helmi 1, 2017
helmi 1, 2017

Mikä on selviytymisharha?

Mikä on selviytymisharha?
Internet vilisee menestystarinoita ammattivedonlyöjistä, jotka elävät herroiksi, mutta kuinka helppoa on tehdä jatkuvasti voittoa urheiluvedonlyöntikohteista? Joseph Buchdahl, joka on arvioinut yli 100 vedonlyöntiasiantuntijaa vedonlyöntianalyytikon uransa aikana, osaa vastata kysymykseen. Yliarvioidaanko voittajia kenties? Lue lisää tästä.

Jos googlaat sanoilla "sports bettors", löydät juttuja kuuluisista urheiluvedonlyöjistä, jotka elävät herroiksi, 10 vaikutusvaltaisinta henkilöä Twitterissä urheiluvedonlyöjien kannalta sekä lukuisia voittamiseen tarvittavia oppaita, menetelmiä ja tekniikoita. Hakutulokset tuskin edes mainitsevat epäonnistumisen mahdollisuuden lukuun ottamatta paria artikkelia, joissa selitetään, miksi useimmat rahapelurit häviävät. Yhdessäkin artikkelissa väitetään, että häviämisen tärkein syy on huono rahanhallinta huonojen valintojen sijaan.

Itse asiassa useimmilla vedonlyöjillä on negatiivinen odotusarvo vedonvälittäjien voittomarginaalin ja oman riittämättömän ennakointitaitonsa takia. Huono rahanhallinta vain suurentaa tappioita. On täysin ymmärrettävää, että jotkut saattavat uskoa, että vedonlyönnillä toimeen tuleminen on helppoa ja että kaikki vedonvälittäjät ovat varmasti konkurssin partaalla.

Tämä ei selvästikään pidä paikkansa, joten mitä puuttuu kuvasta? Häviäjien tarinat kiinnostavat vain harvoja. Tässä artikkelissa käsitellään jälleen kerran selviytymisharhaa, josta kirjoitti aikaisemmin Mirio Mella, ja miksi sitä kannattaa välttää. 

Voittajat kirjoittavat historian

Voittajat näyttävät aina kirjoittavan historian. Häviäjät ohitetaan, koska emme halua nähdä heitä (heidän tarinansa ei kiinnosta yhtä paljon tai aiheuttaa kognitiivista dissonanssia eli henkistä stressiä), koska he ovat kadonneet näkyvistä tai yksinkertaisesti koska emme viitsi ottaa heitä huomioon. Menestys tekee helposti vaikutuksen, jos mitään muuta ei ole näkyvissä. 

Nassim Taleb kertoo kirjassaan Fooled by Randomness fantasiasta, jonka mukaan apinat pystyisivät kirjoittamaan Homeroksen eepokset kirjoituskoneella:

"Jos kirjoituskoneella olisi viisi apinaa, Iliaan kirjoittaja tekisi minuun vaikutuksen ja uskoisin varmasti hänen olevan muinaisen runoilijan reinkarnaatio. Jos apinoita olisi miljardi potenssiin miljardi, en olisi yhtä vaikuttunut..."

Harvard Medical Schoolin tutkimuksen mukaan, jossa asetettiin lähes 8 miljoonaa vetoa ja panostettiin yli 60 miljoonaa euroa, vain 13 % pelaajista pääsi voitolle.

Selviytymisharha on looginen virhe, jossa keskitytään henkilöihin tai asioihin, jotka "selviytyivät" jostakin prosessista, mutta samalla unohdetaan tahattomasti ne, jotka eivät selviytyneet, niiden huonon näkyvyyden takia. Selviytymisharhan takia voidaan yliarvioida menestymisen mahdollisuuksia, koska epäonnistumiset ohitetaan.

Ilmiön nimi on peräisin toisen maailmansodan ajalta, kun Abraham Wald, vapaa-ajattelija-matemaatikko, keksi, mihin sijoittaa lisäpanssarit liittoutuneiden pommikoneissa, jotka olivat kokeneet raskaita tappioita.

Tutkittuaan palaavien lentokoneiden luodinreikiä insinöörit olettivat aluksi, että kohdat, joissa luodinreikiä oli eniten, eli lentokoneen siivet ja runko, tarvitsivat lisävahvistusta. Tämä ei tietenkään auttanut.

Tosiasiassa reiät osoittivat, mitkä olivat lentokoneen vahvimmat osat, sillä kyseessä olivat palanneet lentokoneet. Kenellekään ei tullut mieleen lentokoneet, jotka eivät palanneet. Toimimalla terveen järjen vastaisesti ja noudattamalla Waldin neuvoa insinöörit vahvistivat lentokoneen panssarointia kohdissa, joissa ei ollut luodinreikiä, ja tuloksia alkoi näkyä heti.

Syyn ja seurauksen illuusio

Kun yritetään mitata menestyksen todennäköisyyttä erittäin epävarmoissa olosuhteissa, kuten urheiluvedonlyönnissä, ei ole mitään järkeä tutkia vain menestynyttä otosta. Jos teemme näin, olemme vaarassa kääntää syysuhteen nurinkuriseksi. Sen sijaan, että olettaisimme, että menestys johtuu taidosta, selviytymisharhan takia pidämme voittajia taitavina, koska he menestyivät. 

