tammi 20, 2018
tammi 20, 2018

Vastasuuntaisen linjojen siirtymisen perusteet

Miksi vedonvälittäjät siirtävät linjoja?

Mitä on vastasuuntainen linjojen siirtyminen?

Vastasuuntaiseen linjojen siirtymiseen luottamisen sudenkuopat

Vastasuuntaisen linjojen siirtymisen perusteet

Linjojen siirtymistä seuraamalla voi saada nopeasti tilannearvion kohteesta, ja vedonlyöjille voi olla hyödyllistä ymmärtää, miksi vedonvälittäjät siirtävät linjoja. Vetopäätösten perustaminen vain linjojen siirtymiselle on kuitenkin yleinen virhe. Lue eteenpäin, niin kerromme, miksi näin on.

Miksi vedonvälittäjät siirtävät linjoja?

Kun vedonvälittäjät tarjoavat urheiluottelusta kertoimia, ne pyrkivät houkuttelemaan molemmille kohteen puolille yhtä paljon rahaa ja tekemään voittoa lisäämällä katteen tarjoamiinsa kertoimiin. Jos kohteen eri puolille panostetaan rahaa epätasaisesti, vedonvälittäjä todennäköisesti muuttaa kertoimia (kasvattaa toisen puolen kerrointa houkutellakseen rahaa ja pienentää toista, jotta se ei ole niin houkutteleva) pyrkimyksenä tasapainottaa kohdetta ja vähentää omaa riskiään.

Yhtä tärkeää kuin kohteen eri puolille panostettu raha (ei vain vetojen määrä) on se, mistä raha tulee. Kun vedonvälittäjät arvioivat kohdetta ja päättävät mahdollisesta kertoimien muuttamisesta, ne kiinnittävät tarkemmin huomiota sellaisten asiakkaiden vetoihin, joilla tiedetään olevan tietämystä kulloisestakin vedonlyöntimarkkinasta (heitä kutsutaan joskus ”teräviksi” vedonlyöjiksi).

On tärkeää huomata, että vedonlyöntiprosentteja ei lasketa otteluun panostettujen rahasummien mukaan vaan eri puolille lyötyjen vetojen määrän mukaan.

Jos esimerkiksi enimmäkseen menestymätön vedonlyöjä, joka lyö usein vetoa suurista summista, asettaa 100 000 $:n vedon Valioliigan jalkapallo-ottelusta, vedonvälittäjä saattaa pidättäytyä muuttamasta kertoimiaan suuresta riskistään huolimatta – se ottaa tietoisen riskin arvioiden, että tämä vedonlyöjä on väärässä.

Jos puolestaan vedonlyöjä, jonka tiedetään usein päihittävän NFL-markkinat, lyö NFL-ottelusta 5 000 $:n vedon, vedonvälittäjä saattaa säätää kertoimiaan tämän tiedon perusteella.

Useimmat vedonvälittäjät alkavat rajoittaa tällaisten vedonlyöjien toimintaa tai sulkevat heidän tilinsä, kun ne havaitsevat toistuvan kuvion kehittymisen. Pinnacle on ainutlaatuinen siinä suhteessa, että se ei koskaan laske voittavien vedonlyöntien panosrajoja tai sulje heidän tilejään. Sen sijaan Pinnacle käyttää näitä tietoja kertoimiensa muodostamiseen (yksi monista syistä siihen, että Pinnacle pystyy tarjoamaan niin pieniä katteita ja antamaan asiakkaiden lyödä vetoa korkeilla panosrajoilla). 

Mitä on vastasuuntainen linjojen siirtyminen?

Vastasuuntaisella linjojen siirtymisellä (reverse line movement, RLM) tarkoitetaan kertoimien muuttumista siten, että se on ristiriidassa vedonlyöntiprosenttien kanssa. Tällöin suurin osa vedoista on asetettu toiselle puolelle, mutta linja siirtyy silti vastakkaiseen suuntaan.

Tämän vuoksi on tärkeää ottaa huomioon, että vedonlyöntiprosentteja ei lasketa otteluun panostettujen rahasummien mukaan vaan eri puolille lyötyjen vetojen määrän mukaan.

Vedonlyöjälle, joka pyrkii hyödyntämään vastasuuntaista linjojen siirtymistä osana vedonlyöntistrategiaa, haasteena on selvittää eri puolille panostetut rahasummat sekä kumpaa puolta osaavat vedonlyöjät suosivat.

