tammi 20, 2023
tammi 20, 2023

Miten mittaamme suorituksia ja todellista taitoa urheiluvedonlyönnissä?

Empiiriset todisteet ja intuitiiviset tiedot vedonlyönnissä

Onko kertoimen laskeminen paras taito urheiluvedonlyönnissä?

Sulkemislinjan arvo urheiluvedonlyönnissä

Riskinhallinta urheiluvedonlyönnissä

Miten mittaamme suorituksia ja todellista taitoa urheiluvedonlyönnissä?

Todellista taitoa urheiluvedonlyönnissä voidaan mitata sillä, miten tarkasti teoreettinen odotusarvo vastaa sijoitetun pääoman tuottoastetta (ROI) riittävällä otoskoolla. Tilastot pienemmällä otoskoolla tai vähemmillä tiedoilla voivat osoittaa suorituksen vahvuutta riippuen siitä, kuinka hyvin tehtyjen vetojen epävarmuus on määritettävissä, mutta yleisesti suurempi otoskoko on parempi.

Suuremmilla vetomäärillä voimme laskea todennäköisyysarvon (p-arvo), joka kertoo meille, kuinka todennäköinen tulosten sarja oli puhtaasti sattumalta. Jos käymme numeromme läpi p-arvolaskurilla syöttämällä ROI-prosentin, keskimääräisen kertoimen ja vetojen otoksen (n), saamme tietää 1 x:stä -todennäköisyyden sille, että tuloksemme oli puhtaasti sattumaa.

Tilastotieteessä alle 0,05:n p-arvo hyväksytään yleisesti nollahypoteesin hylkäämiseen, mikä meidän tapauksessamme tarkoittaa, että olisi erittäin epätodennäköistä, että urheiluvetomme tulos oli sattumaa.

Empiiriset todisteet ja intuitiiviset tiedot vedonlyönnissä

P-arvot eivät mittaa vedonlyöjän todellista taitoa, mutta mitä jos jotkut tarkat urheiluvedonlyöjät pystyvät mittaamaan epävarmuuden tarkasti? Kirjassani Hypnotised By Numbers keskustelen monien taitavien vedonlyöjien kanssa, joilla on niin kutsuttua riskiälykkyyttä, ja heidän aivonsa toimivat tietyllä tavalla. Nämä vedonlyöjät laskevat alitajuisesti päässään arvioita aiempien empiiristen todisteiden perusteella ja arvioivat tai mittaavat tarkasti tulevien tapahtumien todennäköisyyksiä.

Monien ammattimaisten urheiluvedonlyöjien aivot toimivat näin. Empiiriset todisteet ovat tietoja, jotka on saatu havainnoimalla ja kirjaamalla sitä, miten data käyttäytyy ja millaisia kaavoja siihen muodostuu, sekä kokeilemalla. Nämä asiantuntevat urheiluvedonlyöjät säilyttävät kaikki tiedot aivoissaan, jotka toimivat kuin tietokone kaikkia tietoja käsitellen. He ovat seuranneet lukemattomia tunteja urheilulajia, josta he lyövät vetoa, ja yleensä erikoistuvat tiettyyn lajiin ja kohteisiin.

Eivätkö varastoidut kokemukset kuitenkin ole yksi tietojen muoto? Me kaikki perustamme päätökset ajan mittaan kertyneelle kokemukselle, pääosin intuitiivisesti.

”Riskiälykkyys on kyky mitata todennäköisyyksiä tarkasti kokemuksista kerätyn intuition avulla”

Vedonlyönnissä on tunnettuja tunnettuja, tunnettuja tuntemattomia ja tuntemattomia tuntemattomia, kuten Pinnaclen Marco Blume kerran sanoi. Jos hevonen juoksee mäkeä ylös Cheltenhamissa ja hidastuu merkittävästi tai jos UFC-ottelijan veto loppuu muutaman kerran ottelun neljännessä erässä, kuinka suuri otoskoko tarvitaan, jotta voidaan tietää tämän tapahtuvan yhä uudelleen? Pitäisikö tämä ottaa huomioon todellisen (ehdollisen) todennäköisyyden arviossa? Cheltenhamin hevosen tilanteessa voisimme väittää, että sen näkeminen kerran riittää.

Muuttujien takana oleva logiikka

Todellisissa satunnaistapahtumissa, kuten kolikonheitossa, on paljon vaihtelua joka on ratkaistava suurella otoskoolla, mutta urheiluvedonlyönti ei ole täysin satunnaista, ja monissa tilanteissa epävarmuus on selkeästi määritettävissä paljon pienemmällä otoskoolla. Kutsun tätä usein muuttujien takana olevaksi logiikaksi.

