helmi 28, 2018
helmi 28, 2018

Vedonlyönti oikeasta tuloksesta: mitä tarvitsee tietää

Onko vedonlyönti oikeasta tuloksesta kannattavaa?

Oikeiden tulosten mallintaminen

Suosikki–altavastaaja-harha tulosvedossa

Vedonlyönti oikeasta tuloksesta: mitä tarvitsee tietää

Tulosveto eli vedonlyönti oikeasta tuloksesta on yksi suosituimmista jalkapallon vetotyypeistä viihdevedonlyöjien keskuudessa. Tässä artikkelissa vedonlyöntiasiantuntija Joseph Buchdahl analysoi tulosvedonlyöntiä käyttäen ”oikeita” tulosvetokertoimia. Onko vedonlyönti oikeasta tuloksesta kannattavaa? Lue lisää tästä artikkelista.

Kun kuljen kotikaupunkini pääkadulla olevan vedonlyöntikioskin ohi, minua yritetään aina houkutella sisään oikean tuloksen vedonlyöntitarjouksella. Tavallisesti tarjouksissa sanotaan jotain tällaista: ”Saat Tottenhamin 2–0-voitosta 100 puntaa 10 punnan panoksella”.

Vaikka mahdolliset voitot näyttävät houkuttelevilta, näissä mainoksissa ei ole ajateltu asiakkaan etua. Pikemminkin ne piilottavat suuren edun, jonka vedonvälittäjät tietävät itsellään olevan. Tässä artikkelissa tutkitaan, kuinka suuri tuo etu todellisuudessa on.

Vedonlyönti oikeasta tuloksesta

Suosittu jalkapallovedonlyönnin vetotyyppi on ottelun lopputuloksen veikkaaminen. Toisin kuin tavallisessa 1X2-vedonlyönnissä, jossa mahdollisia lopputuloksia on vain kolme – kotivoitto, tasapeli ja vierasvoitto – tulosvedossa mahdollisia tuloksia on paljon enemmän.

Yleisimmätkin tulokset ovat Englannin jalkapalloliigan historian aikana esiintyneet alle 12 %:ssa otteluista.

Vedonvälittäjät rajoittavat tarjoamansa oikean tuloksen kertoimet tietyn joukkuekohtaisen enimmäismaalimäärän mukaan. Jos kutsumme tätä lukua vakiolla n, saamme vedonvälittäjän tarjoaman mahdollisten tulosten määrän kaavalla (n+1)2. Esimerkiksi pelissä, jossa tarjotut joukkueiden maalimäärät ovat välillä 0–6, mahdollisia tuloksia on 49.

Ei liene yllätys, että oikean tuloksen vedonlyönnissä kertoimet ovat paljon suurempia kuin 1X2-vedonlyönnissä, koska kunkin tuloksen todennäköisyys on paljon pienempi kuin kotivoiton, tasapelin tai vierasvoiton millä tahansa maalimäärillä. Tavallisimmatkin tulokset eli 1–1, 1–0 ja 2–1 ovat Englannin jalkapalloliigan historian aikana esiintyneet alle 12 %:ssa otteluista.

Perinteiset vedonvälittäjät rakastavat suuria kertoimia. Ensinnäkin niillä voi helposti houkutella asiakkaita. Toiseksi niistä saa hienoja tarinoita asiakkaiden voittaessa – ja näillä tarinoilla voi taas houkutella lisää asiakkaita. Kolmanneksi erilaisten lopputulosten suuren määrän ja epävarmuustason vuoksi vedonvälittäjät ottavat suuremman katteen kuin 1X2-kohteista.

Pinnaclen oikean tuloksen kate kauden 2017/18 liigacupin välieräottelussa Arsenalin ja Chelsean välillä oli 5,3 %, kun 1X2-vetojen kate oli vain 2,5 %, ja näissä tuloksissa otettiin huomioon vain tulokset maalimäärään n = 3 asti. Muilla vedonvälittäjillä on paljon suurempia katteita, joskus jopa 60 % silloin, kun n = 6 tai enemmän.

Tärkein tekijä on kuitenkin, että vedonvälittäjät pienentävät suuria kertoimia paljon enemmän kuin pieniä ilman, että vedonlyöjät edes huomaavat tai välittävät.