Osaamiseltaan tavanomaisten vedonlyöjien yhteensä panostama summa muodostaa yleensä merkittävän osan kuhunkin urheiluotteluun panostetusta kokonaissummasta. Siksi ”oikean” puolen selvittäminen seuraamalla vain linjojen siirtymistä – kumpaan tahansa suuntaan – on lähes mahdotonta.

Voimme havainnollistaa tämän asian ilmenemistä käytännössä kuvitteellisella esimerkillä RLM:stä. Jos vedonvälittäjä on asettanut NFL-otteluun linjoiksi Pittsburgh Steelers (-7) vastaan Green Bay Packers (+7), se ei välttämättä tarkoita, että vedonvälittäjä odottaa Steelersin voittavan seitsemällä pisteellä. Tämä on vain paikkamerkki, jolla pyritään saamaan kummallekin puolelle 50 % vedoista. 

Yhtä tärkeää kuin kohteen eri puolille panostettu raha (ei vain vetojen määrä) on se, mistä raha tulee.

Jos Pittsburghille panostettaisiin suurempi prosenttiosuus (esimerkiksi 75 %), linja voisi teoriassa siirtyä Pittsburgh -7,5:een tai suuremmaksi, sillä vedonvälittäjä haluaisi saada lisää vedonlyöjiä panostamaan Packersille ja tekisi siitä näin houkuttelevamman vaihtoehdon. Jos kyseessä olisi kuitenkin RLM, Green Bayn tasoitus pienenisi (esimerkiksi +6:een).

RLM:n puolestapuhujat päättelisivät, että vedonvälittäjä on siirtänyt linjaansa poispäin Pittsburghista (riskinsä kasvamisesta huolimatta), koska osaavammat (”terävät”) vedonlyöjät ovat lyöneet vetoa Green Bayn puolesta. Useimmissa tapauksissa tämä on huomattavasti yksinkertaistettu arvio siitä, mikä on saattanut aiheuttaa tämän ”odottamattoman” linjan siirtymisen.

Vaikka tiettyjen vedonlyöjien toiminta onkin voinut vaikuttaa siihen, että vedonvälittäjä siirsi linjaa Green Bayn suuntaan, tähän päätökseen on todellisuudessa vaikuttanut suuri joukko muitakin tekijöitä. Yksi esimerkki tällaisesta tekijästä voisi olla uuden pelin tulokseen vaikuttavan tiedon ilmeneminen (loukkaantumiset, pelikiellot, sään muutokset). 

Vastasuuntaiseen linjojen siirtymiseen luottamisen sudenkuopat

Eri kohteiden vedonlyöntiprosentit ovat yleisesti saatavilla monista verkkosivustoista (ja usein myös itse vedonvälittäjiltä). Näitä tietoja voidaan seurata, ja voidaan luoda tilasto siitä, kuinka usein RLM on ”ennustanut” lopputuloksen oikein. Tällöin linja on siis siirtynyt voittaneen joukkueen suuntaan siitä huolimatta, että toisen (hävinneen) joukkueen vedonlyöntiprosentti on ollut suurempi.

Tällaisia tietoja usein paketoidaan ja tarjotaan asiakkaille maksusta – niitä myydään ”idioottivarmana” strategiana, joka takaa tuoton sijoitukselle. Näiden ”vihjaajien” julkaisemat tulokset ovat kuitenkin harvoin läpinäkyviä, ja voittoprosentit vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta – niin kuin ne yleensä ovatkin.

Toinen haittatekijä näitä palveluita käyttäville vedonlyöjille on se, että tietojen hinta on pois omasta tuottoprosentista, joka on jo valmiiksi pieni urheiluvedonlyönnissä pitkällä aikavälillä. 

Miksi perinteinen tasoitusvedonlyönti on edelleen paras valinta

Yhteenvetona: vetojen asettaminen pelkästään linjojen siirtymisen perusteella on ongelmallinen urheiluvedonlyönnin strategia. Jos olet samalla puolella kuin vedonlyöjät, jotka vaikuttavat linjojen siirtymiseen, se on sinulle taatusti eduksi pitkällä aikavälillä, mutta maksaminen linjojen vastasuuntaisen siirtymisen hälytyksistä ei ole oikea tie.

Paras tapa voittaa sulkemislinja ja tulla voitolliseksi vedonlyöjäksi on edelleen perinteisten tasoituksen laskennan menetelmien ja monia tekijöitä huomioon ottavien vedonlyöntimallien käyttäminen.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.