kesä 16, 2016
kesä 16, 2016

Taidon paradoksi

Taidon paradoksi
Vedonlyönti on sekoitus taitoa ja onnea, niin rahoitusalalla kuin urheilussa. Pitkän aikavälin menestyksen avain ei ole voittajien valinnassa vaan säännöllisessä voiton teossa. Vedonlyöntiasiantuntijat lupaavat usein korkeita voittosuhteita, mutta millaisia ovat heidän tuloksensa pitkällä aikavälillä? Vastaus piilee taidon paradoksissa.

Vedonlyöntitulosten ja samalla voittojen vaihtelevuus johtuu pelaajan taitojen ja onnen vaihtelusta. Vaikka urheilutuloksissa on luonnostaan mukana sattumanvaraisuutta, jos arviosi lopputuloksen todennäköisyydestä (eli voittokertoimesta) on parempi kuin vedonvälittäjän julkaisema arvio, saat positiivisen odotusarvon. 

Mitä voittokertoimet edustavat?

Vedonvälittäjän kertoimet ovat pitkälti markkinoiden arvioita lopputuloksen todennäköisyydestä välittäjän katetta lukuun ottamatta. Mitä ovat markkinat? Markkinat tarkoittavat yksinkertaisesti vedonlyöjiä, jotka ilmaisevat panostamallaan rahalla arvionsa lopputuloksen todennäköisyydestä.

Vedonlyöntikerroin edustaa toisin sanoen veikkauskilpailussa mukana olevien pelaajien painotettua keskiarvoa. Menestys perustuu vastustajaa parempiin veikkaustaitoihin. Jos veikkaat vastustajaa paremmin, teet todennäköisesti voittoa pitkällä aikavälillä. Kuulostaa helpolta. Miksi säännöllisen voiton tekeminen on kuitenkin vaikeaa? Vastaus piilee taidon paradoksissa. 

Jos arviosi lopputuloksen todennäköisyydestä (voittokertoimesta) on parempi kuin vedonvälittäjän julkaisema arvio, saat positiivisen odotusarvon (pitkän aikavälin voittoja).

Mitä voimme oppia baseballista?

Vuonna 1941 Ted Williamsin, joka pelasi Major League Baseball -sarjassa Boston Red Soxin riveissä, osumakeskiarvo oli 0,406. Tämä oli merkittävä saavutus, kun ottaa huomioon, että lyöjien osumakeskiarvot ovat pysyneet lähes muuttumattomina lajin ammattilaisversion alusta 1870-luvulla alkaen (noin 0,25–0,28), eikä vastaavaa ole nähty sen koommin.

Williams ei kuitenkaan pystyisi läheskään vastaavaan tulokseen nykysarjassa, kun ottaa huomioon harjoittelussa, kunnossa, ruokavaliossa ja yleisessä ammattitaidossa saavutetut parannukset. Mitä osumakeskiarvo tarkoittaa? Lyöjien osumakeskiarvolla mitataan yksinkertaisesti syöttäjän ja lyöjän suhteellista taitoa.

MLB-sarjan muuttuessa entistä ammattimaisemmaksi lyöjien lyöntitaito on myös parantunut. Toisaalta myös syöttäjien taidot ovat kehittyneet. Michael Mauboussinin teoksessa The Success Equation tätä kuvataan eräänlaiseksi kilpavarusteluksi: absoluuttiset taidot paranevat kautta linjan, mutta suhteelliset taidot pysyvät keskimäärin pitkälti samoina.

Toisaalta vaikka taidot ovat yleisesti ottaen parantuneet, parhaiden ja huonoimpien lyöjien (ja syöttäjien) välinen ero on kaventunut. Voimme selittää tämän kuvittelemalla, että ihmiskyvyllä on katto. Ammattilaisbaseballin alkuvuosina muutamat pelaajat lähestyivät jo tätä kattoa, mutta useimmat olivat edelleen kaukana siitä. Ajan myötä entistä paremmat lyöjät (ja syöttäjät) ovat korvanneet heikommat pelaajat, joten ero parhaiden ja huonoimpien pelaajien välillä on kaventunut.