Avain arvon avaamiseen on urheilun seuraaminen, jotta voi löytää kulmia, joita ei ole huomioitu kohteiden kertoimissa. Kun pelien tapahtumia seuraa, pitäisi nähdä vakaampi voitto- ja tappiokuvaaja, joka on lähempänä teoreettista EV-viivaa.

Kertoimen laskeminen on paras taito urheiluvedonlyönnissä

Useat lahjakkaimmista urheiluvedonlyönnin kertoimen laskijoista on anonyymeja. Panosten koko ei välttämättä osoita kykyjäsi urheiluvedonlyöjänä. Pokerissa monet parhaista pelaajista pelaavat pienen tai keskisuuren panoksen peleissä. Todellista taitoa ei urheiluvedonlyönnissä mitata sillä, kuinka paljon rahaa panostaa tai tienaa – ratkaisevaa on se, kuinka paljolla pystyt voittamaan kertoimet, kate mukaan luettuna.

En viittaa sulkemislinjan arvoon vaan todelliseen todennäköisyyteen kaikista tehdyistä vedoista suurella otoskoolla. Tämän mittaaminen tapahtuu laskemalla pitkän aikavälin ROI-prosentti. Mitä paremmin arvioimasi odotusarvo (EV, Expected Value) vastaa todellista pitkän aikavälin sijoitetun pääoman tuottoa ja mitä korkeampi sijoitetun pääoman tuotto on, sitä suurempi taitoetu sinulla on vedonvälittäjiin ja markkinoihin nähden.

Monet urheiluvedonlyöjistä ovat kertoimen laskijoita, ja yleensä parhaat urheiluvedonlyönnin kertoimen laskijat keräävät tai arvioivat itse reilut kertoimet kohteisiin, joista he ovat kiinnostuneita. Nämä kertoimet ovat yhteensä 100 prosenttia sen sijaan, että niissä olisi vedonvälittäjän lisäämää katetta mukana.

Urheiluvedonlyönnissä taitavimpia ovat ne, jotka tutkivat urheilulajia ja vedonlyöntikohteita luonnollisesti ja pystyvät arvioimaan etunsa ja huomaamaan epätehokkuuksia kohteissa. Edellä oleva tunnetaan urheiluvedonlyönnin alhaalta ylös -lähestymistapana.

Mikä on sulkemislinjan arvo urheiluvedonlyönnissä?

Sulkemislinjan arvo eli CLV (Closing Line Value) on yksi tapa mitata suoritusta ja taitoa urheiluvedonlyönnissä , mutta onko se tehokas? Vastaus on, että se riippuu urheilulajista ja kohteesta. Mieluummin käyttäisimme ROI:ta, joka vastaa arvioitua tai teoreettista EV:tä suurella vetojen otoskoolla. Saavuttaisimme mieluummin 10 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle, mikä vastaa teoreettista EV:tämme, kuin 5 prosentin ROI:n 15 prosentin CLV:llä.

Onko sulkemislinjan arvo tehokas? Vastaus on, että se riippuu urheilulajista ja kohteesta.

Sulkemislinjan arvon laskemiseen voimme käyttää tätä yksinkertaista kaavaa kirjasta Hypnotised By Numbers:

((käytetty desimaalikerroin - sulkemiskerroin)/sulkemiskerroin) x 100

Sulkemiskertoimen arvosta on tullut vaihtoehtoinen tapa laskea ja tilastoida havaittu pitkän ajanjakson etu, ja sitä käyttävät pääosin niin kutsutut steam chaserit – tämä tunnetaan myös ylhäältä alas -lähestymistapana. Ohjelmisto, joka vertaa eri vedonvälittäjien linjoja, antaa dataorientoituneille vedonlyöjille etua ilman, että he välttämättä tuntevat urheilulajin nyansseja.

Konsepti ei ole uusi – sitä on käytetty vuosien ajan eurooppalaisilla vedonlyöntimarkkinoilla kertoimien vertailutaulukoiden ja -sivustojen sekä Betfairin ilmestymisen jälkeen. Sulkemislinjan arvolla on omat ansionsa vaihtoehtoisena tapana seurata suorituksia, erityisesti suositummista ja liikkuvammissa kohteissa.

Haluat olla oikealla puolella CLV:tä keskimäärin pitkällä aikavälillä useimmissa kohteissa, mutta CLV ei aina vastaa EV:tä. Kun vetoja on kerätty suuri otosportfolio, jos todellinen sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vastaa arvioitua odotusarvoa, se on paras mitta todelliselle taidolle vedonlyönnissä.

