elo 17, 2020
elo 17, 2020

Miksi vedonlyönti politiikasta on nyt suositumpaa kuin koskaan?

Miksi vedonvälittäjillä on ongelmia politiikkamarkkinoilla?

Mikä vaikuttaa politiikkakertoimiin?

Voiko äänestyksiin luottaa?

Miten saat mahdollisimman paljon arvoa politiikkakertoimista?

Miksi vedonlyönti politiikasta on nyt suositumpaa kuin koskaan?

Vuonna 2016 vedonvälittäjät arvioivat pahasti väärin Donald Trumpin mahdollisuudet voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Ison-Britannian Brexit-äänestyksen tuloksen. Poliittinen vedonlyönti sai osakseen lisäsuosiota ennen näitä tapahtumia, mutta ne näyttivät vetävän uudenlaisen rajan sille, miten vedonlyöjät näkevät poliittisen vedonlyönnin. Miksi poliittisista markkinoista on tullut niin suosittuja? Lue lisää tästä artikkelista.

Miten politiikkamarkkinat toimivat?

Poliittisten tapahtumien kertoimet kuuluvat yleensä "uusiin markkinoihin" vedonlyöntisivustoilla. Näitä markkinoita pidetään yhä melko vähän kiinnostavina tai epätavallisina vedonlyöntikohteina, erityisesti nykyisen poliittisen ilmapiirin tuodessa esiin paljon keskustelunaiheita. On kuitenkin henkilöitä, jotka yrittävät löytää arvoa poliittisilta markkinoilta. Osa pystyy tunnistamaan tehottomuudet vedonvälittäjien kertoimissa ja tekemään jatkuvaa tuottoa panostamalla poliittisista tapahtumista.

Hyvä asia poliittiseen vedonlyöntiin erikoistuville vedonlyöjille on se, että heidän saattaa olla helpompi tunnistaa vedonvälittäjän virheet, mutta heillä on vähemmän mahdollisuuksia hyötyä tästä verrattuna perinteiseen urheiluvedonlyöntiin. Vedonvälittäjä on tietoinen heikkouksistaan ja rajoittaa mahdollisia vahinkoja. Siksi vedonvälittäjillä on tapana tarjota alemmat rajat, vähemmän markkinoita per tapahtuma ja markkinat saattavat olla auki lyhyemmän ajan (usein kaikkien näiden yhdistelmä).

Yleisesti ottaen ihmiset nauttivat vedonlyönnistä poliittisista tapahtumista, koska se tekee asioista mielenkiintoisempia. Pieni osa näistä mainitsemistamme vedonlyöjistä on kuitenkin kiinnostuneempi näistä markkinoista muiden sijaan mahdollisten taloudellisten etujen takia.

Asia ei ole niin yksinkertainen, että tietää poliittisten markkinoiden olevan vedonvälittäjien heikkous ja täten lyömällä vetoa niistä saisi tehtyä rahaa. Siinä täytyy tietää, miksi vedonvälittäjillä on ongelmia ja mitä voi tehdä saadakseen edun heihin ja muihin samaa asiaa yrittäviin nähden.

Rajoitettu pääsy laadukkaisiin tietoihin

Tiedot ovat tärkeä osa kaikkia vedonlyöntimarkkinoita. Niiden avulla vedonvälittäjät voivat määrittää kertoimet, ja ne myös antavat vedonlyöjille mahdollisuuden tehdä päätöksiä (myös asetetut vedot ovat tietoja, joita vedonvälittäjä käyttää markkinoiden vaihtamiseen ja niiden kertoimien säätämiseen). Asiakkaidensa vetojen muodossa antamien tietojen lisäksi vedonvälittäjillä on monia erilaisia tietolähteitä, jotka auttavat heitä varmistamaan, että kertoimet ovat mahdollisimman tehokkaita.

Urheiluvedonlyönnin parissa on yrityksiä, jotka keskittyvät pelkästään tietojen antamiseen vedonvälittäjille. He valvovat tuhansia tietopisteitä jokaista pelaajaa, joukkuetta, liigaa ja urheilulajia kohden ja antavat vedonvälittäjille runsaasti resursseja eri tapahtumien kaikenlaisten lopputulosten todennäköisyyksien arviointiin. Politiikassa on kuitenkin saatavilla paljon vähemmän tietoja. Mikä tärkeämpää, saatavilla olevien tietojen laatu on kyseenalaista.

