helmi 2, 2017
helmi 2, 2017

Kellyn kaava – arvopaperikauppiaan ja vedonlyönnin asiantuntijan näkökulma

Sopiiko Kellyn kaava ammattimaiselle urheiluvedonlyöntirahastolle?

Suositun panostusmenetelmän syvällinen analyysi

Kellyn kaava – arvopaperikauppiaan ja vedonlyönnin asiantuntijan näkökulma
Vedonlyöntiresurssien suosituimpien artikkelien luettelon perusteella lukijoilla on selvä näkemys: panostusmenetelmillä on väliä. Oma kokemukseni on samansuuntainen, joten kun minulta pyydettiin vedonlyönnin strategia-artikkelia, Kellyn kaava tuntui sekä luonnolliselta valinnalta että juuri oikealta tavalta korostaa tämän asian merkitystä – asian, jonka opin Wall Streetillä ja jota olen soveltanut menestyksekkäästi urheiluvedonlyöntiin.

Minulla oli pohjalla yli kymmenen vuoden kokemus Wall Streetin markkinatakaajana, kun vietin aikaa baseballvedonlyönnin parissa tutkien samankaltaisuuksia, joita havaitsin NASDAQ-pörssin (jossa aloitin 1996) ja nykypäivän urheiluvedonlyönnin välillä.

Kellyn kaava

Tämä suosittu panostusmenetelmä perustuu oletukseen, että panoskoon tulisi olla suhteessa havaittuun etuun.

Kun minua haastateltiin Pinnaclelle, minulle kävi selväksi, että he pitivät ehdottamaani lähestymistapaa tarpeellisena koko alan kasvun kannalta. Sen tuloksena houkutellaan alalle sellaisia analysointiin pelaamisensa perustavia vedonlyöjiä, jotka olivat pokerin ja fantasiaurheilupelien räjähdysmäisen suosion kasvun taustalla. Paras esimerkki tästä on Pinnaclen Voittajat tervetulleita -periaate sekä Pinnaclen järkiperäinen selitys sille, miksi kenen tahansa markkinanasettajan millä tahansa markkinalla kannattaa toivottaa tervetulleeksi ”älykäs raha”, joksi sitä Wall Streetillä sanotaan. 

Voittajat tervetulleita -periaate on tehty selväksi useissa Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osion artikkeleissa. Tämä rohkaisee asiakkaita osallistumaan urheiluvedonlyöntiin koulutuksen kautta. Sekä haastattelussa että lukijapalautteessa minulta kysyttiin panoskoon määrittämisen strategioistani, ja näiden kysymysten perusteella tämä on täydellinen foorumi lisäkeskustelulle aiheesta.

Wall Streetin kaupankäynnin soveltaminen vedonlyöntiin

Ennen kuin siirryn käyttämäni vedonlyönnin panostusmenetelmäni etuihin verrattuna Kellyn kaavaan (Kelly), on tärkeää kiinnittää huomiota eri alojen välisen ajatustenvaihdon merkitykseen. 

Kun liityin Arthur Andersen -tilitoimistoon, konsultointiosasto havainnollisti eri alojen parhaiden käytäntöjen arvioinnin tärkeyttä huomauttamalla, että kun Southwest Airlines paransi lentokalustonsa ajankäytön tehokkuutta reittien välillä, se ei tehnyt niin tutkimalla muita lentoyhtiöitä vaan NASCAR-varikkotiimejä.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana – jolloin on ollut niin talouden nousukausia kuin historiallisia romahduksiakin – S&P 500:een tehdyn investoinnin arvo on heilahdellut 0,85 % päivässä.

Omalta osaltani tuon tähän keskusteluun Wall Street -taustani sijoitussalkun hoitajana, vaikka sijoituslaji on toinen. Todetaan ensin, että vaikka kaikki haluavat voittaa rahaa lyödessään vetoa, suurin osa urheiluvedonlyönnistä on viihdettä eikä sijoitustoimintaa.

Loppuosa tästä artikkelista käsittelee urheiluvedonlyöntiä ammattilaisen käyttämänä sijoitusvälineenä. Muita sijoittajia voi olla passiivisina sijoittajina, kuten rahastossa, jota ylläpidin MLB-kaudella 2012 Las Vegasissa.

