kesä 5, 2020
kesä 5, 2020

Kuinka tehokkaat ovat tenniksen vedonlyöntimarkkinat? 

Tenniksen vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuden testaaminen

Kuinka ”taitavan” vetovihjaajan tilastoja voi testata?

Mistä tietää, kuka on hyvä vetovihjaaja?

Kuinka tehokkaat ovat tenniksen vedonlyöntimarkkinat? 

Sulkemislinjaa käytetään usein vedonlyöjän tai vetovihjaajan taitojen arviointiin. Jos joku lyö vetoa tai tarjoaa vinkkejä erityisesti tenniksestä, on todella tärkeää ymmärtää tenniksen vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuus, kun hänen taitojaan arvioidaan. Lue lisää selvittääksesi, kuinka tehokkaat tenniksen vedonlyöntimarkkinat ovat.

Menestyvä ammattilaistennisvihjaaja, joka on Twitterissä nimellä @nishikoripicks, on markkinoinut palvelujaan vihjaajien Pyckio-kauppapaikassa, ja hänellä on vaikuttava (ja selkeästi tilastollisesti merkittävä) voittotilasto. Hän ei kuitenkaan voita sulkemishintaa ainakaan siinä määrin, että hänen pitkän jakson odotuksensa pysyisi hyödyllisenä hänen asiakkailleen, kun tilauskulut otetaan huomioon. 

Sulkemislinjahypoteesin mukaan hän on ollut pääosin onnekas. @nishikoripicks sanoo, että tällainen hypoteesi ei välttämättä ole täysin tarkka. Tässä artikkelissa olen yrittänyt selvittää, kumpi näkökulma on tarkempi, tutustumalla tenniksen vedonlyöntimarkkinoiden tehokkuuteen. 

Sen sijaan, että vihjattaisiin hänen tuottavuutensa perustuvan enemmän onneen kuin taitoon, syynä voisi olla se, että hänen neuvomiensa Pinnaclen tennisotteluiden vedonlyöntiarvot eivät saavuta ”todellisia” arvojaan sulkemiseen mennessä.

Sulkemislinjan arvohypoteesin ytimessä on idea, että tapahtuman sulkemislinja tai hinta edustaa ”todellista” hintaa tai todennäköisyyttä tapahtumalle, koska se heijastaa suurinta määrää siihen mennessä tiedettyä tietoa. 

Edellisissä artikkeleissa olen tutkinut miten ainakin jalkapallossa sulkemishinta on todennäköisyyden erittäin tarkka arvio, jota voidaan käyttää vedonlyöjän tuotto-odotuksen ennustamiseen ja jonka voittaminen voi olla hyvä vedonlyöntitaitojen testi

Vasta-argumentti sanoo, että sulkemishinta ei voi olla täysin tarkka, etenkään pienemmällä otoksella otteluita, jos vetovihjaajat, kuten  @nishikoripicks, pystyvät pysymään erittäin kannattavina tuhansien vetojen jälkeen. Vaikka pienten lukujen laki hämääkin helposti ja voi aiheuttaa virheellisiä yleistyksiä pienten vedonlyöntikuvioiden perusteella, tulisi ainakin harkita vaihtoehtoa, että @nishikoripicks suoriutuu niin hyvin, koska hän osaa arvioida ottelut tarkasti. 

On joitakin selityksiä, miksi sulkemismarkkinat eivät välttämättä olisi täysin tehokkaita. Olen yrittänyt mallintaa, miten yksi voisi toimia käytännössä: markkinat voivat olla keskimäärin tehokkaita, mutta epätehokkaita yksittäisten hintojen tasolla heurististen vinoumien takia, esimerkkinä hinta-ankkurointi

Toinen selitys voisi olla, että vedonvälittäjä painottaa kohteitaan tarkoituksella lisätäkseen tuottavuuttaan varomattomien (tai taitamattomien) vedonlyöjien kustannuksella. Olen aiemmin selittänyt, kuinka se voisi toimia pistetasoitusmarkkinoilla.

Nyt voimme katsoa tennisvedonlyöntiä ja testata sen tehokkuutta. 

Tietojen analysointi

WinnerOddsin Miguel Figueres, tenniksen ennusteasiantuntija, on antanut minulle tiedot Pinnaclen avaus- ja sulkemiskertoimista ATP-, WTA-, Challenger- ja ITF Futures -turnauksista ajanjaksolta 12. toukokuuta 2015 – 19. heinäkuuta 2019. Kun luovutusvoitot ja ensimmäisen sarjan vetäytymiset oli poistettu (Pinnacle mitätöi ne vedonlyönnissä), analyysissa oli mukana 68 361 ottelua ja 136 722 yksittäistä vedonlyöntihintaa. 

