huhti 3, 2018
huhti 3, 2018

Vaihtoehtoiskustannuksen käsitteen soveltaminen urheiluvedonlyöntiin

Mikä on vaihtoehtoiskustannus

Pitkäaikaisvetojen vaihtoehtoiskustannus

Urheiluvedonlyönti verrattuna osakemarkkinoihin

Huonompien kertoimien vaihtoehtoiskustannus

Vaihtoehtoiskustannuksen käsitteen soveltaminen urheiluvedonlyöntiin

Vaihtoehtoiskustannus on hyödyllinen käsite selvitettäessä parasta tapaa maksimoida sijoitetun pääoman tuotto. Voitollistenkin vedonlyöjien kannattaa olla tietoisia resurssien virheellisen sijoittamisen mahdollisista kustannuksista. Lue tästä, miten voit soveltaa vaihtoehtoisen kustannuksen käsitettä urheiluvedonlyöntiin.

Mikä on vaihtoehtoiskustannus?

Ajattele lukiolaista, joka pohtii yliopistoon menemisen hyötyjä. Mitkä ovat opiskelun kustannukset, jotka hänen on otettava huomioon? Suomessa opiskelu on periaatteessa maksutonta, mutta tämä ei ole ainoa huomioon otettava tekijä.

Mahdollisen tulevan opiskelijan on otettava huomioon myös palkat ja työkokemus, jotka hän saisi käymällä ansiotöissä opiskelun sijaan samana aikana. Tämä on korkeakoulutuksen vaihtoehtoiskustannus, jota on verrattava yliopistotutkinnosta saataviin hyötyihin.

Tämä on tärkeä käsite investoinnissa. Jos henkilö laittaa rahaa säästötilille, jonka korko on 1 %, hän periaatteessa kyllä sijoittaa voitollisesti, sillä vuoden päättyessä hänellä on enemmän rahaa kuin alussa.

Jos inflaatio on kuitenkin 3 %, sijoittaja on todellisuudessa menettänyt ostovoimaa. Koska tuotehintojen nousu on ollut suurempi kuin sijoitetun pääoman tuottoprosentti, hänen olisi ollut parempi ostaa haluamansa tuotteet heti vuoden alussa säästämisen sijaan.

Vaihtoehtoiskustannuksen käsitteen soveltaminen urheiluvedonlyöntiin

Mitä merkitystä tällä käsitteellä on urheiluvedonlyöjille? Tätä tarkastellaksemme seuraamme neljää kuvitteellista vedonlyöjää, jotka ovat kaikki voitollisia. Yksinkertaistuksen vuoksi teemme muutamia (epärealistisia) oletuksia:

  • Vedonlyöjien alkupääoma on rajallinen (100 €).
  • He saavat valita vain yhden toimintamallin (ei riskin hajautusta).
  • Heidän on panostettava koko summa jokaisella vedolla (todellisessa tilanteessa kannattaisi käyttää panostusmenetelmää).
  • He saavat lyödä enintään 100 vetoa vuodessa.
  • Kesimääräinen tuotto vedolle: Vedonlyöjä A: 0,1 %, Vedonlyöjä B: 1 %, Vedonlyöjä C: 2 %, Vedonlyöjä D: 4 %.

Kun tämä kaikki otetaan huomioon, vedonlyöjien saamat tuotot ovat seuraavanlaiset:

Vedonlyöjien sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI)

Vedonlyöjä A

Vedonlyöjä B

Vedonlyöjä C

Vedonlyöjä D

ROI 100 vedon jälkeen

11

170

624

4950

Palautukset 100 vedosta

111

270

724

5050

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa vedonlyöjän osaamista. Vedonlyöjä A on juuri ja juuri voitollinen, kun taas vedonlyöjä D saavuttaa erittäin suuren tuoton sijoituksilleen.

Jos haluat lukea realistisemman näkemyksen vedonlyöjien tuottavuudesta, lue artikkeli Kuinka usein ammattivedonlyöjät tekevät tiliä?

Vaihtoehtoiskustannus vedonlyönnissä: pitkäaikaisveto verrattuna yksittäisvetoihin

Yleinen keskustelun aihe vedonlyöjien keskuudessa on, onko varojen sitominen pitkäaikaisvetoihin hyvä strategia vai resurssien sijoittamista väärin. Tämä on itse asiassa keskustelua vaihtoehtoiskustannuksesta.

Jos oletamme, että näillä osaavilla vedonlyöjillä on etu sekä pitkäaikaisvedoissa että yksittäisvedoissa, minkälainen sijoitetun pääoman tuottoprosentti tarvittaisiin, jotta vuoden kestävä pitkäaikaisveto olisi paras vaihtoehto?