Ajattele, että jalkapallo-ottelu järjestettäisiin neljän vuoden välein. Et koskaan näkisi kummankaan joukkueen pelaavan, eikä saatavilla olisi tietoja aiemmista otteluista toisia joukkueita vastaan. Miten kyseinen ottelu hinnoiteltaisiin? Tässä samassa tilanteessa vedonvälittäjät olivat Trump vs. Clinton -vaaleissa vuonna 2016.

Alla olevassa kaaviossa seurataan epäsuorasti vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien todennäköisyyttä. On selkeää, että vasta kun ääniä oli laskettu, kertoimet alkoivat vastaamaan todennäköisintä lopputulosta.

In-article-1-Bookmakers-struggling-with-political-predictions-update-V3.jpg

Tietojen puute poliittisessa vedonlyönnissä tarkoittaa, että se on "tasaisempi pelikenttä" vedonlyöjän ja -välittäjän välillä. On kuitenkin tärkeää huomioida, että muu vedonlyöntimarkkina tekee kilpailusta tiukan. Vedonvälittäjällä ei välttämättä ole tietoja oikean tuloksen saamiseksi, mutta heillä on panostavia henkilöitä, jotka näyttävät nopeasti tietojen olevan vääriä. Tämä tarkoittaa, että kilpailu poliittisten markkinoiden arvon löytämiseksi on vielä tiukempaa kuin perinteisessä urheiluvedonlyönnissä.

Voiko äänestyksiin luottaa?

Kun vedonvälittäjillä ei ole tarpeeksi tietoja, he luottavat väistämättä julkisten mielipiteiden mittaamiseen lopputuloksen ennustamiseksi. Tässä kohtaa äänestykset tulevat mukaan kuvioon. Äänestykset ovat aiemmin antaneet luotettavaa ohjastusta poliittisessa äänestämisessä, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana kyselytulosten luotettavuus on heikentynyt ennakkoäänestysten ja tosiasiallisten tulosten erojen takia.

Jos hyödynnät ennakkoäänestyksiä poliittisessa vedonlyönnissä, ota huomioon sosiaalisen hyväksynnän vinouma.

Edellä mainitut Trump- ja Brexit-tapahtumat korostivat vedonvälittäjien politiikkamarkkinoilla kohtaamia ongelmia, mutta ne näyttivät myös, että ihmiset voivat sanoa yhtä ja tehdä toista. Sekä vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien että Ison-Britannian kansanäänestyksen ennakkoäänestykset antoivat olettaa, että Clinton ja Britain Stronger in Europe (Ison-Britannian EU:hun jäämistä puoltava kampanja) voittaisivat vahvasti. Tiedämme nyt, ettei se ollut todellinen kuvaus siitä, miten yleisö aikoi äänestää.

Mark Twainin sanoin: "On olemassa valheita, hitonmoisia valheita ja äänestyksiä". Tilastot eivät valehtele, ihmiset valehtelevat. Yhteiskuntatieteen mukaan valehtelemisen totuus on se, että kyselyissä valehtelu voi johtua sosiaalisen hyväksynnän vinoumasta. Suomeksi sanottuna, kun ihmisiä pyydetään antamaan mielipide arkaluonteisista aiheista, heillä on tapana antaa harhaanjohtavaa tietoa peläten sitä, miltä he näyttävät sanoessaan totuuden.

Tilastotieteilijät ovat tietoisia sosiaalisen hyväksynnän vinoumasta ja tekevät kaikkensa minimoidakseen sen vaikutuksia. Vaikka ihmisten valehtelemisen ennustaminen olisi jollakin tasolla mahdollista perustuen aiempien kyselyiden valehteluprosenttiin, poliittisessa vedonlyönnissä on enemmänkin huomioon otettavia asioita.

Äänestäjät, jotka eivät ole vielä tehneet lopullista päätöstä, ovat liian arvaamattomia

Poliittisten tapahtumien lopputuloksen ennustamisessa on tietysti enemmänkin haasteita kuin vain sen määrittäminen, kuinka rehellisiä äänestäjät ovat olleet. Suuri osa ihmisistä, jotka eivät ole varma äänestään ja saattavat muuttaa mieltään, ovat tärkeimpiä mitä tulee äänestystulosten ennustamiseen ja voittamiseen.

