marras 11, 2020
marras 11, 2020

Mitä on dutching-vedonlyönti? Selitämme "panosta kaikille muille" -strategian

Miten dutching toimii?

Dutching: näin lasket panoksen

Dutching suojaustyökaluna

Dutching-laskin

Mitä on dutching-vedonlyönti? Selitämme "panosta kaikille muille" -strategian

Dutching on vedonlyöntistrategia, joka yleisesti ottaen tunnetaan huonosti. Tämä johtuu siitä, että siinä riski jaetaan useiden tulosten laajuudelle sen sijaan, että valittaisiin vaihtoehto, joka tarjoaa suurimman arvon, niin kuin yleensä on tapana. Mitä dutching on ja miten se toimii? Lue lisää tästä artikkelista.

Yleensä panoksen asettaminen on suoraviivainen prosessi: on tapahtuma, jolla on useita erilaisia mahdollisia tuloksia, ja kullekin niistä määritetään kertoimet. Vedonlyöjä valitsee tuloksen, josta hän uskoo hyötyvänsä (tai yksinkertaisesti, jonka hän vain haluaa valita), ja asettaa panokset.

Siinäpä kaikki, loppu!

No, joissakin tapauksissa ei ole vain yhtä tulosta, josta kannattaa lyödä vetoa. Vedonlyöjä haluaa ehkä jakaa riskin usealle eri tulokselle, lyödä vetoa tiettyä tulosta vastaan tai suojata sijoitustaan aikaisemmassa vedossa. Dutching on tekniikka, jolla asetetaan vetoja useille eri tuloksille samaan aikaan, niin että jokaisen tuloksen voitto on sama. Dutching-vedonlyönnillä vedon voittomahdollisuus kasvaa, mutta potentiaalisen voiton määrä on pienempi, sillä panos on jaettu kaikille tuloksille.

Miten dutching toimii?

Otetaan esimerkiksi kilpailu, jossa neljän hevosen kertoimet ovat 10,0; 6,0; 3,0 ja 2,2. Ensin vedonlyöjän kannattaa tarkistaa, tarjoaako joku muu parempia kertoimia – jos vaikka 10,0 kertoimen hevoselle on tarjolla kerroin 12,0 toisaalla. Tällä pienellä tutkimustyöllä voi olla suuri vaikutus potentiaaliseen tuottoon.

Seuraavaksi vedonlyöjä voi tarkistaa, onko arbitraasin mahdollisuutta käyttämällä parhaita kertoimia 12,0; 6,0; 3,0 ja 2,2. Jos kertoimet ovat liian korkeat, voidaan tehdä riskitöntä tuottoa. Käytännössä kuitenkin arbitraasimahdollisuuden löytäminen ei ole todennäköistä, sillä vedonlyöntibotit huomaavat sellaisen tuota pikaa.

Sen jälkeen desimaalikertoimet voidaan muuntaa johdetuiksi todennäköisyyksiksi löytämällä niiden käänteiset kertoimet. Esimerkiksi 3,0 kertoimen hevosella on yhden kolmanneksen johdettu todennäköisyys voittaa. Johdettujen todennäköisyyksien summa on yleensä yli 100 %, jolloin ylijäävät todennäköisyydet määritellään katteeksi tai palkkioksi. Tässä esimerkissä kate on 3,79 %, näin ollen arbitraasin mahdollisuutta ei ole.

Sanotaanpa, että vedonlyöjä haluaa asettaa vedon kahdelle yllättäjälle – eli hevosille kertoimilla 12,0 ja 6,0. Jos vedonlyöjä panostaa 1 euron kummallekin hevoselle, hän saa tuoton, voittipa kumpi tahansa hevonen, mutta voittaa enemmän 12,0 kertoimen hevosen voitosta.

Kysymys kuuluu, kuinka paljon pitäisi panostaa kullekin hevoselle saadakseen saman voiton riippumatta siitä, kumpi niistä kahdesta voittaa? Tässä tapauksessa voidaan helposti huomata, että 6,0 kertoimen hevoselle asetetun panoksen pitäisi olla tuplaten 12,0 kertoimen hevoselle asetetun panoksen kokoinen, koska 1 ja 2 euron panokset hevosille, joiden kertoimet ovat 12,0 ja 6,0, tuottaisivat 12 euron voitot, ja 12 € miinus 1 € on 9 € tuottoa kumman tahansa hevosen voittaessa.

Käsillä olevat tapaukset eivät yleensä tahdo olla näin yksinkertaisia, mutta onneksi voimme helpolla laskulla määritellä, kuinka jakaa panokset ja saavuttaa sama lopputulos.