Odotettu ROI pitkäaikaisvedoissa ja yksittäisvedoissa

Odotettu ROI pitkäaikaisvedoissa (%)

100

400

1 000

2 000

5150

Tuotto ennen vaihtoehtoiskustannusta

100

400

1 000

2 000

5150

Vedonlyöjän A tuotto miinus vaihtoehtoiskustannus

89

389

989

1989

5139

Vedonlyöjän B tuotto miinus vaihtoehtoiskustannus

-70

230

830

1830

4890

Vedonlyöjän C tuotto miinus vaihtoehtoiskustannus

-524

-224

376

1376

4526

Vedonlyöjän D tuotto miinus vaihtoehtoiskustannus

-4850

-3950

-3950

-2950

100

100 %:n odotetulla sijoitetun pääoman tuotolla vedonlyöjä A saa 89 € paremman tuoton, mutta näinkin suurella ROI-lukemalla muut kolme vedonlyöjää häviävät panostamalla pitkäaikaisvetoon verrattuna siihen, että he sijoittaisivat alkuperäiset varansa yksittäisvetoihin.

Jotta vedonlyöjä D saisi kompensoitua vaihtoehtoiskustannuksen eli voittaisi vertailussa siihen, että panostaisi aina 100 eurolla vuoden aikana yksittäisvetoihin (kun varat olisivat muuten sidottuina pitkäaikaisvetoon), hänen panostuksensa kohteena olevan pitkäaikaisvedon tuottoprosentin olisi oltava 5 150 %.

Taitavimpien vedonlyöjien olisi löydettävä aivan uskomatonta arvoa tarjoavia pitkäaikaisvetoja, jotta he pystyisivät kompensoimaan yksittäisiin vetoihin panostamisen kumuloituvan vaikutuksen.

Vaikka tämä esimerkki voikin puhua pitkäaikaisvetoihin panostamista vastaan, simulaatiossamme oli käytettävissä rajalliset resurssit, eikä varianssia tarvinnut ottaa huomioon. Todellisuudessa vedonlyöjät voivat suhtautua pitkäaikaisvetoihin hyvänä tapana hajauttaa riskiä. Varmastikaan moni vedonlyöjä ei kieltäytyisi vedosta, jonka odotettu tuotto on 100 %.

Urheiluvedonlyönti verrattuna osakemarkkinoihin

Hedgerahastojen salkunhoitajia arvioidaan vertaamalla heidän saavuttamiaan palautuksia yleisiin osakemarkkinoihin. Hedgerahaston salkunhoitajan osaamistasoa kuvaa se, kuinka paljon hänen ”asiantuntevasti” valittu salkkunsa pystyy voittamaan salkun, johon vain ostetaan kaikkia merkittävimpien yritysten osakkeita indeksirahaston kautta.

Warren Buffett on laskenut osakkeiden vuosittaiseksi hinnannousuksi 6–7 %, joten käytämme kasvuprosentin keskiarvona näistä ylempää raja-arvoa 7 %. Kuinka vedonlyöjämme menestyvät, jos heitä arvioidaan samalla tavoin kuin hedgerahastojen salkunhoitajia?

Osakemarkkinoiden kasvu verrattuna vedonlyöntituottoihin

Osakemarkkinoiden kasvu (sisältäen osingot)

Keskimääräinen (7 %)

Laskeva (-2 %)

Nopeasti nouseva (14 %)

ROI (%)

7

-2

14

Vedonlyöjä A

4

13

-3

Vedonlyöjä B

163

172

156

Vedonlyöjä C

617

626

610

Vedonlyöjä D

4943

4925

4936

Keskimääräisellä markkinoiden kasvulla kaikki vedonlyöjät saavat vedonlyönnillä paremman palautuksen kuin osakemarkkinoilta saatava tuotto, joten vaihtoehtoiskustannusta ei ole. Nopeasti nousevilla osakemarkkinoille vedonlyöjä A kuitenkin häviäisi hieman (vaihtoehtoiskustannus 3 €), kun taas muiden vedonlyöjien reaalituotot ovat merkittävästi pienempiä.

Laskevilla osakemarkkinoilla jopa häviävä vedonlyöjä voisi voittaa osakemarkkinoiden palautukset, ja voitolliset vedonlyöjät menestyvät erinomaisesti perinteiseen osakesijoittamiseen nähden.

Pitkällä aikavälillä kaikki nämä vedonlyöjät saavat parempaa tuottoa urheiluvedonlyönnistä kuin osakesijoituksista, mutta yksittäistapauksessa vedonlyöjä A ei pystyisi kompensoimaan nopeasti nousevien osakemarkkinoiden vaihtoehtoiskustannusta.

Huonompien kertoimien vaihtoehtoiskustannus

Kuten edellä on osoitettu, jopa voitollisilla vedoilla voi olla vaihtoehtoiskustannuksia. Tämä pätee erityisen hyvin silloin, kun vedonlyöjä ei hyödynnä parhaita saatavilla olevia kertoimia.