Riippuvuussuhteiden merkitys

Edellä mainittua rakennetta kutsutaan rahoitusalalla vaihtoehtoisiksi sijoitusmuodoiksi. Kuten lyötäessä vetoa nuorten golflupausten pääsemisestä PGA-kiertueelle tai pienen pokerinpelaajien joukon puolesta turnauskiertueella, nämä ovat houkuttelevia sijoituskohteita, koska sijoituksen tuotto ei ole riippuvainen perinteisistä osake- ja velkakirjamarkkinoista. Juuri siksi niitä kutsutaan vaihtoehtoisiksi sijoituskohteiksi. 

Urheilusijoitusrahaston vetovoima on siinä, että todella riippumattomia sijoituskohteita on vaikea löytää. Sijoitukset viiniharvinaisuuksiin tai sarjakuvalehtiin voivat vaikuttaa riippumattomilta osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoista, mutta ei tarvita kuin jälkimmäisten kriisi, niin ensimmäisiin sijoittaneet huomaavat, etteivät heidän sijoituksensa lopulta olleet lainkaan riippumattomia.

Arvioi vedonlyöntiäsi S&P 500:n avulla

Jos lähes kaikki rahoitusmarkkinat ovat riippuvuussuhteessa, niin mihin ne itse asiassa ovat riippuvuussuhteessa? Yhdysvalloissa markkinoiden kiintopiste, johon kaikkia muita sijoituksia verrataan, on S&P 500. S&P 500 -listan muodostavat 500 yritystä edustavat suurinta osaa Yhdysvaltojen taloudesta. Lista toimii myös sijoitusinstrumenttina, jonka toiminta vastaa analyyttisille baseball-vedonlyöjille tuttua käsitettä, korvaavaa pelaajaa. 

Sijoittajille korvaavan pelaajan käsite on vain vielä helpompi ymmärtää kuin baseballissa. S&P 500 -osakkeita voi ostaa lähes kuluitta helposti vaihdettavissa olevan ETF (Exchange Traded Fund) -rahaston tai sijoitusrahaston kautta. Kuten korvaavalla pelaajalla baseballissa, myös rahoitusmarkkinoilla on suoritustason odotusarvo.

Jos oletetaan, että 2 prosentin etu pitää tarkasti paikkansa, on olemassa yli 10 prosentin mahdollisuus, että rahaston arvo laskee vuodessa vähintään 40 %.

Vuosikymmenien suoritustason perusteella sijoittajat voivat odottaa S&P 500 -osakkeiden tuottavan pitkällä aikavälillä keskimäärin 8 % vuodessa1. Tietenkään tuotot eivät tule tasaisesti; markkinoiden heilahtelut ja talouden syklit tuovat osakemarkkinoiden pitkän ja lyhyen aikavälin tuottoihin merkittävää varianssia ja arvioitavissa olevan riskin.

Yleisesti koko sijoitusalalla suurempaan tuotto-odotukseen liittyy suurempi lyhyen aikavälin riski. Onneksi tämä riski eli varianssi voidaan mitata tarkasti. Viimeisten kymmenen vuoden aikana – jolloin on ollut niin talouden nousukausia kuin historiallisia romahduksiakin – S&P 500:een tehdyn investoinnin arvo on heilahdellut 0,85 % päivässä – nämä Bloombergin toimittamat tiedot on kerätty lähes 2500:lta kauppapäivältä vuosilta 2007–2016.

Niinpä 8 prosentin vuosituotto-odotuksen varianssi lähihistoriassa on ollut 85 korkopistettä päivässä. Jos pystyt löytämään sijoituskohteen, joka tuottaa 8 % pienemmällä varianssilla tai ihanteellisessa tapauksessa enemmän kuin 8 % vuodessa samansuuruisella riskillä (verrattuna maailman käytetyimpään osakesijoitusten kiintopisteeseen, S&P 500 -indeksiin), olet luonut osakesijoittamista paremman vaihtoehdon, jota voi oikeutetusti markkinoida muille varteenotettavana sijoituskohteena.

Mitä vikaa Kellyn kaavassa on?