Kokeilin ensin sulkemishintoja etsiessäni todisteita suosikki–altavastaaja-vinoumasta, systemaattisesta ja suhteettomasta suurempien hintojen pienentämisestä suhteessa pienempiin. Kun olin laskenut odotetun tai johdetun voittotodennäköisyyden molemmille pelaajille (kääntämällä kertoimet), luokittelin tiedot 1 %:n todennäköisyyden alinäytteisiin ja vertailin kutakin näytettä todellisiin voittoprosentteihin ottelun tuloksen mukaan. 

Analyysi näkyy seuraavassa taulukossa. Keltainen viiva osoittaa täydellistä tehokkuutta, eli pelaajat ennustivat 10 %:n / 50 %:n / 90 %:n todennäköisyyden voittaa 10 % / 50 % / 90 % ajasta. Siniset pisteet ja trendilinja osoittavat todelliset tiedot. Kun käytetään vedonvälittäjän kertoimia katteen kanssa, sinisen viivan pitäisi aina olla keltaisen alapuolella. 

Picture1.jpg

Korkeasta hintatehokkuudesta huolimatta sinisen ja keltaisen viivan poikkeama suurempia kertoimia kohden viittaa selkeään suosikki–altavastaaja-vinoumaan, vaikkakin varsin heikkoon huomioiden Pinnaclen tyypillisesti pienen katteen. Esimerkiksi siinä missä johdettu 90 %:n todennäköisyys voitti noin 89 % ajasta, johdettu 10 %:n todennäköisyys voitti vain 6 % ajasta. 

Vinouma erottuu ehkä selkeämmin seuraavasta taulukosta, joka vertaa johdettua todennäköisyyttä todelliseen ja johdettuun prosenttimäärään. 89 % jaettuna 90 %:lla on 0,989, kun taas 6 % jaettuna 10 %:lla on vain 0,6. 

Picture2.jpg

Mitä tapahtuu, kun kate poistetaan?

Jotta vedonlyöntikertoimien tehokkuus voidaan arvioida paremmin, vedonlyönnin kate on poistettava. Suosikki–altavastaaja-vinouman esiintyminen tarkoittaa, että vedonvälittäjät, mukaan lukien Pinnacle, eivät jaa katetaan tasaisesti kaikille tuloksille. Sitä käytetään suhteessa enemmän suurempiin kertoimiin. 

Suosikki–altavastaaja-vinouma on tunnettu harha useilla urheiluvedonlyönnin alueilla ja se on helppo huomioida katetta poistettaessa. Vaikka vedonvälittäjät eivät paljasta kuinka sitä tarkasti käytetään, olen spekuloinut useilla eri tavoilla, joita he saattavat käyttää. 

Tähän analyysiin olen käyttänyt logaritmista toimintoa, koska se antaa lähimmän osuman (tuotto = +0,47 %) suhteessa odotukseen omilleen pääsemisestä (tuotto = 0 %), kun jokaisesta pelaajasta lyödään vetoa tasoituksen vuoksi. Jos taas oletetaan, että kate lisätään tasaisesti hintoihin, esimerkkituotto on -2,73 % ja -7,18 % ennen sen poistamista. 

Avaushinnat vs. sulkemishinnat

Heinäkuussa 2016 näytin avaushintojen (tai minkä tahansa sulkemishintoja edeltävien hintojen) suhteen sulkemishintoihin olevan loistava ennustaja vedonlyöntisuorituksille jalkapallokohteissa. Oletetaan, että hinta avautui kertoimella 2,1 ja sulkeutui kertoimella 2,0. Tiedot merkitsevät sitä, että saisit pidemmän päälle noin 105 %:n tuoton näillä hinnoilla, koska 2,1 jaettuna 2,0:lla on 1,05. Jos vedonlyöntihinnan suhde sulkemishintaan olisi 0,9, odotettu tuotto olisi noin 90 %. Jos se on 1,2, odotettu tuotto olisi noin 120 %. 

Todelliset tuotot hypoteettisesta kaikkien jalkapallojoukkueiden puolesta vetoa lyödessä korreloivat lähes täydellisesti odotusten kanssa. Tämä viittaa siihen, että kyseisten otteluiden sulkemishinta on erittäin tehokas (katteen vaikutuksen poistamisen jälkeen). Onko tämä totta myös tenniksessä? 

Tämän artikkelin viimeinen taulukko vertaa odotettua tuottoa todellisiin tuottoihin. Sinisten pisteiden ja trendiviivan odotettu tuotto osoitetaan avaus- ja sulkemiskertoimien suhteella, kun kate on poistettu sulkemiskertoimista. Todellinen tuotto lasketaan vedon lyömisestä avaushinnoilla 

Picture3.jpg

Täydellinen korrelaatio odotettujen ja todellisten tuottojen välillä näyttäisi trendiviivan kallistuksella 1. Todellisuudessa se on pienempi (0,825). Tämä viittaa siihen, että reilu sulkemishintasuhde ei ole täydellinen ennuste tuottavuudesta ja että sulkemishinnat eivät siksi voi olla täysin tehokkaita tai tarkkoja. 