Suosikki–altavastaaja-harha

Kesäkuussa 2016 kirjoitin ilmiöstä nimeltä suosikki–altavastaaja-harha. Se tarkoittaa vedonlyöjien taipumusta yliarvioida altavastaajat (ja lyödä liikaa vetoa niiden puolesta) ja aliarvioida suosikit (ja lyödä liian vähän vetoa niiden puolesta). Koska olemme melko kehnoja arvioimaan todennäköisyyksiä oikein erityisesti tapahtumista, joissa tuloksen todennäköisyys on erittäin pieni tai erittäin suuri, lyömme helposti vetoa liikaa asioista, joiden tapahtumisen todennäköisyys on hyvin pieni, ja liian vähän sellaisista, jotka tapahtuvat hyvin todennäköisesti.

Samalla vedonvälittäjien on suojauduttava suurilta maksuvelvoitteilta erityisesti tilanteissa, joissa pienten todennäköisyyksien tulosten arviointivirheillä voi olla suuri vaikutus (tähän paneudumme jäljempänä artikkelissa). Tämän seurauksena vedonvälittäjät pienentävät altavastaajien kertoimia huomattavasti enemmän kuin suosikkien kertoimia katetta kohdistaessaan.

Oikeiden tulosten mallintaminen

Huhtikuussa 2017 Pinnaclen kirjoittaja Benjamin Cronin esitteli, kuinka Poissonin jakaumaa voi käyttää jalkapallo-ottelun oikean tuloksen ennustamiseen.

Vaikka malli ei ole täydellinen oikeiden tulosten ennustamiseen (koti- ja vierasjoukkueen maaleja käsitellään siinä erillään toisistaan, vaikka todellisuudessa niiden välillä on riippuvuus), se simuloi melko hyvin tulosten todennäköisyyksiä niin, että ne vastaavat läheisesti todellisten tulosten yleisyyttä. Ben keskittyi erityisesti Tottenhamin ja Evertonin väliseen otteluun Valioliiga-kaudelta 2016/17.

Joukkueiden aiemmin kaudella pelaamien otteluiden perusteella Benin malli ennusti, että Tottenham tekisi 1,623 maalia. Maalimääränähän tämä olisi absurdi, koska joukkueet eivät tee osittaisia maaleja. Tilastollisesti tämä kuitenkin kertoo meille, että Tottenhamin voi odottaa tekevän keskimäärin 1,623 maalia pelatessaan monta ottelua kotonaan yhtä vahvaa (tai heikkoa) joukkuetta vastaan kuin Everton.

Tästä odotetusta keskiarvosta saadun Poissonin jakauman avulla voimme sitten laskea todennäköisyydet tapahtumille, että Tottenham tekee maaleja 0, 1, 2, 3 tai enemmän. Vastaavasti Ben laski Evertonin maalimäärän odotusarvoksi 0,824. Lasketut tulosten todennäköisyydet ovat seuraavassa taulukossa.

in-article-correct-score-predictions-1-hero.jpg

Voimme muuntaa nämä todennäköisyydet ”oikeiksi” vedonlyönnin desimaalikertoimiksi yksinkertaisesti ottamalla niistä käänteisluvun. Esimerkiksi tuloksen todennäköisyydellä 25 % (eli 0,25) reilu kerroin olisi 4,00. Vastaavat ”oikeat” kertoimet 49 mahdolliselle tulokselle ovat alla.

in-article-correct-score-predictions-2-hero.jpg

Mallinnettujen ja todellisten vedonlyöntikerrointen vertaaminen

Kuinka nämä ”oikeat” tuloksen kertoimet vertautuvat ottelusta julkaistuihin kertoimiin? Kertoimia vertailevan Oddsportal.com-sivuston keräämät keskimääräiset markkinahinnat on esitetty alla.

in-article-correct-score-predictions-3-hero.jpg

Teoreettinen kate tässä on 40 %. Tämän taulukon pintapuolinen vertaaminen ”oikeisiin” kertoimiin paljastaa, että tuloksen tullessa epätodennäköisemmäksi todelliset kertoimet alkavat poiketa merkittävistä ”oikeista” kertoimista. Kuten 1X2-kertoimien suhteen, vedonvälittäjä ei selvästikään kohdista katettaan tasapuolisesti kaikkien tulosten kesken. Mitä epätodennäköisempi tulos on, sitä suurempi katteen merkitys tuloksen kohdalla on.