Dutching: Näin lasket panoksen

Yhteenlasketun panoksen suhteen tulee olla sama kuin kunkin tuloksen johdetun todennäköisyyden suhde dutching-portfolion johdettujen todennäköisyyksien summaan. Kuulostaa monimutkaiselta, joten katsotaan sitä vaihe vaiheelta.

  1. Päätä, mitkä tulokset haluat sisällyttää portfolioon.
  2. Etsi kunkin tuloksen johdettu todennäköisyys.
  3. Laske todennäköisyydet yhteen.
  4. Kokonaispanoksen suhde on kunkin tuloksen johdetun todennäköisyyden suhde summaan vaiheesta kolme.

Esimerkiksi:

  1. Jos luodaan dutching portfolio asettamalla vedot hevosille, joiden kertoimet ovat 12,0, 6,0 ja 2,2;
  2. Johdetut todennäköisyydet ovat vastaavasti 1:12, 1:6 ja 1:2,2;
  3. Johdettujen todennäköisyyksien summa on 0,7046;
  4. Panoksen osuus, joka tulee asettaa kullekin hevoselle on (1 / 12) / 0,7046 = 11,83 %, (1 / 6) / 0,7046 = 23,66 % ja 64,52 %.

Tässä tapauksessa, jos kokonaispanos on 10 €, voidaan asettaa kullekin hevoselle 1,18 €, 2,36 € ja 6,45 €, ja jos mikä tahansa näistä hevosista voittaa, vedonlyöjä saisi noin 14,19 €, mikä tarkoittaisi reilun 4 euron tuottoa.

On huomattava, että dutching-portfolio ei ole mahdollinen, jos johdettujen todennäköisyyksien summa on yli yksi siinä käytetyille tuloksille. Siinä tapauksessa, vaikka yksi tuloksista tapahtuisikin ja vedot voittavat, vedonlyöjä saisi takaisin vain osan panoksestaan, ja tuloksena olisi varma tappio.

Voit myös käyttää alla olevaa pikalaskinta, jonka kehitimme dutching-portfolion luomista varten. Ota huomioon, että sovellus voi käsitellä dutching-portfoliota, jossa on enintään viisi tulosta, ja että se automaattisesti sulkee pois nollan tai sitä pienemmät kertoimet (sillä ne eivät ole mahdollisia eikä niitä pitäisi esiintyä todellisessa tilanteessa).

Entä dutching-vedonlyönnin vaihtoehdot?

Jos dutching-portfolio sisältää kaikki vaihtoehdot yhtä lukuun ottamatta, voidaan harkita tuloksen vastavedon asettamista vetopörssiin yksinkertaisempana vaihtoehtona. Vastaveto tarkoittaa vetojen asettamista kohdetta vastaan eli vedonvälittäjänä toimimista. Vastavedon asettamiseen kuuluu tyypillisesti vetoon sisältyvä välityspalkkio mahdollisista voitoista vetopörssille.

Jos oletetaan, että tyypillinen välityspalkkio on 5 % ja vetokertoimet 3,75 jäljelle jäävälle hevoselle ( 3,0 kertoimet muilla markkinoila)*, on dutching-portfolio parempi vaihtoehto kuin vastaveto. (Huomio: vastavedon kertoimien on oltava korkeammat tai samat kuin vetokertoimet, tai siihen tulee arbitraasin mahdollisuus, kuten minä ja toinen kirjoittaja esitämme tässä akateemisessa tutkimuksessa, joka on tilaajien luettavissa.)

Voidakseen ansaita 4,19 € välityspalkkiota vedonlyöjän olisi riskeerattava €12,39 (4,19 / (1 - 0,05) × (3.7 - 1)) vastavetoon, eli enemmän kuin 10 € dutching-valikoimasta. Niin näyttääkin, että sijoituksista saadaan samanarvoiset vain, jos vedonlyöjä voi asettaa vedon kertoimilla 3,27 ((10 ÷ 4,19 / (1 - 0,05)) +1). Tähän ei välttämättä päästä kohteessa lainkaan.

Tämän osion matemaattiset kohdat eivät ole artikkelin pääasia, mutta esimerkin laskutoimitukset ovat nähtävissä alla. Tavoitteena kuitenkin on osoittaa, että vastaveto ei aina ole paras vaihtoehto ja että dutching voi olla parempi – erityisesti, jos vedonvälittäjällä on vain matalia kertoimia tai jos vetopörssissä on korkeat välityspalkkiot.