Vedonlyönti Pinnaclella verrattuna alan yleisiin katteisiin

Pinnaclen kate (2 %)

Alan keskimääräinen kate (6 %)

Huonompien kertoimien vaihtoehtoiskustannus

Vedonlyöjä A

111

107

4

Vedonlyöjä B

270

260

10

Vedonlyöjä C

724

697

27

Vedonlyöjä D

5050

4859

191

*Näiden lukujen perustana olevat laskelmat on selitetty tämän artikkelin lopussa

Jos kunkin vedonlyöjän alustava ROI oli laskettu sen mukaan, että he lyövät vetoa Pinnaclen katteilla (tässä tapauksessa 2 %), alan keskimääräisiin katteisiin (6 %) tyytyminen johtaisi tietysti tuottojen pienentymiseen.

Tämä on huonompien kertoimien käyttämisen vaihtoehtoiskustannus, jolla on sitä enemmän merkitystä, mitä voitollisemmaksi vedonlyöjä tulee. Vedonlyöjällä D olisi vaihtoehtoiskustannus 191 €, jos hän löisi vetoa alan keskimääräisillä kertoimilla Pinnaclen kertoimien sijaan.

Huonompiin kertoimiin tyytyminen voi myös tehdä pelaamisesta tappiollista. Jos kuvitteellisen vedonlyöjän odotettu sijoitetun pääoman tuotto on 2 %, kun vedonvälittäjän kate on 2 %, hän saa 100 vedostaan 102 €:n palautuksen, mutta kuuden prosentin katteella hän saakin vain 98 €:n palautuksen.

Todellisuudessa vedonlyöjien C ja D kaltainen voitollinen vedonlyöjä löisi todennäköisesti suurempia vetoja kuin tässä simulaatiossa. Huonompien kertoimien käyttämisen vaikutus olisi tässä tapauksessa vieläkin selvempi.

Mitä vedonlyöjät voivat oppia vaihtoehtoiskustannuksista?

Tietenkin osaavat vedonlyöjät ovat hyvin tietoisia parhaiden mahdollisten kertoimien käyttämisen tärkeydestä sekä siitä, että varoja ei kannata sitoa pitkäaikaissijoituksiin silloin, kun niistä voisi saada muulla tavoin parempaa tuottoa. Nämä ovat kuitenkin käsitteitä, jotka kannattaa pitää mielessä.

Vertailu osakemarkkinoihin on näistä ehkä hyödyllisin vedonlyöjille. Jos Warren Buffett on oikeassa (ja aiempien näyttöjen perusteella hän usein on), vedonlyöjien on voitettava 6–7 %:n osakemarkkinatuotot päihittääkseen vaihtoehtoiskustannukset vertailussa indeksirahastoon sijoittamiseen.

Todellisuudessa voitolliset vedonlyöjät todennäköisesti löytävät riittävästi arvovetoja, jotta he pystyvät saamaan osakemarkkinoita parempia tuottoja. Toinen suuri etu urheiluvedonlyönnissä on se, että laskusuhdanteita ei tule, joten vedonlyöjän varat eivät sukella yhdessä yössä (kunhan noudatetaan asianmukaista panostusstrategiaa), eikä epärationaalisten tekijöiden pitäisi vaikuttaa vedonlyöjän mahdollisuuksiin kasvattaa pelikassaansa.

*Huonompien kertoimien vaihtoehtoiskustannuksen laskelman on toimittanut Pinnaclen Business Intelligence -analyytikko Joel Johnson

Edellisten esimerkkien laskelmissa käytettyä laskentatapaa voimme havainnollistaa kolikonheittoesimerkillä – tässä tapauksessa sellaisella, jossa vedonlyöjä saa 11 %:n tuoton 100 €:n vedonlyöntisijoitukselleen.

Jos Pinnacle tarjoaisi kertoimia kolikonheitosta, sen 2 %:n katteen soveltaminen merkitsisi, että sekä kruunan että klaavan kerroin olisi 1,961. Alan yleisellä 6 %:n katteella kerroin olisi puolestaan 1,887 (lisätietoja näiden laskemisesta on artikkelissa Miten vedonvälittäjän kate lasketaan).

Saadakseen 11 % tuoton sijoitukselle 100 kolikonheittovedolla (Pinnaclen kertoimilla) asiakkaan pitäisi pystyä ennustamaan oikein

€111/1.961 ≈ 57     (1)

100 kolikonheitosta.

Näiden samojen 57 kolikonheittovedon voittaminen alan tavallisia katteita käyttävällä yrityksellä tuottaisi

1 € x 57 x 1,887 ≈ 107 €     (2)

Tämä olisi 4 € vähemmän asiakkaalle, vaikka voitettujen vetojen määrä on sama.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.