kesä 5, 2018
kesä 5, 2018

Kuinka tehokkaat ovat ATP-tenniksen vedonlyöntimarkkinat?

Miksi kertoimissa voi olla vinoumia?

Pinnaclen kertoimet tehokkuustestissä

Esiintyykö tenniksen ATP-kiertueen vedonlyöntimarkkinoilla suosikki–altavastaaja-harhaa?

Vedonlyönti ATP-tenniksestä

Kuinka tehokkaat ovat ATP-tenniksen vedonlyöntimarkkinat?

Jos vedonlyöntimarkkinat ovat tehottomat, asiantunteva vedonlyöjä voi saada hyviä tuottoja. Tässä artikkelissa tarkastellaan Pinnaclen otteluvoittajakertoimien tehottomuutta ATP-otteluissa vuodesta 2007 huhtikuuhun 2018.

Alun perin rahoitusmarkkinoita varten kehitetyssä tehokkaiden markkinoiden hypoteesissa tehokkailla markkinoilla tarkoitetaan sellaisia, joilla hinnat kuvastavat kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Jos vedonlyöntimarkkinat ovat tehokkaat, kertoimet kuvastavat todellisia todennäköisyyksiä, eikä niissä ole järjestelmällisiä vinoumia. Tällöin yksinkertaisilla vedonlyöntistrategioilla pitäisi olla mahdotonta saavuttaa merkittävää tuottoa pitkällä aikavälillä.

Miksi kertoimissa voi olla vinoumia?

Jotta voi paremmin ymmärtää, miten ja miksi kertoimissa voi olla vinoumia, on tärkeää ottaa huomioon, kuinka vedonvälittäjät määrittävät ja säätävät kertoimia. Taitava vedonvälittäjän kertoimenasettaja osaa asettaa tarkkoja kertoimia, jotka kuvastavat todellisia voiton todennäköisyyksiä (kertoimien ja todennäköisyyksien välinen suhde on selitetty hyvin artikkelissa ”Mitä kertoimet tarkoittavat?”).

Tämä tuo vedonvälittäjälle pitkällä aikavälillä tuottoa, koska kertoimiin lisätään aina kate. Jos vedonvälittäjän kertoimenasettaja osaa ennustaa, mistä vedonlyöjät lyövät vetoa, hän voi asettaa tarkoituksella epätarkkoja kertoimia tai säätää ennusteitaan tavalla, joka käyttää hyväksi vedonlyöjien vinoumia vielä paremman tuoton saamiseksi. Kertoimissa voi joka tapauksessa esiintyä vinoumia ajoittain, elleivät kertoimenasettajat ole täydellisen tarkkoja ennustajia.

Pinnaclen kertoimet tehokkuustestissä

Testatakseni hinnoittelun tehokkuutta ATP-tennismarkkinoilla käytin Pinnaclen omia sulkemishintoja tekemättä korjauksia katteen suhteen. Jätin katteen vaikutuksen poistamatta siksi, että on mahdotonta tietää, kuinka vedonvälittäjä on kohdistanut katteen kahden pelaajan voittokertoimien välille.

Jos vedonvälittäjä esimerkiksi tarjoaa ottelusta kertoimia 1,80 ja 2,15, on mahdotonta tietää, onko 2 %:n kate kokonaan suosikin kertoimessa (reilut kertoimet olisivat 1,87 ja 2,15), altavastaajan kertoimessa (1,80 ja 2,25) vai jaettuna näiden välille (1,83 ja 2,2).

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Pinnaclen kertoimien kalibrointi kullekin johdetun todennäköisyyden desiilille (kymmenen prosentin välille). Esimerkiksi keskimääräinen johdettu voiton todennäköisyys 2 915 pelaajalle, joiden kertoimet olivat 1,11 tai vähemmän (todennäköisyysväli 91–100 %) oli 94,3 %. 2 713 näistä pelaajista voitti, joten voittoprosentti oli 93,4 %

in-article-atp-tennis-efficiency.jpg

Voimme nähdä, että voittoprosentti ei ylitä odotusarvoa yhdelläkään johdetun todennäköisyyden välillä. Tehokkailla markkinoilla tämä on odotettua, ja erotuksen aiheuttaa kate.

Pinnaclen kertoimet vaikuttavat olevan hyvin kalibroituja. Yksinkertainen regressioanalyysi [keskimääräinen odotettu johdettu todennäköisyys = kerroin * ATP-voitto-%] vahvistaa odotetun ja todellisen voittoprosentin välisen lineaarisen suhteen: kertoimeksi tulee 0,994 ja R:n neliön arvoksi 0,999.

Täydellisen tehokkailla markkinoilla kerroin olisi 1. Väli, jolla voittoprosentti oli lähimpänä odotusarvoa, oli 70–80 %, mikä vastaa kertoimia 1,25–1,43. Tällä välillä pelaajat voittivat 74,4 % otteluista, kun heidän odotettiin voittavan niistä 74,7 %.

in-article-atp-tennis-efficiency-corrected-table-1.jpg

Vaikka Pinnaclen kertoimet ovat tilastollisesti hyvin kalibroituja, todellinen testi on se, pystyykö vedonlyöjä saamaan millään yksinkertaisella kerroinpohjaisella vedonlyöntistrategialla tuottoa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tuotot yksinkertaisella strategialla, jossa lyödään vetoa kiinteällä summalla kaikista pelaajista kullakin todennäköisyysvälillä.

in-article-atp-tennis-efficiency-4.jpg

Kuluneiden 12 vuoden aikana houkuttelevin desiili vedonlyöjille on ollut 71–80 %, joka on tuonut -0,4 %:n tuoton kiinteän panostuksen strategialla. Koska ei ole yhtäkään johdetun todennäköisyyden desiiliä, jolla vedonlyöjä olisi saanut positiivista tuottoa, voimme vetää johtopäätöksen, että markkinat ovat sekä tilastollisesti että taloudellisesti tehokkaat.