Dutching suojaustyökaluna

Taannoisessa akateemisessa tutkimuksessa toinen kirjoittaja ja minä esitämme matemaattisesti vedon suojauksen dutching-portfolion kautta verrattuna vetopörssissä tehtyyn vastavetoon. Kiitämme Pinnaclea Open Access -maksun sponsoroimisesta tätä tutkimusta varten. Julkaisu on näin ollen kaikkien saatavilla eikä maksumuurin takana tai vain akateemisessa käytössä.

On tärkeää varmistaa, että dutching-tekniikka takaa tuoton.

Yksinkertainen esimerkki voidaan näyttää käyttämällä taas samaa neljän hevosen kilpailua (parhaat kertoimet: 12,0; 6,0; 3,0 ja 2,2). Asetit 10 euron vedon kertoimella 3,0 – ja potentiaalinen voitto on 30 €, jos valittu hevonen voittaa (20 € tuotto). Kertoimet ovat nyt muuttuneet, ja kyseinen hevonen on nyt suosikki. Kertoimet neljälle hevoselle ovat nyt 20,0; 10,0; 1,5 ja 3,0. Nyt voit asettaa vedon kolmelle muulle hevoselle niin, että saat kokonaistuoton riippumatta siitä, mikä hevosista voittaa.

Teemme useita päätelmiä tutkimuksessa, mutta tähän artikkeliin liittyvä päätelmä on, että tuotto on mahdollista vain, jos tuloksen johdetun todennäköisyyden erotus on suurempi kuin senhetkinen markkinatasoitus.

Kuten tavallista, on helpompi selittää käyttämällä yksinkertaista esimerkkiä (kiinnostuneet voivat katsoa tutkimuksestamme Proposition X:stä yleislaatuisen esimerkin.) Tekemämme vedon kertoimet muuttuivat 3,0:sta 1,5:een, mikä tarkoittaa, että johdetut todennäköisyydet muuttuivat 33,33 %:sta 66,67 %:iin (3 ja 1,5 käänteisesti). Tämä on 33,33 %:n muutos.

Uusi markkinatasoitus on ((1 ÷ 20) + (1 ÷ 10) + (1 ÷ 1,5) + (1 ÷ 3) -1), joka on yhtä kuin (0,05 + 0,1 + 0,67 + 0,33 - 1) tai 15 %. Koska aikaisempi (33,33 %) on korkeampi kuin myöhempi (15 %), on näin mahdollista asettaa vetoportfolio, josta saadaan suojattu tuotto. Tällä kertaa, sen sijaan että panos jaettaisiin, huomioimme, että mille tahansa hevoselle asetetun panoksen pitäisi antaa 30 € voitto alkuperäisen vedon mukaan. Näin ollen 1,50 €, 3,00 € ja 10 € asetetaan panoksiksi kertoimilla 2,0, 10,0 ja 3,0.

Tämän laskutoimitus on yksinkertaisesti voitto jaettuna kertoimella (eli 30 € jaettuna kertoimella 20,0 = 1,50 €). Tämä lähestymistapa takaisi 30 € voiton 10 €, 1,50 €, 3 € ja 10 € kokonaispanoksilla, yhteensä 24,50 €, joten suojattu tuotto on 5,50 €.

Entä jos kertoimiksi tulisi 10,0; 7,0; 1,5 ja 2,25 (eli ei juurikaan muutosta)? Markkinatasoitus olisi 35,39 %, joka on enemmän kuin 33,33 %, tarkoittaen, että dutching-suojaus ei ole mahdollinen. Juuri niin, käyttämällä samaa vertauskuvallista haluttua 30 € voittoa mistä tahansa tuloksesta tarkoittasi panoksia 3 €, 4,29 € ja 13,33 € kertoimilla 10,0; 7,0 ja 2,25. Nämä yhdessä alkuperäisellä 10 € panoksella tarkoittaisi, että mikä tahansa tulos tuottaisi noin 62 sentin tappion.

Dutching-laskin

Kirjoita Dutching-portfolion kertoimet:

  • enintään 5 kerrointa käytetään tässä esimerkissä

  • Klikkaa painiketta, niin numero tulee näkyviin numerokenttään Kertoimien pitää olla suuremi kuin nolla

Tässä artikkelissa esiteltiin dutching-konseptia – riskin jakaminen voi olla hyödyllistä, mutta sitä voi käyttää myös vedonlyöntiin tapahtumaa vastaan. Joitakin esimerkkejä käytettiin havainnollistamaan dutching-portfolion luomista. Keinoa voidaan käyttä vetojen suojaamiseen, jos kertoimet muuttuvat suotuisasti.

Matemaattisesti ajatteleva lukija voisi olla kiinnostunut tutustumaan tutkimukseemme. Kiitämme Pinnaclea näiden ajatusten levittämisestä.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.