marras 17, 2016
marras 17, 2016

Valioliigan kauden 2016/17 lopullisen sarjataulukon ennustaminen

Valioliigan kauden 2016/17 lopullisen sarjataulukon ennustaminen
Kyky tehdä ennusteita tulevaisuudesta aiempien tietojen perusteella on tärkeä taito urheiluvedonlyöjille, jotka pyrkivät kasvattamaan voittojaan tilastotietojen avulla. Mutta kuinka luotettavia ennustemallit ovat? Tässä artikkelissa Joseph Buchdahl kertoo, miten todellisen pistemäärän teoriaa voi käyttää urheiluvedonlyönnissä. Hän myös käyttää sitä Valioliigan tämän kauden lopullisen sarjataulukon laskemiseen. Jatka lukemista, niin saat tietää hänen ennusteensa.

Aiemmassa artikkelissa Dominic Cortis tutki seikkaperäisesti ennustemallien laatimista ja käyttöä tulevien tapahtumien ennustamiseen. Eräässä ennustemallien epätarkkuutta käsittelevässä artikkelissaan hän muistuttaa, että ”ennustaminen ei ole profetiaa”, koska siihen ”voi vaikuttaa virhe”.

Virhe tai epävarmuus, jota kutsutaan yleisesti sattumaksi tai tuuriksi, on syynä siihen, että mallit näyttävät usein aliarvioivan mahdollisten todellisuuksien vaihteluvälin yrittäessään ennustaa tulevia tapahtumia. Hyvä tapa havainnollistaa tätä on todellisen pistemäärän teorian käyttäminen Valioliigan sarjataulukon ennustamiseen. 

Ennusteiden pitäisi olla kapeampia kuin todelliset tulokset.

Phil Birnbaum selittää blogissaan, miksi mallin ennusteiden pitäisi olla todellisia tuloksia kapeampia.

Joka vuosi vuodesta 1983 lähtien vähintään yksi MLB-joukkue on saavuttanut vähintään 97 voittoa. Yli puolella kausista parhaalla joukkueella on ollut 100 voittoa tai enemmän. Sitä vastoin ESPN:n vuoden 2014 joukkue-ennusteissa korkein ennuste joukkueelle on 93–69. Mistä oikein on kyse? Odottaako ESPN todellakin, ettei yksikään joukkue yllä enempään kuin 93 voittoon? Tuskin sentään. Voin vaikka lyödä vetoa, että ESPN antaisi melko pienet kertoimet sille, että jokin joukkue voittaa 94 peliä tai enemmän, kunhan tuurin osuus lisätään mukaan.”

Avainsana tässä on ”tuuri”. Malli yksinkertaisesti pyrkii ennustamaan odotusarvoa niin, että hyvä ja huono tuuri tasaantuvat keskenään. Todellisessa elämässä joillakin joukkueilla on kuitenkin enemmän hyvää tuuria kuin huonoa, kun taas toisilla käy päinvastoin. Taitavimman joukkueen ei ehkä odoteta saavan enempää kuin 93 voittoa, mutta muutamalla onnekkaalla voitolla menestys saattaakin olla paljon parempi. Onko olemassa jokin tapa selvittää, kuinka paljon todellisiin tuloksiin vaikuttaa taito ja kuinka paljon tuuri?

Todellisen pistemäärän teoria

Yksi tapa selvittää tuurin ja taidon suhteellinen vaikutus tuloksiin on todellisen pistemäärän teoria. Tämä mittausteoria on hyvin yksinkertainen, joskaan sen paikkansapitävyyttä ei ole varsinaisesti todistettu: havaittu tulos on yhtä kuin todellinen osaaminen (taito) plus satunnaisvirhe (tuuri).

Tarkemmin ottaen teoria esittää, että tuloksen varianssi on taidon varianssin ja tuurin varianssin summa. Varianssi on tilastotieteellinen suure, joka kuvaa vaihtelua tietojoukossa, esimerkiksi Valioliigan sarjataulukon lopullisten pistemäärien vaihtelua. Varianssi on keskihajonnan neliö.

Seuraavassa taulukossa ovat 20 Valioliiga-joukkueen todelliset pistemäärät kauden 2015/16 lopussa. 


Valioliigan kauden 2015/16 lopullinen sarjataulukko

Joukkue

Todellinen pistemäärä

 Leicester

81

 Arsenal

71

 Tottenham

70

 Manchester City

66

 Manchester United

66

 Southampton

63

 West Ham

62

 Liverpool

60

 Stoke

51

 Chelsea

50

 Everton

47

 Swansea

47

 Watford

45

 West Bromwich

43

 Crystal Palace

42

 Bournemouth

42

 Sunderland

39

 Newcastle

37

 Norwich

34

 Aston Villa

17


Paljon on kirjoitettu siitä, miten onnekas Leicester City oli voittaessaan Valioliigan viime kaudella, kun taas useimmat isoista joukkueista alisuorittivat odotuksiin nähden. Vastaavasti Aston Villan vaatimattomaan pistesaldoon on saattanut olla huonolla tuurillakin osuutensa. Kuinka paljon hyvä ja huono tuuri sitten ovat vaikuttaneet sarjataulukkoon?