Ihmiset, jotka pääosin lyövät vetoa erikoisvedoista, johdannaisista tai erikoisemmista kohteista, eivät välttämättä saa paljoa sulkemislinjan arvoa, tai jos saavat, se voi olla helpommin liikkuneilla linjoilla joskus heidän omien toimiensa vuoksi.

Miten voimme oppia paremmiksi? 

Yleissääntönä mitä tarkemmin arvioit todelliset todennäköisyydet, sitä pienemmällä otoksella voit selvittää todelliset taitosi. Tämä on totta niin kauan kun arvioimasi muuttujat ja käyttämäsi parametrit pysyvät yhtenäisinä. Epävarmuuden voi usein määrittää tiettyyn rajaan asti.

Jos työskentelet suurempien kertoimien kohteissa, vaihtelun tasoittaminen kestää kauemmin, mutta tässä on joitakin asioita, joilla urheiluvedonlyöjänä todennäköisyyksiä voi siirtää suosimaan itseään:

 1.     Tehokas riskinhallinta ja panostusstrategia
 2.     Kurinalaisuuden kehittäminen
 3.     Tähtää pienempiin kertoimiin vaihtelun vähentämiseksi
 4.     Linjashoppailu
 5.     Verkottuminen ja skaalaaminen
 6.     Pelin valitseminen on merkittävää urheiluvedonlyönnissä
 7.     Pidä kirjaa kaikista vedoista ja etsi outoja kuvioita taulukosta tai pelien muuttujista
 8.     Käytä suurta määrää arvovetoja vähentämään volatiliteettia ja vaihtelua kuvaajassa 


Riskinhallinta urheiluvedonlyönnissä

Jatkuvan edun saaminen kertoimiin nähden on vasta puoli taistelua. Riskinhallinta on toinen merkittävä huomioitava tekijä, ja Kellyn panostus on avainasemassa tässä. 30 prosentin Kelly on vahva aloituskohta. Kellyn kaava vähentää urheiluvedonlyöjän riskiä ja antaa pelikassaan suhteutetun ehdotetun panoskoon, joka on ihanteellinen vedon arvioituun arvoon nähden.

Kellyn kaava on alla: (jos käytät 30 prosentin Kellyä, muuta 30 prosenttiin F:stä laskemisen jälkeen)

F* = (bp-q /b) missä:

 •        F on panostettava osuus nykyisestä pelitilistä
 •        b on vedon nettokerroin (”b” on kerroin vähennettynä 1:llä – desimaaleja käytettäessä 2,50 olisi 1,5, kun siitä on vähennetty 1)
 •        p on voittotodennäköisyys
 •        q on tappiotodennäköisyys eli 1–p


Viimeiset huomiot suorituksesta ja todellisesta taidosta urheiluvedonlyönnissä

Sijoitetun pääoman tuotto on todellisin mitta taidolle urheiluvedonlyönnissä. Jos ROI-prosenttimme vastaa odotusarvoamme kohtuullisella veto-otoksella ja meillä on hyvä syy sille, miksi kertoimet olivat meistä väärässä, voimme yleensä olla varmoja siitä, että suoritus perustui taitoon.

Se, kuinka hyvin voitamme kertoimet, on paras osoituksemme taidosta urheiluvedonlyöjänä. Epävarmuus urheiluvedonlyönnissä voidaan yleensä määrittää tiettyyn rajaan saakka, toisin kuin kasinopeleissä tai muissa satunnaisissa peleissä.

Jos asetat positiivisen odotusarvon vetoja toistuvasti, voitat pitkällä aikavälillä tehokkaalla panostussuunnittelulla ja pelikassan hallintastrategialla. Anna itsellesi aikaa virheille hinnoittelussasi asettamalla kynnys teoreettiselle EV:lle.

Esimerkki: jos annat jollekin 2,000 reiluksi kertoimeksi, voit hyväksyä vähintään 2,200:n kertoimen, mikä vastaisi 10 prosentin EV-kynnystä ja antaisi sinulle sen verran virhemarginaalia.

Haluatko lukea lisää tästä ja muista vedonlyöntistrategioista, joilla saa etua kohteissa? Suuntaa Vedonlyöntiresurssit -keskukseemme. Seuraa myös Bryan Nicholsonia Twitterissä, jotta saat lisää tietoa hänen lähestymistavastaan vedonlyöntiin.

Muuttuvat kertoimet

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.