Michael Mauboussin selittää kirjassaan The Success Equation, että ongelmana on se, että johtopäätökset tehdään tulosten perusteella. Vika ei ole ennustusprosesseissa itsessään. Kun onnella on suuri merkitys lopputulokselle, ennustusprosessin ja tuloksen välillä on vain hyvin pieni yhteys.

Jos olet kiinnostunut vain tuloksista, teet todennäköisesti virheellisiä johtopäätöksiä. Älä siis tutki ainoastaan voittajia voittamisen syyn selvittämiseksi. Tutki itse ennustusprosessia, jotta saat selville, johtaako se johdonmukaisesti menestykseen.

Mitä opin vedonlyöntivinkkien antajilta

Arvioidessani urheiluvedonlyöntivinkkien antajia olin hyvin perillä selviytymisharhan vaikutuksesta. Vuosina 2001–2011 hyväksyin 120 vedonlyöntiasiantuntijaa, joilla oli aikaisempaa näyttöä. Koottuani yhteen ennen tarkistusta tehdyt suoritukset havaitsin, että 24 725 valintaa tuottivat 17,4 %:n voiton liikevaihdosta.

Sitä vastoin sen jälkeen tarkistamani 90 451 valintaa tuottivat vain 1,1 %:n voiton. Ei ollut mitään syytä epäillä aikaisempaa näyttöä. Miksi siis niin monen vedonlyöntiasiantuntijan suoritus heikkeni lähelle keskiarvoa? Olin yksinkertaisesti tarkastellut selviytyjiä, joiden aikaisemmat voitot johtuivat pitkälti hyvästä onnesta. Huono-onnisemmat vedonlyöntiasiantuntijat olivat jo kadonneet kuvasta, eikä kukaan pyydä itselleen vahvistusta, jolleivät he enää anna vedonlyöntivinkkejä.

Mitkä ovat todelliset mahdollisuutesi voittaa?

Jos tutkimme vain "voittajia", emme saa koskaan luotettavaa käsitystä siitä, kuinka vaikeaa on menestyä urheiluvedonlyönnissä. Yrittäessään löytää vastauksia tähän kysymykseen ryhmä Harvard Medical Schoolin tutkijoita analysoi yli 40 000 asiakkaan vedonlyöntihistoriat. Asiakkaat olivat rekisteröityneet pelaamaan johtavan urheiluvedonvälittäjän nettipalvelussa vuonna 2005.

Pelaaja asettivat lähes 8 miljoonaa vetoa ja panostivat yli 60 miljoonaa euroa, mutta vain 13 % pelaajista pääsi voitolle, ja koko ryhmän yhteen lasketut tappiot olivat noin 10 %, mikä vastaa vedonvälittäjän tyypillistä katetta.

Vain 245 pelaajaa pääsi yli 1 000 euron voitoille. Suurimmalle osalle asiakkaista urheiluvedonlyönnissä on kyse lähinnä arvaamisesta. Jos lasketaan alusta asti, ei-ammattilaisella vedonlyöjällä, joka asettaa noin 200 vetoa 1:1:n vedonlyöntisuhteella 10 %:n katteen vedonvälittäjän palvelussa, on vain 10 %:n mahdollisuus päästä voitoille. Kun vastaavia vetoja on asetettu 1 000, voitolle pääsyn todennäköisyys on enää 1 : 1000. Mitä pitempään ei-ammattimainen pelaaja lyö vetoa, sitä pienemmällä todennäköisyydellä hän pääsee voitolle. 

Paranna voitonmahdollisuuksiasi Pinnaclella

Voit parantaa voitonmahdollisuuksiasi valitsemalla sellaisen vedonvälittäjän, jolla on pienemmät katteet. Tässä suhteessa Pinnacle tarjoaa jatkuvasti alan parhaat kertoimet. Sen tyypillinen kate on vain 2 % ja joskus pienempikin.

Pinnaclen palvelussa ei-ammattilaisella vedonlyöjällä on noin 1:4 mahdollisuus päästä voitolle asetettuaan tuhat 1:1-vetoa. Lisäksi Pinnacle pyrkii kouluttamaan asiakkaitaan tarjoamalla heille vedonlyöntiartikkeleita, joissa käsitellään vedonlyöntistrategioita, ennustemetologiaa ja vedonlyönnin psykologiaa, ja parantamaan näin pelaajien voitonmahdollisuuksia entisestään.

Muista vedonvälittäjistä poiketen Pinnacle toivottaa voittajat tervetulleiksi eikä rajoita tällaisia vedonlyöjiä. Älä siitä huolimatta anna selviytymisharhan hämätä sinua uskomaan, että voittaminen vedonlyönnissä on helppoa ja että kaikki menestyvät. Menestyvään vedonlyöntiin vaaditaan paljon työtä, ja mitä pidempään toivot pysyväsi voitolla, sitä enemmän työtä sinun on tehtävä tämän varmistamiseksi.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.