heinä 3, 2018
heinä 3, 2018

Onko intuitiolla sijaa urheiluvedonlyönnissä?

Intuitio ja Big data

Intuition rajoitukset

Onko intuitiolla sijaa urheiluvedonlyönnissä?

Onko intuitiolla sijaa urheiluvedonlyönnissä?

Monet viihdepelaajat valitsevat vetonsa näppituntumalla sen mukaan, mitä he odottavat tapahtuvan. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan johda tuottavaan vedonlyöntiin. Voivatko taitavammat vedonlyöjät siis sivuuttaa intuition käytön vedonlyönnissä kokonaan?

Kuinka intuitio voi auttaa päätöksenteossa?

Kirjassaan ”Blink: The Power of Thinking Without Thinking” Malcolm Gladwell tarkastelee intuition käsitettä.  Miksi näennäisesti hyvin vähäisen tietomäärän pohjalta tehdyt intuitiiviset, tiedostamattomat päätökset osoittautuvat niin usein paremmiksi kuin harkitut, huolellisesti perustellut valinnat?

Otetaan esimerkiksi tennisvalmentaja Vic Bradenin kyky. Braden osasi kertoa, milloin pelaaja oli tekemässä kaksoisvirheen, ennen kuin maila edes osui palloon. Vic ei tiennyt, miten hän tuli siihen johtopäätökseen – kyse oli pikaisesta arviosta, jonka hän teki intuitiivisesti.

Katsoessaan ottelua Indian Wellsissä Braden ennusti oikein 16 kaksoisvirhettä 17:stä ennen niiden tapahtumista, vaikka 91,1 prosenttia kakkossyötöistä osui ruutuun.

Intuitio ja Big data

Big datan voi määritellä seuraavasti: ”erittäin suuret tietojoukot, jotka voi analysoida tietotekniikan avulla niin, että niistä paljastuu kuvioita, trendejä ja yhteyksiä, erityisesti liittyen ihmisten toimintaan ja ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin”. Voisi luulla, että tällainen on mahdollisimman kaukana välittömien intuitiivisten arvioiden tekemisestä.

Big data pystyy tuomaan esiin alueita, joissa intuitio ja yleiset käsitykset voivat olla epätarkkoja. Huomattavia esimerkkejä ovat baseballin pelaajatarkkailu (moneyball), kuuman käden harha sekä osoittaminen, miten intuitiiviset arviot voivat johtaa vahvistusvinoumaan.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä kaksi asiaa olisivat kovin erilaisia.

Kirjassaan ”Everybody lies” Seth Stephens-Davidowitz väittää, että Vic Bradenin kaksoisvirheiden ennustamisen kyky oli omalla tavallaan data-analyysin muoto.

Braden oli nähnyt miljoonia syöttöjä ja pystyi intuitiivisesti havaitsemaan kaksoisvirheen merkit ennen virheen tapahtumista. Hän pystyi laskemaan kaksoisvirheen mahdollisuuden analysoimalla pelaajan mailan liikkeen ja vertaamalla sitä lukemattomiin aiemmin näkemiinsä syöttöyrityksiin.

Datalähtöinen lähestymistapa kaksoisvirheiden ennustamiseen toimisi pitkälti samoin, jos se pystyisi hyödyntämään syötteitä samalla tavalla kuin Braden. Se vastaanottaisi nämä syötteet, vertaisi niitä muiden tietokannassa olevien syöttöjen tietoihin, ja selvittäisi sitten niiden samankaltaisuuden muiden kaksoisvirheiden kanssa.

Intuitio ja urheiluvedonlyönti

Tarkastellaan seuraavia tavallisen Barcelonan ja Real Madridin välisen La Liga -ottelun kertoimia:

Barcelona vastaan Real Madrid

Barcelonan kerroin

Tasapelin kerroin

Real Madridin kerroin

10.850

5.210

1.358

Jos sinulla on mitään kokemusta urheiluvedonlyönnistä, huomaat heti, että kertoimissa on jotain mätää. Kuka tahansa jalkapallo-otteluiden todennäköisyyksien arvioinnista mitään tietävä ihminen pystyy intuitiivisesti näkemään, että Barcelonan voiton johdettu todennäköisyys on kertoimien perusteella arvioitu aivan liian pieneksi.

Tähän johtopäätökseen tullut ihminen olisi oikeassa. Nämä kertoimet onkin itse asiassa otettu Pinnaclen kertoimista Tunisian ja Belgian väliselle ottelulle jalkapallon MM-kisoissa 2018. Vedonlyöjä tietää intuitiivisesti, että jos Barcelonan voitolle Real Madridista arvioi samanlaisen todennäköisyyden kuin Tunisian voitolle Belgiasta, kyseessä on virhe, vaikkei hän käyttäisi mitään malleja tai analysoisi tilastoja.

Jos ajatellaan, että Vic Bradenin kyky oli esimerkki intuitiosta toiminnassa, kenties muunnelmaa hänen kyvystään voisi soveltaa urheiluvedonlyöntiin. Loppujen lopuksi, jos asiantuntevan vedonlyöjän aivot voivat toimia supertietokoneen tavoin, on mahdollista, että vedonlyöjällä voi olla hyvin tarkka käsitys todennäköisyyksistä.

Ainakin on olemassa menestyneitä vedonlyöjiä, kuten Lewis Deyong, jotka pitävät syynä menestykseensä intuitiivista käsitystä todennäköisyydestä.

Jos vedonlyöjä pystyisi saavuttamaan samanlaisen osaamisen tason, vedonlyönti yksinkertaisesti intuitiolla voisi olla tuottavaa, mutta onko tämä realistista?

