? Tarkista, miten olla ammattimainen vedonlyöjä.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.