kesä 30, 2017
kesä 30, 2017

Kuinka usein 2–1-johto kääntyy jalkapallossa?

Kuinka usein 2–1-johto kääntyy jalkapallossa?
Monet jalkapallofoorumit ovat täynnä tapahtumien todennäköisyyttä ylikorostavaa näennäisviisautta, jota todellinen data ei yleensä tue. Tässä artikkelissa Mark Taylor laittaa 2–1-ottelutilanteen testiin tutkimalla kaikki kerrat, jolloin 2–1-tilanteesta on noustu yhden valioliigakauden aikana. Lue lisää, niin saat tietää tulokset.
Jalkapallomaailmassa laajalle levinneiden käsitysten vakuuttavuus ja pitkäikäisyys perustuu yleensä jonkinlaiseen arvostelukyvyn sumentavaan kognitiiviseen vinoumaan.

Esimerkki tästä on äskettäisyyden tai saatavuuden vinouma, jossa äskettäin tapahtunut asia (kuten että joukkue tekee yli kolme maalia yhdessä pelissä) koetaan paljon todennäköisemmäksi kuin se todellisuudessa on. Toinen esimerkki on vahvistusvinouma, jossa haetaan omaa ennakkokäsitystä tukevia yksittäisiä esimerkkejä, kuten punaisen kortin saaneen joukkueen alivoimasta huolimatta tapahtuneita voittoja.

Siksi on tärkeää, että vedonlyöntipäätöksiä tehdessämme tarkistamme asiat datan perusteella sen sijaan, että luottaisimme vain omaan, usein virheelliseen intuitioomme. Monet jalkapallovedonlyöjät olettavat, että 2–1-tilanne on todennäköisin johtoasema kääntymään, mutta tukevatko tilastot tätä ajatusta? Tutkitaanpa!

Valioliigan otteluiden kääntymisen tutkimus

Eräällä äskettäisellä valioliigakaudella 132 ottelua 380:stä oli jossain vaiheessa tilanteessa, jossa jommallakummalla joukkueella oli 2–1-johto.

Niistä 74 kerralla johtava joukkue oli kotijoukkue ja 58 kerralla vierasjoukkue. 89 kerralla kolmas maali rikkoi 1–1-tasatilanteen ja 43 ottelussa kolmannen maalin sai joukkue, joka oli tappiolla 2–0.

Tästä valioliigaotoksesta 132 ottelua oli siis jossain vaiheessa 2–1-tilanteessa. Silloin johtoasemassa ollut joukkue voitti ottelun 101 ottelussa. 25 kertaa tuli tasapeli ja 6 kertaa johtanut joukkue hävisi.

16 minuuttia oli nopein aika 2–1-tilanteeseen pääsemiseen, ja erotuomarin antaman lisäajan neljäs minuutti oli myöhäisin tähän tilanteeseen päätymisen aika. Keskimääräinen 2–1-tilanteeseen tulemisen aika oli hieman yli 60 minuuttia.

Johtaneiden ja tappiolla olleiden joukkueiden keskimääräiset osaamistasot olivat osapuilleen samanlaiset näissä 132 ottelussa.

Tavallisin tapa mallintaa pelin tai sen loppuosan tulosta perustuu Poissonin jakaumaan.

Maaleihin perustuva arviointi tehdään joukkueiden suhteellisen osaamisen perusteella. Myöhempien tulosten todennäköisyydet voidaan laskea arvioimalla todennäköisyydet, joilla kukin joukkue tekee tai päästää tietyn määrän maaleja.

2–1-tulos testissä

Voimme mallintaa kaikkien niiden 132 pelin jäljellä olevat minuutit, joissa tilanne oli jossain vaiheessa 2–1, ja verrata saamiamme todennäköisyyksiä juokseviin todennäköisyyksiin nähdäksemme, onko mallin ja tietojen välillä yhtäläisyyttä.

Vastaavasti tuloksia antava vähemmän työläs lähestymistapa olisi kuitenkin hyödyllinen Poissonin jakauman perusteella luodun arvion vertailemisessa. Siinä käytettäisiin keskimääräistä aikaa ja joukkueiden ominaisuuksia 2–1-tilanteeseen tultaessa suhteessa keskimääräiseen lopputulokseen kauden aikana sen joukkueen näkökulmasta, joka johti ottelua.

Määrittämällä Poissonin mallin avulla lopputuloksen hieman vastustajaa paremman joukkueen näkökulmasta – painottaaksemme oikein sitä, että enemmistö tunnin pelin jälkeen 2–1 johtaneista joukkueista oli kotijoukkueita – voimme ennustaa, että johtava joukkue voittaa 75 % kerroista, pelaa tasan 20 % kerroista ja joutuu taipumaan tappioon loput 5 % kerroista.

Vertailun vuoksi varsinaisen valioliigaotoksemme 132 ottelussa, jotka olivat 2–1-tilanteessa, 101 johtoasemassa ollutta joukkuetta lopulta voitti pelin, 25 pelasi tasan ja vain 6 hävisi.

Kun nämä luvut muunnetaan prosenteiksi, saadaan 76 %, 19 % ja 5 %, jotka ovat hyvin lähellä mallinnettuja prosenttilukuja.

Tämä viittaa vahvasti siihen, että vaikka intuition perusteella olisi houkuttelevaa pitää 2–1-johtoasemaa erityisen haavoittuvana – varsinkin verrattuna usein viitattuun mutta nyt maineensa menettäneeseen 2–0-tilanteeseen – on hyvin todennäköistä, että tähän tilanteeseen liittyvät markkinoiden tehottomuustapaukset ovat harvinaisia.

Saat verkon parhaat Valioliiga-kertoimet vain Pinnaclelta.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.