Tuurin vaikutus

Kenties yksinkertaisin tapa selvittää tuurin osuus on olettaa aluksi, että kaikki joukkueet ovat samantasoisia eli että niillä on samat kotivoiton, tasapelin ja vierasvoiton mahdollisuudet. Siitä lähtien, kun Valioliiga perustettiin 1992, noin 46 % otteluista on päättynyt kotivoittoon, kun taas sekä tasapelien että vierasvoittojen osuus on ollut noin 27 %. 

Siitä lähtien, kun Valioliiga perustettiin 1992, noin 46 % otteluista on päättynyt kotivoittoon, kun taas sekä tasapelien että vierasvoittojen osuus on ollut noin 27 %.

Jos jokainen joukkue saavuttaisi näiden suhteiden mukaiset tulokset, ne päätyisivät kaikki noin 52 pisteeseen. Hyvän ja huonon tuurin vuoksi näin ei tietenkään aina kävisi. Samalla tavalla emme myöskään kymmenellä kolikonheitolla aina saa tarkalleen viittä kruunaa ja viittä klaavaa.

Käyttämällä Monte Carlo -simulaatiota voimme mallintaa, kuinka paljon hyvä ja huono tuuri vaikuttavat pisteiden hajontaan tämän keskiarvon ympärillä. Noin 1 000 suorituskerran simulaatiossa keskihajonta oli 7,8 pistettä eli noin kaksi kolmasosaa pistemääristä oli 44:n ja 60n välillä.

Taidon vaikutus

Todellisen pistemäärän teorian mukaan taidon varianssin tulisi olla yhtä suuri kuin havaittu varianssi miinus tuurin aiheuttama varianssi. Voimme helposti laskea havaitun varianssin yllä olevasta Valioliigan kauden 2015/16 sarjataulukosta. Siinä keskihajonta on 15,4 ja varianssi näin ollen noin 238. Voimme nyt laskea myös tuurin aiheuttaman varianssin: 7,8 toiseen potenssiin on noin 61. Täten taidosta johtuvan varianssin pitäisi olla noin 177 ja keskihajonnan noin 13,3 pistettä.

Kuka voittaa Valioliigan 2016/17?

Todellisen pistemäärän teorian perusteella on selvää, että toteutunut Valioliigan sarjataulukko on syntynyt yksittäisten joukkueiden taidon sekä tuurin osuuden sekoituksena. Lisäksi koska mikä tahansa ennustemalli pyrkii selvittämään odotettavissa olevat tulokset ilman tuurin osuutta, todellisten Valioliigan pistemäärien vaihtelun pitäisi aina olla suurempi kuin mallin tuottama. 

Juuri tämän voimme tavallisesti havaitakin. Seuraavassa taulukossa on esitetty mallinnetut loppupistemäärät, joita olisimme odottaneet kauden 2015/16 380 pelin Pinnaclen vedonlyöntikertoimien perusteella. Constantinos Chappas näyttää, miten odotetut pistemäärät lasketaan otteluiden vedonlyöntikertoimista.


Valioliigan kauden 2016/17 lopullisen sarjataulukon ennuste*

Joukkue

Odotettu pistemäärä

Manchester City

76

Arsenal

75

Chelsea

68

Manchester United

67

Tottenham

65

Liverpool

65

Southampton

58

Everton

54

Leicester

53

Bournemouth

47

Crystal Palace

46

West Ham

46

Swansea

45

Stoke

45

Watford

42

Norwich

42

Newcastle

41

West Bromwich

38

Sunderland

37

Aston Villa

34

*Aston Villa, Norwich ja Newcastle ovat tässä kauden 2016/17 taulukossa mukana siksi, että ennusteet perustuvat kauden 2015/16 tietoihin.

Vertaa näiden odotettujen pistemäärien hajontaa aiemman taulukon havaittuihin pistemääriin. Vaihteluväli on selvästi kapeampi. Itse asiassa keskihajonta on noin 13 pistettä ja varianssi 170, mikä on hyvin lähellä todellisen pistemäärän teorian ennustamia lukuja.

Scoreboard Journalism -julkaisun kirjoituksessaan Simon Gleave, Gracenote Sportsin pääanalyytikko, vahvisti saman havainnon hänelle annetuista Valioliiga-kauden 2013/14 malliennusteista. Keskimääräinen mallin keskihajonta oli 15 pistettä, mutta todellisen lopullisen sarjataulukon keskihajonta oli 19 pistettä. 

Mallin rajoitukset

Koska Valioliiga-kauden lopputulokset syntyvät joukkueiden taidon ja tuurin yhdistelmänä, meidän on hyväksyttävä, että mikään malli ei voi olla täydellinen ja että malli aliarvioi aina mahdollisten todellisuuksien vaihteluvälin. Koska tuuria ei voi ennustaa, minkään ennustemallin varianssi ei saisi olla suurempi kuin todellisten tulosten. Jos se on, mallissa on joko jotain vikaa, tai Phil Birnbaumin sanoin kyseessä on ”merkki siitä, että joku yrittää ennustaa, mitkä joukkueet tulevat olemaan onnekkaita. Ja se on mahdotonta.” 

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.