Koska kallistus on pienempi kuin 1, se viittaa myös siihen, että avaushinnat eivät täysin kohtaa hintatasapainoa. Toisin sanoen liian korkeat hinnat eivät laske riittävästi sulkemiseen mennessä ja liian matalat hinnat eivät nouse riittävästi. Olen yrittänyt selittää tätä ilmiötä hinta-ankkuroinnilla, mutta selityksiä voi olla muitakin, mukaan lukien mainitsemani vedonvälittäjän hintamanipulaatio. 

Tällainen löytö sopii yhteen sen kanssa, että @nishikoripicks ei pystynyt voittamaan sulkemishintaa ennustetulla määrällä. Kuitenkin sen sijaan, että vihjattaisiin hänen tuottavuutensa perustuvan enemmän onneen kuin taitoon, syynä voisi olla se, että hänen neuvomiensa Pinnaclen tennisotteluiden vedonlyöntiarvot eivät saavuta ”todellisia” arvojaan sulkemiseen mennessä. 

Punaisten pisteiden ja niiden trendiviivan odotettu tuotto osoitetaan sulkemishinnalla suhteessa reiluun (kate poistettu) avaushintaan, kun taas todellinen tuotto lasketaan vedon sulkemishintojen perusteella. Jos sulkemishinnat olisivat täydellisen tehokkaita, tämä viiva olisi vaakasuuntainen ilman kallistusta. 

Koska se on hieman positiivinen (ihanteellisesti sinisen ja punaisen kallistuksen summan tulisi olla 1), se viittaa siihen, että näin ei ole. Lisäksi se tarkoittaa, että avaushinnoissa on jonkin verran jäänteitä tiedoista, jotka ennustavat todellisia tuloksia. 

Onko @nishikoripicks taitava vetovihjaaja?

Tiedot osoittavat, että @nishikoripicks voittaa sulkemishinnan keskimäärin noin 3 %:lla. Jos sulkemislinjan arvohypoteesi on oikeassa, tämä tarkoittaisi että kun Pinnaclen kate poistetaan, hänen odotuksensa olisi noin omillaan pysymisessä. Kuitenkin hänellä on 9 %:n tuotto 3 000 vihjeestä. 

Tiedämme nyt, että tennisvedonlyönnin markkinat eivät ole täysin tehokkaita, eivät ainakaan yhtä tehokkaita kuin jalkapallon. Voimme spekuloida syitä tähän. Hinta-ankkuroinnin ja hintamanipulaation lisäksi syinä voi olla markkinoiden pienempi koko ja tämän analyysin kohdalla alhaisemmaksi rankattujen Challenger- ja Futures-turnausten mukaan ottaminen, sillä niissä kilpailevista pelaajista on paljon vähemmän tietoa kuin suurien ATP- ja WTA-kilpailuiden kohdalla. 

Suosikki–altavastaaja-vinouman esiintyminen tarkoittaa, että vedonvälittäjät, mukaan lukien Pinnacle, eivät jaa katetaan tasaisesti kaikille tuloksille. Sitä käytetään suhteessa enemmän suurempiin kertoimiin.

Oli syy mikä hyvänsä, voi olla järkevää päätellä, että sulkemishintojen käyttäminen tenniksessä ei välttämättä tarjoa täydellistä keinoa vihjaajan tai vedonlyöjän suorituksen ennustamiseen. 

Omillaan pysymisen ja 9 %:n tuoton välinen ero on kuitenkin liian suuri, että sen voisi selittää pelkästään pienillä poikkeamilla tämän analyysin hintatehokkuudesta. Muita selityksiä tarvitaan. 

Yksi voi olla, että Pinnacle ei ole tietoinen siitä, mitä  @nishikoripicks tekee. Toinen voisi olla, että hänellä ja Pinnaclella on hyvin samankaltainen hintamalli, joka hyödyntää vinoumia ja osaamattomien vedonlyöjien tietämättömyyttä. 

Pinnaclen näkökulmasta on kannattavampaa vastustaa houkutusta siirtyä ”todellisiin” sulkemishintoihin niin kauan kun osaamattomat vedonlyöjät jatkavat vedonlyöntiä tehottomuuslinjan väärällä puolella. Sulkemislinjahypoteesia käyttävien mielestä taas näyttää virheellisesti siltä, että @nishikoripicks on vain onnekas. 

Onni on asia, jota emme kokonaan voi poistaa laskuista vedonlyönnissä. Mitä pidempään @nishikoripicks pystyy suoriutumaan selvästi sulkemislinjan arvohypoteesia paremmin, sitä enemmän meidän on hyväksyttävä, että on aika arvioida uudelleen sulkemislinjan käyttöä ”totuuden” ennustajana, ainakin tenniksen kaltaisilla pienemmillä markkinoilla. 

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.