Mitä kovemmin teen töitä, sitä onnekkaampi minusta tulee

Koska tuloksissa havaittu varianssi on yhtä kuin taitojen varianssi plus onnen varianssi, taitojen varianssin pienentymisen (onnen varianssin pysyessä samana) tulisi näkyä osumakeskiarvoissa havaitussa varianssissa, jota mitataan keskihajonnalla.

Taitojen varianssin pienentäessä onnen varianssia, onnella on entistä tärkeämpi merkitys laskettaessa lopputulosten ja samalla voittojen todennäköisyyksiä.

Yhdysvaltain ammattilaisbaseballin alkuvuosina (1870-luvulla) osumakeskiarvojen keskihajonta olikin noin 0,05. Tämä tarkoittaa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista osumakeskiarvoista oli 0,2–0,3 ja noin 95 % 0,15–0,35.

Nykyisin keskihajonta on vain noin puolet tästä. Näin ollen äärimmäiset poikkeukset ovat harvinaisempia. 1800-luvulla osumakeskiarvon olisi voinut olettaa olevan 0,40 kerran 1 000 lyöjää kohden, mutta nykyisin tämän todennäköisyys on pikemminkin 1 miljoonasta.

Mauboussin muistuttaa myös, että taitojen varianssin pienentäessä onnen varianssia, onnella on entistä tärkeämpi merkitys laskettaessa lopputulosten todennäköisyyksiä. "Jos kaikkien taidot parantuvat, onnella on entistä suurempi merkitys voittajan määräytymisessä."

Vedonlyöntiasiantuntijoiden merkitys

Vedonlyönti on baseballin tavoin suhteellista taitojen mittelyä vedonlyöjien ja vedonvälittäjien välillä ja rahamaailmassa ostajien ja myyjien välillä. Jos yksi osapuoli on toista taitavampi pelin lopputuloksen (tai omaisuuden luontaisen arvon veikkaamisessa), hänellä on mahdollisuus saada positiivinen odotusarvo pitkällä aikavälillä, kun hyvän ja huonon onnen merkitys on ensin vähennetty yhtälöstä.

Taidon paradoksi on kuitenkin osoittanut, että entistä useampien pelaajien ottaessa käyttöön entistä kehittyneempiä tulevaisuuden ennustusmenetelmiä, heidän kykyjensä väliset erot kaventuvat ja onnella on entistä suurempi vaikutus vedonlyönnin lopputulosten määräytymiseen.

Puhuessaan rahoituslaitosten ammattisijoittajista Mauboussin toteaa, että "mitä tasaisempia kaikki ovat taidoiltaan, sitä kapeammiksi muuttuvat sijoitusten hoitajien normaalin voiton ylittävät voitot." Näin on tosiaan käynytkin.

Entistä useampien ihmisten yrittäessä päihittää markkinat vuosina 2007–2014, sitä vaikeampaa siitä tuli, ja terävimmät ennustajat alkoivat lähestyä totuuden kattoa.

Vuosina 1960–1997 Morningstarin sijoitusrahastojen normaalin voiton ylittävien voittojen keskihajonta putosi noin 13 prosentista 8 prosenttiin. Aivan kuten baseballissa, kovat lyöjät alkoivat kadota – ei voittojen ennustamisen taitojen puutteen takia vaan koska vastassa oli entistä enemmän yhtä taitavia ennustajia. 

Vastaavasti, kun toimin vedonlyöntiasiantuntijoiden tarkistajana vuosina 2001–2015, huomasin, että viiden vuoden kokonaistuottoprosentin keskihajonta putosi 2,5 prosentista vuosina 2002–2007 vain 1 prosenttiin 2009–2014 mennessä.

Näihin vuosiin sijoittuu kieltämättä verkon urheiluvedonlyönnin suurin kasvu, mutta entistä useampien yrittäessä päihittää markkinat, siitä tuli vain entistä vaikeampaa, ja terävimmät ennustajat alkoivat lähestyä totuuden kattoa.

Pelaajat saattavat olla nykyisin aikaisempia terävämpiä absoluuttisesti ajatellen, mutta samalla voittojen tekemisestä on tullut entistä vaikeampaa. Markkinoiden hyötysuhteen kasvaessa, vedonlyöntiasiantuntijoiden "0,400 osumakeskiarvon lyöjät" saattavat alkaa kadota. 

Avaa tili 

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.