Tasaisissa vaaleissa, joissa voittaja päätetään aivan viime hetkellä, voittajan arvaavat henkilöt ovat niitä, jotka eivät ole vielä tehneet päätöstä. Tämä tekee lopputuloksen mallintamisesta vaikeaa ja vedonlyöntikertoimista epäluotettavan tavan mitata lopputuloksen todennäköisyyttä.

Tästä syystä näemme enemmän liikettä poliittisilla markkinoilla muihin tapahtumiin verrattuna. Mitä suurempi epävarmuus, sitä enemmän kertoimet heilahtelevat. Mitä enemmän hinnoissa on heilahtelua, sitä enemmän mahdollisuuksia vedonlyöjillä on asettaa vetonsa hyvään hintaan.

Vedonvälittäjien edun ymmärtäminen

Kuten aiemmin mainittu, vedonvälittäjällä on yksi merkittävä etu muihin poliittisista markkinoista vetoa lyöviin nähden – muut vedonlyöjät. Kun vedonvälittäjä on määrittänyt alkukertoimet, he saavat markkinoilta jatkuvasti tietoa, joka auttaa heitä säätämään kertoimia. Marco Blume, Pinnaclen kaupankäyntijohtaja, on jopa sanonut näkevänsä jotkut vedonlyöjät "konsultteina", jotka antavat hyödyllistä tietoa, ja heidän palkintonsa on kertoimet, joilla he voivat lyödä vetoa (kun Pinnacle on saanut nämä tiedot, se muuttaa kertoimia vähemmän arvokkaiksi).

Usein poliittisiin markkinoihin vaikuttaa varhaisissa vaiheissa ensimmäiset asetetut panokset.

Äänestykset ja kyselyt mittaavat äänestämiseen osallistuvien ihmisten mielipidettä, ja kertoimet heijastavat panostustoimintaa (mitä rahaa tahtovat ihmiset ajattelevat). Tämä on täysin eri luokan peliä. Jotkut vedonlyöjät panostavat asenteellisesti äänestämällä sitä tulosta, jonka he haluavat toteutuvan poliittisen taivuttelun seurauksena, kun taas muut vedonlyöjät ovat objektiivisempia. Näistä vedonvälittäjät ovat kiinnostuneita.

Tiedoista tulee hyödyllisiä vasta, kun vedonvälittäjät voivat selvittää syyt ihmisten panostamiselle ja kuinka hyödyllisiä heidän mielipiteensä voisivat olla. Kuten useimmilla markkinoilla, vedonlyöjien, jotka hyödyttävät vedonvälittäjää, tulee varmistaa saavansa mahdollisimman paljon arvoa tiedoistaan. Tämä arvo on usein panostusrajojen muodossa. Arvoa antavien kertoimien ja riittävän vaivan arvoisen panostusmäärän saamisen tasapainotus voi olla vaikeaa, ja tämän ansiosta pienemmillä rajoilla pelaavat voivat tulla mukaan ja osallistua varhain poliittiseen vedonlyöntiin.

Skandaalin mahdollisuus

Cristiano Ronaldon ollessa jalkapallokentällä ainoa maalinteon todennäköisyyksiä heikentävä asia on loukkaantuminen. Poliitikot voivat kuitenkin nähdä sijansa putoavan merkittävästi yhtä nopeasti kuin mitä seksiskandaali leviää Twitterissä.

Olipa kyseessä Profumo-skandaali, joka järisytti Britanniaa kylmän sodan aikana ja vaikutti konservatiivipuolueen häviöön vuonna 1964, tai vastikään tapahtunut Clinton-Lewinsky-skandaali, politiikan seksiskandaaleilla on mahdollisuus kääntää vedonlyöntimarkkinat päälaelleen.

Jälleen kerran tämä näyttää, kuinka arvaamattomia poliittisen vedonlyönnin markkinat voivat olla, ja se on myös esimerkki siitä, kuinka vedonlyöjät voivat saada edun vedonvälittäjään ja muihin nähden. Jos erikoistut poliittiseen vedonlyöntiin, uutisten tai sosiaalisen median seuraaminen varhaisten skandaalivihjeiden varalta voi olla hyödyllistä kertoimien kannalta. Reagointi ennen kuin vedonvälittäjä säätää kertoimia ja muu markkina lyö vetoa on suuri askel kohti tuottoja.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.