Markkinoiden parhaat kertoimet on esitetty seuraavassa. Parhaiden kertoimien teoreettinen kate on edelleen 14 %.

in-article-correct-score-predictions-4-hero.jpg

Suosikki–altavastaaja-harha tulosvedossa

Yksinkertaisin tapa arvioida tietyn vedonvälittäjän katteen painoarvoa on jakaa todelliset kertoimet mallinnetuilla ”oikeilla” kertoimilla.

Esimerkiksi 0–0-tuloksella oli keskimääräinen vedonlyöntikerroin 11,23. Jakamalla tämän saman tuloksen mallinnetulla hinnalla 11,55 saamme luvun 97,2 %. Tämä vastaa vedonlyöjän odotettavissa olevaa sijoituksen tuottoa. Jokaista panostettua 100 dollaria kohden hän voi odottaa saavansa takaisin 97,20 $ eli häviävänsä 2,80 $, jos tällaista vetoa toistetaan monta kertaa.

Käyttämällä tätä yksinkertaista laskutoimitusta kaikille tuloksille olen koonnut tulokset seuraavanlaiseksi kaavioksi. Mitä tummempi punainen, sitä huonompi on sijoitetun pääoman tuotto, eli vedonvälittäjän kyseiseen tulokseen soveltama kate on suurempi. Jos tuotto-odotus on yli 100 %, se ilmaistaan vihreällä värillä.

in-article-correct-score-predictions-5-hero.jpg

Paria tulosta lukuun ottamatta kaikkien tulosten odotusarvo on odotetusti negatiivinen. Vedonvälittäjähän ei tunnetusti ole hyväntekeväisyysjärjestö. Suurinumeroisten tulosten tuotto-odotukset ovat kuitenkin todella surkeita. Esimerkiksi 3–3-tasapelillä odotusarvona on kahden kolmasosan tappio. Jos joku on tarpeeksi hölmö lyödäkseen säännöllisesti vetoa 5–5-tasapeleistä, hän voi odottaa häviävänsä lähes 99 % panoksestaan.

Vaikka markkinoiden parhailla kertoimilla saa odotusarvoltaan tuottoisia tuloksia muutaman enemmän (katso alta), laajempi kuva on edelleen sama: suurinumeroisilla tuloksilla kertoimet ovat kamalia.

in-article-correct-score-predictions-6-hero.jpg

Ei kannata myöskään olettaa, että pieninumeroisella Evertonin voitolla olisi välttämättä positiivista odotusarvoa. Näiden kaavioiden tulokset ovat luonnollisesti riippuvaisia taustalla olevasta Poissonin maaliennustemallista, josta ”oikeat” kertoimet lasketaan. Kuten olemme aiemmin kertoneet, Poissonin mallilla on rajoituksensa ja huonot puolensa. Mikä tärkeintä, emme voi olla varmoja siitä, että Benin luvut Tottenhamin ja Evertonin maalimäärän odotusarvoille olivat ”oikeita”. [Jos tietäisimme ne tarkalleen, vedonlyönti olisi helppoa.] Maalimäärän odotusarvoa varten käyttämämme arvot voivat olla merkittävä virheiden lähde.

Esimerkiksi käyttämällä arvoja 1,93 maalia Tottenhamille ja 0,88 Evertonille (jotka olisivat paljon lähempänä kyseisen ottelun 1X2-kohteiden kertoimista johdettuja arvoja) olisimme varmistaneet, ettei yksikään tulosvetokerroin olisi tarjonnut positiivista odotusarvoa markkinoiden parhaillakaan kertoimilla.

Virheiden vaikutus pienten todennäköisyyksien tuloksissa

Entäpä jos odottaisimmekin Tottenhamin maalimäärän olevan paljon suurempi? Edellisessä 10 kotiottelussaan se oli tehnyt 27 maalia voittaen näistä otteluista 9. Vastaavasti Everton oli tehnyt varsin mukavasti maaleja vieraissa: 10 edellisessä 10 ottelussaan, vaikka he olivatkin voittaneet vain kahdesti. Käyttämällä lukuja 2,7 ja 1,0 koti- ja vierasmaalimäärän odotusarvoina olisimme voineet hyvinkin tuntea houkutusta lyödä vetoa 3–2-kotivoitosta ja kääriä kohtuulliset voitot kertoimella 27/1, kun peli päättyi näihin lukemiin.