Kellyn kaavan käytössä on se ongelma, että riippumatta siitä, millaiseksi odotetun tuottosi lasket, varianssista tulee naurettavan suuri – ja näkemykseni mukaan aivan investointikelvottoman suuri.

Tarkastellaan esimerkiksi yleisintä tapaa havainnollistaa panoskoon määrittämistä Kellyn kaavan avulla: mahdollisuutta lyödä vetoa tasakertoimin (kertoimella 2,0) kolikonheitosta painotetulla kolikolla, jolla klaavan mahdollisuus on 52 %. Kellyn mukaan klaavalle kannattaa panostaa 4 % pelikassasta. On empiirisesti totta, että tämä panoskoko maksimoi voitot, mutta sen aiheuttamaa varianssia ei voi mitenkään hyväksyä, jos tarkoituksena on ylläpitää ammattimaisesti urheiluvedonlyöntirahastoa muille.

Tarkastele omaa vedonlyöntihistoriaasi pitkältä ajalta – mieluiten noin 250 vedonlyöntipäivältä – ja laske, mikä panoskoko aiheuttaisi päivittäiseksi varianssiksi 85 korkopistettä.

Pörssi on avoinna 250 päivää vuodessa, ja jos lyöt vetoa baseballista päivittäin World Seriesin ensimmäisestä päivästä alkaen, kauden pituus on suurin piirtein sama ja mahdollisia vedonlyöntikohteiksi valittavia pelejä on lähes 2 500. Kuvittele, että löydät joka päivä 2 prosentin pelin, johon sijoitat. 250 päivän kuluttua – jos oletetaan, että 2 prosentin etu pitää tarkasti paikkansa (tämä olisi realistisempaa vaikkapa blackjackissa kortteja laskien kuin urheilutulosten mallinnuksessa, mutta se on jo toinen aihe) – on olemassa yli 10 prosentin mahdollisuus, että rahaston arvo on laskenut vähintään 40 %. Tämä ei ole hyväksyttää sijoitusvälineelle.

En pysty sanomaan tarkasti, mikä oikean panoskoon pitäisi olla – oikea panoskoko määräytyy odotetun edun, sen varianssin sekä vetojen määrän mukaan – mutta voin kertoa, miten tuloksia voi arvioida jälkikäteen. Tarkastele omaa vedonlyöntihistoriaasi pitkältä ajalta – mieluiten noin 250 vedonlyöntipäivältä – ja laske, mikä panoskoko aiheuttaisi päivittäiseksi varianssiksi 85 korkopistettä. Jos tuottosi kyseisellä panoskokostrategialla on suurempi kuin 8 %, olet todella saattanut luoda vaihtoehtoisen sijoitusvälineen, jota voi markkinoida ulkopuolisille sijoittajille. 

Kellyn kaava ja riskinhallinta

Vielä yksi ajatus Kellyn kaavasta ja sen suhteesta riskinhallintaan. 2 prosentin etu on merkittävä – kokonaisia kasinoimperiumeja on rakennettu tällaisten etujen varaan. Esimerkiksi tavallinen 38 numeron ruletti antaa talolle 2,6 prosentin edun tasakertoimisissa panostuksissa. Tässä tapauksessa Kellyn kaava antaa panoskooksi 4 prosentin sijaan peräti 5,2 prosenttia pelikassasta!

Wynn Resorts Corporationin markkinarvo on osakekurssin perusteella 9 miljardia dollaria ja MGM Resorts International yli 16 miljardia dollaria. 
Mietipä: päästäisikö Steve Wynn koskaan ketään kasinolleen rulettipöydän ääreen panostamaan 500 miljoonaa dollaria mustalle? Saisiko Warren Buffet panostaa lähemmäs miljardi dollaria MGM:n omistamalla kasinolla? Ei. Samasta syystä sinunkaan ei kannata luottaa panoskoon määrittämisessä sokeasti Kellyn kaavaan, jos suhtaudut urheiluvedonlyöntiin vakavasti sijoitusmuotona.

Viittaukset:

1. S&P 500:n 20 vuoden tuotosta laskien vuosituotoksi tulee 7,59 % 
- alalla pidetään yleisesti tuotto-odotuksena 8 prosentin tuottoa.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.