Esiintyykö tenniksen ATP-kiertueen vedonlyöntimarkkinoilla suosikki–altavastaaja-harhaa?

Yksi parhaiten dokumentoiduista tehottomuuden lähteistä urheiluvedonlyöntimarkkinoilla on suosikki–altavastaaja-harha, joka on tunnistettu lukuisissa urheilulajeissa, kuten jalkapallossa, hevosurheilussa ja tenniksessä. Suosikki–altavastaaja-harha aiheuttaa hinnoitteluun tehottomuutta, jossa suosikki voittaa useammin, kuin johdettu todennäköisyys ennustaisi, ja altavastaaja harvemmin.

Seuraavasta taulukosta voimme nähdä, että odotetun ja todellisen voittoprosentin välinen ero pysyy melko vakaana. Näin ollen suosikki–altavastaaja-harhan vaikutusta ei todennäköisesti ole.

in-article-atp-tennis-efficiency-5.jpg

Aiempi analyysi on viitannut siihen, että pienemmät palautukset kiinteillä panoksilla suurilla kertoimilla ovat olleet merkki suosikki–altavastaaja-harhasta. Tämä on kuitenkin tietyillä oletuksilla odotettua. Tarkastellaan esimerkiksi ottelua, jossa vedonvälittäjä määrittää oikein pelaajan A voittotodennäköisyydeksi 5 %, joten pelaajan B todennäköisyydeksi tulee 95 %.

Reilut kertoimet (ilman katetta) olisivat 20,00 ja 1,053. Jos vedonvälittäjä haluaa 2 %:n katteen ja jakaa sen tasaisesti pelaajien välille, kertoimiksi tulee 16,67 ja 1,042 (johdetuiksi todennäköisyyksiksi tulee 6 % ja 96 %). Pelaajan puolesta lyödyn 1 yksikön vedon odotettu palautus lasketaan seuraavasti:

Odotettu palautus = [Voitto-% * Voiton tuotto] – [Tappio-% * Panostettu yksikkö] 

Suosikin odotettu palautus = 0,95 * (1 * (1,042 – 1)) – 0,05 * 1

= - 1.042%

Altavastaajan odotettu palautus = 0,05 * (1 * (16,67 – 1)) – 0,95 * 1

= -16,67 %                                  

Tämä esimerkki osoittaa, että kiinteällä yksikköpanostuksella ja tasaisesti jaetulla katteella vedonlyöjän voi odottaa häviävän enemmän suuremmilla kertoimilla. Itse asiassa tämä pätee myös strategialle, jossa asetetaan panoskoko siten, että voitoksi tulisi 1 yksikkö. Pienempiä palautuksia suuremmilla kertoimilla ei näin ollen voi käyttää todisteena suosikki–altavastaaja-harhasta.

Jos kate jaetaan tasan pelaajien välille, tämä on odotettua. Jos otamme kunkin desiilin keskikohdan ja varioimme tasaisesti jaettua katetta, saamme kiinteiden panosten strategialla seuraavan taulukon mukaiset odotetut tuotot.

in-article-atp-tennis-efficiency-6.jpg

Voimme huomata, että katteesta riippumatta odotettu palautus kasvaa todellisen todennäköisyyden mukana (eli kertoimien pienetessä). Selvittääksemme, onko Pinnaclen tenniskertoimissa suosikki–altavastaaja-harhaa, meidän on verrattava palautuksia tähän odotustaulukkoon.

Käyttämällä 2,5 %:n katetta (arvio Pinnaclen keskimääräisestä katteesta ATP-otteluissa) saamme kiinteiden panosten strategialla seuraavan taulukon mukaiset palautukset. Markkinoilla, joilla ei ole suosikki–altavastaaja-harhaa, palautukset eivät eroaisi odotuksista eri kertoimilla.

in-article-atp-tennis-efficiency-7.jpg

Teoreettiset palautukset vaikuttavat noudattavan tarkasti odotuksia, ja tappiot ovat merkittävästi suurempia suuremmilla kertoimilla. Siitä huolimatta, että odotukset ylittyvät joillakin prosenttiväleillä, ei ole yhtäkään johdetun todennäköisyyden desiiliä, jolla vedonlyöjä olisi saanut positiivista tuottoa. Näin ollen voimme vetää johtopäätöksen, että Pinnaclen ATP-tennisvedonlyönnin sulkemishinnoista ei voi havaita tilastollisia tai taloudellisia todisteita suosikki–altavastaaja-harhasta.

Vedonlyönti ATP-tenniksestä

Vaikka Pinnaclen ATP-tennisvedonlyönnin sulkemishinnat ovat keskimäärin erittäin tehokkaita, tämä ei välttämättä tarkoita, etteikö asiantunteva vedonlyöjä voisi saada tuottoa ATP-tenniksen vedonlyönnistä.

Kertoimet voivat muuttua huomattavasti ennen ottelun alkua, ja jos vedonlyöjä pystyy voittamaan sulkemishinnan säännöllisesti, hän pystyy Pinnaclen pienten katteiden ansiosta todennäköisesti saamaan tuottoa.

Lyö vetoa netin parhailla tenniskertoimilla ja hyödynnä Pinnaclen pienet katteet.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.