Intuition rajoitukset

Vedonlyönnissä vain intuitioon luottaen on ongelmana, että seurattavia asioita on niin paljon ja vetoa on lyötävä niin monista urheilutapahtumista, että tuoton saavuttaminen pitkällä aikavälillä on vaikeaa. Ei ole realistista odottaa, että kertoimissa olisi niin suuria virheitä kuin edellä olevassa esimerkissä.

Katsomalla kertoimia vedonlyöjän pitäisi pystyä näkemään, että mallissa on mahdollinen virhe, ja hän voisi säätää valintoja tarkkuuden parantamiseksi.

Riittävää tietämystä, jotta pystyisi lyömään vetoa edulla laajasta lajivalikoimasta, voisi verrata siihen, että Vic Braden olisi pystynyt ennustamaan kaksoisvirheitä sadoista tai jopa tuhansista samanaikaisesti pelatuista otteluista.

Bradenin intuitio saattoi hyvinkin riittää kaksoisvirheiden ennustamiseen yhdessä tietyssä ottelussa, mutta hänen kapasiteettinsa olisi loppunut pian kesken, jos hän olisi yrittänyt hyödyntää tätä intuitiota useassa tapahtumassa yhtä aikaa.

Tätä ongelmaa kuvaava esimerkki löytyy keskustelusta, jonka jalkapalloanalyytikko Ted Knutson kävi entisen Yhdysvaltojen maajoukkueen päävalmentajan Bob Bradleyn kanssa.

Knutson selitti maalimäärän odotusarvon käyttöä Bradleylle, joka osoitti mahdollisia virheitä tässä datalähtöisessä lähestymistavassa jalkapalloanalyysiin. Bradley väitti, että katsomalla maalipaikkaa hän pystyi intuitiivisesti arvioimaan maalin syntymisen todennäköisyyden paremmin kuin data pystyisi.

Knutson ymmärsi tämän, mutta huomautti aivan oikein, että ”Bobin silmät eivät voi arvioida jokaista kosketusta jokaisessa ottelussa 27 eri liigassa”. Vaikka Bradleyn asiantuntijan intuitio saattoikin olla dataa tarkempi yksittäisissä tilanteissa, sitä ei voisi käyttää niin suuressa määrässä otteluita, että se voisi kilpailla Big datan tarjoaman tiedon kanssa.

Miksi otoskoko on tärkeä

Toinen intuitiivisen vedonlyönnin rajoite on näiden ennusteiden testaamisen vaikeus. Datalähtöistä lähestymistapaa voi soveltaa aiempien otteluiden tilastoihin ja testata suurilla ottelumäärillä, kun taas intuitiivisen vedonlyöjän otoskoko ei ehkä koskaan tule niin suureksi, että vedonlyöntiä voisi luotettavasti pitää tuottavana.

Kenties intuitiivinen vedonlyöjä pystyisi löytämään riittävän suuren edun, että hän voisi saada johdonmukaisesti tuottoja pienemmällä vetomäärällä, mutta tehtävä olisi taatusti vaikea.

Onko intuitiolla sijaa urheiluvedonlyönnissä?

Vaikka pelkästään intuitiivisten arvioiden varaan rakennetulla vedonlyöntistrategialla menestyminen olisi hyvin epätodennäköistä, intuitiivisten arvioiden soveltamista vedonlyöntimalleihin voi hyvinkin pitää perusteltuna.

Oletetaan, että malli jostakin syystä ehdottaisi, että vedonlyöjän kannattaisi lyödä vetoa Real Madridin puolesta edellä olevan esimerkin ottelussa. Katsomalla kertoimia vedonlyöjän pitäisi pystyä näkemään, että mallissa on mahdollinen virhe, ja hän voisi säätää valintoja tarkkuuden parantamiseksi. Tehdessään näin vedonlyöjä soveltaisi itse asiassa prosessiin omaa intuitiotaan.

Vastaavasti data-analyysi voi tuoda esiin, että vedonlyöjän intuitiivinen arvio ottelusta onkin väärä. Ehkäpä Barcelona on ollut erittäin heikko tällä kaudella tai menettänyt lukuisia avainpelaajia. Vedonlyöjän oletus, että ”Barcelona on hyvä joukkue”, ei välttämättä pidäkään enää paikkaansa.

”Näppituntuma (tai intuitio) on yhdistelmä monista ihmisen huomattavista kognitiivisista kyvyistä: kyky nopeasti tunnistaa toistuvia kuvioita, tehdä assosiaatioita sekä yhdistää monenlaisia henkilökohtaisia kokemuksia ja lukemattomia datapisteitä arvion muodostamiseksi.”

Intuition voiman poistaminen vedonlyöntistrategiasta kokonaan eliminoisi suuren datalähteen. Vastaavasti pelkkään intuitioon luottaminen olisi hyvin riskialtis lähestymistapa vedonlyöntiin, koska se on täysin riippuvainen vedonlyöjän todennäköisyyskäsityksistä, jotka voivat olla vähemmän tarkkoja kuin hän olettaa.

Kuten monissa asioissa, kahden lähestymistavan yhdistelmä on ehkä paras tapa muodostaa menestyksellinen vedonlyöntistrategia.

Vic Bradenin kykyä vastaavan urheiluvedonlyönnin intuitiokyvyn yhdistäminen hyvän datalähtöisen mallin tuomaan tietojen laajuuteen olisi ihanteellinen tilanne. Molemmat puolet voisivat hyötyä toisen tarjoamista tiedoista. Siksi vedonlyöjien ei luultavasti kannatakaan sulkea intuitiota tylysti kokonaan pois.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.