Näillä mallin syötteillä tämän tuloksen tuotto-odotus oli 113,5 % eli suhteellisesti yli puolet suurempi kuin aiemman laskelman 71,1 %. Tämä on juuri se syy, miksi vedonvälittäjät kohdistavat epätodennäköisempiin tuloksiin niin suuria katteita. Mitä pienempi tuloksen todennäköisyys on, sitä suurempi vaikutus ennustemallin mahdollisilla virheillä on.

Koska vedonvälittäjienkin on kaikkien muiden tavoin käytettävä malleja tulosten ennustamiseen, heidän on suojauduttava virheen tekemisen riskeiltä. Ajatellaanpa 6–1-tulosta: Benin alkuperäinen malli ennusti, että sen tuotto-odotus olisi 31,7 %, mutta näillä uusilla syöteluvuilla se olisikin 232,8 % eli yli 7 kertaa suurempi. 6–6-tasapelillä muutos on 19-kertainen.

Älä anna pienten lukujen lain hämätä

Helmikuussa 2017 kirjoitin pienten lukujen laista, jossa vedonlyöjät tulkitsevat lyhyen aikavälin voitollisuuden virheellisesti merkiksi ennustamisen osaamisesta. Tulosvetokertoimista vetoa lyöville se voi olla erityisen vaarallinen. Ajatellaan vaikkapa ihmistä, joka lyö vetoa useasta 3–2-tuloksesta kertoimella 27/1, kuten Tottenham–Everton-ottelussa. Pikainen voitto voi helposti antaa hänelle käsityksen, että hän on löytänyt virheen vedonvälittäjän hinnoittelussa ja saanut positiivista odotusarvoa.

Tietenkin on mahdollista, että tämä on totta, mutta todistusaineiston perusteella on paljon todennäköisempää, että hän on vain ollut onnekas. Uskomme mieluummin syy-seuraussuhteisiin kuin siihen, että asiat tapahtuvat sattumalta. Voittoa saavat vedonlyöjät harhautuvat helposti olettamaan, että heillä on itsellään jotain tekemistä asian kanssa. Lisäksi seuraavasta kaaviosta ilmenevä kohtuullinen todennäköisyys sille, että ensimmäisellä 27 vedolla kertoimella 27/1 tulee voittoa, pitää huolen siitä, että ennustuskykyihinsä uskovat henkilöt eivät lopu maailmasta.

Selviytymisharha vakuuttaa sitten loput meistä, että tällaiset taidot ovat yleisempiä kuin ovatkaan. Historia tapaa olla voittajien kirjoittamaa. Voitolliset vedonlyöjät puhuvat yleensä voitoistaan enemmän kuin häviävät vedonlyöjät tappioistaan.

in-article-correct-score-predictions-7-hero.jpg

Pitkän aikavälin odotukset paljastavat kuitenkin laajemman kuvan. Kunkin 28 vedon sarjan jälkeen voitolla olemisen todennäköisyys sukeltaa, koska yhden voiton arvo on 27. Tietenkään sen ei pitäisi yllättää, että odotettu voitollisuus lähestyy nopeasti nollaa, koska odotettu sijoitetun pääoman tuotto vetoa kohden on vain 58,6 % (olettaen tietenkin, että Benin malli on oikea).

in-article-correct-score-predictions-8-hero.jpg

Vedonlyönti oikeasta tuloksesta: yhteenveto

Monet vedonlyöjät kokevat tulosvetojen tarjoamat suuret voitot houkutteleviksi, ja onnistumiset voivat ruokkia harhaluuloa omasta osaamisesta. Suuriin kertoimiin ihastuneiden vedonlyöjien kannattaa kuitenkin muistaa, että pienemmän voittotodennäköisyyden lisäksi vedonvälittäjien harjoittaman kertoimien manipuloinnin vuoksi heillä voi ollakin paljon suurempi negatiivinen odotusarvo.

On totta, että vedonvälittäjällä on mahdollisuus tehdä suurempia virheitä, mutta se onkin yksi syy siihen, että he tekevät suurinumeroisten tulosten kertoimista niin epäreiluja.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.